Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

India - reiseinformasjon

Siden 8. juli 2016 har over 100 mennesker mistet livet og mer enn 10.000 mennesker blitt skadet, de fleste sivile, i forbindelse med voldelige demonstrasjoner, opptøyer og politisk uro i delstaten Jammu og Kashmir. Se for øvrig departementets reiseråd for området. Utbrudd av denguefeber og chikungunyafeber forekommer hvert år i ulike deler av India. På Folkehelseinstituttets sider finnes mer informasjon om sykdommene og forebyggende tiltak.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

India - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i delstaten Jammu og Kashmir, med unntak av Ladakh.

 

Sikkerhet

De fleste reiser til India gjennomføres uten spesielle problemer, men det anbefales å ta visse forholdsregler.

Det er risiko knyttet til transportsikkerhet og matsikkerhet (matforgiftning er ikke uvanlig). 

Antall rapporterte seksuelle overgrep mot kvinner er økende. Kvinnelige turister bør derfor vise ekstra forsiktighet når de ferdes i India, både i byer og på landsbygda. Rent konkret betyr dette at kvinnelige reisende bør vise aktsomhet etter mørkets frembrudd, unngå å ferdes alene i mørket og kle seg konservativt med tildekkede skuldre, overkropp og ben. Både menn og kvinner bør unngå kortbukser og tettsittende klær ved besøk i helligdommer og religiøse steder.

Siden 8. juli 2016 har over 100 mennesker mistet livet og mer enn 10.000 mennesker blitt skadet, de fleste sivile, i forbindelse med voldelige demonstrasjoner, opptøyer og politisk uro i delstaten Jammu og Kashmir.

Ambassaden viser for øvrig til det generelle reiserådet for Jammu og Kashmir.

Norske borgere som likevel oppholder seg i Jammu og Kashmir, bes derfor lytte til og følge lokale myndigheters henvisninger. Man bør unngå å oppholde seg i, eller i nærheten av store forsamlinger og unngå store folkemengder.

Det må søkes om tillatelse fra indiske myndigheter før man kan besøke enkelte av de nord-østlige delstatene. Det er restriksjoner for hvor utlendinger kan ferdes i grensestrøkene mot Pakistan og i grensestrøkene mot Kina. Reisende bør sette seg inn i situasjonen før besøk til disse og andre områder og lytte til lokale råd. Demonstrasjoner og store folkemengder bør unngås overalt i landet.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i India oppfordres til å registrere seg på UDs reiseportal http://www.reiseregistrering.no/. Dette registeret er utgangspunktet for å identifisere om nordmenn ved eventuelle krisesituasjoner.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring.

Besøks- og postadresse for ambassaden:
Royal Norwegian Embassy
50-C, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
E-post: emb.newdelhi@mfa.no
Telefon: + 91 11 4136 3200
Telefaks: + 91 11 4136 3201
Telefonnummer hvis du ringer fra Norge:
Telefon: 23 95 87 00
Telefaks: 23 95 87 01

Ifølge et rundskriv fra det indiske utenriksdepartementet er det forbudt å innføre og benytte satellittelefoner i India. Ambassaden er bedt om å distribuere denne informasjonen til relevante organisasjoner og nordmenn som besøker landet. Overtredelse kan medføre straffeforfølgelse.

Det har de seneste årene funnet sted terrorangrep/bombeeksplosjoner i flere indiske byer. Ambassaden anbefaler at fastboende og reisende i India utviser forsiktighet og årvåkenhet der man ferdes, ikke minst på offentlige steder, i og omkring offentlige bygninger, hoteller, turistattraksjoner, offentlige transportmidler, butikksentre, markeder, religiøse samlingssteder og andre steder hvor mange mennesker er samlet.

Det er fortsatt en risiko for terrorangrep i India. New Delhi, Hyderabad, Varanasi, Bangalore, Mumbai, Goa og Srinagar er steder som har vært rammet. Under terrorangrepene i Mumbai, 26.–30. november 2008, ble terror for første gang rettet direkte mot utlendinger.

