Libya - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Egypt.

Sikkerhetssituasjonen i Libya er farlig og uforutsigbar. UD fraråder alle reiser til og opphold i Libya. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand til norske statsborgere i Libya.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 30.07.2014 - FORTSATT GYLDIG

Libya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Libya, og norske borgere oppfordres til å forlate landet.

Vi minner om reiserådet som fraråder alle reiser til Libya og oppfordrer norske borgere til å forlate landet. Sikkerhet på reise er den enkeltes ansvar. Dersom du velger å reise til et land med reiseråd bør du være oppmerksom på at norske myndigheter vil ha begrenset mulighet til å hjelpe deg hvis noe uventet oppstår. Å reise til et land med reiseråd kan også ha konsekvenser for reiseforsikring og andre forhold. Les mer her: Utenriksdepartementets reiseråd - regjeringen.no

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Uforutsigbarhet forbundet med reiser inn/ut av Libya: Grenseoverganger og flyplasser kan bli stengt med kort eller ingen varslingstid. Flyvninger til og fra alle flyplasser i Libya kan bli kansellert på kort varsel. 

Kamphandlinger mellom væpnede grupper vil kunne resultere i midlertidig innstilling av flytrafikken i kortere eller lengre perioder og/eller at flyplasser stenges. Det er  risiko for at flyplasser kan bli mål for væpnede angrep.

Visum: Norske borgere må ha visum for å reise til Libya. Spørsmål om visum og andre innreisebestemmelser kan rettes til Libyas ambassade i København: 

Embassy of Libya in Copenhagen 
Rosenvængets Hovedvej 4, 2100 København Ø
Tel: +45 35 26 36 11
E-post: consular@libyanembassy.dk
Nettside: https://libyanembassy.dk/en/       

Reisende som har israelsk visum/stempel i passet, vil normalt ikke få visum til Libya.

Pass: Passet må være gyldig i minst seks måneder etter den planlagte utreisedagen fra Libya. Passet må inneholde minst to blanke sider.

Reisende må registrere seg: Alle reisende må registrere seg hos libysk politi innen tre dager etter ankomst. Manglende registrering vil kunne bli straffet med bøter og kan skape problemer ved utreise.

Utreise: Det er ikke krav om exit-visa for å reise ut av Libya. Det må betales en avgift (departure tax) for både utenriks- og innenriksflyvninger.

Gjenstander som ikke kan medbringes til Libya: Det er forbudt å medbringe alkohol, pornografi og svineprodukter til Libya. Skriftlig materiale som anses å være pornografisk eller anti-libysk vil bli konfiskert ved innreise. Medisiner kan bli konfiskert dersom disse mistenkes for å inneholde narkotiske stoffer. 

Den politiske situasjonen i Libya er ustabil. Til tross for våpenhvilen av 23. oktober 2020 er sikkerhetssituasjonen farlig og uforutsigbar. Det er et høyt antall væpnede grupper i landet og store mengder våpen i omløp.

Reisende som velger å besøke Libya i strid med det gjeldende reiserådet oppfordres til å utvise stor aktsomhet, holde seg oppdatert via lokale medier, og unngå folkeansamlinger og typiske angrepsmål for militante grupper (som myndighetsbygg, sikkerhetsinstallasjoner, olje- og gassinstallasjoner og symboler for utenlandske interesser). Det er tilrådelig å engasjere et kompetent sikkerhetsselskap.

Reisende anbefales generelt å ha et høyt beredskapsnivå og planlegge for rask evakuering ut av landet.

Registrer deg på reiseregistrering.no. Følg anvisninger fra lokale myndigheter i krise- og ulykkessituasjoner.

Ha alltid med deg gyldig pass når du beveger deg utendørs.

Væpnede grupper: Kamphandlinger mellom væpnede grupper, inkl. myndighetstilknyttede grupper, forekommer jevnlig og over hele landet, inkl. i Tripoli og andre urbane områder. Militskontrollerte veisperringer og kontrollposter er et vanlig syn, også i Tripoli. Risikoen for å bli rammet av kamphandlinger er stor. Militsgrupper utgjør også en direkte trussel mot utenlandske borgere; risikoen er høy både for kidnapping mot løsepenger og vilkårlig fengsling.

