Finland - reiseinformasjon

Det er åpent for karantenefri innreise til Finland for personer som er fullvaksinerte mot koronavirus eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene. Det er også åpent for innreise for borgere og/eller fast bosatte i EU og Schengen. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner se under punktene Innreise og Helse.

Finland har åpnet for karantenefri innreise for personer som kan legge frem gyldig koronasertifikat, dvs.

  1. dokumentasjon på godkjent vaksinasjonsserie mot covid-19 (en eller to doser avhengig av vaksinen), der det har gått minst to uker siden siste vaksinering - eller
  2. dokumentasjon på gjennomgått covid-19-sykdom i løpet av de siste seks månedene

Reisende som ankommer fra land utenfor EU/Schengen-området må fremlegge negativ koronatest tatt ikke tidligere enn 48 timer før ankomst til Finland. Fra og med 28.12.2021 gjelder denne restriksjonen også for reisende som ankommer fra land innenfor EU/Schengen-området, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Unntak gis bl.a. for finske borgere samt personer som er bosatt i Finland. Mer informasjon kan finnes på nettsiden Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin til den finske grensevakten.

Vær også oppmerksom på at transportselskapene kan stille egne krav om dokumentasjon på negativ koronatest fra passasjerer før ombordstigning.

Omikron. Reisende fra land med utbredt omikronsmitte, inkludert Norge, må gjennomgå en obligatorisk helsekontroll ved ankomst samt ny koronatest etter tre-fem dager i Finland. Dette gjelder også for fullvaksinerte reisende fra Norge. Det er ingen karanteneplikt for personer med gyldig koronasertifikat, men reisende anbefales å unngå nærkontakter frem til resultatet av andre koronatest foreligger. Obligatorisk helsekontroll kan unngås ved å fremvise attest på negativ koronatest som er ikke eldre enn 48 timer. For mer informasjon, inkludert om unntaksbestemmelser, se nettsiden til det finske instituttet for helse og velferd (thl.fi).

Innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel, og det anbefales derfor at man følger nøye med på informasjon som gis. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i gjeldende bestemmelser.

Den finske grensevakten gir ingen forhåndstilsagn om grensepasseringer, men kan gi råd om grensekryssende trafikk på tlf. +358 295 420 100 eller e-post rajavartiolaitos@raja.fi.

Pass. Det er passfrihet i Norden. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass, ID-kort eller gyldig førerkort på reiser mellom de nordiske landene. Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Finland.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Finland. Du må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til finsk politi og kontakte ambassaden i Helsingfors. Søknad om nytt reisedokument (nødpass) krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Helsekrav for innreise/dokumentasjon på negativ koronatest: Transportselskapene kan kreve en bekreftelse på negativ covid-19-test fra passasjerer før ombordstigning. Reisende oppfordres om å undersøke hvilke krav som stilles av transportselskapet i god tid før avreise.

Helseundersøkelse: Reisende som ankommer Finland fra røde land der smitteinsidensen er mer enn ti tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dagene, og som ikke er fullvaksinerte mot koronavirus eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, må  gjennom en obligatorisk helseundersøkelse som kan avtales gratis på Finentry. Det er straffbart å motsette seg å gjennomgå helseundersøkelsen. Følgende er imidlertid unntatt fra krav om helseundersøkelse: Transport- og logistikkpersonale innen godstrafikken, barn født i 2005 eller senere og personer som to uker før ankomst til Finland har oppholdt seg i et land der smitteinsidensen er høyst ti tilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av 14 dager.

Innreisekarantene: Ved innreise anbefaler finske myndigheter frivillig karantene i 14 dager. Dette gjelder ikke om man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. Karantenen kan også kortes ned ved at det legges frem to koronatester med negativt resultat. Den første testen må være tatt høyst 72 timer (tre døgn) før ankomst til Finland og vise et negativt resultat. Den andre testen kan tas tidligst 72 timer (tre døgn) etter ankomst til Finland. Karantene anbefales frem til testresultatet fra den andre testen foreligger.

Informasjon om finske karantenebestemmelser, bruk av ansiktsmasker og andre smitteverntiltak i Finland finner du på nettsiden til det finske instituttet for helse og velferd (thl.fi).

Finske helsemyndigheter anbefaler at reisende bruker nettsiden Skal du reise til Finland? for å booke time til koronatest. Testen er gratis.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er som i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Finland.  

Terror. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. Terrortrusselen i Finland er på nivå to av fire, det vil si noe forhøyet.

Helseforhold og mathygiene er som i de øvrige nordiske landene.  Akutte sykdomstilfeller blir behandlet på offentlig sykehus til samme kostnader og egenandeler som for landets egne innbyggere.

Norske borgere oppfordres til å ha med seg gyldig reiseforsikring og Europeisk helsetrygdkort.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge finske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Du kan finne mer informasjon fra finske helsemyndigheter på «aktuelt om coronaviruset covid-19» på det finske folkehelseinstituttets nettside.

Kriminaliteten er på samme nivå som i Norge. Som turist er man spesielt utsatt for lommetyverier. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, ID-dokumenter, mobiltelefon osv.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det finske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nødtelefon: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: www.norway.no/finland/

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene

 

Finland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Finland.