Moldova - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Romania

Moldova er generelt sett et trygt reisemål, men krigen i nabolandet Ukraina har medført at sikkerhetssituasjonen i Moldova er uforutsigbar og kan fort endre seg. Norske borgere som planlegger å reise til Moldova oppfordres derfor til å følge med på utviklingen, og følge eventuelle anbefalinger fra myndighetene. Se mer under «sikkerhet».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 26. JULI 2022 - FORTSATT GYLDIG

Moldova - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til regionen Transnistria som ikke er strengt nødvendige.

Krigen i nabolandet Ukraina kan ha konsekvenser for innreisen til Moldova, blane annet i form av styrkede sikkerhetstiltak, kø ved grensen og tilfeller av midlertidig stengt flyplass. Se mer under «sikkerhet».

På moldovsk grensepolitis nettsider (border.gov.md) finner man en oversikt over ulike grensepasseringssteder. Moldovske grensemyndigheter har en «grønn linje» hvor man kan henvende seg om man har spørsmål knyttet til grensepassering: +373 22 259 717.

Husk pass: For innreise til Moldova kreves pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig i minst tre måneder utover den planlagte utreisedagen. Det kan ikke garanteres at moldovske myndigheter tillater nødpass som gyldig dokument ved innreise eller ved transitt. 

Personer med gyldige norske reisebevis trenger ikke visum til Moldova så lenge man reiser med sitt reisebevis og gyldige norske oppholdskort. Uten gyldig oppholdskort vil man ikke få komme inn i Moldova uten visum. 

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til moldovsk politi og kontakte Norges ambassade i Bucuresti. Da politiet i Moldova ofte ikke snakker engelsk, kan det være lurt å ta med seg en lokalkjent.

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, krever moldovske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Det kan kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene, eventuelt begge foreldrene, som ikke er med på reisen. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen (se: eksempel på en generell bekreftelse). 

Registrering. Norske borgere som skal reise til eller oppholder seg i Moldova, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Reiseforsikring. Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise, men merk at de fleste forsikringsselskaper ikke dekker turer til områder hvor UD har reiseråd (se over).

Moldova innførte nasjonal unntakstilstand da Russlands fullskalainvasjon av nabolandet Ukraina startet i februar 2022. Det har siden da kommet en rekke falske bombetrusler rettet mot offentlige steder, blanta annet mot Chisinau internasjonale flyplass. Det har også vært avholdt en rekke demonstrasjoner i Chisinau, blant annet i regi av krefter som ønsker å destabilisere regjeringen. Den nasjonale unntakstilstanden ble opphevet ved utgangen av 2023. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan sikkerhetssituasjonen i regionen vil utvikle seg.

Det anses i dag generelt sett å være trygt i Moldova, men hvis du planlegger å reise dit bør du følge med på utviklingen. Ambassaden oppfordrer norske borgere i landet til å unngå demonstrasjoner i hovedstaden, særlig i nærheten av parlamentet og regjeringsbygninger, samt følge med på nyheter og myndighetenes anbefalinger.

Transnistria: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, til den moldovske russiskstøttede utbryterregionen Transnistria. Moldovske myndigheter har ikke kontroll over regionen. Norske myndigheter har derfor svært begrensede muligheter til å tilby konsulær bistand til norske borgere i Transnistria.

Trafikk: Veinettet er utbygd i varierende grad. Kvaliteten på veiene utenfor hovedtraséene er gjennomgående dårlig. Veiene sjelden opplyst, så kjøring i mørket bør unngås hvis det er mulig. Trafikkflyten kjennetegnes av et noe uforsiktig kjøremønster. Kvalitet og sikkerhet på offentlig transport er svært varierende.  

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Moldova anses som lav.

Atomberedskap: Mange er bekymret over krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk. Norske borgere som befinner seg i Moldova, anbefales å orientere seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter. Informasjon om atomsikkerhet og -beredskap i Moldova finnes på nettsidene til det moldovske Agency for Regulation of Nuclear and Radiological Activities.

Sykdommer og sykehus: Det offentlige helsetilbudet i Moldova er dårligere enn i Norge. Det finnes enkelte private klinikker i større byer som holder brukbar standard. Moldova har høy forekomst av tuberkulose (fhi.no). Moldova er også et land hvor det er høy risiko for rabies. For aktuelle reisevaksiner, se råd og anbefalinger ved reise til Moldova (fhi.no).

Drikkevann: Vann fra kran bør ikke drikkes. Drikkevann på flaske er tilgjengelig i alle dagligvarebutikker og kiosker.

De fleste reiser til Moldova foregår uten problemer. Det er lite voldelig kriminalitet, men reisende bør utvise forsiktighet, og, som ellers på reise, passe godt på verdisaker. Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det moldovske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen fra lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv og oversvømmelser. Moldova rammes forholdsvis ofte av flom og oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Det er også risiko for jordskjelv. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv.

Skogbrann På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Moldova utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende.

LHBT+-reisende: Homofili har vært lovlig i Moldova siden 1995. Moldova har siden den gang gjort store fremskritt når det gjelder LHBT+-personers rettigheter. I det moldovske samfunnet er det imidlertid fortsatt generelt sett mindre sosial aksept for LHBT+-personer enn i Norge. Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner, kan derfor oppleve uønsket oppmerksomhet.

Norge er representert ved ambassaden i Bucuresti, Romania.  

Meld fra til ambassaden  dersom du har behov for assistanse. Gi også  beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 112

Ambassaden i Bucuresti. Se Om ambassaden - Norway in Romania.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: 247@mfa.no

 

Moldova. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Moldova.