Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

Liberias landegrenser har vært stengt siden mars 2020, men flyplassen åpnet i juli. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.  I en normal situasjon kan de fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer. Reisende oppfordres til å vise større aktsomhet ved reiser utenfor hovedstaden. Liberia har et lite utviklet helsesystem, og transportsikkerheten er begrenset.

Liberias landegrenser har vært stengt i lengre perioder siden mars 2020. Det er begrenset tilbud med internasjonale flygninger. Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Liberia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Liberia samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum ved den liberiske ambassaden i Berlin som dekker Norge.

Det er egne krav knyttet til dokumentasjon rundt covid-19. Det kan være vanskelig å finne oppdatering fra myndighetene, men noe informasjon finnes trolig med en kombinasjon av myndigheter, FN og reiseselskap.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan liberiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt  en-to uker.

De fleste reiser til Liberia kan gjennomføres uten problemer, men vinningskriminalitet og ran forekommer i landet og særlig i hovedstaden Monrovia. Det advares mot å gå i byen etter mørkets frembrudd og man bør vise aktsomhet ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantstein. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring. Det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Veien utenfor de største byen er av svært varierende kvalitet. I regnsesongen vil det være svært vanskelig framkommelighet.

Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges Automobilforbund www.naf.no.  Det kan være lurt å ha internasjonalt førerkort ved lengre opphold. Se Liberias samferdselsdepartements nettsider for hvordan man får førerkort som bosatt i Liberia.

Helsetilbudet i Liberia er svært svakt og med dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i Monrovia. Standarden er lav. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Liberia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Man bør alltid har god reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Liberia.

Koronavirus (covid-19): Koronavirus ble først påvist i Liberia i slutten av mars 2020 i Monrovia. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra både norske og lokale myndigheter og holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg ettersom veiledninger og anvisninger kan endres raskt. Les mer på helsedepartementets nettsider.   Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Dette gjelder også for returreise til Norge. Se oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet samt regjeringens koronainformasjon og Utenriksdepartementets reiseinformasjon

Innreiserestriksjoner: På grunn av covid-19 har deler av landegrensene vært stengt siden mars 2020. Det er krav om negativ PCR-test resultat tatt innen tre dager før avreise. Det er også krav om test ved utreise. Denne tas på flyplass og koster 75 USD. 

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Alle reisende til og fra Liberia må for tiden også dokumentere negativ koronatest (PCR) foretatt innen 72 timer før flyavgang. Det må også tas test ved ankomst. Denne koster 75 USD. Dokumentasjonen på test må være på papir og bør forefinnes i flere eksemplarer, avhengig av reiserute og flyselskap. Før ut- og innreise må man registrere seg. Se mer informasjon på helsedepartementets nettsider.

Karantene. Det er for tiden ikke obligatorisk med karantene ved innreise til Liberia.

Liberia er preget av relativt lav kriminalitet, men man bør vise aktsomhet særlig på kveld. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom.

Liberia er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (mai-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, og svært dårlig framkommelighet utenfor de største byene.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. Homofil praksis er forbudt og kan straffes med fengsel på opptil ett år. På grunn av lav etterprøvbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Senegal. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Liberia må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av Liberias ambassade i Berlin. For liberiske dokumenter som skal brukes i Norge skal dokumentet først legaliseres av det liberianske Utenriksdepartementet og deretter den norske ambassaden i Accra.

Kontakt Liberias ambassade i Berlin.

Liberia er sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra. Ambassaden er inntil videre stengt for regulære besøkende, men håndterer konsulære saker etter avtale. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Liberia  

Statsnavn og hovedsteder - L - regjeringen.no Engelsk beherskes av de aller fleste, hvert fall i de større byene.

Nyttige internettsider:

 

Liberia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Liberia.