Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Liberias landegrenser har vært stengt siden mars 2020, men flyplassen åpnet i juli. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.  I en normal situasjon kan de fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer. Reisende oppfordres til å vise større aktsomhet ved reiser utenfor hovedstaden. Liberia har et lite utviklet helsesystem, og transportsikkerheten er begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminalitet rettet mot reisende forekommer. Reisende oppfordres til å opptre med aktsomhet, ta vare på verdisaker og utøve forsiktighet på offentlige steder, særlig om kvelden. Man bør unngå å gå alene på stranden. Politiet har liten kapasitet til å bistå de som blir utsatt for kriminelle handlinger. Dette gjelder spesielt på reiser utenfor hovedstaden. Det anbefales likevel å ta kontakt med nærmeste politistasjon skulle man bli innblandet i en ulykke.

Ulykker i trafikken utgjør en risiko, både i og utenfor hovedstaden. Faren for politiske uroligheter betraktes som relativt lav, men utelukkes ikke. Det anbefales å unngå større menneskesamlinger, slik som demonstrasjoner.

Liberia er lite utsatt for store naturkatastrofer, men flom kan forekomme i regntiden (april –oktober). Dette kan legge begrensninger på fremkommeligheten på veiene.

Personlig kontakt med fremmede over Internett anbefales ikke – nettsvindel er utbredt i regionen.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Liberia oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det kreves negativ covid-19 CPR-test for å unngå karantene ved ankomst. Denne kan enten være med negativt testresultat mindre enn 72 timer før avreise, eller man kan ta en hurtigtest på flyplassen. Ved positiv test kan man bli overført til myndighetenes behandlingssentre.

Nordmenn må søke visum i god tid før innreise. Visum kan søkes på Liberias ambassade i Berlin.

Reisende må ha gyldig vaksinekort med gulfebervaksine ved innreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koronaviruset ble først påvist i Liberia i mars 2020 i Monrovia. Helsetilbudet i Liberia er generelt svakt og har dårlig kapasitet. Det er påbudt med ansiktsmaske i offentlige rom.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Gulfebervaksine er påkrevd. Ta kontakt med lege for råd om annen reisevaksine i god tid før avreise. Liberia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Helsetilbudet i Liberia er dårlig utviklet. Alle reisende oppfordres til å ha reiseforsikring som dekker uttransportering ved alvorlig sykdom. 


Praktisk informasjon

Norge er representert ved et honorært konsulat i Monrovia, men har ellers ikke permanent tilstedeværelse i Liberia. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Ansvarlig norsk ambassade for Liberia er ambassaden i Accra (Ghana). Den norske ambassaden i Accra er stengt for publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post: emb.accra@mfa.no.