Kamerun - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nigeria

Flere sikkerhetsrelaterte hendelser har funnet sted i Kamerun de siste årene. Terrorhandlinger, kidnapping og kriminalitet forekommer. Reisende oppfordres derfor til å utvise aktsomhet og søke oppdatert informasjon om sikkerheten kort tid før innreise..

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Kamerun - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionen Far North, de engelskspråklige regionene South West og North West og grenseområdene mot Nigeria, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Videre frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av nordlige Kamerun og Bakassi-halvøya.

Visum er nødvendig for nordmenn som skal til Kamerun. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergangene. Informasjon om visum finnes på  Kameruns høykommisjon i London sine hjemmesider og visum kan søkes via en egen portal.

Adgang til lengre arbeidsopphold i Kamerun må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Kamerun anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Kamerun oppfordres til å lese reiseinformasjonen, samt å ta kontakt med ambassaden i Abuja for eventuell oppdatert informasjon og registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  

Sikkerhetssituasjonen i de nordlige regionene i landet er uoversiktlig og kan raskt forverre seg. Situasjonene i disse områdene bør sees i sammenheng med sikkerhetssituasjonen i de to nabostatene i Nigeria, henholdsvis Adamawa og Borno, hvor flere islamistgrupperinger er aktive.

Risikoen for å bli utsatt for terrorhandlinger eller å bli kidnappet er høy. Det er også en uoversiktlig og alvorlig sikkerhetssituasjon i de engelsktalende områdene av landet, mot grensen til Nigeria, samt i grenseområdene mot Den sentralafrikanske republikk. Kidnappinger og terrorangrep kan også forekomme  i andre deler av landet – inkludert de store byene. Se mer informasjon under punktet kriminalitet.

Offentlig transport, inklusive vanlig taxi, er ikke å anbefale. Leie av bil/taxi med egen sjåfør anbefales og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter.

Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner, mv.

Det er 220 volt vekselstrøm. Spenningen varier sterkt, og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i urbane strøk.

Det vises forøvrig til mer detaljerte reiseråd på hjemmesidene til utenrikstjenesten i , Storbritannia og USA.

Helsetilbud: Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommene i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Drikkevann: Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i kloroppløsning eller liknende. Rent vann på flaske er å få kjøpt i byene og langs landeveien..

Vaksine og helsefaglige råd: For aktuelle reisevaksiner og andre helsefaglige råd for Kamerun, sjekk Folkehelseinstituttets nettsider.

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. Kamerun er på WHOs liste over land med utfordringer knyttet til utbrudd av polio. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon mot polio før reise til Kamerun.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet. 

Kriminaliteten i Kamerun har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran, særlig på kveldstid. Vis derfor aktsomhet ved oppbevaring av verdisaker og unngå å bære med deg/vise fram verdifulle gjenstander. Det advares spesielt mot ferdsel på landeveien om natten på grunn at farlig trafikk og væpnede banditter.

Narkotika: Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

Kortvindel: Det anbefales ikke bruk av kredittkort pga. faren for svindel.

Kamerun er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom. Det er også vulkansk aktivitet i Kamerun.

Bekledning: Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. Det anbefales imidlertid at kvinnelige besøkende, særlig i nord, bør kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser, samt dekker skuldre. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager og ved opphold i moskeer rundt fredagsbønnen.

LHBT+: Homofil praksis er forbudt, og det håndheves strengt, særlig i de mer konservative områdene nord i landet.

Språk: Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk og engelsk. De lokale variantene av begge språk kan være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Innbyggernes første fremmedspråk er fransk i store deler av landet, og engelsk i nord-vest og sør-vest. I de store byene, hvor engelsk- og fransktalende ofte lever side om side, er det utviklet et blandingsspråk som kalles «kamfranglais». Det finnes i tillegg et meget stort antall andre språk.

Betaling: Kamerun har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Ambassaden i Abuja, Nigeria, kan kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00. 

Ambassaden er åpen kl. 08-16 mandag til torsdag og 08-13.30 på fredager. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Douala, Kamerun 

Kontakt den den norske ambassaden i Abuja eller det honorære konsulatet i Yaoundé.

Det norske honorære konsulatet i Yaoundé, Kamerun
Mr Guillaume Nseke, honorær generalkonsul

Street 1803, building 355 Bastos. Between the embassy of South Africa and the Democratic Republic of Congo.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kamerun.