Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

De fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer, men reisende oppfordres til å vise større aktsomhet ved reiser utenfor hovedstaden. Liberia har et lite utviklet helsesystem, og transportsikkerheten er begrenset. Ebolaepidemien er over, men isolerte utbrudd av sykdommen vil kunne forekomme.

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminalitet rettet mot reisende forekommer. Reisende oppfordres til å opptre med aktsomhet, ta vare på verdisaker og utøve forsiktighet på offentlige steder, særlig om kvelden. Man bør unngå å gå alene på stranden. Politiet har liten kapasitet til å bistå de som blir utsatt for kriminelle handlinger. Dette gjelder spesielt på reiser utenfor hovedstaden. Det anbefales likevel å ta kontakt med nærmeste politistasjon skulle man bli innblandet i en ulykke. Mobbjustis forekommer.

Ulykker i trafikken utgjør en risiko, både i og utenfor hovedstaden. Helsetilbudet i landet er dårlig utviklet og alle reisende oppfordres til å ha en tilstrekkelig reiseforsikring.

Faren for politiske uroligheter betraktes som relativt lav, men utelukkes ikke. Noe spenning er knyttet til at FN-styrkene (UNMIL) trapper ned sin tilstedeværelse løpet av 2016.  Det anbefales å unngå større menneskesamlinger, slik som demonstrasjoner.

Liberia er lite utsatt for store naturkatastrofer, men flom kan forekomme i regntiden (april –oktober) Dette kan legge begrensninger på fremkommeligheten på veiene.

Personlig kontakt med fremmede over internett anbefales ikke – nettsvindel er utbredt i regionen.

Unngå å ta bilder av folk uten tillatelse. Fotoutstyr må ikke benyttes i nærheten av militære anlegg. Den er forbudt å praktisere homoseksualitet i Liberia.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Liberia oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må søke visum i god tid før innreise. Visum kan søkes om på Liberias ambassade i Berlin - http://www.liberiaembassygermany.de/.

Reisende må ha gyldig vaksinekort ved innreise. Gulfebervaksine er påkrevd.


Helse

Gulfebervaksine er påkrevd. Ta kontakt med lege for råd om annen reisevaksine i god tid før avreise.

Helsetilbudet i Liberia var allerede dårlig før Ebola-epidemien, og er nå betydelig svekket. Alle reisende oppfordres til å ha en tilstrekkelig reiseforsikring.

Liberia ble erklært ebolafritt i juni 2015, men isolerte utbrudd av sykdommen vil kunne forekomme. Reisende oppfordres til å ta anbefalte forholdsregler og å følge opp smittehindrende tiltak. Se også folkehelseinstituttets råd for reiser til områder med ebolautbrudd: http://www.fhi.no/tema/ebola/reiseraad


Praktisk informasjon

Norge er representert ved et honorært konsulat i Monrovia, men har ellers ikke permanent tilstedeværelse i Liberia. Ansvarlig norsk ambassade for Liberia er ambassaden i Accra (Ghana). Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Nasjonal valuta er Liberiske Dollar. Amerikanske dollar brukes fritt. Det finnes minibanker i Monrovia, men det anbefales å ha noe kontanter. Større hoteller aksepterer kredittkort. Man kan ikke regne med å finne minibanker i mer grisgrendte strøk av landet.

Landkode er +231. Lokale nummer erstatter landkode med 0 foran nummeret. Mobilnettet er greit i Monrovia, men vær oppmerksom på at nettet kanskje ikke er dekket i hele landet. Det er relativt rimelig å kjøpe et simkort med lokalt nummer. De større hotellene har wifi. Strømstyrker er 220 volt (amerikansk).

Liberia er hovedsakelig et kristent land (85 prosent), mens 15 prosent av befolkningen er muslimer. Lokale tradisjoner og skikker bør respekteres.

Til toppen