Filippinene - reiseinformasjon

De fleste reiser til Filippinene gjennomføres uten spesielle problemer, men reisende oppfordres til å sette seg godt inn i sikkerhetssituasjonen i landet. Kriminalitet er utbredt og Filippinene er et av landene i verden som er mest utsatt for naturkatastrofer.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 31.05.2024 - FORTSATT GYLDIG

Filippinene - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i sentrale, sørlige og vestlige Mindanao (Cotabatoprovinsene, Lanaoprovinsene, Zamboangaprovinsene, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat) og Sulu-øygruppen, som blant annet omfatter øyene Basilan, Jolo og Tawi-Tawi.

Utenriksdepartementet fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Mindanao.

Øya Siargao er ikke omfattet av reiseråd. 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Tilreisende bør gjøre seg kjent med gjeldende regelverk før avreise. Mer informasjon finnes under «Helse».

Oppdatert informasjon om innreiserestriksjoner for Filippinene finnes på nettsidene til Bureau of ImmigrationFilippinenes ambassade i Norge  og det filippinske utenriksdepartementet.

Krav for å få reise inn til Filippinene: Alle reisende må fylle ut elektronisk ankomst kort ( eTravel). Kortet fylles ut innenfor 72 timer før avreise til Filippinene. Registreringen er gratis. Nettsiden for registrering finnes på  eTravel - Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System

Krav til gyldig pass og returbillett:

  • Tilreisende må ha et pass som er gyldig i minst seks måneder ved ankomst.
  • Tilreisende må kunne fremvise returbillett eller billett videre til en annen destinasjon utenfor Filippinene innen 30 dager etter ankomst.
  • Filippinske immigrasjonsmyndigheter har lansert en digital løsning hvor turister har mulighet til å forlenge sitt opphold på Filippinene uten fysisk å oppsøke immigrasjonsmyndighetene. Mer informasjon om dette finnes på siden e-services til Bureau of Immigration.

Trafikk: Trafikkulykker forekommer dessverre ofte. I enkelte av innfartsårene til Metro Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene kan infrastrukturen være dårlig og deler av året er det redusert fremkommelighet. Belysning langs veier er svært begrenset, og flere kjøretøyer bruker ikke lys. Det anbefales å prioritere trafikksikkerhet ved valg av kjøretøy. Bruk alltid sikkerhetsbelte!

Lokale busser er ofte i dårlig forfatning. Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og mangler vedlikehold. Stormer kan blåse opp raskt. Det er fare for sjørøveri og kidnapping i filippinske farvann, særlig i sør. Visse innenlandske flyselskaper anses å ha dårlig sikkerhet. Det anbefales å være varsom med bruk av taxi da det forekommer tilfeller av neddoping og ran av passasjerer.

Væpnet konflikt: Filippinene har flere pågående væpnede konflikter. Landet har områder med begrenset grad av myndighetskontroll.

Terror: Terroraksjoner forekommer. Terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan også ramme mer tilfeldig.

Det har de siste årene vært flere tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene rundt. Kidnappinger forekommer imidlertid også andre steder på Filippinene.

Helsetilbud: Legebehandling og sykehusopphold på Filippinene kan være svært dyrt. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti, og videre behandling kan nektes uten forsikringsgaranti eller forskuddsbetaling. Anbefalte vaksiner for hele Filippinene fremgår av sidene til Folkehelseinstituttet.

Det er stort sett god tilgang til medisiner, både uten resept og foreskrevet av lege. Sykdommer som er utryddet i Norge kan forekomme. 

I de større byene er det relativt god dekning i det private helsetilbudet, både blant sykehus og almenpraktiserende leger. Det er også relativt god dekning på de fleste normale medisiner.

I provinsene må man være forberedt på et langt mindre omfattende tilbud. Det finnes offentlige tilbud, men disse er ofte av varierende kvalitet.

Forsikring: Du bør ha en gyldig reiseforsikring når du reiser til Filippinene. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Filippinene er preget av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og utlendinger er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret. Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Filippinene er et av verdens mest utsatte land for naturkatastrofer. I regntiden, som kan vare fra juni til slutten av desember, kommer det regelmessig tyfoner og tropiske stormer som kan ha vindstyrke på over 200 km/t. Årlig treffer om lag 22 tyfoner Filippinene. Tyfonvarslingssystemene har blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. Flom og jordskred kan også forekomme – særlig i regntiden. Filippinene er stadig utsatt for jordskjelv og har aktive vulkaner. Ved jordskjelv på Filippinene eller i omkringliggende områder finnes også en risiko for tsunamier.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Norske borgere anbefales å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.

Droneflyvning er regulert på lokalt/regionalt nivå. Dette medfører at reisende må sette seg inn i regelverket der en oppholder seg.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Filippinene oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Du bør ha en gyldig reiseforsikring når du reiser til Filippinene. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2  5317 2700 eller e-post emb.manila@mfa.no.

Ambassadens nettside.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Filippinene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Filippinene