Nigeria - reiseinformasjon

Nigeria preges av uroligheter flere steder i landet. Sikkerhetssituasjonen forventes å forbli labil frem mot presidentvalget i februar 2023. Pålagte krav om testing for koronavirus før og etter innreise er nedskalert. For mer informasjon om koronavirus, se under Helse. For reisende er det betydelig risiko knyttet til kriminalitet og trafikkulykker.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Nigeria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria og langs kysten i Nigerdeltaet. Videre frarådes reiser til eller opphold i øvrige deler av nordlige Nigeria og i øvrige deler av Nigerdeltaet som ikke er strengt nødvendige.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

Innreise: Norske statsborgere må ha visum til Nigeria. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Visum kan ikke anskaffes ved ankomst til Nigeria. Visum kan søkes ved nigerianske utenriksstasjoner, den nærmeste for Norge er Nigerias ambassade i Stockholm.

Søknadsskjema for visum kan lastes ned fra nettsidene til Nigerias ambassade i Stockholm.

Merk at det ikke er mulig å reise inn i Nigeria på nødpass.

Ved planlegging av kortere eller lengre arbeidsopphold i Nigeria må krav til dokumentasjon, invitasjonsbrev etc. sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Normalt kreves gulfebervaksine og fremvisning av vaksinasjonskort ved innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege (se Folkehelseinstituttet.no).

Under pandemien gjelder egne regler for innreise. Oppdaterte retningslinjer kan finnes på nettsider med nigerianske retningslinjer.

Det er innført krav til registrering før innreise, dette kan gjøres online via den nigerianske reiseportalen.

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen og gjeldende smittevernregler finnes på hjemmesiden til Presidential Task Force on Covid-19 (statehouse.gov.ng)

Utreise: Myndighetene stiller ikke lengre krav om negativ covid-19-test ved utreise.

Nigeria preges av uroligheter og en utfordrende sikkerhetssituasjon. Situasjonen har forverret seg under pandemien og denne trenden forventes å fortsette frem mot presidentvalget som skal avholdes i februar 2023. Det har vært en økning i ran, voldelige hendelser og kidnappinger. For reisende er det betydelig risiko knyttet til kriminalitet og trafikkulykker. I deler av nord-øst er det høy risiko for terrorangrep.

Sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områdene som omtales i reiserådet. Det oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på http://www.reiseregistrering.no/.

Under arbeidsoppdrag til Nigeria vil selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets- og beredskapsopplegg. Det er viktig å følge dette og eventuelt etterspørre et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit, og å søke råd på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg.

Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på flyplass på forhånd der dette er mulig. Transport bør avtales på forhånd, og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring, og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport, og  en bør søke lokalt råd for valg av flyselskap.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd utstedt av USA og Storbritannia.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 (0) 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no

Koronasituasjonen (covid-19): Det er stor usikkerhet knyttet til smittesituasjonen i Nigeria. De offisielle tallene for smittede og døde er relativt lave, men testkapasiteten er begrenset. Smitteverntiltakene innledningsvis i pandemien var effektive for å stanse spredningen, men hadde vidtrekkende følger for befolkningen og økonomien. Det er varierende etterlevelse av dagens smitteverntiltak.

***

Helsetilbudet i Nigeria er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Norske borgere bør holde seg oppdaterte om hvordan spredning av koronaviruset i landet utvikler seg og ta egne forholdsregler.

I Nigeria finnes flere sykdommer som en må beskytte seg mot, for eksempel malaria, hiv-virus og polio. Det er en risiko for zika. Lassafeber oppstår hyppig i enkelte deler av landet. Kolerautbrudd forekommer. Forebyggende tabletter mot malaria og myggspray anbefales. En bør drikke mineralvann fra flaske eller koke drikkevannet.

For aktuelle reisevaksiner og generell informasjon om sykdomsutbrudd og smitte, sjekk med Folkehelseinstituttet.

Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. For alvorligere sykdommer anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Kriminalitet er utbredt i Nigeria, særlig ran og kidnappinger. Storbyer og Niger-deltaet er spesielt utsatte områder, men også i resten av landet, med stor lokal variasjon.

Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i Nigeria, og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Risikoen for kriminalitet anses å være høyere i forbindelse med høytider som jul og nyttår.

Svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Internettbasert svindel er også utbredt. Skulle en motta et tilbud som er for godt til å være sant, så er det det. Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være meget farlig. Kontakt politiet i Norge for råd.

Det er strenge straffer for kriminalitet og narkotikabesittelse, og straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer. Nigeria har importrestriksjoner på en rekke varegrupper som planter, frukt og grønt, møbler og tekstilvarer. Det er også forbud mot homofil praksis, og det håndheves strengt.

Klimaet i Nigeria varierer fra ekvatorialt i sør, tropisk i sentrale deler og tørt i nord. De vanligste former for naturkatastrofer er tørke og flom, jordskred og skogbranner. Nigeria har en høy frekvens av torden og lynnedslag.

Det er sterke strømmer langs kysten av Nigeria, og det anbefales å vise aktsomhet dersom man ønsker å svømme.

De fleste steder er det ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale kleskoder. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør imidlertid kvinnelige besøkende kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Søk råd fra lokale kjente om nødvendig.

Nigeria har en kontantbasert økonomi selv om bruk av kredittkort i byer er i sterkt vekst. Det anbefales at en medbringer USD eller euro i kontanter for veksling til lokal valuta.

 

Nasjonalt nødnummer: 112

Gjennom dette nummer skal alle nødetater kunne nås, inkludert helse, politi, brannvesen, veitjenesten. Ennå er ikke alle områder i Nigeria dekket, men dekningen inkluderer i dag Abuja, Lagos og Port Harcourt med de fleste stater i sør.

På nettstedet Emergency Numbers - Health Emergency Initiative (hei.org.ng) finner du en oversikt over telefoner til nigerianske nødetater og støtte service.

Andre viktige kontaktnumre:

  • Norges ambassade i Abuja: +234 (0) 813 989 0050 / Fra Norge: +47 23 95 20 02
  • Utenriksdepartementet: Sentralbord: +47 22 24 36 00 / Offentlig nødnummer: +47 23 95 23 95 / e-post: 247@mfa.no
  • Norsk generalkonsulat i Lagos: +234 (0) 907 799 0000
  • Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (spørsmål knyttet til mannskapsskifte og covid): +234 (0) 8060616034 / e-post: mls@nimasa.gov.ng
  • Sjømannslege Port Harcourt, Dr. Samuel Ndiwe Amaechi, Nobsams Hospital: +234 803 309 1363 / e-post: amaechijeoma@yahoo.com
  • Nigerian Centre for Disease Control: +234 (0) 800 970 000010 / +234 (0) 703 670 8970 0010

Noen tips før du reiser:

  • Registrer deg på www.reiseregistrering.no
  • Last ned appen Reiseklar som samler reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted.
  • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og gyldig reisedokument.

Administrativt kart over Nigeria 

Nigeria.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Nigeria.