India - reiseinformasjon

I forbindelse med pandemien har indiske myndigheter innført begrensinger i innreise, bevegelser og aktiviteter, til tider også fullt portforbud. Reglene endres ofte og varierer fra stat til stat. Norske borgere henvises til å søke informasjon fra lokale myndigheter for detaljer om hva som er forbudt og tillatt i de ulike delstatene. Det ble i vår innført et generelt forbud mot internasjonal kommersiell flytrafikk, med unntak for spesielle repatrieringsflyvninger. Enkelte internasjonale ruter starter igjen i august, men det er ikke adgang til landet for turister. Se nedenfor om gjeldende innreiseregler. Det er siden juni åpnet for flyvninger innenlands, men med svært redusert kapasitet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Kalmar. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

India - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i delstaten Jammu og Kashmir, med unntak av Ladakh.

 

Sikkerhet

Det er spenning mellom India og Pakistan i Kashmir-området. I august 2019 vedtok indiske myndigheter en omstridt grunnlovsendring som medførte uro og påfølgende sikkerhetstiltak, bl.a. portforbud og stengt internett og mobilnett i perioder. Det er til tider tilløp til konflikt også i andre grenseområder, bl.a. til Kina. 

Det har de seneste årene funnet sted terrorangrep i flere indiske byer. Voldelige demonstrasjoner, opptøyer og politisk uro finner sted regelmessig i Kashmir, men også i andre deler av landet. Man bør unngå folkemengder, ta forholdsregler og følge myndighetenes råd.

Det finnes en viss risiko mange steder i India knyttet til usikre transportmidler, uoversiktlig/farlig trafikk, matsikkerhet og helse.

Kvinnelige reisende bør være forsiktige særlig etter mørkets frembrudd og bør kle seg konservativt for å unngå uønsket oppmerksomhet. Både menn og kvinner bør dekke seg til ved besøk på religiøse steder.

Det må søkes om særskilt tillatelse fra indiske myndigheter før man kan besøke enkelte deler (Restricted/Protected Areas) av India. Det er også restriksjoner for hvor utlendinger kan ferdes i grensestrøkene mot Pakistan og Kina.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i India oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistrering. Dette registeret brukes av UD for å kunne komme i kontakt med reisende i eventuelle krisesituasjoner.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring.

Besøks- og postadresse for ambassaden:
Royal Norwegian Embassy
50-C, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
E-post: [email protected]
Telefon: + 91 11 4136 3200
Telefaks: + 91 11 4136 3201
Telefonnummer hvis du ringer fra Norge:
Telefon: 23 95 87 00
Telefaks: 23 95 87 01

I krise- og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på telefon: + 91 11 4136 3200. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00. E-post: [email protected]

Telefonnummer til nødetatene i India: 112

Det er forbudt å innføre og benytte satellittelefoner i India. Ambassaden er bedt om å distribuere denne informasjonen til relevante organisasjoner og nordmenn som besøker landet. Overtredelse kan medføre straffeforfølgelse.


Innreise

I forbindelse med covid-19 er det for tiden ikke generell adgang til innreise i India unntatt for særskilte grupper. Se nettsidene til indiske myndigheter for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha visum til India. Turister kan søke elektronisk om “Indian E-visa” og behøver ikke besøke indisk ambassade. Utskrift av bekreftelsen på søknaden må tas med på reisen. Se mer informasjon om vidum til India på nettsidene til den indiske ambassaden i Oslo.

Norske statsborgere må pt. ha visum for innreise til India. Turister kan søke elektronisk om “Indian E-visa”. Informasjon og søknadsskjema finnes på denne nettsiden. Utskrift av bekreftelsen fra indiske myndigheter må tas med på reisen.

Følgende kommer ikke under denne ordningen og må søke om visum på vanlig måte via indisk ambassade:

  • Personer som reiser på offisielle pass og spesialpass
  • Personer som har opphold eller arbeid i India
  • Borgere av pakistansk herkomst

Reisende med diplomatpass på tjenestereise reiser visumfritt.

Det er straffbart å bli i India utover visumets gyldighetsperiode. Les nøye på visumetiketten hvor mange dager som er tillatt innenfor visumets gyldighet. Under opphold i India er det Foreign Regional Registration Offices (FRRO) som er rette instans for informasjon om registrering, oppholdstillatelse, forlengelse av visum og lignende; se lenke til søknadsportal hos FRRO.


Helse

Koronaviruset (covid-19): Viruset er påvist i de fleste delstatene i India.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

I forbindelse med pandemien har myndighetene innført begrensinger i innreise, bevegelser og aktiviteter, til tider også fullt portforbud. Ettersom virusets omfang øker kraftig i store deler av India, kan det innføres innstramninger lokalt rundt i landet, enten på delstats-, by- eller bydelsnivå. Norske borgere henvises til å søke informasjon fra lokale myndigheter om hva som er forbudt og tillatt i de ulike delstatene.

