Forsiden

Monaco - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Frankrike

Monaco er en fascinerende bystat ved Middelhavet som byr på særegen historie og flotte attraksjoner. Med noen unntak gjelder de samme reisemessige forhold i Monaco som for franske byer ved Middelhavskysten.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er et krav i Monaco at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn vil det være med pass eller norsk ID-kort. Under opphold i Monaco kan man eventuelt ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet/ID-kortet er gyldig.

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. De fleste reiser til Monaco gjennomføres uten spesielle problemer.

Reisende bør imidlertid være på vakt og visse forholdsregler bør alltid tas. Som en generell regel bør norske borgere bør utvise forsiktighet på offentlig transport, ved turistattraksjoner og i større menneskesamlinger. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Monaco.

Det anbefales at man som en generell regel er oppmerksom overfor uvanlig aktivitet, og at det utvises særlig aktsomhet der hvor det er større menneskemengder.

Viktige telefonnummer:  Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk  mobil), ambulanse/brann: 18,  politi: 17, SOS International (vaktsentral for norske forsikringsselskaper) tlf. : + 45 70 10 50 50 (Danmark)

Du bør registrere deg på www.reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

I en krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på telefon : + 33 1 53 67 04 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no.

Monaco har også et godt helsesystem med et offentlig sykehus og flere private klinikker. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det kan imidlertid være mangelfulle engelskkunnskaper hos helsepersonell.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør skaffe seg Europeisk helsetrygdkort www.helfo.no (erstatter skjemaet E-111) som er gyldig i alle EØS-land. Men det kan likevel påløpe betydelige egenandeler f.eks. ved sykehusopphold, derfor anbefales også reiseforsikring.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Ambulanse : 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Monaco har innført egne regler og restriksjoner når det gjelder bekjempelse av korona-viruset. For oppdatert informasjon se: Covid-19 - Informations from the Prince's Government.

Monaco har liten kriminalitet og har et godt synlig politi. De fleste offentlige steder er kameraovervåket.

Monaco er den nest minste, uavhengige staten i verden med et areal på ca 2 km2. Monaco består i all hovedsak av et byområde, omkranset av bratte åser og har en meget kort kystlinje. Den er også verdens tetteste befolkede stat. 

Monaco har flere offentlige heiser som fører folk opp og ned klippeskråningene.

Den største trusselen for Monaco er skogbranner. Det har de seneste årene jevnlig vært større eller mindre skogbranner i middelhavsområdet, og klimakrisen kan føre til enda flere i fremtiden.

Med noen unntak gjelder de samme reisemessige forhold i Monaco som for franske byer ved Middelhavskysten.

Nasjonale helligdager: Nyttårsdag 1. januar, St. Devotes dag 27. januar, fridag 1. mai, jomfru Marias himmelfartsdag 15. august, Allehelgensdag 1. november, nasjonaldagen 18.-19. november, unnfangelsesdag 8. desember, julaften 24. desember, juledag 25. desember.

Consulat de Monaco
Madame la Consule Claire Notari
Consulat Général de Norvège
”Palais Héraclès” 17, boulevard Albert 1er 98000 Monaco
Tél. : +377 97 97 09 00 / Mob. : +377 (0)6 07 93 01 93

e-post : norskons@libello.com  

Den norske ambassaden i Paris
28, rue Bayard
75008 Paris
Tel: +33 53670400 
e-post: konsulat.paris@mfa.no 

Nettsiden Norge i Monaco.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Monaco.