Gambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Det er en del turisme fra Norge til Gambia, og de fleste reiser gjennomføres uten problemer. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Gambia. 

For øvrig informasjon om innreise kan nettsiden til gov.uk om Gambia anbefales, eller tas kontakt med Gambias konsulat i Norge.

Husk pass, visum og vaksinekort: For innreise til Gambia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gulfeber vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Ofte er grensekontrollører ikke er kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det at en tar med en kopi av denne siden fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Mistet pass: Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Banjul (se kontaktinformasjon nedenfor) . Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på generalkonsulatet i Banjul. Prosessen kan ta flere uker.

Gambia mottar en del turister fra Norge, og de fleste reiser gjennomføres uten problemer. Trafikkulykker og et begrenset helsetilbud utgjør den største sikkerhetsrisikoen.

Helsetilbudet i Gambia er begrenset og i generelt dårlig forfatning. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Gulfebervaksine er påkrevet. Gambia er også malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets sider om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Gambia.

Reiseforsikring: Se UDs generelle råd om reiseforsikring.

Kriminaliteten er relativt lav sammenlignet med mange andre land i regionen, men vinningskriminalitet og tyveri er et økende problem. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Flom og oversvømmelser kan forekomme i utsatte områder i regntiden, normalt juni–november.

Gambia er i hovedsak et muslimsk land, og reisende bør vise respekt for lokal skikk og bruk, og for eksempel påkledning på offentlige steder.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert, og seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Legalisering: For norske dokumenter som skal brukes i Ghana må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste gambiske ambassade (London eller Berlin). På grunn av lav kontrollbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Gambia. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Norge har et honorært konsulat i 1 Mamakotu Road, Bakau. Honorær generalkonsul er Birgitta Hardmark. Ta kontakt på enten banjul.norcons@gmail.com eller +220 293 9800. Åpningstider er mandag til torsdag 10:00 til 13:00.

Gambia er et sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Nyttige internettsider:

Gambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Gambia.