Dersom du trenger bistand, kontakt ambassaden i New Delhi, fortrinnsvis på e-post: [email protected] eventuelt telefon +91 11 4136 3200 (betjent kl. 0830-1630 indisk tid). Er det akutt, kontakt UDs operative senter på +47 23 95 00 00.

I de større byene finnes gode sykehus. Et økende antall personer som oppsøker helsevesenet som følge av koronaviruset vil kunne føre til uforutsigbarhet og endringer i kapasitet og tilbud.

***

Før avreise bør man rådføre seg med lege og følge vaksinasjonsrådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

I tillegg til de vanlige vaksinene er rabiesvaksine og drikkevaksine mot kolera anbefalt.

Flere deler av India og spesielt de større byene er kraftig luftforurenset. Det er imidlertid stor variasjon gjennom året og mellom områder. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen her: Real Time Air Quality Index. Folkehelseinstituttet har publisert en temaside om luftkvalitet og luftforurensning. I perioder med høy luftforurensing anbefales reisende å vurdere å bruke maske og redusere aktiviteter utendørs. Utsatte grupper anbefales å rådføre seg med helsepersonell før utreise.

Det forekommer sykdommer som overføres via mygg, som malaria, zika, dengue, chikungunya og japansk hjernehinnebetennelse, i store deler av India.  Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og myggnett.

God hygiene er viktig for å unngå fordøyelsesinfeksjoner. Man bør være nøye med håndvask og bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Frukt og grønnsaker som ikke skrelles bør desinfiseres. Ukokt vann bør verken drikkes eller brukes til tannpuss. Vann i springen bør aldri drikkes.

Ytterligere informasjon og  mer detaljerte helseråd: Center for Disease Control and Prevention.


Praktisk informasjon

Offisielt navn: Republikken India.
Største byer: Delhi (hovedstad), Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore og Lucknow.
Språk: 22 offisielle språk er anerkjent i den indiske grunnloven hvorav de viktigste er hindi, urdu, bengali, punjabi, tamil, telugu og engelsk. Hindi har status som «riksspråk» og forstås i store deler av landet.
Flateinnhold: 3,3 mill km2
Folketall: Ca. 1,4 milliarder
Befolkningsvekst: Ca. 1,2 prosent

India er medlem av blant annet følgende internasjonale/regionale organisasjoner: FN, IAEA, WTO, SAARC og er observatørland i Arktisk råd og i Asean.

Den generelle kriminalitetsrisikoen for utlendinger på kjente
turistdestinasjoner i India er relativt liten, men småkriminalitet som
veskenapping og tyveri er vanlig, spesielt på tog og busser. Det anbefales å låse sovekupeene på tog. Svindelforsøk av turister er heller ikke uvanlig. Man bør utvise vanlig forsiktighet og være oppmerksom på personer som er uvanlig hjelpsomme.

India har meget strenge straffer for besittelse av narkotika.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Indisk eller internasjonalt førerkort må anskaffes dersom man skal kjøre på egenhånd i India. India har venstrekjøring, og trafikkbildet er uoversiktlig. India har et meget høyt antall trafikkulykker.

Dersom man vil reise med drosje, anbefales de som bestilles av hoteller, forhåndsbetalte drosjer som finnes ved flyplassene, eller drosjer bestilt via mobilapper som Uber og Olacabs. Unngå drosjer og auto-rickshawer som stoppes på gaten, særlig etter mørkets frembrudd.

Homoseksualitet ble avkriminalisert i India i 2018 men lovendringen er omstridt, og åpenlyst homofile par er ikke vanlig i det offentlige bildet.

Deler av India rammes til tider av jordskred, oversvømmelser og jordskjelv.

Tidsforskjellen til India er + 3,5 timer ved norsk sommertid og + 4,5 timer ellers i året. Retningsnummer for samtale fra Norge til India er +91. Telefonnettet er stabilt, og det er god mobildekning de fleste steder i landet, særlig i byene. Internettdekningen er god.

Banker og offentlige kontorer er som regel åpne fra kl. 10 - 17, butikker fra kl. 10 – 20.

Myntenheten er indiske rupee (INR). Visa, Mastercard og American Express er vanlig i butikker og restauranter, og minibanker er lett tilgjengelige også på landsbygda (men ikke alltid i drift). Maksimalt uttak er som regel INR 10.000 av gangen.

Strømstyrken i India er den samme som i Norge: 220 V. Det er imidlertid ustabil strømforsyning i store deler av landet, og strømstyrken kan svinge betydelig. Ømfintlige elektriske apparater blir ofte ødelagt. Stikk-kontakter inneholder ofte en komponent som er kompatibel med norske støpsler – men adapter anbefales.

Nasjonale helligdager er 26. januar («Republic Day»), 15. august (uavhengighetsdagen) og 2. oktober (Mahatma Gandhis fødselsdag). Mange av landets øvrige helligdager er bevegelige. I tillegg finnes det et stort antall lokale helligdager.