Guinea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

De største problemene ved besøk til landet er vanligvis knyttet til trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet, og et svakt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og begrense ferdsel om natten, særlig utenfor hovedstaden Conakry.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Den alvorligste risiko forbundet med besøk til landet er trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet og et mangelfullt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler tilpasset den aktuelle situasjonen. Ferdsel om natten bør unngås, særlig utenfor hovedstaden Conakry.

Det er flere kjente tilfeller av svindel og utpressing av utenlandske borgere i Guinea. Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer en ikke kjenner. Tilreisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler under opphold i landet og unngå situasjoner som kan føre til utpressing og truende hendelser.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr, inkludert mobiltelefoner, må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres.

Det eksisterer ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Guinea, men i visse områder er flom og tørke regelmessig et problem.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Guinea oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i landet, og visum må søkes på forhånd. Passet må være gyldig for hele oppholdet og seks måneder etter utreise. Nærmeste ambassade for Guinea er i Paris.

Gyldig vaksinasjonskort må fremvises ved ankomst. Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria.


Helse

Guinea var hardt rammet av ebola-epidemien i 2015. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende ebola - se Folkehelseinstituttets nettsider.

WHO har advart mot at polio er på frammarsj igjen i flere land. For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i disse landene, og særlig ved opphold i mer enn fire uker. Guinea har hatt lokale utbrudd av polio. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

En bør også være oppmerksom på at helsetilbudet er begrenset og i generelt dårlig forfatning slik at man må belage seg på å reise til Europa for medisinske behandlinger og operasjoner.

Guinea er malariaområde. Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst. Sjekk Folkehelseinstituttets sider for oppdatert informasjon.


Praktisk informasjon

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Conakry, og dette konsulatet er felles med Sverige. Ansvarlig norsk ambassade for Guinea er ambassaden i Accra. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Offisielt navn er République de Guinée.  Hovedstaden er Conakry, og landet refereres noen ganger til som Guinea-Conakry. Andre viktige byer er N'Zérékoré, Guékédou, Kankan, og Kindia.

Fransk er det offisielle språket i Guinea, mens andre språk inkluderer peulh (fulfulde), mandinké og soussou. Islam er den viktigste religionen (85 prosent).