Libya - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Egypt.

Sikkerhetssituasjonen i Libya er meget vanskelig. Det pågår væpnede kamper i store deler av landet og terrorfaren er høy. Nordmenn som befinner seg i Libya oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere er ytterst begrenset.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 30.07.2014 - FORTSATT GYLDIG

Libya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Libya, og norske borgere oppfordres til å forlate landet.

Sikkerhet

 

Sikkerhetssituasjonen i Libya ble ytterligere forverret gjennom 2019. Det pågår kamphandlinger mellom ulike fraksjoner, inkludert i hovedstaden Tripoli. Terrorfaren er høy. Sikkerhetssituasjonen viser ikke tegn til bedring.

Store deler av landet kontrolleres av militser, inkludert Isil/Daesh-tilknyttete ekstremister. Et stort antall våpen er i omløp etter revolusjonen og det tilflyter ytterlige våpen og sprengstoff til landet fortsatt.

Trusselen mot utlendinger er høy både når det gjelder risikoen for å bli rammet av kamphandlinger, terrorangrep og faren for kidnapping. I tillegg utgjør krigsetterlatenskaper som miner og udetonert ammunisjon en risiko for ulykker.

Det er svært begrenset internasjonalt nærvær i Libya. De fleste land med ambassader i Tripoli har trukket personell midlertidig ut av landet. Flyplassen i Tripoli kan stenge på kort varsel.  Dette gjør at norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Libya er ytterst begrenset. Den norske ambassaden i Kairo håndtere alle henvendelser angående visumsaker og tjenester.  For mer informasjon se ambassadens hjemmeside.


Innreise

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er for tiden en uavklart situasjon i forhold til Libyas visumbestemmelser.

Norske borgere må ha visum for å reise til Libya. Opplysninger angående visum kan rettes til Libyas ambassade i Stockholm: 
Embassy of Libya
Valhallavägen 74,
Box 10133,
S-100 55 Stockholm
Sverige
Tlf: 46 8 14 34 35
Faks: 46 8 10 43 80
E-post: libyanembassy06@hotmail.com


Helse

Helsevesenet er dårlig utbygd. Grunnet den nåværende situasjonen i Libya er helsesektoren i krisetilstand. I Benghazi og Tripoli er flere sykehus stengt og det mangler tilgang på medisiner.


Praktisk informasjon

Libyske dinarer er en ikke-konvertibel valuta som kun kan veksles ved ankomst til Libya. Det er meget begrensede muligheter for å ta ut penger i minibank ATM. Kun de største hotellene i Tripoli tar kredittkort.

I henhold til libysk familielovgivning blir barn som har libysk far automatisk libyske borgere. Dette gjelder selv om man ikke har søkt om libysk statsborgerskap. Dette innebærer at mindreårige barn med libysk far som tas med til Libya ikke kan forlate landet uten farens skriftlige samtykke.