Filippinene - reiseinformasjon

Filippinene gjenåpnet for vaksinerte turister og forretningsreisende 10. februar 2022. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner - se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19.10.2015 - FORTSATT GYLDIG

Filippinene - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i sentrale, sydlige og vestlige Mindanao (Cotabato-provinsene, Lanao-provinsene, Zamboanga-provinsene, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat) og Sulu-øygruppen, som bl.a. omfatter øyene Basilan, Jolo og Tawi-Tawi. Utenriksdepartementet fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av Mindanao.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Tilreisende bør gjøre seg kjent med gjeldende regelverk før avreise. Mer informasjon finnes under «Helse».

Oppdatert informasjon om innreiserestriksjoner for Filippinene finnes på nettsidene til Bureau of Immigrationden filippinske ambassaden i Oslo og det filippinske utenriksdepartementet.

Trafikk. Trafikkulykker forekommer dessverre ofte. I enkelte av innfartsårene til Metro Manila er farten svært høy og trafikken uoversiktlig. I provinsene kan infrastrukturen være dårlig og deler av året er det redusert fremkommelighet. Belysning langs veier er svært begrenset, og flere kjøretøyer bruker ikke lys. Det anbefales å prioritere trafikksikkerhet ved valg av kjøretøy. Bruk alltid sikkerhetsbelte!

Lokale busser er ofte i dårlig forfatning. Sjøtransport kan være risikofylt da filippinske ferger ofte er overfylte, mangler nødvendig livredningsutstyr og mangler vedlikehold. Stormer kan blåse opp raskt. Det er fare for sjørøveri og kidnapping i filippinske farvann, særlig i sør. Visse innenlandske flyselskaper anses å ha dårlig sikkerhet. Det anbefales å være varsom med bruk av taxi da det forekommer tilfeller av neddoping og ran av passasjerer.

Væpnet konflikt. Filippinene har flere pågående væpnede konflikter. Landet har områder med begrenset grad av myndighetskontroll.

Terror. Terroraksjoner forekommer. Terroristgrupper har kapasitet og vilje til å ramme uskyldige mennesker. Angrep er som regel målrettede, men kan også ramme mer tilfeldig. Den filippinske presidenten innførte 23. mai 2017 unntakstilstand i hele Mindanao (den sørlige delen av Filippinene). Unntakstilstanden («martial law») løp ut ved årsskiftet i 2019, men regionen er fortsatt under en såkalt «state of emergency», som innebærer en fortsatt styrket tilstedeværelse av militæret og politi.

Det har de siste årene vært flere tilfeller der utlendinger har blitt kidnappet. Risikoen er spesielt høy i sørvestlige Mindanao og på Sulu-øygruppen, inkludert havområdene rundt. Kidnappinger forekommer imidlertid også andre steder på Filippinene.

Koronavirus (covid-19): 10. februar gjenåpnet Filippinene for vaksinerte turister og forretningsreisende fra land som ikke er visumpliktige til Filippinene, inkludert Norge. I resolusjon No. 168 av 26. mai 2022 har det filippinske Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF), gjeldende fra 30. mai 2022, satt en rekke krav for å få reise inn i landet:

Hele resolusion 168 kan leses på nettsiden Inter-agency task force 

 • Alle reisende må fylle ut elektronisk ankomst kort (e-Arrival Card). Kortet fylles ut innen 72 timer før avreise til Filippinene. Registreringen er gratis. Nettsiden for registrering finnes på eArrival card 
 • Det internasjonale vaksinasjonssertifikatet fra WHO eller norsk EU covid-19-sertifikat må fremvises ved ankomst, og sertifikatet må inneholde dokumentasjon på covid-19-vaksine Dersom man ikke kan framvise vaksinasjonssertifikat, kan man risikere å bli nektet innreise i landet.
 • Uten booster vaksine er en negativ RT-PCR-test eller laboratorie antigen test tatt før avreise må fremvises ved ankomst til Filippinene. Testen kan ikke være mer enn 48 timer gammel ved avreisetidspunktet. Filippinske myndigheter vil også godta en negativ antigen-test tatt ved testasjon til profesjonelt bruk. Denne testen kan ikke være mer enn 24 timer gammel ved avreisetidspunktet. Les mer om antigen-hurtigtest til profesjonelt bruk på FHIs nettsider: Antigen-hurtigtester - FHI.
 • Følgende er unntatt fra RT-PCR-test eller antigen-test tatt før avreise:
  • Personer over 18 år som er «fullvaksinert» mot covid-19 og har mottatt minimum en «boosterdose». Som «fullvaksinert» regnes to doser av vaksiner som krever to doser og en dose av vaksiner som krever en dose.
  • For personer mellom 12 og 17 år kreves to doser av vaksiner som krever to doser og en dose av vaksiner som krever en dose. Vaksinen må være tatt mer enn 14-dager før avreise.
  • For personer under 12 år, uavhengig av hvilken vaksine man har tatt, og som reiser med person over 18 år som er «fullvaksinert» og med «boosterdose».
 • Tilreisende må ha et pass som er gyldig i minst seks måneder ved ankomst.
 • Tilreisende må kunne fremvise returbillett eller billett videre til en annen destinasjon utenfor Filippinene innen 30 dager etter ankomst.
 • Tilreisende må dokumentere en reiseforsikring for covid-19-behandling fra et anerkjent forsikringsselskap, med en dekning må minimum USD 35 000 for deres opphold på Filippinene.

