Guinea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid19-pandemien. Ta kontakt med nærmest ambassade for Guinea.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Guinea kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Guinea samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker.

Den alvorligste risiko forbundet med besøk til landet er trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet og et mangelfullt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler tilpasset den aktuelle situasjonen. Ferdsel om natten bør unngås, særlig utenfor hovedstaden Conakry.

For oppdatert informasjon om covid19 og innreise anbefales følgende nettsider U.S Embassy in Guinea og British High Commission Georgetown. Det kreves for tiden negativ PCR test som er foretatt ikke mer enn 72 timer før avreise og i noen tilfeller hurtigtest ved ankomst. Helsetilbudet i Guinea er begrenset og i generelt dårlig forfatning. Guinea var hardt rammet av ebola-epidemien i 2015 og har hatt mindre utbrudd i 2021. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende ebola og andre smittsomme sykdommer; se nettsider til Folkehelseinstituttet  og Verdens helseorganisasjon. Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst.

Det er flere kjente tilfeller av svindel og utpressing av utenlandske borgere i Guinea. Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer en ikke kjenner. Tilreisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler under opphold i landet og unngå situasjoner som kan føre til utpressing og truende hendelser.

Det eksisterer ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Guinea, men i visse områder er flom og tørke regelmessig et problem.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr, inkludert mobiltelefoner, må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres. Fransk er det offisielle språket i Guinea, mens andre språk inkluderer peulh (fulfulde), mandinké og soussou. Islam er den viktigste religionen (85 prosent).

På grunn av lav notoritet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Guinea. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Ghana må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Guinea ambassade (London eller Paris).

Norge er representert ved honorært generalkonsulat i Conakry, og dette konsulatet er felles med Sverige. 

Ansvarlig norsk ambassade for Guinea er ambassaden i Accra. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet.

 

Guinea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Guinea.