Den generelle kriminalitetsrisikoen for utlendinger på de kjente
turistdestinasjonene i India er relativt liten, men småkriminalitet som
veskenapping og tyveri er vanlig, spesielt på tog og busser. Det anbefales å låse sovekupeene på tog. Svindelforsøk av turister er heller ikke uvanlig, spesielt på turiststeder som togstasjoner, busstasjoner, flyplasser og Connaught Place i Delhi. Turister bes vise forsiktighet og være oppmerksomme ovenfor personer som er mistenkelig hjelpsomme.

India har meget strenge straffer for besittelse av narkotika. For eksempel kan besittelse av noen gram marihuana gi fengselsstraff av flere års varighet.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Trafikken på veiene er meget forskjellig fra Norge. Veiene er fylt med både fotgjengere, dyr, syklister og motorsyklister. Bilistene stopper sjelden eller aldri for fotgjengere. For de fleste reisende til India vil trafikksikkerhet være den største risikofaktoren.

Indisk eller internasjonalt førerkort må anskaffes dersom man skal kjøre på egenhånd i India. India har venstrekjøring, og trafikkbildet framstår som meget uoversiktlig og sammensatt. Man bør være forsiktig med å kjøre bil etter mørkets frambrudd. Mange bilister kjører uten lys i stor fart eller kommer i motsatt kjøreretning. Dette gjelder spesielt på landeveiene. India har et meget høyt antall trafikkulykker. Generelt anbefales det å ikke kjøre selv.

Antallet rapporterte seksuelle overgrep mot kvinner er økende. Dette gjelder også mot utenlandske kvinnelige turister, hvor det i den senere tid har vært rapportert seksuelle overgrep i Goa, Delhi, Bangalore, Agra, Rajasthan og Madhya Pradesh. Kvinner blir også utsatt for uønskede verbale tilnærmelser og fysisk trakassering fra menn, enkeltvis eller i grupper. Kvinner bør derfor vise stor forsiktighet når de ferdes i India, også når de er en del av en gruppe reisende. Man bør respektere lokale kleskoder og unngå å oppholde seg alene på isolerte steder.

Kvinner bør også unngå å reise alene på offentlige kommunikasjonsmidler, i drosje eller auto-rickshawer. Dette gjelder spesielt på kvelden/natten. Dersom man må reise alene med drosje, bør man benytte de som bestilles av hoteller, forhåndsbetalte drosjene som finnes ved flyplassene eller drosjer bestilt via mobilapper som Uber og Olacabs. Unngå å benytte drosjer og auto-rickshawer som stoppes på gaten etter mørkets frembrudd. Ved behov kan man ringe politiet på telefon 100.

Man bør være forsiktig med å ta imot mat og drikke fra fremmede, da det har forekommet at turister er blitt dopet, for deretter å bli frastjålet eiendeler eller blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det vil ofte være klokt å reise flere sammen.

Homoseksualitet er ifølge lovverket en kriminell handling i India. Håndhevelsen og straffeforfølgelsen synes imidlertid i praksis å være liten. Flere indiske storbyer har et åpent homofilt miljø. 

Under monsunperioden forekommer oversvømmelser i deler av landet. Monsunen har de siste årene vært ustadig med hensyn til varighet og tid. Det anbefales å sjekke fremkommelighet i områder som skal besøkes.

Deler av India rammes til tider av jordskjelv. Jordskjelvet i Nepal i april 2015 medførte også ødeleggelser og dødsfall i India, hovedsakelig i Bihar, Uttar Pradesh og Vest-Bengal. Jordskjelvet i Pakistan i oktober 2015 førte til dødsfall og ødeleggelser i Jammu & Kashmir. Begge skjelvene kunne kjennes i Delhi, men det var ingen registrerte dødsfall eller ødeleggelser i hovedstaden

Telefonnummer til indisk politi: 100.

