Guinea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Guinea er for det meste som et trygt reisemål. Norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Guinea.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Guinea anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort: For innreise til Guinea kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Guinea samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Ofte er grensekontrollører ikke kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det at en tar med en kopi av denne siden fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Mistet pass: Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Conakry (se kontaktinformasjon nedenfor). Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på det norske generalkonsulatet i Conakry. Prosessen kan ta flere uker.

Den alvorligste risikoen forbundet med besøk til landet er trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet, samt et mangelfullt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler tilpasset den aktuelle situasjonen. Ferdsel om natten bør unngås, særlig utenfor hovedstaden Conakry.

Den politiske situasjonen i Guinea har vært tidvis ustabil etter kuppet i september 2021 og det forekommer demonstrasjoner som kan utarte. Reisende bør utvise aktsomhet og unngå folkemengder.

Helsetilbudet i Guinea er begrenset og i generelt dårlig forfatning. Guinea var hardt rammet av ebola-epidemien i 2015 og har hatt mindre utbrudd i 2021. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende ebola og andre smittsomme sykdommer, se nettsidene til Folkehelseinstituttet  og Verdens helseorganisasjon.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Gulfebervaksine er påkrevet. Guinea er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Guinea.

Reiseforsikring; Se UDs generelle råd om reiseforsikring.

Det er flere kjente tilfeller av svindel og utpressing av utenlandske borgere i Guinea. Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer en ikke kjenner. Tilreisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler under opphold i landet og unngå situasjoner som kan føre til utpressing og truende hendelser.

Det eksisterer ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Guinea, men i visse områder er flom og tørke regelmessig et problem.

Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres.

Fotografering: Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr, inkludert mobiltelefoner, må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. 

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov og kan straffes med fengsel på opptil tre år i tillegg til bøter. For gjerningspersoner under 21 år ilegges vanligvis maksimumsstraff.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Legalisering: For norske dokumenter som skal brukes i Guinea må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Guinea ambassade (London eller Paris). På grunn av lav kontrollbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Guinea. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap.

Norge har et honorært generalkonsulat i Immeuble Orange – Rue DI536, Bellevue Pond-Point – DIXINN, Conakry - Rep. de Guinée. Honorær generalkonsul er Cheikh Abdul Kaba. Ta kontakt på enten conakry.norcons@gmail.com eller +224 657170017. Åpningstider er 09:00 til 12:00 mandag til onsdag, torsdag og fredag bare ved avtale.

Guinea er et sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.


Nyttige internettsider:

Guinea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Guinea.