Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Frankrike - reiseinformasjon

Frankrike er for tiden i en unntakstilstand pga covid-19, og myndighetene har innført strenge retningslinjer for borgernes bevegelsesfrihet så lenge viruset er en trussel mot folkehelsen. For øvrig informasjon om koronavirus og covid-19, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MAI - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til og med 20. august.

Fra 15. juni er Danmark unntatt det globale reiserådet. Les mer om vilkår for innreise.

Snarveier:

Sikkerhet

Norske borgere i Frankrike bør  utvise stor forsiktighet, særlig i storbyene og spesielt i Paris. Ta spesielt godt vare på pass, penger og mobiltelefon. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Man bør derfor aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder da dette kan vekke mistanke om at den inneholder eksplosiver.

Det franske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne.Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Viktige telefonnummer

 • Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk  mobil)
 • Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Flyt informasjon: Charles de Gaulle flyplass / Orly flyplass
 • SOS International (vaktsentral for norske forsikringsselskaper), tlf. : + 45 70 10 50 50 (Danmark)

Sjømannskirken (norsk kirke i utlandet) har utviklet en app, «Nødnummer», som anbefales. App’en, som er på norsk og gratis, inneholder nyttig informasjon dersom man trenger akutt hjelp i utlandet. Den kan lastes ned via forskjellige plattformer (Windows, Android og Apple iOS), og vil til enhver tid gi de korrekte nødnummer i det landet man befinner seg, i tillegg til lenker for reiseforsikring, reiseregistrering.no og adresse og telefonnummer til norske ambassader og UDs nødnummer.

Du bør registrere deg på http://www.reiseregistrering.no/. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le Préfet) i disse områdene publiserer gjeldende regler for å forhindre skogbrann på internett, disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret. Områdene langs de store elvene (Loire, Rhone) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

I en krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på telefon : + 33 1 53 67 04 00. Utenfor ambassadens åpningstid viderekobles du automatisk til UDs operative senter når du ringer ambassaden. Du kan også kontakte UDs operative senter pr e-post: [email protected]


Innreise

Franske myndigheter har pr. 17. mars 2020 vedtatt å begrense innreise til Schengen-området via Frankrike, og inn til Frankrike fra andre Schengen-land.

Grensekontrollen vil derfor bli innskjerpet, og alle må kunne fremvise gyldig pass eller attest fra fransk arbeidsgiver om pågående arbeidsforhold.

Dette gjelder for alle norske borgere, enten de har fast opphold i Frankrike, eller er på gjennomreise.

Det gjelder også for norske borgere som:

 • Er helsepersonell, og arbeider for å bekjempe spredningen av korona-viruset
 • Transporterer handelsvarer over landegrensene

Norske borgere, som ved innreise til Frankrike blir stoppet av helsemessige årsaker, plikter å følge myndighetenes pålegg om å ta imot medisinsk hjelp.

Norske borgere vil fritt kunne forlate Frankrike.

Alle norske borgere som oppholder seg i Frankrike må for øvrig også følge øvrige påbud og forordninger som gis fra franske myndigheters side.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for at informasjon om innreisebestemmelser i Frankrike eller krav til visum til enhver tid er oppdatert. Disse kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Frankrike krever gyldig pass både ved inn- og utreise. Det er også et krav i Frankrike at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn er pass eneste gyldige identifikasjonsdokument. Under opphold i Frankrike kan man eventuelt ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.


Helse

Koronavirus (covid-19): Frankrike er for tiden i en unntakstilstand pga covid-19.

Franske myndigheter har innført strenge retningslinjer for borgernes bevegelsesfrihet så lenge covid-19 er en trussel mot folkehelsen. Disse er nå lempet noe på, men det er fortsatt unntakstilstand frem til 10. juli 2020.

De nye retningslinjene gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Generelt sett er retningslinjene som følger:

 • Det er lov å bevege seg ute uansett tid på døgnet
 • Det er ikke nødvendig å medbringe «egenerklæring»
 • Det er påbudt å bruke ansiktsmaske inne på offentlige transportmidler
 • Avstanden til andre mennesker skal være minimum én meter
 • Det er kun lov å være maksimalt ti personer samlet i en gruppe
 • Alle offentlige parker er fortsatt avstengt
 • Det er kun lov å bevege seg i en avstand på 100 km fra eget bosted (selv i egen bil)

Se for øvrig lenke til forordningene.

