Gambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Gambias grenser og hovedflyplass er åpne for reiser. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og gambiske myndigheter, da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktet Helse. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. Nordmenn kan få visum ved ankomst i Gambia for opphold i inntil 90 dager. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Gambia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker.

Gambia mottar en del turister fra Norge, og de fleste reiser gjennomføres uten problemer. Trafikkulykker og et begrenset helsetilbud utgjør den største sikkerhetsrisikoen.

For oppdatert informasjon om covid-19 og innreise anbefales nettsiden U.S. Embassy in Gambia eller britenes nettside om Gambia. Det kreves for tiden negativ PCR-test som er foretatt ikke mer enn 72 timer før avreise og i noen tilfeller hurtigtest ved ankomst. Helsetilbudet i Gambia er begrenset og i generelt dårlig forfatning.

Gulfebervaksine anbefales, men er ikke lenger påkrevet. Man kan likevel risikere å bli bedt om å fremvise gyldig vaksinasjonskort ved ankomst hvis man kommer fra steder hvor gulfeber er utbredt. Gambia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Kriminaliteten er relativt lav sammenlignet med mange andre land i regionen, men vinningskriminalitet og tyveri er et økende problem. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Flom og oversvømmelser kan forekomme i utsatte områder i regntiden, normalt juni–november.

Gambia er i hovedsak et muslimsk land, og reisende bør vise respekt for lokal skikk og bruk, og for eksempel påkledning på offentlige steder. Praktisering av homoseksualitet er forbudt. På grunn av lav kontrollbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Gambia. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Ghana må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste gambiske ambassade (London eller Berlin)

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Banjul, og dette konsulatet er felles med Sverige. 

Ansvarlig norsk ambassade for Gambia er ambassaden i Accra. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet.

Ansvarlig ambassade hjemmeside

 

Gambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Gambia.