Velg land

Moldova - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Romania

Russland har invadert Moldovas naboland Ukraina. Situasjonen kan komme til å påvirke mulighetene for å reise fra Ukraina til grenseliggende land. Sikkerhetssituasjonen i Moldova kan også bli påvirket. Av de nordiske landene er det bare Sverige som har ambassade i Moldova. Man oppfordres derfor til å konsultere også den svenske ambassadens reiseinformasjon for Moldova. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse. Covid-19-spesifikke innreiseregler og andre koronarestriksjoner er opphevet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 26. JULI 2022 - FORTSATT GYLDIG

Moldova - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionen Transnistria som ikke er strengt nødvendige.

Det har vært nasjonal unntakstilstand i Moldova siden Russland invaderte nabolandet Ukraina i februar 2022. Nesten 600.000 personer har krysset grensen fra Ukraina til Moldova. Over 90.000 ukrainske flyktninger er fortsatt i landet. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan sikkerhetssituasjonen i regionen vil utvikle seg. Det har vært fremsatt en rekke bombetrusler i Chisinau den siste tiden, bl.a rettet mot flyplassen, men som har vært falske. Generelt sett anses sikkerhetssituasjonen i landet å ha stabilisert seg. Sikkerhetssituasjonen i den russiskstøttede utbryterregionen i Transnistria er derimot fortsatt krevende.  .

På moldovsk grensepolitis nettsider finner man en oversikt over grensepasseringssteder mellom Moldova og Ukraina og mellom Moldova og Romania. Blå merker indikerer grenseoverganger som er kontrollert av moldovske myndigheter. Gule merker indikerer grenseoverganger som er under de facto kontroll av den russiskstøttede utbryterregionen Transnistria, som det frarådes å reise til. Moldovske grensemyndigheter har en “grønn linje” hvor man kan henvende seg om bl.a. spørsmål knyttet til grensepassering: +373 22 259 717.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Moldova, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere kan også registrere seg på den såkalte svenskelisten for Moldova. Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise, men merk at de fleste forsikringsselskaper ikke dekker turer til områder hvor UD har reiseråd (se over).

Den svenske ambassadens reiseinformasjon for Moldova kan også konsulteres.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. 

Transnistria: Reisende bør generelt utvise forsiktighet ved besøk til den moldovske russiskstøttede utbryterregionen Transnistria. Man bør være oppmerksom på at moldovske myndigheter ikke har kontroll over regionen. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand til norske borgere i Transnistria. I den nåværende situasjonen med væpnet konflikt i nabolandet Ukraina fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Transnistria.

Ved innreise til Moldova  gjennom Transnistria er det ingen grensekontroll og man får derfor ikke noe innreisestempel. Man bør derfor innen 72 timer registrere seg ved Migrasjons- og asylkontoret (innenriksdepartementet) eller ved nærmeste passkontor. Dette er påkrevd, og man vil ellers kunne få vanskeligheter ved utreise av landet.

Husk pass. For innreise i Moldova kreves pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig i minst tre måneder utover den planlagte utreisedagen. Det kan ikke garanteres at moldovske myndigheter tillater nødpass som gyldig dokument ved innreise eller ved transitt. 

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever moldovske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Det kan kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene, evt. begge foreldrene, som ikke er med på reisen. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se: eksempel på en generell bekreftelse). 

Mistet pass. Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania. Hvis du mister passet, må du melde tapet til moldovsk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Da politiet ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent.

Trafikk. Veinettet er utbygd i varierende grad. Kvaliteten på veiene utenfor hoved traséene er gjennomgående dårlig og kjøring i mørket bør om mulig unngås, da veiene sjelden er opplyst. Trafikkflyten kjennetegnes av et noe uforsiktig kjøremønster. Kvalitet og sikkerhet på offentlig transport er svært varierende.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Moldova anses som lav. 

Demonstrasjoner. Det arrangeres relativt ofte demonstrasjoner, særlig i hovedstaden Chisinau. Normalt går demonstrasjonene rolig for seg, men som alltid med større folkemengder vil det være en viss fare for uro og vold.

Atomberedskap: Mange er bekymret over krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Moldova, orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du kan finne informasjon om atomsikkerhet og -beredskap i Moldova på nettsidene til det moldovske Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge moldovske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner. Informasjon om innreiserestriksjoner til Moldova finnes på moldovsk grensepolitis nettsider (bare på moldovsk). Alle innreiseregler knyttet til covid-19 (krav om koronasertifikat og/eller negativ PCR-test, innreisekarantene, karanteneskjema) ble opphevet 16. mars 2022.

Innreiserestriksjoner kan endres på kort varsel. Reisende må derfor følge med på oppdateringer fra moldovske myndigheter på utenriksdepartementets nettsider og  grensepolitiets nettsider.

Lokale restriksjoner. Informasjon om covid-19-stiuasjonen i landet og lokale restriksjoner kan finnes bl.a. på helsedepartementets nettsider og nettsiden Covid-19 (bare på moldovsk).

 Alle lokale koronarestriksjoner ble opphevet 16. april 2022.

***

Sykdommer og sykehus. Man bør merke seg at det offentlige helsetilbudet i Moldova generelt er dårligere enn i Norge. Det finnes enkelte private klinikker i større byer som holder brukbar standard. Moldova har høy forekomst av tuberkulose. Moldova er også et land hvor det er høy risiko for rabies. For aktuelle reisevaksiner, se Vaksiner ved reise til Europa - FHI.

Vann fra kran bør ikke drikkes.

De fleste reiser til Moldova foregår uten problemer. Det er lite voldelig kriminalitet, men reisende bør utvise forsiktighet, og passe godt på verdisaker. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det moldovske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen fra lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv og oversvømmelser. Moldova rammes forholdsvis ofte av flom og oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Det er også risiko for jordskjelv. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv.

Skogbrann På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Moldova utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende.

LHBT+-reisende: Homofili har vært lovlig i Moldova siden 1995. Moldova har siden den gang gjort store fremskritt når det gjelder LHBT+-personers rettigheter. I det moldovske samfunnet er det imidlertid fortsatt generelt sett mindre sosial aksept for LHBT+-personer enn i Norge. Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner, kan derfor oppleve uønsket oppmerksomhet.

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania.  

Meld fra til ambassaden  dersom du har behov for assistanse. Gi også  beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 112

Ambassaden i Bucuresti. Se Om ambassaden - Norway in Romania.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: 247@mfa.no

 

Moldova. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Moldova.