India - reiseinformasjon

I forbindelse med pandemien har indiske myndigheter innført begrensinger i innreise, bevegelser og aktiviteter, til tider også fullt portforbud. Reglene endres ofte og varierer fra stat til stat. Norske borgere henvises til å søke informasjon fra lokale myndigheter for detaljer om hva som er forbudt og tillatt i de ulike delstatene. Det ble i 2020 innført et generelt forbud mot internasjonal kommersiell flytrafikk, med unntak for enkelte flyselskaper. Det er ikke adgang til landet for turister. Se nedenfor om gjeldende innreiseregler. Det er åpnet for flyvninger innenlands, men med svært redusert kapasitet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

India - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til India.

I forbindelse med covid-19 er det ikke generell adgang til innreise i India unntatt for særskilte grupper. Se nettsidene til indiske myndigheter for mer informasjon. Informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å holde seg oppdatert om dette. Det er også den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise, og å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelsene.

For innreise til India kreves norsk pass og visum. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør alltid medbringes under oppholdet i India (eventuelt kopi).

Om du mister passet må du melde tapet til indisk politi og kontakte ambassaden i New Delhi eller det norske generalkonsulatet i Mumbai (se kontaktinformasjon nedenfor).

Norske statsborgere må ha visum til India. Se mer informasjon på nettsidene til den indiske ambassaden i Oslo. Informasjon og søknadsskjema for “Indian E-visa” finnes på denne nettsiden. Utskrift av bekreftelsen fra indiske myndigheter må tas med på reisen.

Det er straffbart å bli i India utover visumets gyldighetsperiode. Les nøye på visumetiketten hvor mange dager som er tillatt innenfor visumets gyldighet. Under opphold i India er det Foreign Regional Registration Offices (FRRO) som er rette instans for informasjon for forlengelse av visum og lignende; se lenke til søknadsportal hos FRRO.

Det er inntil videre ikke mulig å benytte Tyskland som transittland fra India uten karantene. For øyeblikket er ruter via Nederland, Frankrike og UK aktuelle alternativer. Informasjon om de respektives lands regler for transitt må hentes direkte hos flyselskapene eller myndighetenes nettsider i de enkelte land.

Det er spenning mellom India og Pakistan i Kashmir-området og det er til tider tilløp til konflikt også i andre grenseområder, bl.a. til Kina.

Det må søkes om særskilt tillatelse fra indiske myndigheter før man kan besøke enkelte deler (Restricted/Protected Areas) av landet.

Det har de seneste årene funnet sted terrorangrep i flere indiske byer. Voldelige demonstrasjoner, opptøyer og politisk uro finner sted regelmessig i flere deler av landet. Man bør unngå folkemengder, ta forholdsregler og følge myndighetenes råd.

Det finnes alltid en viss risiko knyttet til usikre transportmidler, uoversiktlig/farlig trafikk, matsikkerhet og helse. Unngå drosjer og auto-rickshawer som stoppes på gaten, særlig etter mørkets frembrudd. Det er et meget høyt antall trafikkulykker.

Kvinnelige reisende bør være forsiktige særlig etter mørkets frembrudd og bør kle seg konservativt for å unngå uønsket oppmerksomhet. Både menn og kvinner bør dekke seg til ved besøk på religiøse steder.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring og registrere seg i www.reiseregistrering.no.

Koronaviruset (covid-19): Viruset er påvist i hele India og helsevesenet har til dels brutt sammen. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

I forbindelse med pandemien har myndighetene innført begrensinger i innreise, bevegelser og aktiviteter, til tider også fullt portforbud. Dette endres ofte og på kort varsel og reisende bør søke informasjon fra lokale myndigheter om hva som er forbudt og tillatt i de ulike delstatene.

Et økende antall syke som oppsøker helsevesenet som følge av koronaviruset vil kunne føre til uforutsigbarhet og endringer i kapasitet og tilbud.

Før avreise bør man rådføre seg med lege og følge vaksinasjonsrådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet. I tillegg til de vanlige vaksinene er rabiesvaksine og drikkevaksine mot kolera anbefalt.

Flere deler av India og spesielt de større byene er kraftig luftforurenset. Det er imidlertid stor variasjon gjennom året og mellom områder. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen her: Real Time Air Quality Index. I perioder med høy luftforurensing anbefales reisende å bruke maske og redusere aktiviteter utendørs. Utsatte grupper anbefales å rådføre seg med helsepersonell.

Det forekommer sykdommer som overføres via mygg, som malaria, zika, dengue, chikungunya og japansk hjernehinnebetennelse.  Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og myggnett.

God hygiene er viktig for å unngå fordøyelsesinfeksjoner. Man bør være nøye med håndvask og bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Frukt og grønnsaker som ikke skrelles bør desinfiseres. Ukokt vann bør verken drikkes eller brukes til tannpuss. Vann i springen bør aldri drikkes.

Ytterligere informasjon og  mer detaljerte helseråd: Center for Disease Control and Prevention.

Den generelle kriminalitetsrisikoen for utlendinger på kjente turistdestinasjoner i India er relativt liten, men småkriminalitet som veskenapping og tyveri er vanlig, spesielt på tog og busser. Det anbefales å låse sovekupeene på tog. Svindelforsøk av turister er heller ikke uvanlig. Man bør utvise vanlig forsiktighet og være oppmerksom på personer som er uvanlig hjelpsomme.

India har meget strenge straffer for besittelse av narkotika.

Deler av India rammes til tider av jordskred, oversvømmelser og jordskjelv. Følg med på nyheter og lokale myndigheters råd.

Det er forbudt å innføre og benytte satellittelefoner i India. Ambassaden er bedt om å distribuere denne informasjonen til relevante organisasjoner og nordmenn som besøker landet. Overtredelse kan medføre straffeforfølgelse.

Homofili ble avkriminalisert i India i 2018. Lovendringen er omstridt, og åpenlyst homofile par er ikke vanlig i det offentlige bildet.

Besøks- og postadresse for ambassaden:

Royal Norwegian Embassy
50-C, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021
E-post: emb.newdelhi@mfa.no 
Telefon: + 91 11 4136 3200

Betjent hverdager kl. 0830-1630 indisk tid, deretter telefonsvarer med kontakt til norske myndigheter.

Telefonnummer hvis du ringer fra Norge: 23 95 87 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Besøks- og postadresse for det norske generalkonsulatet i Mumbai:

Royal Norwegian Consulate-General:
TCG Financial Centre, 3rd Floor C-53,
G Block Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai

Telefon fra India:  (022) 6133 0700
Telefon fra Norge:  23 98 26 00

E-post: cg.mumbai@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

India. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
India.