Forsiden

Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Det oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. I en normal situasjon kan de fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer. Det oppfordres til å vise større aktsomhet ved reiser utenfor hovedstaden. Liberia har et lite utviklet helsesystem, og transportsikkerheten er begrenset. Det er ved ankomst krav om framvisning av sertifikat for vaksine mot covid-19. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Det er begrenset tilbud av internasjonale flygninger. Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Liberia. Se avsnittet Helse for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Liberia anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Liberia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Liberia samt gult vaksinasjonskort. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum hos Liberias ambassade i Berlin som dekker Norge.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan liberiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene, kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av foreldrenes pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulat i Monrovia. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på generalkonsulatet. Prosessen kan ta flere uker.

De fleste reiser til Liberia kan gjennomføres uten problemer, men vinningskriminalitet og ran forekommer og særlig i hovedstaden Monrovia. Det advares mot å gå i byen etter mørkets frembrudd og man bør vise aktsomhet ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være spesielt oppmerksom i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring. Det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Veiene utenfor de største byen er av svært varierende kvalitet. I regnsesongen vil det være svært vanskelig framkommelighet.

Førerkort. Internasjonalt førerkort (ettårig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund www.naf.no.  Det kan være lurt å ha internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Se Liberias samferdselsdepartements nettsider for hvordan man får førerkort som bosatt i Liberia.

Helsetilbudet i Liberia er svært svakt og med dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i Monrovia. Standarden er lav. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Liberia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid ha god reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land.

Dokumentasjonskrav: Det er ved ankomst krav om framvisning av sertifikat for vaksine mot covid-19. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Mer om kravene, samt eventuell krav ved utreise finnes på helsedepartementets nettsider. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Voldelig kriminalitet forekommer, og man bør vise aktsomhet særlig på kveldstid. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Liberia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og svært dårlig framkommelighet utenfor de største byene.

LHBT+-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov og kan straffes med fengsel på opptil ett år.

LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. 

Legalisering. Liberia har tiltrådt Apostillekonvensjonen. Se denne siden for å se hvilke myndigheter i Liberia som utsteder apostille HCCH | Authority. Liberia er listet som en såkalt gruppe 2-stat i Folkeregisterforskriftens kapittel 8 Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften) - Kapittel 8. Registrering av opplysninger - Lovdata. Dette tilsier at all dokumentasjon fra disse landene har lav notoritet.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Monrovia.

Ansvarlig norsk ambassade for Liberia er ambassaden i Accra. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

For offisielt landnavn og benevnelser se  Statsnavn og hovedsteder - L - regjeringen.no. Engelsk beherskes av de aller fleste, hvert fall i de større byene.

Nyttige internettsider:

 

Liberia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Liberia.