Finland - reiseinformasjon

Det er åpent for karantenefri innreise til Finland fra land som har et smitteomfang på 25 eller mindre per 100.000 innbyggere de siste 14 dager. Fra land med høyere smitteomfang er det begrenset adgang til innreise og karantenekrav. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser i Finland går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan man også i Finland bli utsatt for vold og kriminalitet. Som turist er man spesielt utsatt for lommetyverier. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, ID-dokumenter, mobiltelefon osv.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Terrortrusselen i Finland er på nivå to av fire, det vil si noe forhøyet.

Kriminaliteten er på samme nivå som i Norge.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Finland oppfordres til å registrere ser på http://www.reiseregistrering.no/

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

I krise og nødsituasjon kontakt
Kgl. norsk ambassade, Helsingfors
Kontoradresse:
Hornsvägen 1
00150 Helsingfors

Postadresse:
PB 116
FI-00151 Helsingfors

Telefon: +358 (0)9 686 0180
Faks: +358 (0)9 6860 1811
E-post: emb.helsinki@mfa.no

Åpningstider: man-fre 08:30-15:30 (15.5.-14.9.). man-fre 08:30-16:00 (15.9.-14.5.)

Åpningstider for konsulatseksjonen - drop-in uten timeavtale: man-fre 10:00-12:00. For timebestilling, kontakt oss på: +358 (0)9 686 0180

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på +47 23 95 00 00 eller pr e-post på UDops@mfa.no


Innreise

Innreise fra Norge til Finland er begrenset og underlagt grensekontroll som utføres av den finske grensevaktmyndigheten. Grensevaktmyndigheten gir ingen forhåndstilsagn om grensespasseringer, og grensekontrollen foretas på stedet. Ferdsel med fritidsbåt er unntatt fra grensekontroll. Reising mellom grensesamfunnene ved landegrensen mellom Norge og Finland er også tillatt (se mer informasjon om dette lengre ned). 

Fra og med 19. september åpnet Finland for innreise fra land som har et smitteomfang på 25 eller mindre per 100.000 innbyggere per 14 dager. Innreise fra slike grønne land er tillatt for alle typer reiser og det gjelder ingen krav til karantene. 

Det er finske helsemyndigheter som vurderer smitteomfanget i Norge, og en endelig beslutning om begrenset eller fri innreise tas av den finske regjeringen.  

Innreise fra et land med høyere smittomfang enn 25 per 100.000 innbyggere (rødt land) er begrenset til visse type reiseformål, blant annet arbeidsreiser og andre nødvendige reiser. Fritidsreiser anses ikke som nødvendig. En liste med type innreiser som er tillatt finnes på det finske grensevaktvesenet sin nettside. Ved innreise anbefales frivillig karantene i ti dager. Informasjon om  finske karantenebestemmelser finner du på norsk på nettsiden til Det finske instituttet for helse og velferd.

Med virkning fra 1. oktober kan den anbefalte karantenen kortes ned ved at det legges frem to koronatester med negativt resultat. Den første testen må være tatt høyst 72 timer (tre døgn) før ankomst til Finland og vise et negativt resultat. Den andre testen kan tas tidligst 72 timer (tre døgn) etter ankomst til Finland.

Karantene anbefales frem til testresultatet fra den andre testen foreligger. 

Reising mellom grensesamfunnene ved landegrensen er tillatt

Reising mellom de lokale grensesamfunnene ved landegrensen mellom Finland og Norge er tillatt. I Norge gjelder dette kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger. I Finland gjelder dette kommunene Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio, Enontekis, Enare og Utsjoki.

Innbyggere i grensesamfunnene i nord og samene kan, til fots, krysse landegrensen mellom Finland og Norge og grenseelvene på andre steder enn ved grenseovergangene. Det er ikke tillatt å krysse grensen med motorkjøretøy, men det er gjort unntak for terrengkjøretøy.

Grensesamfunn defineres som naturlige tjenesteområder på ulike sider av grensen der trafikken beveger seg over riksgrensen.

Hva slags dokumentasjon må du ha med deg?

Personer som passerer grensen må ha med seg vanlige reisedokumenter som pass og kunne bekrefte sin identitet. I trafikken mellom de nordiske landene er det tilstrekkelig at en nordisk statsborger kan bekrefte sin identitet. Reisende skal i prinsippet kunne dokumentere at de hører hjemme i grensesamfunnet på basis av sitt bosted. Ved behov kan finske grensevaktmyndigheter stille presiserende spørsmål til den reisende for å forsikre seg om dette.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. I lys av innskjerpet grensekontroll i Europa bør gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet, også i Norden. Kun pass er gyldig norsk reisedokument og bekrefter norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du kan finne mer informasjon fra finske helsemyndigheter på Aktuellt om coronaviruset covid-19.

Se også informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helseforhold og mathygiene er som i de øvrige nordiske land.  Akutte sykdomstilfeller blir behandlet på offentlige sykehus til samme kostnader som for landets egne innbyggere.


Praktisk

Myntenheten er euro.  Alle vanlige internasjonale kredittkort kan benyttes. 

Normale åpningstider for butikker er: 0900-2100 (mandag fredag), 0900-1800 (lørdag), 1200-1800 (søndag). Bank/offentlige kontorer: 0900-1600 (lørdag stengt). Posten er stengt lørdag.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 6. januar, påske (langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, St. Hansdag (alltid lagt til nærmeste lørdag), 6. desember (nasjonaldag), Allehelgensdag, 25.-26.desember

Tidssone for Finland er UTC + 2 (= norsk tid + en time). Finland har sommer- og vintertid på lik linje med Norge.
Nødtelefoner ambulanse/brann/politiet: 112
Strømnettet i Finland er på 220 volt
Telefon- og GSM-dekningen er nærmest total.