Libya - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Egypt.

Den politiske situasjonen i Libya er labil. Til tross for våpenhvilen av 23. oktober 2020 er sikkerhetssituasjonen farlig og uforutsigbar. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand til norske statsborgere som oppholder seg i Libya.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 30.07.2014 - FORTSATT GYLDIG

Libya - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Libya, og norske borgere oppfordres til å forlate landet.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om  «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum: Norske borgere må ha visum for å reise til Libya. Spørsmål om visum og andre innreisebestemmelser kan rettes til Libyas ambassade i København: 

Embassy of Libya in Copenhagen 
Rosenvængets Hovedvej 4, 2100 København Ø
Telefon: +45 35 26 36 11
E-post:  consular@libyanembassy.dk
Nettside: https://libyanembassy.dk/en/

Reisende som har israelsk visum/stempel i passet, vil normalt ikke få visum til Libya.

Pass: Passet må være gyldig i minst seks måneder etter den planlagte utreisedagen fra Libya.

Reisende må registrere seg: Alle reisende må registrere seg hos libysk politi innen tre dager etter ankomst. Manglende registrering vil kunne bli straffet med bøter og kan skape problemer ved utreise.

Utreise: Det er ikke krav om exit-visa for å reise ut av Libya. Det må betales en avgift (departure tax) ved avreise for både utenriks- og innenriksflyvninger.

Uforutsigbarhet forbundet med reiser inn/ut av Libya: Grenseoverganger og flyplasser kan bli stengt med kort eller ingen varslingstid. Flyvninger til og fra alle flyplasser i Libya kan bli kansellert på kort varsel. 

Kamphandlinger mellom væpnede grupper vil kunne resultere i midlertidig innstilling av flytrafikken i kortere eller lengre perioder og/eller at flyplasser stenges. Det er fortsatt  en viss risiko for at flyplasser kan bli mål for væpnede angrep. 

Gjenstander som ikke kan medbringes til Libya: Det er forbudt å medbringe alkohol til Libya. Skriftlig materiale som anses å være pornografisk eller anti-libysk vil bli konfiskert ved innreise. Medisiner kan bli konfiskert dersom disse mistenkes å inneholde narkotiske stoffer. 

Den politiske situasjonen i Libya er labil. Til tross for våpenhvilen av 23. oktober 2020 er sikkerhetssituasjonen farlig og uforutsigbar. Det er et høyt antall væpnede grupper i landet og store mengder våpen i omløp. Det er risiko for at reisende rammes av  kamphandlinger mellom rivaliserende væpnede grupper, kriminalitet (inkl. kidnapping mot løsepenger) og terrorhandlinger.

Udetonerte eksplosiver og ammunisjon utgjør fortsatt en trussel og kan forårsake personskader og i verste fall dødsfall.

Lov og orden er ikke reetablert i Libya. Det finnes ingen regulær ordensmakt.

Hyppige og langvarige strømbrudd forekommer over store deler av landet.

Kommunikasjon: Mobildekningen er ustabil og mobilnettet er ofte nede. Enkelte typer satellitt-telefoner har vært forbudt i Libya. Reisende som vurderer å medbringe slikt utstyr anbefales å avklare gjeldende restriksjoner med den libyske ambassaden i forkant av reisen. 

Innenriksreiser i Libya: Landeveistransport medfører høy risiko, herunder for å bli rammet av kamphandlinger, bilkapring, kidnappingsforsøk og ran. Miner og udetonerte eksplosiver utgjør fortsatt en risiko. Veiforbindelser kan bli sperret eller stengt uten varsel.    

 

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Trafikkulykker har ofte dødelig utfall.

Det offentlige helsevesenet er dårlig utbygd og lider under mangel på kvalifisert helsepersonell,  medisiner og utstyr. Et betydelig antall sykehus er stengt, inkl. i  Benghazi og Tripoli. Det finnes private klinikker i Tripoli.

Helsetilbudet vil være vesentlig dårligere utenfor de store byene og livreddende medisinsk hjelp kan ikke påregnes i akutte situasjoner. 

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Covid-19: Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

For informasjon og anvisninger fra libyske myndigheter henvises til National Center for Disease Control (kun på arabisk). Informasjon om det nasjonale vaksineprogrammet finnes her (kun på arabisk).

Innreisebestemmelser: Det er krav om negativ PCR-test avlagt mindre enn 72 timer før innreise til Libya. Dette kravet gjelder uavhengig av vaksinasjonstatus. Reisende kan i tillegg bli bedt om å fremvise vaksinebevis. Det kan være variasjoner i innreisebestemmelsene for hhv. Tripoli og Benghazi.

Informasjon til reisende om gjeldende innreisebestemmelser og endringer i disse er ikke lett tilgjengelig.

Lokale restriksjoner: Libyske myndigheter har innført restriksjoner for å forhindre smittespredning. Restriksjonene varierer fra sted til sted og endres ofte.

Det er høy kriminalitet i de fleste områder i Libya. Det foreligger betydelig risiko for drap, kidnapping, bilkapring og ran. Kidnapping mot løsepenger utgjør en trussel for utlendinger i hele landet, men risikoen er spesielt stor i Tripoli og kystbyene vest for hovedstaden.

Det er ingen regulær ordensmakt i landet. De fleste steder i landet vil det være en lokal væpnet gruppe som opprettholder lov og orden. 

Temperaturer opp mot 40˚ C og høy luftfuktighet langs kysten i perioden april – september. Innenlands ligger temperaturen opp mot 50˚ C om sommeren.

I regntiden fra november til mars vil ekstrem nedbør og flom forekomme.

Sandstormer forekommer på forsommeren (mai-juni) og tidlig om høsten (oktober).

Dobbelt statsborgerskap: Libya anerkjenner ikke doble statsborgerskap. Alle norsk-libyske borgere vil derfor kun betraktes som libyske borgere av libyske myndigheter. Dette gjelder også de som har frasagt seg sitt libyske statsborgerskap, samt de som har arvet statsborgerskap.

Dersom du har en far fra Libya, vil du automatisk bli betraktet som libysk borger.

Dette gjelder selv om man ikke har søkt om libysk statsborgerskap. Mindreårige barn med libysk far kan ikke forlate Libya uten fars skriftlige samtykke.

Lokale lover: Narkotikaforbrytelser kan i alvorlige tilfeller medføre dødsstraff eller livstid i fengsel. Det er forbudt å medbringe og/eller innta alkohol i Libya.

Seksuelle forhold utenfor ekteskapet, samt mellom personer av samme kjønn, er ulovlig og kan medføre fengselsstraff.

Det er forbudt å eksportere antikviteter uten tillatelse.

Fotografi: Det er forbudt å fotografere militære områder, installasjoner, utstyr og personell. Tilsvarende er det ulovlig å fotografere politifolk, politiutstyr og politistasjoner.

Ansvarlig norsk ambassade for Libya er den norske ambassaden i Kairo. Norge har ikke honorært konsulat i Libya.

Adresse: 8 El Gezirah Street, Zamalek, Kairo
Telefon: +202 27283900
e-post:  emb.cairo@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside
Åpningstider: 08.30 – 15.30 søndag til torsdag.
Nettsiden Norge i Libya

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på: (+47) 23 95 00 00 eller e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Libya. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Libya.