Liechtenstein - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sveits

Liechtenstein er et trygt ferieland. Kriminalitetsnivået er på linje med Norges.

Det er ingen innreisekontroll mellom Liechtenstein og Sveits. Alle biler blir automatisk fotografert på grensen.

Det er likevel krav til gyldig reisedokument i Liechtenstein. Norsk nødpass, utlendingspass og reisebevis for flyktninger er i henhold til Schengen-Table of Travel Document gyldig for innreise til både Sveits og Liechtenstein.

For mer reiseinformasjon anbefales det at man sjekker landsidene for Sveits.

Liechtenstein er et trygt reisemål for turister og er sikkerhetsmessig sammenlignbart med Norge.

Landet har et generelt sikkert og godt utbygd veinett. Det er også gode bussforbindelser innad i Liechtenstein, som også er tilknyttet det sveitsiske tognettet.

Det kan forekomme tilfeller av oversvømmelser i Liechtenstein som kan gjøre skade på bygninger og veier samt føre til brudd på telefon- og strømnett. Det har forekommet at enkelte landsbyer har blitt isolert. Ved mye regn er også faren for jordskred tilstede.

Folk som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred og bør utstyre seg med egnet sikkerhetsutstyr. Offpiste-kjøring er risikofylt og bør være i samsvar med lokale regler. Ved brudd på regelverk kan en eventuell redningsaksjon føre til erstatningskrav.

Koronavirus (covid-19): Liechtensteinske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettsiden  Amt für Gesundheit (AG). Informasjon er tilgjengelig på tysk.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

                                                           ***

Liechtenstein har et godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Landet har ingen spesielle vaksinasjonsbestemmelser. 

Europeisk helsekort gjelder i utgangspunktet på linje med andre EU/EØS-land, men da helsevesenet er sterkt privatisert krever en rekke helseinstitusjoner at du betaler for tjenester på stedet til tross for fremvisning av Europeisk helsetrygdekort. En må da selv ta kontakt med norske eller liechtensteinske myndigheter for å få utgiftene refundert, men egenandeler kreves som oftest. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helfos nettsider.

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring.

Kriminalitetsnivået er lavt, og de fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid bør man som på alle reiser ta forholdsregler for å unngå lommetyveri og annen kriminalitet samt utvise normal aktsomhet på kvelds- og nattestid.

Risikoen for terrorhendelser anses i Liechtenstein som lav, men flere terrorhendelser i nærområdene, slik som i Tyskland og Frankrike de siste årene, har generelt ført til økt fokus på risiko og beredskap.

Klimaet i Liechtenstein er stort sett mildere enn i Norge, selv om det kan være kuldebølger vinterstid (helst i høyereliggende strøk).

Sommeren kan være varm – opptil 30-35 grader i enkelte perioder (juli - august). Tørr vind fra sydvest forårsaker ofte store svingninger i lufttrykk og temperatur.

Oversvømmelser, jordskred og snøskred kan forekomme.

Samfunnet, skikkene og lovgivningen i Liechtenstein er ikke veldig forskjellig fra i Norge.

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Liechtenstein. Nordmenn i Liechtenstein bes henvende seg til ambassaden i Bern.

Nødnummer:

Politi 117
Brann 118
Europeisk nødnummer 112 (telefonen blir besvart av politiet)
Legehjelp 144
Luftambulanse 1414
Veihjelp 140
Veiinformasjon 163
Skredbulletin 187 (jord- og snøskred)

Ambassadens hjemmeside

Nettsiden Norge i Liechtenstein.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Liechtenstein.