Finland - reiseinformasjon

Det er åpent for karantenefri innreise til Finland fra land som har et smitteomfang på 25 eller mindre per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Fra land med høyere smitteomfang er det begrenset adgang til innreise og karantenekrav. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser i Finland går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan man også i Finland bli utsatt for vold og kriminalitet. Som turist er man spesielt utsatt for lommetyverier. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, ID-dokumenter, mobiltelefon osv.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Terrortrusselen i Finland er på nivå to av fire, det vil si noe forhøyet.

Kriminaliteten er på samme nivå som i Norge.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Finland oppfordres til å registrere ser på http://www.reiseregistrering.no/

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

I krise og nødsituasjon kontakt
Kgl. norsk ambassade, Helsingfors
Kontoradresse:
Hornsvägen 1
00150 Helsingfors

Postadresse:
PB 116
FI-00151 Helsingfors

Telefon: +358 (0)9 686 0180
Faks: +358 (0)9 6860 1811
E-post: emb.helsinki@mfa.no

Åpningstider: man-fre 08:30-15:30 (15.5.-14.9.). man-fre 08:30-16:00 (15.9.-14.5.)

Åpningstider for konsulatseksjonen - drop-in uten timeavtale: man-fre 10:00-12:00. For timebestilling, kontakt oss på: +358 (0)9 686 0180

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på +47 23 95 00 00 eller pr e-post på UDops@mfa.no


Innreise

Innreise fra Norge til Finland er begrenset og underlagt grensekontroll som utføres av den finske grensevaktmyndigheten. Grensevaktmyndigheten gir ingen forhåndstilsagn om grensepasseringer. Grensekontroll foretas ved grenseovergangene i det enkelte tilfellet. Ferdsel med fritidsbåt er unntatt fra grensekontroll.

Siden 19. september 2020 har Finland åpnet for innreise fra land som har et smitteomfang på 25 eller mindre per 100.000 innbyggere per 14 dager. Innreise fra slike grønne land er tillatt for alle typer reiser, og det gjelder ingen krav til karantene. 

Det er finske helsemyndigheter som vurderer smitteomfanget i Norge, og en endelig beslutning om begrenset eller fri innreise tas av den finske regjeringen.  

Innreise fra et land med høyere smittomfang enn 25 per 100.000 innbyggere (rødt land) er begrenset.

I perioden 27. januar til 30. april er innreise tillatt for nødvendige reiser. Den finske grensevaktmyndigheten har laget en liste som spesifiserer hva som regnes som nødvendig reise. Fritidsreiser anses ikke som nødvendig. Arbeidsreiser er tillatt dersom det er nødvendig for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og forsyningsberedskapen. 

Vær særlig oppmerksom på at det i perioden 15. februar til 30. april også vil være begrensede åpningstider ved grensestasjonene på den norsk-finske landegrensen i nord (0900-2100). Begrensninger i åpningstidene gjennomføres for å  redusere spredning av mutert virus. Begrensete åpningstider vil for øvrig gjelde for visse grensestasjoner også på den svensk-finske grensen. Begrensningene gjelder ikke godstransport og persontransport med et «særlig begrunnet» behov for å krysse grensen utenom åpningstidene. Den finske grensevakten gir råd om grensekryssende trafikk på tlf. +358 295 420 100 eller e-post rajavartiolaitos@raja.fi

Samene

Samene har adgang til å krysse landegrensene mellom Norge og Finland for å ivareta sin næring og kultur. Samene kan, til fots, krysse landegrensen  og grenseelvene på andre steder enn ved grenseovergangene. Det er ikke tillatt å krysse grensen med motorkjøretøy, men det er gjort unntak for terrengkjøretøy.

Detaljert liste over hvilke type innreiser som er tillatt

En liste med hvilke type innreiser som er tillatt finnes på det finske grensevaktvesenet sin nettside.

Bekreftelse på negativ test, karantene og andre smittevernregler ved innreise

Finske helsemyndigheter oppfordrer alle transportselskap om å kreve bekreftelse på negativ covid-19-test fra passasjerer før ombordstigning. Reisende til Finland bør derfor undersøke hvilke krav som stilles av reiseoperatører i god tid før reisen.

I tillegg til dokumentasjon på negativt testresultat, anbefales det å ta en test ved ankomst på flyplassen. Dette er et gratis tilbud.

Reisende som ankommer Finland på følgende steder må gjennom  en obligatorisk helseundersøkelse: Helsingfors-Vanda flyplass, Helsingfors havn og Vaalimaa grensestasjon. Transport- og logistikkpersonale innen godstrafikken er unntatt i deres abeidsoppgaver. Barn født i 2008 eller senere er også unntatt fra helsekontrollen.  

Ved innreise anbefales frivillig karantene i 14 dager. Informasjon om finske karantenebestemmelser, bruk av ansiktsmasker og andre smitteverntiltak samt smittesituasjonen i Finland finner du på nettsiden til Det finske instituttet for helse og velferd.

Den anbefalte karantenen kan kortes ned ved at det legges frem to koronatester med negativt resultat. Den første testen må være tatt høyst 72 timer (tre døgn) før ankomst til Finland og vise et negativt resultat. Den andre testen kan tas tidligst 72 timer (tre døgn) etter ankomst til Finland.

Karantene anbefales frem til testresultatet fra den andre testen foreligger. 

Hva slags dokumentasjon må du ha med deg?

I tillegg til krav som stilles av reiseoperatøren, flyselskap og andre, for eksempel krav om dokumentasjon på negativt testresultat på koronavirus, må personer som passerer grensen ha med seg vanlige reisedokumenter som pass og kunne bekrefte sin identitet. I trafikken mellom de nordiske landene er det tilstrekkelig at en nordisk statsborger kan bekrefte sin identitet. Informasjon om innreiserestriksjoner og grensekontroll se nettsiden til finske grensevaktmyndigheter (på svensk).

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. I lys av innskjerpet grensekontroll i Europa bør gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet, også i Norden. Kun pass er gyldig norsk reisedokument og bekrefter norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du kan finne mer informasjon fra finske helsemyndigheter på Aktuellt om coronaviruset covid-19.

Se også informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helseforhold og mathygiene er som i de øvrige nordiske land.  Akutte sykdomstilfeller blir behandlet på offentlige sykehus til samme kostnader som for landets egne innbyggere.


Praktisk

Myntenheten er euro.  Alle vanlige internasjonale kredittkort kan benyttes. 

Normale åpningstider for butikker er: 0900-2100 (mandag fredag), 0900-1800 (lørdag), 1200-1800 (søndag). Bank/offentlige kontorer: 0900-1600 (lørdag stengt). Posten er stengt lørdag.

Nasjonale helligdager er 1. januar, 6. januar, påske (langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, St. Hansdag (alltid lagt til nærmeste lørdag), 6. desember (nasjonaldag), Allehelgensdag, 25.-26.desember

Tidssone for Finland er UTC + 2 (= norsk tid + en time). Finland har sommer- og vintertid på lik linje med Norge.
Nødtelefoner ambulanse/brann/politiet: 112
Strømnettet i Finland er på 220 volt
Telefon- og GSM-dekningen er nærmest total.