Forsiden

Gambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og gambiske myndigheter, da disse kan endres raskt. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Gambia. 

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Gambia anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Gambia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gulfeber vaksinasjonskort som må framvises ved innreise.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Banjul. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på generalkonsulatet i Banjul. Prosessen kan ta flere uker.

Gambia mottar en del turister fra Norge, og de fleste reiser gjennomføres uten problemer. Trafikkulykker og et begrenset helsetilbud utgjør den største sikkerhetsrisikoen.

Fra og med 13. desember 2022 ble alle covid-19 reiserestriksjoner opphevet. Alle norske borgere oppfordres likevel til å følge med på tiltak og retningslinjer fra både norske og lokale myndigheter og holde seg oppdatert om, hvordan situasjonen utvikler seg da veiledninger og anvisninger kan endres raskt. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. 

***

Helsetilbudet i Gambia er begrenset og i generelt dårlig forfatning. Gulfebervaksine er påkrevet. Gambia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Kriminaliteten er relativt lav sammenlignet med mange andre land i regionen, men vinningskriminalitet og tyveri er et økende problem. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Flom og oversvømmelser kan forekomme i utsatte områder i regntiden, normalt juni–november.

Gambia er i hovedsak et muslimsk land, og reisende bør vise respekt for lokal skikk og bruk, og for eksempel påkledning på offentlige steder.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd, og seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Ghana må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste gambiske ambassade (London eller Berlin). På grunn av lav kontrollbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Gambia. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Norge er representert ved et et honorært generalkonsulat i Banjul

Honorary Consulate General contact:
Consul General Hardmark
1, Mamakotu Road, Bakau
Tel: +220 293 9800
Email: swedish@gambianet.gm
Business hours
Monday to Thursday 10 AM to 2 PM

Ansvarlig norsk ambassade for Gambia er ambassaden i Accra. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

 

Gambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Gambia.