Udetonerte eksplosiver og ammunisjon utgjør fortsatt en trussel og kan forårsake personskader og i verste fall dødsfall.

Terrorisme: IS-tilknyttede og Al Qaida-tilknyttede grupper opererer fortsatt i Libya og terrortrusselen anses å være høy over store deler av landet. Kidnappingstrusselen er høy.

Kommunikasjon: Mobildekningen er ustabil og mobilnettet er ofte nede. Enkelte typer satellitt-telefoner har vært forbudt i Libya. Reisende som vurderer å medbringe slikt utstyr anbefales å avklare gjeldende restriksjoner med den libyske ambassaden i forkant av reisen. 

Hyppige og langvarige strømbrudd forekommer over store deler av landet.

Innenriksreiser i Libya: Landeveistransport medfører høy risiko, herunder for å bli rammet av kamphandlinger, bilkapring, kidnappingsforsøk og ran. Miner og udetonerte eksplosiver utgjør fortsatt en risiko. Veiforbindelser kan bli sperret eller stengt uten varsel.    

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Trafikkulykker har ofte dødelig utfall.

Det offentlige helsevesenet er dårlig utbygd og lider under mangel på kvalifisert helsepersonell,  medisiner og utstyr. Et betydelig antall sykehus er stengt, inkl. i  Benghazi og Tripoli. Det finnes private klinikker i Tripoli.

Helsetilbudet vil være vesentlig dårligere utenfor de store byene og livreddende medisinsk hjelp kan ikke påregnes i akutte situasjoner. 

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Det er høy kriminalitet i de fleste områder i Libya. Det foreligger betydelig risiko for drap, kidnapping, bilkapring og ran. Kidnapping mot løsepenger utgjør en trussel for utlendinger i hele landet, men risikoen er spesielt stor i Tripoli og kystbyene vest for hovedstaden.

Lov og orden er ikke reetablert i Libya. Det finnes ingen regulær ordensmakt.

De fleste steder i landet vil det være en lokal væpnet gruppe som opprettholder lov og orden

Temperaturer opp mot 40˚ C og høy luftfuktighet langs kysten i perioden april – september. Innenlands ligger temperaturen opp mot 50˚ C om sommeren.

I regntiden fra november til mars vil ekstrem nedbør og flom forekomme.

Sandstormer forekommer på forsommeren (mai-juni) og tidlig om høsten (oktober).

Dobbelt statsborgerskap: Libya anerkjenner ikke doble statsborgerskap. Alle norsk-libyske borgere vil derfor kun betraktes som libyske borgere av libyske myndigheter. Dette gjelder også de som har frasagt seg sitt libyske statsborgerskap, samt de som har arvet statsborgerskap.

Dersom du har en far fra Libya, vil du automatisk bli betraktet som libysk borger.

Dette gjelder selv om man ikke har søkt om libysk statsborgerskap. Mindreårige barn med libysk far kan ikke forlate Libya uten fars skriftlige samtykke.

Lokale lover: Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel. Det er forbudt å medbringe og/eller innta alkohol i Libya.

Seksuelle forhold utenfor ekteskapet, samt mellom personer av samme kjønn, er ulovlig og kan medføre fengselsstraff.

Religiøs misjonering er forbudt og kan i verste fall medføre dødsstraff.

Det er forbudt å handle valuta på svartebørsen. Straffene kan være strenge.

Det er forbudt å eksportere antikviteter uten tillatelse.

Fotografi: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Tilsvarende er det ulovlig å fotografere politifolk, politiutstyr og politistasjoner.

Ansvarlig norsk ambassade for Libya er den norske ambassaden i Kairo. Norge har ikke honorært konsulat i Libya.

Adresse: 8 El Gezirah Street, Zamalek, Kairo
Telefon: +202 27283900
e-post:  emb.cairo@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på: (+47) 23 95 00 00 eller e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Libya. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Libya.