Frankrike - reiseinformasjon

Fullvaksinerte personer, som kommer fra land Frankrike klassifiserer som "grønne," kan fortsatt reise inn i Frankrike uten å vise PCR-test. Norge regnes som "grønt" land. Personer over tolv år som ikke er vaksinerte må fremlegge negativ covid-19-test (PCR- eller hurtigtest) tatt de siste 24 timer, før reisen kan påbegynnes.

Både Frankrike og Norge er med i Schengen-samarbeidet, og følger dette regelverket.

Frankrike krever gyldig pass både ved inn- og utreise.

I Frankrike må man alltid kunne identifisere seg på forespørsel. For nordmenn er pass og ID-kort med reiserett gyldige identifikasjonsdokumenter. ID-kort med reiserett er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits.

I forbindelse med covid-19-pandemien kan særskilte regler for innreise gjelde. (Se punktet Helse)  

Reisende bør utvise varsomhet, særlig i storbyene og spesielt i Paris.

Alle norske borgere som oppholder seg i Frankrike må følge påbud og forordninger som gis fra franske myndigheters side.

Frankrike har vært utsatt for flere terrorhandlinger, og det er derfor generelt høy beredskap fra politiets side.

Trafikkbildet i Frankrike er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Frankrike har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet og gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge.

Alle nordmenn i Frankrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn. Det gir norske myndigheter mulighet i en nødsituasjon til raskt å gi informasjon og kontakte de reisende.

Her finner du mer informasjon om sikkerhetssituasjonen i Frankrike (på fransk).

Koronavirus (covid-19): Fra 21. juli må man vise vaksinepass for å være på arrangementer med mer enn 50 personer, og fra starten av august vil det bli obligatorisk med vaksinepass for å kunne gå på kafé, restaurant, kjøpesenter, og på offentlig transport på lengere distanser, som på fly og tog. Bare vaksinerte og testete vil slippe inn, og dette vil kanskje innføres andre steder også om det blir nødvendig. Helsemessig unntakstilstand gjeninnføres på Martinique og la Réunion.

Mer informasjon (på engelsk) ligger på nettsiden Service-public.

Gyldig vaksinasjonssertifikat forutsetter følgende:

  • For personer som er vaksinert med enten Pfizer, Moderna eller AstraZeneca vaksinene, må andre dose være satt minst sju dager før innreise til Franrike.
  • For personer som er vaksinert med Johnson & Johnson-vaksinen (enkelt-dose), må vaksinen være satt minst fire uker før innreise til Frankrike;
  • For personer som har vært syke med Covid-19, må det ha gått minst sju dager fra vaksinen (enkeltdose) er satt, før innreisen til Frankrike

Vaksinasjonssertifikat: Bekreftelse på at personer er fullvaksinerte hentes av den enkelte på sin side på HelseNorge.no. Bekreftelsen finnes der i engelsk språkversjon og kan printes ut.

Personer over 12 år, som ikke er vaksinerte:

  • Må kunne vise en negativ PCR-test eller antigen hurtigtest ved innreise. Testen må være tatt mindre enn 72 timer i forveien. Dette kravet gjelder  enten man ankommer pr bil, tog, fly eller båt.
  • Må fylle ut og medbringe en egenerklæring om at de ikke har symptomer på covid-19, eller har vært i nærkontakt med en covid-19-syk person. Egenerklæring må kunne vises før ombordstigning på flyet.

Egenerklæringsskjema kan lastes ned fra denne nettsiden: Attestation de déplacement et de voyage / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr)

Barn under 12 år trenger ikke å ta PCR-test eller egenerklæringsskjema for å komme inn i Frankrike.

Restriksjoner i Frankrike: For informasjon på engelsk om hvilke covid-19-relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Frankrike, se nettsiden: Coronavirus Covid 19 – English | Gouvernement.fr.

Det franske helsevesenet er generelt godt, og franske sykehus, både offentlige og private, har gjennomgående høy standard.

