Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

I en normal situasjon kan de fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

Det er begrenset tilbud av internasjonale flygninger. Reisende er ansvarlig for å ha pass som er gyldig minst seks måneder etter endt reise. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet «Helse» for helserelaterte innreiseregler.

For mer informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Liberia anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort: For innreise til Liberia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Liberia samt gult vaksinasjonskort. Gulfebervaksine er obligatorisk. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Enkelte grensekontrollører er ikke kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det å ta med kopi av denne siden fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Se informasjon om visum hos Liberias ambassade i Berlin som dekker Norge.

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år kan liberiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av foreldrenes pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass: Mister du passet må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulat i Monrovia (se kontaktinformasjon lenger ned). Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på generalkonsulatet. Prosessen kan ta flere uker.

De fleste reiser til Liberia kan gjennomføres uten problemer, men vinningskriminalitet og ran forekommer, særlig i hovedstaden Monrovia. Det advares mot å gå i byen etter mørkets frembrudd og man bør vise aktsomhet ved store folkeansamlinger.

Trafikk: Man bør være spesielt oppmerksom i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring. Det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Veiene utenfor de største byene er av svært varierende kvalitet. I regnsesongen vil det være svært vanskelig framkommelighet.

Førerkort: Internasjonalt førerkort (ettårig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos  Norges Automobilforbund. Det kan være lurt å ha internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Se Liberias samferdselsdepartements nettsider for hvordan man får førerkort som bosatt i Liberia.

Vaksine: Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Liberia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Liberia.

Helsetilbudet i Liberia er svært svakt og har dårlig kapasitet, også i de større byene. Det finnes private sykehus og klinikker i Monrovia. Standarden er lav. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reiseforsikring: Se UDs generelle råd om reiseforsikring.

Voldelig kriminalitet forekommer og man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Liberia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og svært dårlig framkommelighet utenfor de største byene.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov og kan straffes med fengsel på opptil ett år.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. 

Legalisering. Liberia har tiltrådt Apostillekonvensjonen. Se denne siden for å se hvilke myndigheter i Liberia som utsteder apostille (hcch.net). På grunn av lav kontrollbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge dog ikke offentlige dokumenter fra Liberia. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. 

Norge har et honorært generalkonsulat i Sass Town Drive, Caldwell, 1000 Monrovia. Honorær generalkonsul er Lena Dagsvold. Ta kontakt på monrovia.norcons@gmail.com eller +231 88 677 7684. Åpningstider er mandag, onsdag og fredag fra 10:00 til 14:00.

Den norske ambassaden i Accra, Ghana, er sideakkreditert til Liberia. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Engelsk beherskes av de aller fleste, særlig i de større byene.

Nyttige internettsider:

Liberia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Liberia.