Forsiden

Guinea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter da disse kan endres raskt. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Guinea. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Guinea anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Guinea kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Guinea samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Conakry. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på det norske generalkonsulatet i Conakry. Prosessen kan ta flere uker.

Den alvorligste risikoen forbundet med besøk til landet er trafikkulykker, tyveri og vinningskriminalitet og et mangelfullt helsetilbud. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler tilpasset den aktuelle situasjonen. Ferdsel om natten bør unngås, særlig utenfor hovedstaden Conakry.

Den politiske situasjonen i Guinea er ustabil etter kuppet i september 2021 og det forekommer demonstrasjoner som kan utarte. Reisende bør utvise aktsomhet og unngå folkemengder.

Helsetilbudet i Guinea er begrenset og i generelt dårlig forfatning. Guinea var hardt rammet av ebola-epidemien i 2015 og har hatt mindre utbrudd i 2021. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende ebola og andre smittsomme sykdommer; se nettsidene til Folkehelseinstituttet  og Verdens helseorganisasjon.

Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst.

Det er flere kjente tilfeller av svindel og utpressing av utenlandske borgere i Guinea. Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer en ikke kjenner. Tilreisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler under opphold i landet og unngå situasjoner som kan føre til utpressing og truende hendelser.

Det eksisterer ingen spesiell fare for naturkatastrofer i Guinea, men i visse områder er flom og tørke regelmessig et problem.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr, inkludert mobiltelefoner, må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov. Homofil praksis kan straffes med fengsel på opptil tre år i tillegg til bøter. For gjerningspersoner under 21 år ilegges vanligvis maksimumsstraff.

LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Fransk er det offisielle språket i Guinea, mens andre språk inkluderer peulh (fulfulde), mandinké og soussou. Islam er den viktigste religionen (85 prosent).

På grunn av lav notoritet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Guinea. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Ghana må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Guinea ambassade (London eller Paris).

Norge er representert vedet  honorært generalkonsulat i Conakry

Guinea er sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

 

Guinea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Guinea.