Monaco - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Frankrike

Monaco er en fascinerende bystat ved Middelhavet som byr på særegen historie og flotte attraksjoner. Med noen unntak gjelder de samme reisemessige forhold i Monaco som for franske byer ved Middelhavskysten.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. De fleste reiser til Monaco gjennomføres uten spesielle problemer.

Reisende bør imidlertid være på vakt og visse forholdsregler bør alltid tas. Som en generell regel bør norske borgere bør utvise forsiktighet i offentlig transport, turistattraksjoner og større menneskesamlinger.

Det anbefales at man som en generell regel er oppmerksom overfor uvanlig aktivitet, og at det utvises særlig aktsomhet der hvor det er større menneskemengder.

Monaco har liten kriminalitet og har et godt synlig politi. De fleste offentlige steder er kameraovervåket.

Viktige telefonnummer - 
Gratis nødnummer: 112 (gjelder i hele Europa - uten retningsnummer, også fra norsk  mobil) Ambulanse/Brann: 18,  Politi: 17, SOS International (vaktsentral for norske forsikringsselskaper) tlf. : + 45 70 10 50 50 (Danmark)

Det oppfordres at du registrer deg på www.reiseregistrering.no. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er.

I en krise og nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på telefon : + 33 1 53 67 04 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes: +47 23 95 0000, e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det et krav i Monaco at man alltid skal kunne identifisere seg på forespørsel, og for nordmenn er pass eneste gyldige identifikasjonsdokument. Under opphold i Monaco kan man evt. ha en kopi av passet på seg, og ha passet i hotellets safe slik at det kan fremvises om nødvendig. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.


Helse

Monaco har også et godt helsesystem med et offentlig sykehus og flere private klinikker. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. Det kan imidlertid være mangelfulle engelskkunnskaper hos helsepersonell.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør skaffe seg Europeisk helsetrygdkort www.helfo.no (erstatter skjemaet E-111) som er gyldig i alle EØS-land. Men det kan likevel påløpe betydelige egenandeler f.eks. ved sykehusopphold, derfor anbefales også reiseforsikring.

Nødnummer:

  • Ambulanse : 18 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Praktisk informasjon

Dersom du skal oppholde deg i Monaco over lengre tid anbefales du å registrere deg på reiseregistrering.no

Monegaskere kler seg forholdsvis formelt i arbeidssammenheng. Det er vanlig med formell påkledningen på fasjonable restauranter, klubber og kasinoer.

Man bør være oppmerksom på at monegaskere spiser middag sent – det er få mennesker på restaurantene før kl. 20:00. Lunsj spises vanligvis mellom 13:00 og 14:30. Det er ofte ingen servering mellom kl. 15:00 og 19:00.

Det er nyttig å være oppmerksom på at monegaskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet (man hilser når man går inn i en butikk eller i en heis, man sier unnskyld når man støter bort i noen, man bruker ofte ”s’il vous plaît” og ”merci”, osv.) Håndtrykk eller kyss på begge kinn er den vanlige måten å hilse på.

  • Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Monaco.
  • Bussnettet i landet er godt utbygget. Ellers er det lettest å komme seg rundt ved å leie en bil eller ta taxi.

Forhold for funksjonshemmede - Monaco har flere offentlige heiser som fører folk opp og ned klippeskråningene.

Nasjonale helligdager: Nyttårsdag 1. januar, St. Devotes dag 27. januar, fridag 1. mai, jomfru Marias himmelfartsdag 15. august, Allehelgensdag 1. november, nasjonaldagen 18.-19. november, unnfangelsesdag 8. desember, julaften 24. desember, juledag 25 desember.

Myntenheten er euro. De fleste kredittkort kan anvendes.

Åpningstider - Normale åpningstider for butikker: fra 09.00/10.00 - 18.00/19.00 (også lørdag)

Strømnettet er på  220 volt