Nordmenn på reise i Europa må kunne fremvise et europeisk helsetrygdkort . 

Med dette får man nødvendig behandling i henhold til offentlige satser.

Egenandel må betales på stedet. 

Informasjon finnes på Navs hjemmesider.

Alle reisende bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise.

Ved behov for psykososial hjelp, vil sjømannskirken i Paris kunne bistå. De har egen beredskapstelefon og har fast ansatte norsktalende personell på stedet. 

Beredskapstelefon sentralt: +47 951 19 181

Nummer til sjømannsprest lokalt i Frankrike: +33 96 72 50 729  

Begge numrene er åpne hele døgnet for nordmenn i utlandet, eller pårørende til disse.

Generell kriminalitet som lommetyveri og veskenapping forekommer ofte, særlig på offentlig kommunikasjon og på uteserveringststeder.

Ta derfor godt vare spesielt på pass, penger og mobiltelefon.

Oppbevar gjerne selve passet i hotellets safe, og ta eventuelt med en kopi av passet ut.

Hvis pass er blitt stjålet/mistet, må det meldes fra til politiet. Ta kontakt med nærmeste politi og få utskrevet en tapsmelding («Déclaration de perte/vol»). Ved anmeldelse kreves passnummer, utstedelsesdato -og sted.

Pass på å skjule koden ved bruk av minibank, og legg raskt bort kontanter.

Straff for besittelse og bruk av narkotika er i Frankrike i hovedsak som i Norge.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.

Det er også forbudt å snakke i mobil mens man kjører.

Ved tap av billetter og reisedokumenter bør man i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap osv.

Ved overfall eller annen kriminell handling skal saken anmeldes til politiet

I en nødsituasjon utenom ambassadens kontortid kan du ringe:

tel. 01 53 67 04 00 (+33 1 53 67 04 00 fra utlandet).

Hold linjen, og du vil bli satt over til Utenriksdepartementets operative senter i Oslo.

Værforholdene i Frankrike kan variere mye fra område til område.

Store deler av Sør-Frankrike og Korsika er ofte rammet av tørke og skogbranner i sommermånedene. Fylkesmannen (le «Préfet») i disse områdene publiserer gjeldende regler på internett for å forhindre skogbrann. Disse kan også omfatte ferdsel på deler av veinettet i utsatte perioder. Det anbefales å konsultere denne informasjonen ved reiser i sommerhalvåret.

Områdene langs de store elvene (Loire, Rhône) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder.

I Alpene, og til dels i Pyreneene, er det tidvis fare for snøskred.

Norsk førerkort er gyldig i Frankrike.

Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen.

Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: En varseltrekant og en gul refleksvest (ved ulykker på motorvei). Brudd på dette påbudet kan medføre en bot på 375 euro.

Engangs alkotest (éthylotest) er påbudt å ha i bilen. Testen kan kjøpes på et apotek eller i tobakksutsalg, samt på enkelte bensinstasjoner og supermarkeder.

Kjettinger anbefales ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Miljøoblat på biler er obligatorisk, også for turister. Bestilling og kjøp kan utelukkende foretas på internett.

Oversikt over engelskspråklig franske medier.

Kgl. norsk ambassade
28, rue Bayard
75008 Paris

Telefon: +33 (0)1 53 67 04 00
E-post: emb.paris@mfa.no
Hjemmeside.

Konsulatseksjonen er åpen for publikum kun etter avtale tirsdag, onsdag og fredag fra kl 9.15 til 14.15 . I forbindelse med covid-19-pandemien er åpningstiden ytterligere begrenset. For å bestille time på konsulatet, følg denne lenken.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Dersom du skal oppholde deg i Frankrike over lengre tid, anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no.

Viktige telefonnummer:

Politi: 17 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Ambulanse (Samu): 15 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Brann/ulykker (Pompiers): 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Hørselshemmede: 114 (sms)

 

Frankrike. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Frankrike.