Moldova - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Romania

Innreise til Moldova er tillatt uten karantene dersom en del betingelser i forbindelse med covid-19 er oppfylt. For informasjon om betingelsene og koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Transnistria: Reisende bes utvise forsiktighet ved besøk til den selverklærte republikken Transnistria. Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand til norske borgere i Transnistria. Krysser man grensen inn til Moldova via Transnistria bør man innen 72 timer registrere seg hos Migrasjons- og asylkontoret (innenriksdepartementet) eller hos nærmeste passkontor. 

Husk pass. For innreise i Moldova kreves norsk pass. Passet trenger å være gyldig i minst tre måneder utover den planlagte utreisedagen.  Det kan ikke garanteres at moldovske myndigheter tillater nødpass som gyldig dokument ved innreise eller ved transitt.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Moldova oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.  Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever moldovske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Det kan kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene, evt. begge foreldrene, som ikke er med på reisen.  Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se: eksempel på en generell bekreftelse).

Mistet pass. Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania. Hvis du mister passet, må du melde tapet til moldovsk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Da politiet ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent.

Trafikk. Veinettet er utbygd i varierende grad. Kvaliteten på veiene utenfor hoved traséene er gjennomgående dårlig og kjøring i mørket bør om mulig unngås, da veiene sjelden er opplyst. Trafikkflyten kjennetegnes av et noe aggressivt kjøremønster. Kvalitet og sikkerhet på offentlig transport er svært varierende.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Moldova anses som lav. 

Demonstrasjoner. Det arrangeres relativt ofte demonstrasjoner, særlig i hovedstaden Chisinau. Normalt går demonstrasjonene rolig for seg, men som alltid med større folkemengder vil det være en viss fare for uro og vold.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge moldovske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. De siste endringene i covid-19-lovgivningen, kan finnes på helseministeriets nettsider.

Innreiserestriksjoner. Innreise til Moldova er tillatt uten karantene dersom du kan dokumentere at ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Du er fullvaksinert mot covid-19 og har vært det i minst 14 dager.
  • Du har avlagt en negativ PCR-test som ikke er tatt tidligere enn 72 timer før avreise, eller en negativ antigentest som ikke er tatt tidligere enn 48 timer før avreise.
  • Du har hatt covid-19 de siste seks månedene (i perioden 15 dager til 180 dager før innreise) eller har avlagt en test som viser antistoff mot covid-19.

Dokumentasjon på ovenstående må være på et av følgende språk: rumensk, russisk, engelsk, fransk, tysk eller italiensk.

Hvis du ikke kan oppfylle et av de nevnte vilkårene, må du fylle ut skjemaet Fişa epidemiologică pentru pasageri şi călători og være i karantene i 14 dager etter innreise. Du kan avslutte karantene dersom du avlegger en negativ covid-19-test (PCR- eller antigen-test). Denne testen kan tas tidligst på syvende karantenedag.

Det er gjort noen unntak fra de ovennvente reglene, bl.a. for barn under  tolv år og for elever/studenter under 18 år. Nærmere informasjon om dette finnes på rumensk på moldovsk grensepolitis nettsider og i engelsk oversettelse.

Innreiserestriksjoner kan endres på kort varsel. Reisende må derfor følge med på oppdateringer fra moldovske myndigheter på utenriksdepartementets nettsider og  grensepolitiets nettsider..

Lokale restriksjoner. Munnbind er obligatorisk på alle lukkede offentlige steder, herunder på offentlig transport og på åpne plasser hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Se nærmere i Decision No 59 of 13 August, 2021 of National Commission for Public Health. Reisende må holde seg oppdatert om endringer i lokale restriksjoner. Nærmere informasjon om covid-19-stiuasjonen i landet finnes bl.a. på helsedepartementets nettsider og nettsiden Covid-19 (bare på moldovisk).

Ved symptomer på covid-19, ring 112. For mer informasjon kontakt det moldovske hjelpesenteret (Centrul de Apel) på telefon  0 800 909 90 fra Moldova, på e-post call.center@mfa.gov.md eller via Facebook-messenger.

Sykdommer og sykehus. Man bør merke seg at det offentlige helsetilbudet i Moldova generelt er dårligere enn i Norge. Det finnes enkelte private klinikker i større byer som holder brukbar standard.

Moldova har høy forekomst av tuberkulose. For aktuelle reisevaksiner, se Vaksiner ved reise til Europa - FHI. Det er også registrert et økende antall tilfeller av rabies. Apotek og helseinstitusjoner i Moldova tilbyr et nokså begrenset utvalg av medisiner. Vann fra kran bør ikke drikkes.

De fleste reiser til Moldova foregår uten problemer. Det er lite voldelig kriminalitet, men reisende bør utvise forsiktighet, og passe godt på verdisaker. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det moldovske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen fra lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv og oversvømmelser. Moldova rammes forholdsvis ofte av flom og oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Det er også risiko for jordskjelv. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar sine nettsider).

Skogbrann På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Moldova utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende.

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania.  

Meld fra til ambassaden  dersom du har behov for assistanse. Gi også  beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 112

Ambassaden i Bucuresti. Se Om ambassaden - Norway in Romania.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

 

Moldova. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Moldova.