Finland - reiseinformasjon

Finland er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Sikkerhetssituasjonen og standarden på helsetjenester er tilsvarende som i Norge. Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. Alle covid-19-relaterte innreiserestriksjoner er opphevet.

Pass. Det er passfrihet i Norden. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass, nasjonalt ID-kort eller gyldig førerkort på reiser mellom de nordiske landene. Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Nasjonalt ID-kort. Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Visum. Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Finland.

Reisedokument. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Finland. Du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av pass. Hvis du mister ditt pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til finsk politi og kontakte ambassaden i Helsingfors. Søknad om midlertidig reisedokument (nødpass) krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Finland er generelt et trygt land for nordmenn å besøke.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Finland.

Terror. Terrorangrep kan forekomme de fleste steder i verden. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og følge de råd som er gitt av finske myndigheter. Terrortrusselen i Finland er på nivå to av fire, det vil si noe forhøyet. Mer informasjon kan finnes på nettstedet til det finske sikkerhetspolitiet.

Droneflyvning. Det er forbudt å fly droner i deler av Finland. Mer informasjon kan finnes på nettsiden Droneinfo.

Reiseregistrering. Alle nordmenn i Finland oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn. Det gir norske myndigheter mulighet i en nødsituasjon til raskt å gi informasjon og kontakte de reisende.

Du kan også laste ned Utenriksdepartementets app «Reiseklar». Dette er en app som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted.

Helseforhold og mathygiene er som i de øvrige nordiske landene.  Akutte sykdomstilfeller blir behandlet på offentlig sykehus til samme kostnader og egenandeler som for landets egne innbyggere.

Reiseforsikring. Norske borgere oppfordres til å ha med seg gyldig reiseforsikring og Europeisk helsetrygdkort.

Kjernekraftverk. Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler norske borgere som befinner seg i Finland om å orientere seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Finland på nettsidene til Strålsäkerhetscentralen: STUK - Framsida - stuk-sv.

Kriminaliteten er på samme nivå som i Norge. Som turist er man spesielt utsatt for lommetyverier. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, ID-dokumenter, mobiltelefon osv.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det finske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nødtelefon: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: www.norway.no/finland/

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Finland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Finland.