Ved ulykker oppfordres man å komme seg raskest mulig til nærmeste sykehus, dersom det anses for forsvarlig, siden ambulanser ikke alltid har nødvendig livreddende utstyr og kan bli hindret av rush-trafikk.

I krise- og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på telefon: + 91 11 4136 3200. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ambassaden gjør oppmerksom på at norske statsborgere må søke visum for innreise til India.

Norske borgere kan nå søke elektronisk om å få “Indian E-Tourist Visa” basert på såkalt “Electronic Travel Authorization (ETA)". I praksis betyr dette at man søker og betaler for turistvisum elektronisk via http://www.indianvisaonline.gov.in/, tar med seg den skriftlige bekreftelsen fra indiske myndigheter og får visum innstemplet i passet ved ankomst i India.

Det må søkes om visum maks 34, og minimum 4, dager før ankomst til India. Ordningen gjelder for øvrig kun for personer som ønsker å reise til India for rekreasjon, turisme, sightseeing, kortere medisinsk behandling, tilfeldige forretningsmøter og for å besøke familie og venner. Ordningen gjelder for maksimalt to reiser per kalenderår, varighet per reise er maks 30 dager. Videre må søkere ha returbillett eller billett for videre reise, samt ha nok midler for oppholdet i India. Ordningen gjelder for personer som har vanlig pass med gyldighet på inntil seks måneder.

Man har anledning til å ankomme på ni flyplasser i India (Bengaluru, Chennai, Kochi, Delhi, Goa, Hyderabad, Kolkata, Mumbai og Thiruvananthapuram) under denne ordningen. Ved ankomst India er det obligatorisk opptak av biometriske data fra den reisende. Det er for øvrig anledning å reise ut fra India fra andre steder.

Følgende kommer ikke under ordningen og må søke om visum på vanlig måte:

  • Personer som reiser på diplomatpass, offisielle pass og spesialpass.
  • Personer som har opphold eller arbeid i India.
  • Borgere av pakistansk herkomst.

Man kan finne ytterligere informasjon om ordningen på følgende internettside (hvor man også kan registrere søknad): http://www.indianvisaonline.gov.in/.

De som ikke kommer inn under ordningen ovenfor, f.eks. forskere som skal delta på en konferanse, må fortsatt søke visum før avreise fra Norge. Personer som kvalifiserer for det nye elektroniske visumet, kan også velge å søke på «den gamle måten». Standard saksbehandlingstid er opplyst å være seks arbeidsdager, men man må være forberedt på lengre saksbehandlingstid. Søk derfor om visum i god tid før planlagt avreise.

Mer informasjon om visum til India

Vær oppmerksom på at enkelte områder/stater i India krever spesielle innreisetillatelser.

Nordmenn på reise i India bør også spesielt merke seg at det er straffbart å være i landet utover visumets gyldighetsperiode, og man kan i verste fall risikere å bli fengslet. I slike tilfeller kreves også utreisevisum fra India som erfaringsmessig er en langdryg prosess, og som dessuten medfører et straffegebyr basert på antall dager visumet er "oversittet".

For opplysninger om hvilke områder som krever spesielle reisetillatelser, kan man konsultere følgende webside: http://www.primetravels.com/restrictedarea.shtml

Under opphold i India er det Foreign Regional Registration Offices (FRRO) som er den rette instansen for informasjon om registrering, oppholdstillatelse, utvidelse av visum og lignende


Helse

Indiske helsemyndigheter melder (22. mai) om et utbrudd av nipahvirus-infeksjon i Kozikhode-distriktet i den indiske delstaten Kerala, med flere innlagt på sykehus og enkelte dødsfall. Nipahviruset er påvist hos flere av de syke. Utbruddet har stort fokus hos de lokale helsemyndighetene og flere tiltak iverksettes fortløpende for å forebygge videre smitte.

