Frankrike - reiseinformasjon

Franske myndigheter innført 19. mars nye og strengere tiltak for å bekjempe smittespredningen i landet. Tiltakene ble iverksatt for fire uker fremover. For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Norske borgere i Frankrike bør utvise stor forsiktighet, særlig i storbyene og spesielt i Paris. Ta spesielt godt vare på pass, penger og mobiltelefon. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Man bør derfor aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder da dette kan vekke mistanke om at den inneholder eksplosiver. Det franske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Viktige telefonnummer

 • Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)
 • Flyt informasjon: Charles de Gaulle flyplass / Orly flyplass
 • SOS International (vaktsentral for norske forsikringsselskaper), tlf.: + 45 70 10 50 50 (Danmark)

Sjømannskirken (norsk kirke i utlandet) har utviklet en app, «nødnummer», som anbefales. App’en, som er på norsk og gratis, inneholder nyttig informasjon dersom man trenger akutt hjelp i utlandet. Den kan lastes ned via forskjellige plattformer (Windows, Android og Apple iOS), og vil til enhver tid gi de korrekte nødnummer i det landet man befinner seg, i tillegg til lenker for reiseforsikring, reiseregistrering.no og adresse og telefonnummer til norske ambassader og UDs nødnummer.

Du bør registrere deg på http://www.reiseregistrering.no/. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le «Préfet») i disse områdene publiserer gjeldende regler for å forhindre skogbrann på internett, disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret. Områdene langs de store elvene (Loire, Rhône) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

I en krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på telefon: + 33 1 53 67 04 00. Utenfor ambassadens åpningstid viderekobles du automatisk til UDs operative senter når du ringer ambassaden. Du kan også kontakte UDs operative senter pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Alle norske borgere som oppholder seg i Frankrike må følge påbud og forordninger som gis fra franske myndigheters side.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg.

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for at informasjon om innreisebestemmelser i Frankrike eller krav til visum til enhver tid er oppdatert. Disse kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

Frankrike krever gyldig pass både ved inn- og utreise. Det er også et krav i Frankrike at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn er pass eneste gyldige identifikasjonsdokument. Under opphold i Frankrike kan man eventuelt ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.

Pr. 1. juli, har Frankrike gradvis åpnet grensene for innreise fra enkelte land utenfor Schengen.

Det er innreiserestriksjoner for følgende land utenfor EU/Schengen: Australia, Canada, Georgia, Japan, Marokko, Montenegro, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay. Denne listen vil bli jevnlig oppdatert i tråd med anbefalinger fra EU og med basis i resiprositet (gjensidighet). Oppdaterte lister vil være tilgjengelig på nettsiden Coronavirus (Covid-19): Retrouvez toutes les informations.

 


Helse

Koronavirus (covid-19): Franske myndigheter har innført nye og strengere tiltak for å bekjempe smittespredningen i landet. Tiltakene ble iverksatt for fire uker fremover fra og med fredag 19. mars d.å. og innføres i følgende områder:

 • Île-de-France (herunder Paris),
 • Hauts-de-France,
 • Alpes-Maritimes,
 • Eure
 • Seine-Maritime

Tiltakene omfatter:

 1. Kun forretninger som selger «viktige varer» kan holde åpent. Dette gjelder dagligvarer, apotek, telebutikker, bokhandlere osv.
 2. Ikke lov å bevege seg mer enn ti km fra bosted.
 3. Ikke lov å bevege seg mellom de nevnte områdene.
 4. Alle må ha med ‘passerseddel’ som angir hvor man bor og hvorfor  man ferdes ute.
 5. Det vil ikke være lov å gå på besøk i private hjem eller hager, eller samles på offentlige steder som parker og plasser, og foran barer og restauranter.
 6. Det vil fortsatt være portforbud over hele landet, men nå mellom kl. 19:00 og kl. 06:00
 7. Barneskoler holdes åpne, men videregående skoler vil bare være delvis åpne. Universitetene fortsetter å være stengt.

