Frankrike - reiseinformasjon

Frankrike er et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer. Man skal imidlertid være klar over at Frankrike har et forhøyet beredskapsnivå som ble iverksatt 25. mars 2024. Paris arrangerer sommer-OL 26. juli–11. august, samt sommer-PL 28. august–8. september. Les mer under «sikkerhet».

Både Frankrike og Norge er med i Schengen-samarbeidet, og følger dette regelverket.

Sommer-OL: All informasjon for norske reisende til Paris 2024-lekene samles på hjemmesiden til den norske ambassaden i Paris (Informasjon oppdateres fortløpende).

Pass:/ID Frankrike krever at den reisende kan fremvise gyldig pass, eller ID-kort med reiserett, både ved inn- og utreise. Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

I Frankrike må man dessuten alltid kunne identifisere seg på forespørsel. For nordmenn er pass og ID-kort med reiserett gyldige identifikasjonsdokumenter.

Sommer-OL: All informasjon for norske reisende til Paris 2024-lekene samles på hjemmesiden til den norske ambassaden i Paris (Informasjon oppdateres fortløpende).

Generelt råd: Beredskapsnivået i Frankrike er hevet til høyeste nivå. Personer som bor eller reiser i landet oppfordres til å være ekstra aktsomme, lytte til råd og instruksjoner fra lokale myndigheter og holde seg oppdatert om situasjonen. Norske reisende bør være oppmerksomme på omgivelsene, spesielt på steder med mange mennesker, som offentlige plasser, i og rundt offentlige bygninger, ved turistattraksjoner, på offentlig transport, markeder og kjøpesentre.

Reisende bør utvise varsomhet, særlig i storbyene og spesielt i Paris. Alle norske borgere som oppholder seg i Frankrike må følge påbud og forordninger som gis fra franske myndigheters side. Politiet, med støtte fra soldater fra den franske hæren, kontrollerer turistattraksjoner, offentlig transport (metro, tog, fly) og større arrangementer. Dette kan også innebære identitetskontroller og kontroll av håndvesker og bagasje. Se link: Beredskapsnivå i Frankrike hevet til høyeste nivå - La Norvège en France (norway.no).

Situasjon i Ny-Caledonia:  Unntakstilstandet er opphevet, men det er fremdeles portforbud fra kl. 20.00 til 06.00.

Det oppfordres til å være særlig oppmerksom på omgivelsene, følge råd og informasjon fra lokale myndigheter og å holde seg oppdatert via lokale medier.

Følg med på prefekturets hjemmeside (franske myndigheter):

Terror: Frankrike har vært utsatt for flere terrorhandlinger, og det er derfor generelt høy beredskap fra politiets side.

Sosial uro: Det er ikke uvanlig med streik og demonstrasjoner i Frankrike. Det kan påvirke offentlig transport og infrastruktur.

Vær spesielt oppmerksom dersom det foregår streik eller demonstrasjoner der du befinner deg. Vurder egen sikkerhet og hold deg oppdatert via lokale medier.

Trafikk: Trafikkbildet i Frankrike er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge.

Reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar. Dette gjelder også norske borgere som har fast opphold i Frankrike. Norske myndigheter kan da kontakte deg dersom det oppstår en krise der du er.

Informasjon fra franske myndigheter: Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Frankrike har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. I tillegg til egen reise- og sykeforsikring bør man ha Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Kriminalitet som lommetyveri og veskenapping forekommer ofte, særlig på offentlig transport, uteserveringssteder og populære turistattraksjoner. Dersom du utsettes for en kriminell handling kan du anmelde saken til lokalt politi.

Ta godt vare på pass, penger og mobiltelefon. Oppbevar gjerne selve passet i hotellets safe, og ta med en kopi av passet ut. Ved tap av billetter og reisedokumenter bør man i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap osv. Hvis pass er blitt stjålet/mistet, må det meldes fra til politiet. Ta kontakt med nærmeste politi og få utskrevet en tapsmelding («Déclaration de perte/vol»). Ved anmeldelse kreves passnummer, utstedelsesdato -og sted.

Pass på å skjule koden på bankkortet når du bruker minibank, og legg raskt bort kontanter.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Det er også forbudt å snakke i mobil mens man kjører.

Værforholdene i Frankrike kan variere mye fra område til område.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le «Préfet») i disse områdene publiserer gjeldende regler på internett for å forhindre skogbrann. Disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret.

Områdene langs de store elvene (Loire, Rhône) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder.

I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norsk førerkort er gyldig i Frankrike.

Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen.

Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: En varseltrekant og en gul refleksvest (ved ulykker på motorvei). Brudd på dette påbudet kan medføre en bot på 375 euro.

Kjettinger anbefales ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Miljøoblat på biler er obligatorisk, også for turister. Bestilling og kjøp kan utelukkende foretas på internett.

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Kgl. norsk ambassade
28, rue Bayard
75008 Paris

Telefon: +33 (0)1 53 67 04 00
E-post: emb.paris@mfa.no
Hjemmeside.

Konsulatseksjonen er åpen for publikum kun etter avtale tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9.15 til 14.45. For å bestille time på konsulatet, følg denne lenken.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Uansett lengde på opphold, anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no eller i UDs app Reiseklar.

Viktige telefonnummer:

Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Hørselshemmede: 114 (sms)

 

Frankrike. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Frankrike.