Jemen - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Saudi-Arabia

Siden 2015 har en saudisk-ledet militærkoalisjon kjempet mot Houthi-opprørerne som har kontroll over de befolkningstette nordlige delene av landet. Det er jevnlig, pågående kamphandlinger ved mange frontavsnitt i Jemen, også nær Aden i sør. Forholdene for sivilbefolkningen preges av at landet representerer en av de største humanitære katastrofene verden står overfor og av at statsapparatet i landet er sterkt svekket. Helse- og sikkerhetssituasjonen er svært vanskelig.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Jemen - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen. Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet.

 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen på grunn av den pågående konflikten, borgerkrigen og den humanitære krisen, og nordmenn som befinner seg i landet oppfordres til å forlate landet.

Krigen og konflikten som har pågått i mange år har gjort at representanter for Norges ambassade i Riyadh (som dekker Jemen) ikke har kunnet reise jevnlig inn i Jemen og framskaffe informasjon for å gi vanlige råd om bl.a. sikkerhet, kriminalitet, helse, lokale lover og sedvaner eller annet.

Det er derfor ikke laget noen vanlig reiseinformasjonstekst om Jemen.

Det finnes flyforbindelser inn/ut fra bl.a. Aden og Seiyun til Kairo, Kuwait City og Amman med Yemen Airways. Flyrutetilbudet kan raskt endre seg. Grenseovergangene til Saudi-Arabia og Oman er delvis åpne, men underlagt særskilte betingelser/tillatelser.

Nordmenn som må reise til Jemen bes kontakte Jemens ambassade i Nederland, se kontaktdetaljer nedenfor, for å søke om visum og få nærmere informasjon om andre innreiseregler, inkl. om covid-19/vaksinering/karantene. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Jemen oppfordres til å registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  

Som nevnt ovenfor fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i Jemen spesielt på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

Helsesituasjonen er svært uoversiktlig og vanskelig i Jemen, gitt borgerkrigen og den humanitære krisen i store deler av landet. Det gjelder også for koronaepidemien, som man ikke kjenner det reelle omfanget av og som myndighetene ikke har ressurser til å håndtere.

Du kan finne generell informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Se teksten ovenfor om sikkerhet.

I deler av Jemen kan kraftig, sesongbetont regnvær ofte føre til flom og oversvømmelser. Se ellers kommentaren ovenfor om at Utenriksdepartementet ikke har kunnet lage noen vanlig reiseinformasjonstekst for Jemen.

Se kommentaren ovenfor om at Utenriksdepartementet ikke har kunnet lage noen vanlig reiseinformasjonstekst for Jemen.

Kontaktinformasjon til den norske ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia, som også dekker forbindelsene til Jemen (Norge har for tiden ikke stedlig honorært konsulat i Jemen): 

Royal Norwegian Embassy
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854
E-post: emb.riyadh@mfa.no

Nettsider  Facebook  Twitter LinkedIn Instagram

Besøksadresse: Diplomatic Quarter, ved Roundabout #4, Riyadh.

Åpningstider: Søndag-torsdag 08.30-16.00. Stengt fredag-lørdag.

Jemen har ikke ambassade i Norge, men Jemens ambassade i Haag i Nederland dekker forbindelsene til Norge. Kontaktinformasjon:

The Embassy of the Republic of Yemen
Scheveningseweg 68
2517 KX Den Haag
The Netherlands
Tlf: + 31 70 365 39 36/7
Faks: + 31 70 356 33 12
E-post: info@yemenembassynl.org
Nettside

 

Jemen. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Jemen

Ambassadens åpningstider: Mandag-Fredag 09:00-16:00, mens konsulatseksjonen holder åpent for besøkende mandag, tirsdag og torsdag 09:00-13.00.