Forsiden

Frankrike - reiseinformasjon

Franske myndigheter har opphevet samtlige regler for innreise til Frankrike vedrørende covid-19. Dersom man blir syk med covid-19 i Frankrike, må man fortsatt gå i isolasjon. Krav om å bruke munnbind på offentlige steder i Frankrike er opphevet, bortsett fra på helseinstitusjoner.

Både Frankrike og Norge er med i Schengen-samarbeidet, og følger dette regelverket.

Frankrike krever at den reisende kan fremvise gyldig pass, eller ID-kort med reiserett, både ved inn- og utreise.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

I Frankrike må man dessuten alltid kunne identifisere seg på forespørsel. For nordmenn er pass og ID-kort med reiserett gyldige identifikasjonsdokumenter. ID-kort med reiserett er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits.

I forbindelse med covid-19-pandemien kan særskilte regler for innreise gjelde. (Se punktet Helse)  

Reiseklar

Et godt verktøy for å få nyttig og oppdatert reiseinformasjon, er UDs app ReiseklarAlle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar dersom det ikke allerede er gjort. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.

Frankrike har vært utsatt for flere terrorhandlinger, og det er derfor generelt høy beredskap fra politiets side.

Trafikkbildet i Frankrike er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge.

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn. Det gir norske myndigheter mulighet i en nødsituasjon til raskt å gi informasjon og kontakte de reisende.

Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Fra og med 1. august 2022 har franske myndigheter opphevet samtlige regler for innreise til Frankrike vedrørende covid-19. Dersom man blir syk med covid i Frankrike, må man fortsatt gå i isolasjon. Krav om å bruke munnbind på offentlige steder i Frankrike er opphevet, bortsett fra på helseinstitusjoner.

Det er ikke lenger nødvendig å kunne fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat eller bekreftet, negativ covid-test ved innreise. Det er heller ikke nødvendig å registrere seg på noe digitalt innreiseskjema. Dette gjelder også i de franske, oversjøiske områdene.

Dersom man har vært i kontakt med en covid-syk person:

  • må man teste seg (selvtest/hurtigtest, antigentest, PCR-test) to dager etter å ha vært nærkontakt.
  • dersom selvtesten/hurtigtesten er positiv, må man ta en PCR-test for å få denne bekreftet.

Dersom man selv blir smittet/syk:

  • Må man være i isolasjon i 7 dager fra og med positiv test/første symptom.
  • Etter 5 dager kan man gå ut av isolasjon under forutsetning av at man har testet seg og testen er negativ, samt at man har vært uten symptomer i minst 48 timer.

Mer informasjon angående innreise til Frankrike:

Coming to France? Your Covid-19 questions answered - Ministry for Europe and Foreign Affairs (diplomatie.gouv.fr)

Covid 19 : International travel | Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr)

For informasjon på engelsk om hvilke covid-19 relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Frankrike, se denne nettsiden: Coronavirus Covid 19 – English | Gouvernement.fr.

Reiseklar: Et godt verktøy for å få nyttig og oppdatert reiseinformasjon, er UDs app Reiseklar: Bli "Reiseklar" med UDs app - regjeringen.no.

Reiseregistrering.no: Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom det ikke allerede er gjort. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.

Generell kriminalitet som lommetyveri og veskenapping forekommer ofte, særlig på offentlig kommunikasjon, uteserveringssteder og populære turistattraksjoner.

Ta derfor godt vare spesielt på pass, penger og mobiltelefon.

Oppbevar gjerne selve passet i hotellets safe, og ta eventuelt med en kopi av passet ut.

Hvis pass er blitt stjålet/mistet, må det meldes fra til politiet. Ta kontakt med nærmeste politi og få utskrevet en tapsmelding («Déclaration de perte/vol»). Ved anmeldelse kreves passnummer, utstedelsesdato -og sted.

Pass på å skjule koden ved bruk av minibank, og legg raskt bort kontanter.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.

Det er også forbudt å snakke i mobil mens man kjører.

Ved tap av billetter og reisedokumenter bør man i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap osv.

Ved overfall eller annen kriminell handling skal saken anmeldes til lokalpolitiet

I en nødsituasjon utenom ambassadens kontortid kan du ringe:

tel. 01 53 67 04 00 (+33 1 53 67 04 00 fra utlandet).

Hold linjen, og du vil bli satt over til Utenriksdepartementets operative senter i Oslo.

Værforholdene i Frankrike kan variere mye fra område til område.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le «Préfet») i disse områdene publiserer gjeldende regler på internett for å forhindre skogbrann. Disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret.

Områdene langs de store elvene (Loire, Rhône) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder.

I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

Norsk førerkort er gyldig i Frankrike.

Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen.

Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: En varseltrekant og en gul refleksvest (ved ulykker på motorvei). Brudd på dette påbudet kan medføre en bot på 375 euro.

Engangs alkotest (éthylotest) er påbudt å ha i bilen. Testen kan kjøpes på et apotek eller i tobakksutsalg, samt på enkelte bensinstasjoner og supermarkeder.

Kjettinger anbefales ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Miljøoblat på biler er obligatorisk, også for turister. Bestilling og kjøp kan utelukkende foretas på internett.

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Kgl. norsk ambassade
28, rue Bayard
75008 Paris

Telefon: +33 (0)1 53 67 04 00
E-post: emb.paris@mfa.no
Hjemmeside.

Konsulatseksjonen er åpen for publikum kun etter avtale tirsdag, onsdag og fredag fra kl 9.15 til 14.15. I forbindelse med covid-19-pandemien er åpningstiden ytterligere begrenset. For å bestille time på konsulatet, følg denne lenken.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Dersom du skal oppholde deg i Frankrike over lengre tid, anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no eller i UDs app Reiseklar.

Viktige telefonnummer:

Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Hørselshemmede: 114 (sms)

 

Frankrike. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Frankrike.