Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Filippinene - reiseinformasjon

Store deler av Filippinene er i «lockdown» som følge av smitteverntiltak mot koronaviruset. Situasjonen er i utvikling og kan endre seg. Reisende anbefales å holde seg fortløpende orientert. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner - se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 25. JUNI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av land og regioner i Norden (og EØS/Schengen-området fra 15. juli). Reiserådet gjelder til og med 20. august.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til områder i Norden med høy smittespredning.

Fra og med 15. juli vil UD også fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til land i EØS/Schengen-området med høy smittespredning.

Mer informasjon om kriterier og hvilke land dette gjelder finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19.10.2015 - FORTSATT GYLDIG

Filippinene - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i sentrale, sydlige og vestlige Mindanao (Cotabato-provinsene, Lanao-provinsene, Zamboanga-provinsene, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat) og Sulu-øygruppen, som bl.a. omfatter øyene Basilan, Jolo og Tawi-Tawi. Utenriksdepartementet fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Mindanao.

 

Sikkerhet

Et økende antall nordmenn besøker Filippinene hvert år og de aller fleste besøk forløper uten dramatikk. Kriminalitet, ulykker, væpnede konflikter og naturkatastrofer gjør det likevel viktig å være  på vakt og ta nødvendige forholdsregler.

Det er en ikke ubetydelig risiko for å bli utsatt for kriminelle handlinger på Filippinene, bl.a. på grunn av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og utlendinger er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret. Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Trafikkulykker forekommer dessverre ofte. Ved enkelte av innfartsårene til Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene kan infrastrukturen være dårlig og deler av året er fremkommeligheten redusert. Belysning langs veier er svært begrenset, og flere kjøretøyer bruker ikke lys. Det anbefales å prioritere trafikksikkerhet ved valg av kjøretøy. Bruk alltid sikkerhetsbelte!

Lokale busser er ofte i dårlig forfatning. Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og er dårlig vedlikeholdte. Stormer kan blåse opp raskt. Det er fare for sjørøveri og kidnapping i filippinsk farvann, særlig i sør. Det anbefales å være varsom med bruk av taxi da det forekommer tilfeller av neddoping og ran av passasjerer. Risikoen kan reduseres ved å ta taxi fra et av de bedre hotellene hvor bilnumrene blir skrevet opp av hotellets dørvakt.

Filippinene har flere pågående væpnede konflikter, samt områder med begrenset grad av myndighetskontroll. Den 23. mai 2017 erklærte den filippinske presidenten unntakstilstand over hele Mindanao. Terroraksjoner forekommer. Spredte terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan ramme mer tilfeldig.

Det har de siste årene vært flere tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene rundt. Kidnappinger forekommer imidlertid også andre steder på Filippinene.

Filippinske myndigheter advarte i august 2018 spesifikt om en troverdig trussel om risikio for kidnapping på Palawan.

Filippinene ligger utsatt til for flere typer naturkatastrofer. I den fuktige perioden, som kan vare fra juni til slutten av desember, kommer det regelmessig tyfoner og tropiske stormer som kan ha vindstyrke på over 200 km/t. Tyfonvarslingssystemene har blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. Flom og jordskred kan også forekomme – særlig i regntiden. Filippinene er stadig utsatt for jordskjelv og har aktive vulkaner. Ved jordskjelv på Filippinene eller i omkringliggende områder finnes også en risiko for tsunamier.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Filippinene oppfordres til å registrere seg på Reiseregistrering.no slik at vi kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2 317 2700 eller e-post [email protected].

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post [email protected].

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for opphold på Filippinene inntil 30 dager. 

Ved ankomst Filippinene gis norske borgere innreise mot fremvisning av gyldig returbillett eller flybillett til tredjeland innen 30 dager (reisende som skal videre til visumpliktig tredjeland kan også bli avkrevd å fremvise gyldig visum til neste destinasjon i tillegg til flybillett). Ved henvendelse til Filippinenes ambassade i Oslo kan man søke om turistvisum for 59 dagers opphold.

Det er et krav fra filippinske myndigheter om at gyldig billett ut av Filippinene (retur- eller "onwards"-billett) må medbringes når man skal sjekke inn på flyreiser til Filippinene. Noen flyselskap nekter ombordstigning dersom dette ikke kan fremvises.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Ambassaden er blitt meddelt av filippinske immigrasjonsmyndigheter at det ikke lenger er mulig å betale bot for oversittelse av et visums gyldighetstid til immigrasjonsmyndighetene på flyplassen før utreise. Gyldig opphold må derfor bringes i orden i god tid før planlagt avreise, ellers blir utreise nektet. 