Nipahviruset kan overføres via kontakt med smittede svin eller flaggermus. Viruset kan også smitte via kroppsvæsker fra syke mennesker. I tillegg er det observert smitte via mat som er kontaminert med virus fra flaggermus.

Det er de siste årene rapport mindre utbrudd av sykdommen i Bangladesh og India. Reisende til området bør ha god hygiene og unngå kontakt med flaggermus og griser, samt unngå å spise frukt på marken som kan være forurenset med avføring fra flaggermus. Informasjonen er hentet fra Folkehelseinstituttet.

Les mer om nipahviruset på fhi.no

Flere deler av India, og spesielt de større byene, er kraftig luftforurenset. Det er imidlertid stor variasjon gjennom året og mellom områder. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen her: Real Time Air Quality Index.

I de større byene finnes gode sykehus. Det forekommer sykdommer som overføres av mygg, som malaria, dengue, chikungunya og japansk hjernehinnebetennelse, i store deler av India.  Utbrudd av denguefeber og chikungunyafeber forekommer hvert år i ulike deler av India. I 2017 ble det for første gang oppdaget tilfeller av zikavirus i India.

Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og myggnett. Det anbefales å tildekke kroppen godt med sokker, langbukser og langermete plagg samt å bruke myggmidler som inneholder dietyltoluamid eller tilsvarende på huden. Folkehelseinstituttet har mer informasjon om sykdommene og forebyggende tiltak.

Difteri, stivkrampe, hepatitt A og B og tuberkulose forekommer. Det samme gjør tyfoid og kolera. Det anbefales å ta kontakt med lege og/eller Folkehelseinstituttet for å få oversikt over hvilke vaksiner som anbefales for din reiseplan.

God hygiene er viktig for å unngå fordøyelsesinfeksjoner. Man bør være nøye med håndvask bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Frukt og grønnsaker som ikke skrelles, bør desinfiseres. Ukokt vann bør verken drikkes eller brukes til tannpuss. Springvann bør aldri drikkes, siden det kan inneholde bakterier, giftstoffer og tungmetaller.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om og et mer detaljert helseråd angående opphold i India, kan det også henvises til Center for Disease Control and Prevention.


Praktisk informasjon

Offisielt navn: Republikken India.
Største byer: Delhi (hovedstad), Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore og Lucknow.
Språk: 22 offisielle språk er anerkjent i den indiske grunnloven hvorav de viktigste er hindi, urdu, bengali, punjabi, tamil, telugu og engelsk. Hindi har status som «riksspråk» og forstås i store deler av landet.
Flateinnhold: 3,3 mill km2
Folketall: Ca. 1,3 milliarder
Befolkningsvekst: Ca. 1,2 prosent

India er medlem av blant annet følgende internasjonale/regionale organisasjoner: FN, IAEA, WTO, SAARC og er observatørland i Arktisk råd og i Asean.

Tidsforskjell til Norge: Vinter - 4,5 timer, sommer - 3,5 timer.

Myntenhet: Indisk rupee (INR), 1 rupee = 100 paise, 100 rupees = ca 12,1 NOK

Strømstyrken i India er den samme som i Norge: 220 V. Det er imidlertid ustabil strømforsyning i store deler av landet, og strømstyrken kan svinge betydelig. Mobiltelefoner har stort sett god dekning, spesielt i byene. Retningsnummer for samtaler fra Norge til India: + 91. Banker og offentlige kontorer er som regel åpne fra 10 - 17, butikker fra 10 - 20.

De forskjellige markedene holder alle stengt en dag i uken, men denne dagen kan variere fra søndag til mandag eller tirsdag. Kjøpesentre som det finnes et utall av spesielt i utkanten av eller rett utenfor de større byene, holder åpent lenger.

Visa, Mastercard og American Express er mest vanlig.

Nasjonale helligdager er 26. januar («Republic Day») og 15. august (uavhengighetsdagen). Mange av landets øvrige helligdager er bevegelige. I tillegg finnes det et uoversiktlig antall lokale helligdager.

Til toppen