Moldova - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Romania

Det er risiko for uro i forbindelse med politiske demonstrasjoner i hovedstaden Chisinau. For oppdatert informasjon om situasjonen anbefales nettsidene til den amerikanske, britiske eller svenske ambassaden. For informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier

Sikkerhet

Det er risiko for uro i forbindelse med politiske demonstrasjoner i hovedstaden Chisinau. Reisende bes utøve varsomhet ved ferdsel i sentrum under demonstrasjonene. For oppdatert informasjon om situasjonen i Chisinau, anbefales reisende å besøke nettsidene til den amerikanske, britiske eller svenske ambassaden. Reisende kan også ta kontakt med den norske ambassaden i Bucuresti.

De fleste reiser til Moldova gjennomføres uten spesielle problemer, men det er risiko knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Reisende bes også utvise forsiktighet ved besøk til den selverklærte republikken Transnistria.

Diplomatisk tilstedeværelse: Ansvarlig norsk ambassade for Moldova er ambassaden i Bucuresti, Romania.

Kriminalitet: De fleste reiser til Moldova foregår uten problemer. Det er lite voldelig kriminalitet, men reisende bør utvise forsiktighet, og passe godt på verdisaker.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt.

Risikoen for terrorhendelser i Moldova anses som lav. Veinettet er utbygd i varierende grad. Kvaliteten på veiene utenfor hovedtraséene er gjennomgående dårlig og kjøring i mørket bør om mulig unngås, da veiene sjelden er opplyst. Trafikkflyten kjennetegnes av et noe aggressivt kjøremønster.

Kvalitet og sikkerhet på offentlig transport er svært varierende. Taxi er tilgjengelig i urbaniserte i områder, men også disse er av varierende standard.

Det arrangeres relativt ofte demonstrasjoner, særlig i hovedstaden Chisinau. Normalt går demonstrasjonene rolig for seg, men som alltid med større folkemengder vil det være en viss fare for uro og vold.

Spesielt om Transnistria: Reisende gjøres oppmerksom på at den moldovske regjeringen ikke har de facto myndighet og kontroll i den selverklærte republikken Transnistria i det østlige Moldova. Ingen stater har anerkjent Transnistria som selvstendig stat. Det er et forholdsvis anspent forhold mellom myndighetene i Moldovas hovedstat Chisinau og lederskapet i Transnistria. Det bør utvises ekstra aktsomhet ved reiser til dette området. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand til norske borgere i Transnistria.

Gode kilder for oppdatert informasjon om situasjonen i Transnistria er blant annet den amerikanske og den britiske ambassadens nettsider. Reisende kan også ta kontakt med ambassaden i Bucuresti for informasjon.

Moldova rammes forholdsvis ofte av flom og oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Det er også risiko for jordskjelv. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Moldova oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/.

Det anbefales sterkt å tegne reise- og sykeforsikring før avreise.

Lokale nødnumre: 901 – brann, 902 – politi, 903 – ambulanse, 904 – gasslekkasjer, 819 - telefonoperatør for internasjonale samtaler.

Vi oppfordrer til å kontakte ambassaden i Bucuresti i krise- og nødstilfeller. Telefon: +40 21 306 98 00. E-post: emb.bucharest@mfa.no. Åpningstider mandag- fredag 09-16. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for å reise til Moldova ved besøk inntil 90 dager i løpet av en seksmånedersperiode. Pass må framvises ved innreise, og dette må være gyldig i minst tre måneder etter ankomstdato. Reisebilletter og dokumenter for returreise må kunne fremlegges.

Dersom man kommer til Moldova fra Ukraina - via utbryterregionen Transnistria, er det viktig å merke seg at moldovske myndigheter ikke kontrollerer den moldovisk-ukrainske grensen der. Derfor bør man innen 72 timer etter at man har krysset grensen, registrere seg på følgende kontor:

Migrasjons- og asylkontoret (innenriksdepartementet). Adresse: Bulevardul Stefan cel Mare 124, Chisinau.

