Gambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Etter noen uker med høyt spenningsnivå rundt tidligere president Jammehs avgang har Gambia innsatt ny president og sikkerhetssituasjonen i landet er i ferd med å normaliseres. Reisende må være observante da det fremdeles kan forekomme politiske markeringer og demonstrasjoner etter hvert som presidenten og koalisjonspartiene befester kontrollen i landet. Det er fremdeles Ecowas-styrker fra nabolandene inne i Gambia. Landet er overveiende muslimsk og reisende bør ta hensyn til lokale skikker.

Snarveier:

Sikkerhet

Den politiske situasjonen i Gambia er i ferd med å normaliseres etter urolighetene etter presidentvalget 1. desember 2016.

Reisende til Gambia bør ta høyde for at den nye politiske situasjonen kan medføre at forskjellige grupperinger ønsker å markere seg politisk. Reisende til Gambia bør unngå å oppholde seg i nærheten av politiske markeringer, demonstrasjoner og større folkeansamlinger. Videre bør man være varsomme med å ta bilder av offentlige bygg, installasjoner, politi og militært personell. Skulle sikkerhetssituasjonen forverre seg der man oppholder seg, bør man holde seg i ro der man er inntil det anses trygt å bevege seg rundt.

Gambia mottar en del turister fra Norge, både langtidsreisende på egen hånd og korttidsreisende med reiseoperatører, og de fleste reiser gjennomføres uten problemer. Gambia er avhengig av inntektene som følger med turistene i perioden oktober-mars, og ferdsel rundt i turistområdene anses normalt som relativt sikker. Man bør riktignok håndtere penger og verdisaker på en diskret måte. Den største faren knyttet til liv og helse vil imidlertid være knyttet til trafikkulykker og et svakt helsetilbud.

Gambia er i hovedsak et muslimsk land, og reisende bør vise respekt til lokal skikk og bruk, og for eksempel påkledning på offentlige steder. Praktisering av homoseksualitet er forbudt.

Gambia har kyst mot Atlanterhavet og elven Gambia. Flom og oversvømmelser kan forekomme i utsatte områder i regntiden, normalt juni–november, mens tørke preger den tørre årstiden fra november til mars.

Det forekommer dessverre utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på internett med personer en ikke kjenner.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Gambia oppfordres til å registrere sin reise på www.reiseregistrering.no.


Innreise

 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn kan få visum ved ankomst i Gambia for opphold i inntil 90 dager. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise).


Helse

Gulfebervaksine anbefales, men er ikke lenger påkrevet. Alle bør dessuten være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. En kan bli bedt om å fremvise gyldig vaksinasjonskort ved ankomst og hvis man kommer fra steder hvor gulfeber er utbredt. Gambia er malariaområde.

Helsetilbudet er dårlig og reisende anbefales å ha en god reiseforsikring.

I flere land i Vest-Afrika pågikk det et omfattende utbrudd av ebola våren 2014 til høsten 2015. Utbruddet er forhåpentligvis over i Guinea, Liberia og Sierra Leone. Det er nå liten risiko for at smitte skal spres til nabolandene. Reisende kan ta kontakt med norsk lege/helsemyndigheter for ytterligere informasjon før avreise. Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Praktisk informasjon

Offisielt navn er «Republic of the Gambia» og hovedstad er Banjul, mens største by er Serekunda. President er Adama Barrow.

Flateinnholdet er 11.295 km2, og folketallet er 1,9 millioner (estimat 2014). Engelsk er offisielt språk, lokale språk omfatter mandinka, fula, wolof, serer og jola.

Valuta er gambian dalasi. Minibanker finnes i Banjul, rundt turiststedene og på flyplassen. Enkelte hoteller aksepterer betaling med kredittkort. Landkode/retningsnummer +220. Det finnes flere lokale mobilnettverk. Strømstyrke er på 220 volt.

Gambia er hovedsakelig et muslimsk land (90 prosent), men med innslag av kristendom og lokale trosretninger. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres, særlig under fastemåneden ramadan. Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. Den er forbudt å praktiserer homoseksualitet i Gambia og det kan gis opp til livsvarig fengsel for dette.

Bortsett fra den 48 km lange kystlinjen mot Atlanterhavet er Gambia helt omgitt av staten Senegal.

Gambias økonomi baserer seg i stor grad på turisme, og det er gjort store investeringer fra både statlig og privat hold for å legge til rette for denne næringen. Omtrent tre fjerdedeler av befolkningen er avhengig av landbruk som primærinntektskilde, og denne næringen utgjør nesten en tredjedel av landets BNP.

Til toppen