Kamerun - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nigeria

Muligheten for å reise inn og ut av landet er nå umuoig eller svært begrenset.  For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Kamerun - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionen Far North, de engelskspråklige regionene South West og North West og grenseområdene mot Nigeria, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Videre frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av nordlige Kamerun og Bakassi-halvøya.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i region Nord og Ekstrem Nord er uoversiktlig og kan raskt forverre seg. Situasjonene i disse områdene bør sees i sammenheng med sikkerhetssituasjonen i de to nabostatene i Nigeria, Adamawa og Borno, der det som følge av Boko Harams herjinger ble innført unntakstilstand i mai 2013. En bør være meget forsiktig med å reise til disse områdene, og i særlig grad utenfor de to regionhovedstedene. Risikoen for å bli utsatt for terrorhandlinger eller å bli kidnappet er høy i disse områdene. Det er lavere/moderat fare for å bli kidnappet andre steder i Kamerun.

Kriminaliteten i Kamerun har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran, særlig på kveldstid. Vis derfor aktsomhet ved oppbevaring av verdisaker og unngå å bære med deg/vise fram verdifulle gjenstander. Det advares spesielt mot ferdsel på landeveien om natten på grunn at farlig trafikk og væpnede banditter.

Offentlig transport, inklusive vanlig taxi, er ikke å anbefale. Leie av bil/taxi med egen sjåfør anbefales og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter. En togreise på strekningen Yaoundé - Ngaoundéré kan imidlertid være en interessant opplevelse.

Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner etc.

Kamerun er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom. Det er også vulkansk aktivitet i Kamerun.

Det vises for øvrig til mer detaljerte reiseråd på hjemmesidene til utenrikstjenesten i Frankrike, Storbritannia og USA.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no .

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Kamerun oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum til Kamerun. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang. Visum kan søkes ved Kameruns generalkonsulat i Stockholm:

Kameruns generalkonsulat
Boks 26032
S-100 41 Stockholm
Tlf: +46 822 5144
Epost: info@cameroonconsulate.se
Hjemmeside: http://www.cameroonconsulate.se/

Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Kamerun må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.


Helse

Koronavirus (covid-19): Viruset er påvist i Kamerun. Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene.

Kamerun har stengt alle landegrenser inkludert alle fly inn og ut av landet. Mulighet for helsehjelp er svært begrenset eller ikke-eksisterende. Ambassadens (Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er svært begrenset.

Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet. Relevant informasjon kan finnes på myndighetenes hjemmeside Epidémie de Coronavirus. Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det kan være nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i kloroppløsning eller liknende. Rent vann på flaske er å få kjøpt i byene og langs landeveien. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommene i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Det er restauranter av akseptabel standard i de større byene.

For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets nettsider

Informasjon fra Helsedirektoratet mai 2014: Helsemyndighetene anbefaler vaksinasjon før reise til land med utbrudd av polio. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 5. mai 2014 at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker. 

For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra Publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet. 

WHO mener at situasjonen i følgende land innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt: Pakistan, Kamerun og Syria.

Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd.


Praktisk informasjon

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. Det anbefales imidlertid at kvinnelige besøkende, særlig i nord, bør kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager og opphold ved moskeer rundt fredagsbønnen. En bør være oppmerksom på at homofil praksis er forbudt ved lov og at forbudet håndheves strengt.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk og engelsk. De lokale variantene av begge språk kan være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Innbyggernes første fremmedspråk er fransk i store deler av landet, og engelsk i nord-vest og sør-vest. I de store byene, hvor engelsk- og fransktalende ofte lever side om side, er det utviklet et blandingsspråk som kalles «kamfranglais». Det finnes i tillegg et meget stort antall andre språk.

Det er 220 volt vekselstrøm. Spenningen varier sterkt, og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i urbane strøk.

Banker og offentlige kontorer er åpne fra kl. 7:30 til 15:30. Butikker har åpent på kvelden og lørdager.

Kamerun har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel. Norge og Kamerun er i samme tidssone (GMT +1). Når det er sommertid i Norge, er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Klima; tørr årstid november – mars og regntid april - oktober.