For innreise til Frankrike gjelder inntil videre følgende bestemmelser:

 • For reisende fra utenfor EØS-området er det innreiseforbud.
 • Franske borgere og personer med fast bostedsadresse i Frankrike, som ankommer fra land utenfor EØS, kan reise inn, men blir anmodet om å gå i en 14-dagers frivillig karantene (enten i egen bopel, eller i på et sted anvist av franske myndigheter)
 • Reisende som ankommer med fly fra Spania blir også bedt om å gå i 14 dagers frivillig karantene. Det samme gjelder for reisende fra Storbritannia.

Franske myndigheter krever at alle reisende fyller ut et skjema (avhengig av hvilket land man reiser inn fra) som må leveres franske myndigheter ved ankomst til Frankrike. 

I tillegg kreves det en egenerklæring fra den reisende om at vedkommende ikke har symptomer på covid19-infeksjon.

Skjemaene finnes på innenriksdepartementets nettsider.

Det anbefales fortsatt å følge med på lokale nyheter, og ved behov rette seg etter lokale myndigheters anvisninger. Ved reiser og opphold i utlandet anbefales på generelt grunnlag registrering via http://www.reiseregistrering.no/.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Frankrike informerer bl.a. på nettsiden Coronavirus covid-19.

Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med covid-19, har norske forsikringsselskap innført restriksjoner på omfanget av hvor og når forsikringen gjelder. Reisende må selv holde seg oppdatert om dette.

***

Frankrike har også et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det kan imidlertid være mangelfulle engelskkunnskaper hos helsepersonell.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort http://www.helfo.no/ (erstatter skjemaet E-111) som er gyldig i alle EØS-land. Men det kan likevel påløpe betydelige egenandeler f.eks. ved sykehusopphold, derfor anbefales også reiseforsikring.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Nødnummer: 112

Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)


Praktisk informasjon

I forbindelse med tiltakene som er innført for å hindre spredning av covid-19, har franske myndigheter inntil videre vedtatt at det kun er forretninger som selger mat, apoteker og tobakksforretninger som kan holde åpne. Alle andre forretninger, restauranter og kaféer skal holde stengt.

Det presiseres imidlertid at hverken hoteller, bensinstasjoner eller rasteplasser langs motorveier er pålagt å holde stengt. Noen velger allikevel å holde stengt av mangel på personell og/eller kunder. Se for øvrig Informations Coronavirus (på fransk).

Dersom du skal oppholde deg i Frankrike over lengre tid, anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no.

Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: En varseltrekant og en gul refleksvest (ved ulykker på motorvei). Har man ikke dette i orden, risikererer man en bot på 375 euro. Engangs alkotest (éthylotest) har siden 2012 vært obligatorisk i bilen, men foreløpig blir man ikke ilagt bot hvis man ikke har den. Testen kan for øvrig enkelt kjøpes på et apotek eller i tobakksutsalg, og også på enkelte bensinstasjoner og supermarkeder.

Kjettinger er sterkt å anbefale ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Miljøoblat på biler er obligatorisk, også for turister. Bestilling og kjøp kan utelukkende foretas på internett.

Franskmenn kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant, teater eller i operaen. Man bør være oppmerksom på at franskmenn spiser middag sent – det er få mennesker på restaurantene før kl. 20:00. Lunsj spises vanligvis mellom 13:00 og 14:30. Det er ofte ingen servering mellom kl. 15:00 og 19:00.

Det er nyttig å være oppmerksom på at franskmenn i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man hilser når man går inn i en butikk eller i en heis, man sier unnskyld når man støter bort i noen, man bruker ofte ”s’il vous plaît” og ”merci”, osv.)

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier.  Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Frankrike.

Myntenheten i Frankrike er euro. De fleste kredittkort kan anvendes.

Normale åpningstider for butikker, bank, offentlige kontorer. Butikker: fra 09.00/10.00 - 18.00/19.00 (også lørdag), supermarkeder: vanligvis fra 09.00 - 19.00, bank: fra 08.30/09.00 - 17.00 (ikke lørdager), Kontorer og mindre butikker er ofte stengte midt på dagen, fra ca. kl 13 til 14:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, Kristi Himmelfartsdag, 14. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918) og 1. juledag,.

Strøm: 220 volt

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Paris:

Kgl. norsk ambassade
262, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 53 67 04 00
E-post: [email protected]
Hjemmeside : https://www.norway.no/fr/france

Det gjøres oppmerksom på at ambassaden, for å hindre spredning av covid-19, holder stengt for publikum inntil videre. All kontakt med ambassaden må foregå pr telefon, og telefontiden er mandag til fredag, kl.10:00 til 14:00.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post [email protected]  

 

Til toppen