Tiltakene fra 31. januar vedrørende innreise og karantene videreføres:

 1. Reisende fra land utenfor EU/Schengen-området forbys innreise unntatt av helt særskilte grunner (familie, helse etc). I slike tilfeller skal den reisende fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet skal før avreise leveres til flyselskapets personell.
 2. Alle reisende over 11 år, fra land innenfor EU/Schengen-området, uansett hvilke transportmåte de ankommer med, må kunne fremvise en negativ covid-19-test (RT-PCR) tatt innen 72 timer før avreise. Unntak fra denne regelen er langtransportsjåfører, personer som bor ved grensen og må krysse denne pga av arbeid, samt de som bor innen 30 km fra grensen. Også disse reisende skal fylle ut egenerklæringsskjemaet i forkant av reisen som finnes på nettstedet Attestation de déplacement et de voyage.

Ved ankomst Frankrike, oppfordres det til at alle reisende går i sju dagers karantene, samt tar en ny covid-19-test ved karantenetidens slutt.

Fra og med 16. januar er det innført portforbud fra kl. 18.00 til kl. 06.00 påfølgende dag. Dette portforbudet skal vare minst 15 dager.

Hjemmekontor skal benyttes så langt det er mulig.

Stengingen av muséer, kinoer, konsertsaler og teatre varer inntil videre.

Barer, restauranter og nattklubber skal holdes stengt inntil videre.

Påbudet om å bære ansiktsmasker på alle offentlige steder i Frankrike, også på gaten og i forretninger, samt inne på arbeidsplasser, fortsetter inntil videre.

Brudd på disse reglene blir straffet med bøter.

For øvrig vises det til følgende nettsteder for mer informasjon:

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med covid-19 har norske forsikringsselskap innført restriksjoner på omfanget av hvor og når forsikringen gjelder. Reisende må selv holde seg oppdatert om dette

***

Frankrike har også et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det kan imidlertid være mangelfulle engelskkunnskaper hos helsepersonell.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort (erstatter skjemaet E-111) som er gyldig i alle EØS-land. Men det kan likevel påløpe betydelige egenandeler f.eks. ved sykehusopphold, derfor anbefales også reiseforsikring.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Nødnummer: 112

Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

.


Praktisk

Dersom du skal oppholde deg i Frankrike over lengre tid, anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no.

Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: En varseltrekant og en gul refleksvest (ved ulykker på motorvei). Har man ikke dette i orden, risikerer man en bot på 375 euro. Engangs alkotest (éthylotest) har siden 2012 vært obligatorisk i bilen, men foreløpig blir man ikke ilagt bot hvis man ikke har den. Testen kan for øvrig enkelt kjøpes på et apotek eller i tobakksutsalg, og også på enkelte bensinstasjoner og supermarkeder.

Kjettinger er sterkt å anbefale ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Miljøoblat på biler er obligatorisk, også for turister. Bestilling og kjøp kan utelukkende foretas på internett.

Franskmenn kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng, men mindre formelt på restaurant, teater eller i operaen. Man bør være oppmerksom på at franskmenn spiser middag sent – det er få mennesker på restaurantene før kl. 20:00. Lunsj spises vanligvis mellom 13:00 og 14:30. Det er ofte ingen servering mellom kl. 15:00 og 19:00.

Det er nyttig å være oppmerksom på at franskmenn i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man hilser når man går inn i en butikk eller i en heis, man sier unnskyld når man støter bort i noen, man bruker ofte ”s’il vous plaît” og ”merci”, osv.)

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier.  Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Frankrike.

Myntenheten i Frankrike er euro. De fleste kredittkort kan anvendes.

Normale åpningstider for butikker, bank, offentlige kontorer. Butikker: fra 09.00/10.00 - 18.00/19.00 (også lørdag), supermarkeder: vanligvis fra 09.00 - 19.00, bank: fra 08.30/09.00 - 17.00 (ikke lørdager), Kontorer og mindre butikker er ofte stengte midt på dagen, fra ca. kl 13 til 14:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, Kristi Himmelfartsdag, 14. juli (nasjonaldagen), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag), 11. november (våpenhvile 1918) og 1. juledag.

Strøm: 220 volt

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Paris:

Kgl. norsk ambassade
262, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 53 67 04 00
E-post: emb.paris@mfa.no
Hjemmeside: https://www.norway.no/fr/france

Konsulatseksjon er åpen for publikum tirsdag og fredag fra kl 9.15 til 14.15 (kun etter avtale). For å bestille en time på konsulatet, følg denne lenken.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.