Frankrike - reiseinformasjon

Frankrike er et populært reisemål og et svært velorganisert land som er lett å ferdes i, selv for dem som ikke snakker fransk. Det er imidlertid innført særskilte tiltak etter terroranslagene i Paris og Nice, og disse tiltakene kan endres etter situasjonsbildet. Sør-Frankrike er for tiden rammet av flere store skogbranner. Se mer informasjon under punktet om sikkerhet.

Snarveier:

Sikkerhet

Sør-Frankrike er for tiden rammet av flere store skogbranner.

Områdene som er rammet er Provence-Alpes-Côtes-d'Azur samt Korsika. Norske borgere bør utvise forsiktighet og følge med i mediebildet og følge anvisninger som gis fra franske myndigheter.

Fylkesmannsembetet (le Préfet) i disse områdene iverksetter løpende nødvendige tiltak for å forhindre eller begrense skogbrann. Disse forholdsreglene kan også innebære restriksjoner på bruken av veinettet.

Her finner du oppdatert informasjon fra lokale myndigheter (på fransk):

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. De fleste reiser til Frankrike og Monaco gjennomføres uten spesielle problemer. Visse forholdsregler bør imidlertid alltid tas. Norske borgere i Frankrike bør utvise forsiktighet, særlig i storbyene og spesielt i Paris, på offentlige transportmidler, turistattraksjoner og i større forsamlinger.

Det ble innført unntakstilstand i hele Frankrike fra 13. november 2015, noe som har konsekvenser for bl.a. politiets fullmakter og kan innebære sterke begrensninger på hvor man kan bevege seg. Unntakstilstanden er senere forlenget flere ganger og gjelder fortsatt.

Det anbefales at man som en generell regel er oppmerksom overfor uvanlig aktivitet, og at det utvises særlig aktsomhet der hvor det er større menneskemengder, det være seg kjøpesentre, større offentlige arrangementer, offentlig transport, folksomme og brede fortau o.s.v.

En viss risiko for lommetyveri og veskenapping er det alltid i Paris, særlig i store menneskemengder og på metroen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv.

Man bør følge med i mediebildet og følge alle anvisninger som gis fra franske  myndigheter.

Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Viktige telefonnummer

  • Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk  mobil)
  • Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
  • Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
  • Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
  • Flight informasjon: Charles de Gaulle flyplass / Orly flyplass
  • SOS International (vaktsentral for norske forsikringsselskaper), tlf. : + 45 70 10 50 50 (Danmark)

Du bør registrere deg på www.reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le Préfet) i disse områdene publiserer gjeldende regler for å forhindre skogbrann på internett, disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret. Områdene langs de store elvene (Loire, Rhone) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

I en krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på telefon : + 33 1 53 67 04 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs operative senter kontaktes: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Fra og med 14. november 2015 har franske myndigheter innført kontroll ved alle grensepasseringspunkter. Selv om Frankrike (som Norge) er en del av Schengen-området må en derfor påregne å fremvise pass ved grensepassering.

For øvrig er det et krav i Frankrike at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn er pass eneste gyldige identifikasjonsdokument. Under opphold i Frankrike kan man eventuelt ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.


Helse

Frankrike har også et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det kan imidlertid være mangelfulle engelskkunnskaper hos helsepersonell.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort www.helfo.no (erstatter skjemaet E-111) som er gyldig i alle EØS-land. Men det kan likevel påløpe betydelige egenandeler f.eks. ved sykehusopphold, derfor anbefales også reiseforsikring.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Nødnummer:

  • Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Praktisk informasjon

Dersom du skal oppholde deg i Frankrike over lengre tid anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no.

Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge.

Franskmenn kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant, teater eller i operaen.

Man bør være oppmerksom på at franskmenn spiser middag sent – det er få mennesker på restaurantene før kl. 20:00. Lunsj spises vanligvis mellom 13:00 og 14:30. Det er ofte ingen servering mellom kl. 15:00 og 19:00.

Det er nyttig å være oppmerksom på at franskmenn i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man hilser når man går inn i en butikk eller i en heis, man sier unnskyld når man støter bort i noen, man bruker ofte ”s’il vous plaît” og ”merci”, osv.)

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier.  Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Frankrike.

Myntenheten i Frankrike er euro. De fleste kredittkort kan anvendes.

Normale åpningstider for butikker, bank, offentlige kontorer. Butikker: fra 09.00/10.00 - 18.00/19.00 (også lørdag), supermarkeder: vanligvis fra 09.00 - 19.00, bank: fra 08.30/09.00 - 17.00 (ikke lørdager), Kontorer og mindre butikker er ofte stengte midt på dagen, fra ca. kl 13 til 14:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, Kristi Himmelfartsdag, 14. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918), 1. juledag

Strøm: 220 volt