Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Liberia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Ghana

De fleste reiser til Liberias hovedstad Monrovia gjennomføres uten større problemer, men reisende oppfordres til å vise større aktsomhet ved reiser utenfor hovedstaden. Liberia har et lite utviklet helsesystem, og transportsikkerheten er begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Blekinge, Gotland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Etelä-Savo/Södra Savolax. Island. Kypros, Latvia, Liechtenstein og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminalitet rettet mot reisende forekommer. Reisende oppfordres til å opptre med aktsomhet, ta vare på verdisaker og utøve forsiktighet på offentlige steder, særlig om kvelden. Man bør unngå å gå alene på stranden. Politiet har liten kapasitet til å bistå de som blir utsatt for kriminelle handlinger. Dette gjelder spesielt på reiser utenfor hovedstaden. Det anbefales likevel å ta kontakt med nærmeste politistasjon skulle man bli innblandet i en ulykke.

Ulykker i trafikken utgjør en risiko, både i og utenfor hovedstaden. Faren for politiske uroligheter betraktes som relativt lav, men utelukkes ikke. Det anbefales å unngå større menneskesamlinger, slik som demonstrasjoner.

Liberia er lite utsatt for store naturkatastrofer, men flom kan forekomme i regntiden (april –oktober). Dette kan legge begrensninger på fremkommeligheten på veiene.

Personlig kontakt med fremmede over Internett anbefales ikke – nettsvindel er utbredt i regionen.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Liberia oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må søke visum i god tid før innreise. Visum kan søkes på Liberias ambassade i Berlin.

Reisende må ha gyldig vaksinekort ved innreise. Gulfebervaksine er påkrevd.


Helse

Gulfebervaksine er påkrevd. Ta kontakt med lege for råd om annen reisevaksine i god tid før avreise. Liberia er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Helsetilbudet i Liberia er dårlig utviklet. Alle reisende oppfordres til å ha reiseforsikring som dekker uttransportering ved alvorlig sykdom. 


Praktisk informasjon

Norge er representert ved et honorært konsulat i Monrovia, men har ellers ikke permanent tilstedeværelse i Liberia. Ansvarlig norsk ambassade for Liberia er ambassaden i Accra (Ghana). Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Liberia er hovedsakelig et kristent land (85 prosent), mens 15 prosent av befolkningen er muslimer.