Ved opphold over seks måneder må man før utreise søke om Emigration Clearance Certificate hos filippinske immigrasjonsmyndigheter.

For mer informasjon kan Filippinenes ambassade i Oslo kontaktes på:
Embassy of the Philippines
Nedre Vollgate 4, 4. etg.
0158 Oslo
Tlf: + 47 22 40 09 00
Faks: + 47 22 41 74 01
http://www.philembassy.no/ 

Andre nyttige nettsteder:


Helse

Koronaviruset (covid-19):Store deler av Filippinene innførte «lockdown» i midten av mars som følge av smitteverntiltak mot koronaviruset. Fra 1. juni åpnes landet gradvis opp igjen, men situasjonen er i utvikling og kan endre seg raskt. Smitteverntiltakene har blant annet betydd meget store begrensninger på lokal transport. Tilbudet av innenlandsflyvninger og annen transport åpnes gradvis opp igjen fra begynnelsen av juni. Reisende anbefales å følge med på informasjon fra lokale myndigheter, fly- og reisebyrå for oppdatert informasjon om planlagte reiser. Karantenebestemmelser og reiserestriksjoner kan endres på kort varsel.

Mer informasjon om koronaviruset på Filippinene finnes på nettsiden til filippinske helsemyndigheter (på engelsk).

Oppdatert informasjon om reiserestriksjoner for Filippinene finnes på nettsidene til Bureau of Immigration. 

Filippinske myndigheter har opplyst om følgende regler for visum til Filippinene:

 • “A foreign national whose visa is expiring within the quarantine period may opt to file for extension within 30 days after the lifting of the ECQ without penalties.
 • Holders of valid 9e visa should be allowed to enter the country as they are exempted from the temporary suspension.
 • OCA-Visa can accept renewal applications for 9e visas expiring within the ECQ.
 • All visa waiver arrangements are temporarily suspended.”

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus. Se også helsenorge.no sine råd.

For reisende som ønsker å ta seg til en internasjonale flyplass med sikte på utreise fra Filippinene, gjøres det særskilt oppmerksom om følgende informasjon fra filippinske myndigheter:

I henhold til Inter-Agency Task Force (IATF) Resolution No. 15 skal strandede utenlandske reisende gis fritt leide til flyplassen, se nedenfor:  

«Outbound and repatriated Overseas Filipino Workers (OFWs) and stranded foreign nationals shall be granted free and unimpeded access to and from national government facilities, such as airports, ferries, bus terminals, etc., notwithstanding any LGU pronouncement to the contrary. The said free access shall extend to the vehicles carrying the aforementioned individuals in order for them to reach their final destination. No fee or any other requirement shall be imposed by LGUs in this regard.”

Særlig om ambassadens publikumstjenester. Smitteverntiltakene på Filippinene har medført store begrensninger i bevegelsesfriheten og for hvilke publikumstjenester ambassaden kan tilby.

Ambassaden vil være åpen for publikumstjenester og besøkende etter avtale under General Community Quarantine (GCQ).

Ring eller skriv ambassaden på e-post for å gjøre en avtale. Det er ikke anledning til å ta med seg venner eller familie inn på ambassaden med mindre de også trenger bistand fra ambassaden. Et begrenset antall personer vil slippes inn om gangen.

Ambassaden prioriterer å hjelpe norske reisende, og prioritet gis til akutte og alvorlige saker. Grunnet begrenset bemanning og til tider stor pågang på sentralbordet oppfordres norske borgere til å kontakte ambassaden per e-post ([email protected]), alternativt på telefon: +63 (0) 2 5317 2700. 

Særlig informasjon om karantenebestemmelser. Det er fire typer karantene på Filippinene:

 • «Enhanced Community Quarantine – ECQ»
 • «Modified Ehanced Community Quarantine – MECQ»
 • «General Community Quarantine – GCQ»
 • «Modified General Community Quarantine – MGCQ»

Vi understreker at karantenereglene kan endre seg raskt og at myndighetene kan velge å sette områder tilbake i strengere karantene ved oppblomstring av smitte. Metro Manila er fra 1. juni i kategorien GCQ.

Norske borgere oppfordres til å rette seg etter råd og pålegg fra filippinske myndigheter.