Nye regler eller endringer av eksisterende regler kan innføres på meget kort varsel. Den tilreisende må derfor gjøre seg kjent med gjeldende regelverk før avreise.

Les mer her på nettsidene til Filippinenes immigrasjonsbyrå.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Filippinenes ambassade i Norge.

***

I Manila finnes det i dag et godt utvalg av private sykehus og legetjenester, og kun unntaksvis vil overføring til behandling i andre land være nødvendig. Utenfor Manila og storbyene er imidlertid tilbudet langt mer variert. Medisinsk behandling på Filippinene kan være dyrt, og det anbefales sterkt å ha gyldig reiseforsikring.

Standarden på sykehus og legetjenester har de siste årene blitt vesentlig forbedret. I Manila finnes det i dag et stort utvalg av private leger og tannleger, mange med deler av eller hele utdannelsen fra utlandet (særlig USA). Det offentlige helsetilbudet har lav standard. Filippinske sykehus har generelt dårlig tilgang på blod. Utvalget av medisiner på store apotek er relativt godt. Både medisinsk behandling og internasjonale merkemedisiner kan være svært kostbare.

Insekter, spesielt mygg, kan være plagsomme, og insektstikk kan bli infisert. Denguefeber, et virus som smitter gjennom myggstikk, forekommer over hele Filippinene. Det har vært påvist tilfeller av zikavirus på Filippinene. Malariamygg forekommer i begrenset utstrekning (først og fremst i jungelområder), og det anbefales å ta malariatabletter ved reise til disse områdene. Anti-myggkrem kan kjøpes lokalt, evt. tas med fra Norge.

Barnesenger bør i perioder utstyres med insektnett, som fås kjøpt lokalt. Rabies finnes på hele Filippinene. For nærmere informasjon om rabies se Folkehelseinstituttets nettsider.

Vær forberedt på varmt klima. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå uttørring. Det anbefales at man drikker vann fra flaske. Sjekk forseglingen på flasker. Luftforurensing er et problem i Manila. Særlig små barn er utsatt.

Hygieneforholdene på Filippinene må regnes som relativt bra. Noen utlendinger opplever imidlertid mage- og tarminfeksjoner, men disse er som regel ikke av alvorlig karakter.

Det anbefales å søke råd hos lege i god tid før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.

Filippinene er preget av stor fattigdom og utbredt gatekriminalitet. Reisende bør utvise forsiktighet og aktsomhet. Det er mange skytevåpen i sirkulasjon, og utlendinger er spesielt utsatt for ran og tyveri. Verdisaker bør holdes skjult og penger bør brukes diskret. Strafferammene for befatning med narkotika er svært strenge. Det samme gjelder overgrep mot barn. Norge har ingen utleveringsavtale med Filippinene.

Filippinene er et av verdens mest utsatte land for naturkatastrofer. I regntiden, som kan vare fra juni til slutten av desember, kommer det regelmessig tyfoner og tropiske stormer som kan ha vindstyrke på over 200 km/t. Årlig treffer om lag 22 tyfoner Filippinene. Tyfonvarslingssystemene har blitt svært gode, og via satellitt kan man som regel spore tyfonene i noen dager før de treffer land og beregne omtrentlig bane og styrke. Flom og jordskred kan også forekomme – særlig i regntiden. Filippinene er stadig utsatt for jordskjelv og har aktive vulkaner. Ved jordskjelv på Filippinene eller i omkringliggende områder finnes også en risiko for tsunamier.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Norske borgere anbefales å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid på Filippinene oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering slik at man kan motta viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Du bør ha en gyldig reiseforsikring når du reiser til Filippinene. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Ambassaden i Manila kan kontaktes på telefon +63 2  5317 2700 eller e-post emb.manila@mfa.no.

Ambassadens nettside.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no.

Filippinene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Filippinene