Filippinene - reiseinformasjon

Filippinene har vært mer eller mindre nedstengt siden mars 2020 på grunn av pandemien, og det er i praksis nesten umulig for tilreisende å få innreise til landet. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner - se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19.10.2015 - FORTSATT GYLDIG

Filippinene - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i sentrale, sydlige og vestlige Mindanao (Cotabato-provinsene, Lanao-provinsene, Zamboanga-provinsene, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat) og Sulu-øygruppen, som bl.a. omfatter øyene Basilan, Jolo og Tawi-Tawi. Utenriksdepartementet fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Mindanao.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Oppdatert informasjon om innreiserestriksjoner for Filippinene finnes på nettsidene til Bureau of Immigration, på nettsiden til den filippinske ambassaden i Oslo og på sidene til det filippinske utenriksdepartementet.

Trafikk. Trafikkulykker forekommer dessverre ofte. I enkelte av innfartsårene til Metro Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene kan infrastrukturen være dårlig og deler av året er det redusert fremkommelighet. Belysning langs veier er svært begrenset, og flere kjøretøyer bruker ikke lys. Det anbefales å prioritere trafikksikkerhet ved valg av kjøretøy. Bruk alltid sikkerhetsbelte!

Lokale busser er ofte i dårlig forfatning. Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og mangler vedlikehold. Stormer kan blåse opp raskt. Det er fare for sjørøveri og kidnapping i filippinske farvann, særlig i sør. Visse innenlandske flyselskaper anses å ha dårlig sikkerhet. Det anbefales å være varsom med bruk av taxi da det forekommer tilfeller av neddoping og ran av passasjerer.

Væpnet konflikt. Filippinene har flere pågående væpnede konflikter. Landet har områder med begrenset grad av myndighetskontroll.

Terror. Terroraksjoner forekommer. Terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan også ramme mer tilfeldig. Den filippinske presidenten innførte 23. mai 2017 unntakstilstand i hele Mindanao (den sørlige delen av Filippinene). Unntakstilstanden («martial law») løp ut ved årsskiftet i 2019, men regionen er fortsatt under en såkalt «state of emergency», som innebærer en fortsatt styrket tilstedeværelse av militæret og politi.

Det har de siste årene vært flere tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene rundt. Kidnappinger forekommer imidlertid også andre steder på Filippinene.

Koronavirus (covid-19): Kapasiteten til det filippinske helsevesenet har blitt hardt prøvet av covid-19, og de private sykehusene i Manila har flere ganger siden mars 2020 erklært at de ikke lenger har kapasitet til å ta imot covid-19-pasienter.

Store deler av Filippinene ble stengt ned ved innføring av ulike former for «community quarantine» i midten av mars 2020.

Dette systemet erstattes nå av en ordning med fem varslingsnivå (Alert Level System). Nivå 5 tilsvarer i hovedtrekk Enhanced Communtiy Quarantine mens nivå 4 er sammeliknbart med Modified Enhanced Community Quarantine. Det nye systemet vil fjerne en del av de aldersbaserte begrensningene i bevegelsesfriheten. For ungdom (personer under 18 år) og eldre (personer over 65 år) vil det være tillatt å bevege seg utendørs uten restriksjoner fra og med nivå 3. Fra nivå 4 får fullt vaksinerte en noe større bevegelsesfrihet.

I tillegg til varslingsnivået gis det større adgang for lokale myndigheter til å innføre smitteverntiltak i sitt ansvarsområde. Dette kan dreie seg om et hus, en gate, en virksomhet eller en barangay.

Norske borgere på Filippinene bør holde seg oppdaterte om utviklingen av koronasituasjonen og følge filippinske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

***

I Manila finnes det i dag et godt utvalg av private sykehus og legetjenester, og kun unntaksvis vil overføring til behandling i andre land være nødvendig. Utenfor Manila og storbyene er imidlertid tilbudet langt mer variert. Medisinsk behandling på Filippinene kan være dyrt, og det anbefales sterkt å ha gyldig reiseforsikring.

Standarden på sykehus og legetjenester har de siste årene blitt vesentlig forbedret. I Manila finnes det i dag et stort utvalg av private leger og tannleger, mange med deler av eller hele utdannelsen fra utlandet (særlig USA). Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Filippinske sykehus har generelt dårlig tilgang på blod. Utvalget av medisiner på store apotek er relativt godt. Både medisinsk behandling og internasjonale merkemedisiner kan være svært kostbare.

Insekter, spesielt mygg, kan være plagsomme, og insektstikk kan bli infisert. Denguefeber, et virus som smitter gjennom myggstikk, forekommer over hele Filippinene. Det har vært påvist tilfeller av zikavirus på Filippinene. Malariamygg forekommer i begrenset utstrekning (først og fremst i jungelområder), og det anbefales å ta malariatabletter ved reise til disse områdene. Anti-myggkrem kan kjøpes lokalt, evt. tas med fra Norge.

Barnesenger bør i perioder utstyres med insektnett, som fås kjøpt lokalt. Rabies finnes på hele Filippinene. For nærmere informasjon om rabies se Folkehelseinstituttets nettsider.

Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker. Luftforurensing er et problem i Manila. Særlig små barn er utsatt.

Hygieneforholdene på Filippinene må regnes som relativt bra. Noen utlendinger opplever imidlertid mage- og tarminfeksjoner, men disse er som regel ikke av alvorlig karakter.

Det anbefales å søke råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.

Filippinene er preget av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og utlendinger er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret. Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Filippinene er et av verdens mest utsatte land for naturkatastrofer. I regntiden, som kan vare fra juni til slutten av desember, kommer det regelmessig tyfoner og tropiske stormer som kan ha vindstyrke på over 200 km/t. Årlig treffer om lag 22 tyfoner Filippinene. Tyfonvarslingssystemene har blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. Flom og jordskred kan også forekomme – særlig i regntiden. Filippinene er stadig utsatt for jordskjelv og har aktive vulkaner. Ved jordskjelv på Filippinene eller i omkringliggende områder finnes også en risiko for tsunamier.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Norske borgere anbefales å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Filippinene oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Du bør ha en gyldig reiseforsikring når du reiser til Filippinene. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2  5317 2700 eller e-post emb.manila@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Filippinene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Filippinene