Jemen - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Saudi-Arabia

Siden 2015 har en saudisk-ledet militærkoalisjon kjempet mot Houthi-opprørerne som har kontroll over de befolkningstette nordlige delene av landet. Til tross for en uformell våpenstillstand mellom partene, pågår det jevnlig kamphandlinger ved mange frontavsnitt i Jemen. Forholdene for sivilbefolkningen preges av at landet representerer en av de største humanitære katastrofene verden står overfor og av at statsapparatet i landet er sterkt svekket. Helse- og sikkerhetssituasjonen er svært vanskelig.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Jemen - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen. Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet.

 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen på grunn av den pågående konflikten og den humanitære krisen, og nordmenn som befinner seg i landet oppfordres til å forlate landet.

Konflikten som har pågått i mange år har lagt store begrensninger på representanter for Norges ambassade i Riyadh (som dekker Jemen) sin evne til å reise jevnlig inn i Jemen og framskaffe informasjon for å gi vanlige råd om bl.a. sikkerhet, kriminalitet, helse, lokale lover og sedvaner eller annet.

Det finnes flyforbindelser inn/ut fra bl.a. Aden og Seiyun til Kairo og Amman med Yemen Airways (Yemenia). Flyrutetilbudet kan raskt endre seg. Grenseovergangene til Saudi-Arabia og Oman er åpne.

Nordmenn som må reise til Jemen bes kontakte Jemens ambassade i Nederland, se kontaktdetaljer nedenfor, for å søke om visum og få nærmere informasjon om andre innreiseregler. Det er den reisendes eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Jemen oppfordres til å registrere reisen sin på reiseregistrering.no.  

Som nevnt ovenfor fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i Jemen spesielt på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.

Helsesituasjonen er svært uoversiktlig og vanskelig i Jemen, gitt konflikten og den humanitære krisen i store deler av landet.

Se teksten ovenfor om sikkerhet.

I deler av Jemen kan kraftig, sesongbetont regnvær ofte føre til flom og oversvømmelser. Flom har tidligere flyttet på landminer og eksplosiver ved frontlinjene, som gjør sikkerhetssituasjonen mer uoversiktlig. 

Se kommentaren ovenfor om at Utenriksdepartementet ikke har kunnet lage noen vanlig reiseinformasjonstekst for Jemen.

Kontaktinformasjon til den norske ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia, som også dekker forbindelsene til Jemen: 

Royal Norwegian Embassy
P.O. Box 94380
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
Tlf: (+966 11) 488 1904
Faks: (+966 11) 488 0854
E-post: emb.riyadh@mfa.no

Nettsider  Facebook  Twitter LinkedIn Instagram

Besøksadresse: Diplomatic Quarter, ved Roundabout #4, Riyadh.

Åpningstider: Søndag-torsdag 08.30-16.00. Stengt fredag-lørdag.

Jemen har ikke ambassade i Norge, men Jemens ambassade i Haag i Nederland dekker forbindelsene til Norge. Kontaktinformasjon:

The Embassy of the Republic of Yemen
Scheveningseweg 68
2517 KX Den Haag
The Netherlands
Tlf: + 31 70 365 39 36/7
Faks: + 31 70 356 33 12
E-post: info@yemenembassynl.org
Nettside

Jemen. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Jemen