Tiltak under GCQ:

 • Barn og unge (0-20 år) og personer over 60 år tillates fremdeles ikke å gå ut.
 • Fortsatt redusert offentlig transport.
 • En viss gjenåpning av private virksomheter..
 • Gjenåpning av skoler i slutten av august dsikuteres, men fjernundervisning anbefales.
 • Sjøhavner og flyplasser gjenåpner delvis i GCQ.
 • All aktivitet forutsetter fortsatt at forsvarlig avstand holdes (social distancing).
 • Butikker og kjøpesentre gjenåpnes gradvis.

Hele landet er satt i en "State of National Emergency" i henhold til Kongressens vedtak av særlovgivningen, The Bayanihan - to Heal as One Act, av 24. mars.

***

Rabies finnes på hele Filippinene. For nærmere informasjon om rabies se Folkehelseinstituttets nettsider. I 2019 kom det varsel fra WHO om at falske rebiesvaksiner er i omløp på Filippinene. For nærmere informasjon om dette inkludert råd fra Folkehelseinstituttet, se FHIs nettsider.

I Manila finnes det i dag et godt utvalg av private sykehus og legetjenester, og kun unntaksvis vil overføring til behandling i andre land være nødvendig. Utenfor Manila og storbyene er imidlertid tilbudet langt mer variert. Medisinsk behandling på Filippinene kan være dyrt, og det anbefales sterkt å tegne reiseforsikring.

Standarden på sykehus og legetjenester har de siste årene blitt vesentlig forbedret. I Manila finnes det i dag et stort utvalg av private leger og tannleger, mange med deler av eller hele utdannelsen fra utlandet (særlig USA). Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Filippinske sykehus har generelt dårlig tilgang på blod. Medisinutvalget på store apotek er relativt godt. Både medisinsk behandling og internasjonale merkemedisiner kan være svært kostbart.

Insekter, spesielt mygg, kan være plagsomme, og insektstikk kan bli infisert. Denguefeber, et virus som smitter gjennom myggstikk, forekommer over hele Filippinene. Det har vært påvist tilfeller av zikavirus på Filippinene. Malariamygg forekommer i begrenset utstrekning (først og fremst i jungelområder), og det anbefales å ta malariatabletter ved reise til disse områdene. Anti-myggkrem kan kjøpes lokalt, evt. tas med fra Norge.

Barnesenger bør i perioder utstyres med insektnett, som fås kjøpt lokalt. Rabies finnes på hele Filippinene. For nærmere informasjon om rabies se Folkehelseinstituttets nettsider.

Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker. Luftforurensing er et problem i Manila. Særlig små barn er utsatt.

Hygieneforholdene på Filippinene må regnes som relativt bra. Noen utlendinger opplever imidlertid mage- og tarminfeksjoner, men disse er som regel ikke av alvorlig karakter.

Det anbefales å søke råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.


Praktisk informasjon

Filippinene er mer vestlig orientert enn de fleste andre land i regionen. Engelsk fungerer godt i byene, og er også det språket som er mest benyttet i sentraladministrasjonen og i næringslivet. I distriktene benyttes ofte tagalog eller lokale språk og dialekter – det finnes over 100 til sammen.

Strømmen er 220 volt, men det er også vanlig med uttak for 110 volt. Stikkontaktene er av amerikansk type (to flate plugger). En del stikkontakter er av universaltypen med støtte for europeiske støpsler, men det er lurt å ta med adapter.

Det er mobildekning i mesteparten av landet, inkludert mobildatanettverk. Kvaliteten på nettverkene varierer, og man kan oppleve dårlig forbindelse selv om telefonen tilsynelatende har full dekning.

Visa, Diners, Mastercard, American Express aksepteres i de store byene. Disse kan også stort sett benyttes ved uttak av lokal valuta i minibank. Større beløp kan tas ut ved de internasjonale bankene.

Banker har vanligvis åpent fra kl. 09.00 til kl. 15.00, men er stengt lørdag og søndag. Butikker har åpent hver dag fra kl. 10.00 til kl. 21.00. Åpningstiden til offentlige kontorer er kl. 08.00 til kl. 17.00.

Nødtelefon: Politi 117

Tidsforskjellen til Norge er +seks timer sommertid og +sju timer vintertid.

Besittelse og bruk av enhver form for narkotika, selv små kvanta, er strengt forbudt og kan straffes med lange fengselsstraffer. Filippinske lover mot pedofili er meget strenge. Iht. filippinsk lov er en person under 18 år å regne som et barn. Enslige, mannlige reisende bør vise varsomhet i omgang med «vennlige» fremmede med barn, da beskyldninger om barnemishandling og/eller voldtekt kan bli fremsatt i forsøk på utpressing.

Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Til toppen