Dersom man ikke reiser til Chisinau, kan man oppsøke nærmeste passkontor.

Om bil benyttes, må registreringsdokumenter fremlegges. Om bilens eier ikke deltar på reisen, må det fremlegges dokumentasjon fra notarius publicus på at den er lånt.

Det kan ikke garanteres at moldovske myndigheter tillater nødpass som gyldig dokument ved innreise til Moldova eller ved transitt. Dersom det er behov for nødpass ved utreise, bør man ta kontakt med ambassaden i Bucuresti.

Ifølge moldovske myndigheter skal større verdier klareres av tollmyndigheter ved innreise.


Helse:

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Nødtelefonen i Moldova er 112.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjaldt i første omgang fra 14. mars til 14. april, men ble 3. april forlenget inntil videre. På  nettsiden om koronavirus og reiser finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus. Folkehelseinstituttet har en temaside om koronaviruset. Der finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset.

Aktuelle lenker med informasjon fra moldovske myndigheter om situasjonen: Helseministeriet, utenriks- og integreringsministeriet og pressemeldinger fra regjeringen i Moldova. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på WHO sine nettsider.

***

Helsetilstanden i Moldova er gjennomgående grei. Standarden på helsetilbud er imidlertid dårlig, men det finnes enkelte private klinikker i større byer som holder brukbar standard.

Det gis en generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet: 

Det er ikke nødvendig å ta spesielle vaksiner før reise til Moldova, men det anbefales å kontakte folkehelsestasjon før avreise dersom man planlegger langtidsopphold eller det foreligger spesielle omstendigheter.

Ifølge Folkehelseinstituttet har Moldova høy forekomst av høy forekomst av tuberkulose.

Det er registrert et økende antall tilfeller av rabies. Reisende bes være oppmerksomme på smittefare.

Apotek og helseinstitusjoner i Moldova tilbyr et nokså begrenset utvalg av medisiner. Det anbefales derfor å ta med seg de medisiner man vil ha bruk for under oppholdet i Moldova.

Det er tillatt å ta med medisiner til eget bruk. Ved behov for store mengder medisiner, anbefales det å ta med tilhørende resepter.

Mathygienen er gjennomgående god. Det anbefales å drikke flaskevann.

Europeisk helsetrygdekort dekker ikke offentlig helsetilbud i Moldova. Det anbefales sterkt å tegne reise- og sykeforsikring før avreise.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Moldova er +373 og til hovedstaden Chisinau 22. Telefonnettet er stabilt i Moldova, men begrenset utenfor Chisinau. Tidsforskjell mellom Norge og Moldova er +1 time (GMT +2). Strømnettet er 220 volt, 50Hz. Enkelte steder brukes russiske stikkontakter.

Flere restauranter i Chisinau tilbyr gratis Internett, men tilgangen er begrenset utenfor hovedstaden. Det finnes minibanker i Chisinau. Kredittkort kan benyttes i hovedstaden, men i noe mer begrenset grad i resten av Moldova.

Valutaen i Moldova er moldovsk leu (MDL). 1 NOK tilsvarer ca 2,3 MLD.

Veiledende åpningstider er for banker 08.00 til 17.00. Noen banker er åpne på søndager. For forretninger er åpningstidene 08.00 til 17.00. Mange butikker er åpne sju dager i uken. Offentlige kontorer holder åpent fra 08.00 til 17.00.

Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er særlig utbredt i Moldova. Det offisielle språket i Moldova er rumensk. Russisk er også utbredt.

Internettdomenet er .ml

Nasjonale helligdager: 1. januar (nyttårsdag), 7.-8. januar, 1. og 2. ortodoks påskedag (varier fra år til år), 1. og 9. mai, 27. august, 31. august, 25. desember (juledag)

Det er et krav at man alltid skal kunne identifisere seg. Pass er eneste internasjonalt gyldige identifikasjonspapir.

Det er forbudt å fotografere militære anlegg og deres omgivelser. Særlige regler gjelder for den ikke anerkjente utbryterrepublikken Transnistria, som har erklært seg selvstendig.