Liechtenstein - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sveits

Liechtenstein er et trygt ferieland. Kriminialitetsnivået er på linje med Norges.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Liechtenstein er et trygt ferieland. Kriminialitetsnivået er på linje med Norge.

Andre forhold:

  • Liechtenstein er et trygt ferieland
  • Besøkende må huske gyldig pass
  • Gode bussforbindelser innad i Liechtenstein, også knyttet opp til Sveits' tognett.
  • Sikkert og godt utbygd veinett

De fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende over alt bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet.

Til tross for at risiko for terrorhendelse ansees som lav i Liechtenstein, er det en viss risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør derfor være på vakt, og ta fornuftige forholdsregler. 

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Liechtenstein oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Nødsituasjon: I krise og nødsituasjon oppfordres man til å ta kontakt med den norske ambassaden i Sveits. Ambassaden kan kontaktes på telefon +41 31 310 55 55 og e-post: emb.bern@mfa.no. Ambassaden er åpen fra mandag – fredag fra 09.00-16.00.

Nødnummer - Politi: 117, Brann: 118, Europeisk nødnummer: 112 (telefonen blir besvart av politiet), Legehjelp: 144, Luftambulanse: 1414, Veihjelp: 140, Veiinformasjon: 163, Skredbulletin: 187 (jordras, snøras)

Naturkatastrofer: Klimaet i Liechtenstein er stort sett mildere enn i Norge, selv om det kan være kuldebølger vinterstid (helst i høyereliggende strøk).

Sommeren kan være varm – opptil 30-35 grader i enkelte perioder (juli - august). Tørr vind fra sydvest forårsaker ofte store svingninger i lufttrykk og temperatur.

Det kan forekomme tilfeller av oversvømmelser i Liechtenstein som kan gjøre skade på bygninger og veier samt føre til brudd på telefon- og strømnett. Det har forekommet at enkelte landsbyer har blitt isolert. Ved mye regn er også faren for jordras tilstede.

Folk som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred. I forbindelse med offpist-kjøring ved avsperrete løyper kan en redningsaksjon føre til eventuelle erstatningskrav.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er ingen innreisekontroll mellom Liechtenstein og Sveits. Alle biler blir automatisk fotografert på grensen.

For mer reiseinformasjon anbefales det at man sjekker landsidene for Sveits.


Helse

Liechtenstein har et godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Landet har ingen spesielle vaksinasjonsbestemmelser. Europeisk helsekort gjelder på linje med EU/EØS-land. Reiseforsikring anbefales likevel som tilleggsforsikring

Europeisk helsekort gjelder i utgangspunktet på linje med EU/EØS-land, men da helsevesenet er sterkt privatisert krever en rekke helseinstitusjoner at du betaler for tjenester på stedet, til tross for fremvisning av europeisk helsetrygdekort. En må da selv ta kontakt med norske eller sveitsiske myndigheter for å få utgiftene refundert. Ikke alle helsetjenester blir refundert, da det påligger egenandeler.

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring. Helsetrygdkortet erstatter ikke vanlig reiseforsikring på reiser i Europa. Kortet dekker kun behandling ved sykdom i EU/EØS-land. Kortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi man er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Det dekker heller ikke utgifter i forbindelse med tap av verdisaker, mistet bagasje eller andre ordninger som du kan få dekket gjennom en vanlig reiseforsikring.

Du er selv ansvarlig for å tegne reiseforsikring når du reiser til utlandet. Det er viktig at du sjekker at din reiseforsikring gjelder for det området du skal reise til. 

Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Man har rett til de helsetjenester som er nødvendig for at man på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet eller reisen. Man har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor man oppholder deg. Er det vanlig for de som bor i landet å måtte betale egenandeler, må man også gjøre det som turist. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helfos nettsider

For helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet kan man ta kontakt med Folkehelseinstituttet


Praktisk informasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Liechtenstein. Nordmenn i Liechtenstein bes henvende seg til ambassaden i Bern. For mer reiseinformasjon anbefales det at man sjekker landsidene for Sveits.

Den nasjonale telefonkoden til Liechtenstein er +423. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Liechtenstein. Liechtenstein har sommertid som Norge.  

Liechtenstein har et godt utbygd vei- og kollektivnett, men ingen internasjonale flyplasser, nærmeste flyplass er Zürich, ca 1,5 time unna med bil/tog. Liechtenstein har ikke eget tognett, men er knyttet opp til sveitsiske forbindelser. Landet har gode bussforbindelser til de aller fleste landsbyer og et godt utbygd veinett.

Det offisielle språket i Liechtenstein er tysk. Det daglige språket er en dialektvariant av tysk, men høytysk brukes i skolen og i stor grad i media og blir normalt forstått. Man kan også gjøre seg godt forstått på engelsk.

Strøm og telefon - 220 volt (også delvis 230/240 v). 

Landet har ikke egen valuta, men sveitserfranc (CHF) er gyldig betalingsmiddel.

Alle typer krdeittkort kan benyttes, men vær oppmerksom på at man i et fåtall av butikkene ikke kan benytte kredittkort, så det kan være lurt å ha cash tilgjengelig.

Åpningstider for banker og offentlige kontorer: 8.00 (noen fra 8.30) til 17.00. Butikker: Mandag – fredag 8.00 (9.00) – 18-30, lørdag 8.00 (9.00) – 16.00 (de fleste forretninger har kveldsåpent til 21.00 på torsdager.)

Helligdager: 1. januar, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1.mai, 1. og 2. pinsedag, 15. august (nasjonaldag), 25. og 26. desember. I tillegg kommer katolske fridager.

Nødnummer: Politi 117, brann 118, europeisk nødnummer 112 (telefonen blir besvart av politiet), legehjelp 144, luftambulanse 1414, veihjelp 140, veiinformasjon 163, skredbulletin 187 (jordras, snøras)

Skikker og regler: Samfunnet, skikkene og lovgivningen i Liechtenstein er ikke veldig forskjellig fra i Norge.