Velg land

Kamerun - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Nigeria

Kamerun har sett en økende grad av sikkerhetsrelaterte hendelser det siste året. De fleste grenseovergangene til nabolandene er stengt, men internasjonale flygninger til Yaoundé og Douala er gjenopptatt. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Kamerun - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionen Far North, de engelskspråklige regionene South West og North West og grenseområdene mot Nigeria, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Videre frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige til øvrige deler av nordlige Kamerun og Bakassi-halvøya.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Kamerun oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og registrere reisen sin på http://www.reiseregistrering.no/.  

Muligheten for å reise inn og ut av landet er begrenset. De fleste grenseovergangene til nabolandene er stengt, men internasjonale flygninger til Yaoundé og Douala er gjenopptatt. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Nordmenn må ha visum til Kamerun. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergangene. Visum kan søkes ved Kameruns generalkonsulat i Stockholm:

Kameruns generalkonsulat
Boks 26032
S-100 41 Stockholm
Tlf: +46 822 5144
Epost: info@cameroonconsulate.se
Generalkonsulatets hjemmeside

Søknad bør sendes i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Kamerun må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Sikkerhetssituasjonen i de nordlige regionene i landet er uoversiktlig og kan raskt forverre seg. Situasjonene i disse områdene bør sees i sammenheng med sikkerhetssituasjonen i de to nabostatene i Nigeria, henholdsvis Adamawa og Borno, hvor islamistgrupperinger som Boko Haram og Iswap er aktive.

Risikoen for å bli utsatt for terrorhandlinger eller å bli kidnappet er høy. Det er også en uoversiktlig og alvorlig sikkerhetssituasjon i de engelsktalende områdene av landet, mot grensen til Nigeria, samt i grenseområdene mot Den Sentralafrikanske Republikken. Kidnappinger forekommer også i andre deler av landet.

Se mer informasjon under punktet kriminalitet.

Offentlig transport, inklusive vanlig taxi, er ikke å anbefale. Leie av bil/taxi med egen sjåfør anbefales og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter.

Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner, mv.

Det er 220 volt vekselstrøm. Spenningen varier sterkt, og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i urbane strøk.

Det vises for øvrig til mer detaljerte reiseråd på hjemmesidene til utenrikstjenesten i FrankrikeStorbritannia og USA.

Koronavirus (covid-19):  Kamerun har hatt et høyt smittetrykk gjennom pandemien. Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Ambassadens (den norske ambassaden ligger i Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er begrenset, særlig ved større utbrudd.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet. Relevant informasjon kan finnes på myndighetenes hjemmeside Epidémie de Coronavirus.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i kloroppløsning eller liknende. Rent vann på flaske er å få kjøpt i byene og langs landeveien. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommene i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets nettsider

Kamerun er på WHOs liste over land med utfordringer knyttet til utbrudd av polio. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon mot polio før reise til Kamerun. Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet. 

Kriminaliteten i Kamerun har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran, særlig på kveldstid. Vis derfor aktsomhet ved oppbevaring av verdisaker og unngå å bære med deg/vise fram verdifulle gjenstander. Det advares spesielt mot ferdsel på landeveien om natten på grunn at farlig trafikk og væpnede banditter.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

Det anbefales ikke bruk av kredittkort pga. faren for svindel.

Kamerun er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom. Det er også vulkansk aktivitet i Kamerun.

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. Det anbefales imidlertid at kvinnelige besøkende, særlig i nord, bør kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager og ved opphold i moskeer rundt fredagsbønnen.

Homofil praksis er forbudt, og det håndheves strengt, særlig i de mer konservative områdene nord i landet.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk og engelsk. De lokale variantene av begge språk kan være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Innbyggernes første fremmedspråk er fransk i store deler av landet, og engelsk i nord-vest og sør-vest. I de store byene, hvor engelsk- og fransktalende ofte lever side om side, er det utviklet et blandingsspråk som kalles «kamfranglais». Det finnes i tillegg et meget stort antall andre språk.

Kamerun har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Ambassaden i Abuja, Nigeria, kan kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00. 

Ambassaden er åpen kl. 08-16 mandag til torsdag og 08-13.30 på fredager. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Douala, Kamerun 

Kontakt den den norske ambassaden i Abuja eller det honorære konsulatet i Yaoundé.

Det norske honorære konsulatet i Yaoundé, Kamerun
Mr Guillaume Nseke, konsul
1451, Avenue dy 27 Août 1940 Tsinga-Yaounde, Kamerun
BP 2987, Messa-Yaounde, Kamerun
Tlf: +237 2 42 00 63 36, +237 2 42 00 55 26
Faks: +237 2 42 00 63 36
E-post: norwegianconsulateyaounde@gmail.com 
Åpningstider: 09.00 – 16.00

Noen tips før du reiser:

  • Registrer deg på www.reiseregistrering.no
  • Last ned appen Reiseklar, som samler reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted.
  • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og gyldig reisedokument.

Administrativt kart over Kamerun

Nettsiden Norge i Kamerun.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kamerun.