Nigeria - reiseinformasjon

Nigeria preges av uroligheter flere steder i landet. Det har den senere tid vært utstrakte demonstrasjoner og flere alvorlige voldshendelser, inklusive i Lagos og Abuja. Det er igjen mulig å fly inn og ut av landet, men tilbudet er begrenset. For mer informasjon om koronavirus, se under Helse. For reisende er det betydelig risiko knyttet til kriminalitet og trafikkulykker.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Nigeria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria og langs kysten i Nigerdeltaet. Videre frarådes reiser til eller opphold i øvrige deler av nordlige Nigeria og i øvrige deler av Nigerdeltaet som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen er alvorlig flere steder i Nigeria. Den senere tiden har vidt spredde demonstrasjoner og voldsbruk ført til en labil sikkerhetssituasjon, inklusive i hovedstaden Abuja og den største byen Lagos. I deler av nord-øst er det høy risiko for terrorangrep. I deler av Niger-deltaet er det høy risiko for kriminalitet som ran og kidnapping. Det er også risiko for voldelig kriminalitet og kidnapping andre steder i landet, men med stor lokal variasjon. Risikoen for kriminalitet anses å være høyere i forbindelse med høytider som jul og nyttår.

Sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områdene som omtales i reiserådet. Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger å reise til Nigeria oppfordres derfor til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på http://www.reiseregistrering.no/.

Dersom en er på arbeidsoppdrag til Nigeria, vil selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets- og beredskapsopplegg. Det er viktig at dette følges og at en etterspør et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit, og å søke råd på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg. Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på flyplass på forhånd der dette er mulig. Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i Nigeria, og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Hvis mulig bør transport avtales på forhånd, og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring, og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport. Ved bruk av innenriksfly bør en imidlertid søke lokalt råd før en velger flyselskap.

Svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Internettbasert svindel er også utbredt. Skulle en motta et tilbud som er for godt til å være sant, så er det det! Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være meget farlig. Rapporter det til politiet i Norge som kan gi råd.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd fra USA og Storbritannia da disse land har god og relativt finmasket lokalkunnskap om forholdene i Nigeria på sine nettsider.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 (0) 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha visum til Nigeria. Visum kan ikke anskaffes ved ankomst til Nigeria. Visum kan søkes ved f.eks. Nigerias ambassade i Stockholm. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Søknadsskjema for visum kan lastes ned fra nettet på http://www.nigerianembassy.nu/

Merk at det ikke er mulig å reise inn i Nigeria på nødpass.

Ved planlegging av kortere eller lengre arbeidsopphold i Nigeria må krav til dokumentasjon, invitasjonsbrev etc. sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Normalt kreves gulfebervaksine og fremvisning av vaksinasjonskort ved innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege (se Folkehelseinstituttet.no).


Helse

Koronavirus (covid-19): Muligheten for å reise inn og ut av Nigeria er begrenset. Mulighet for helsehjelp er svært begrenset eller ikke-eksisterende. 

Koronaviruset ble påvist 27. februar 2020 i Lagos og spredde seg raskt. Testkapasiteten er begrenset. Helsetilbudet i Nigeria er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Norske borgere bør holde seg oppdaterte om hvordan spredning av koronaviruset i landet utvikler seg. 

Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet.  Relevant informasjon kan finnes på hjemmesidene til Nigerian Center for Disease Control (NCDC) og Federal Ministry of Health eller på twitter: https://twitter.com/NCDCgov og https://twitter.com/Fmohnigeria.

Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det er nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

I Nigeria finnes flere sykdommer som en må beskytte seg mot, for eksempel malaria, hiv-virus og polio. Det er en risiko for zika. Lassafeber er endemisk. Kolerautbrudd forekommer. Forebyggende tabletter mot malaria og myggspray anbefales. En bør drikke mineralvann fra flaske eller koke drikkevannet.

For aktuelle reisevaksiner og generell informasjon om sykdomsutbrudd og smitte sjekk Folkehelseinstituttet.

Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. For alvorligere sykdommer anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.


Praktisk informasjon

De fleste steder er det ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale kleskoder. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør imidlertid kvinnelige besøkende kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Søk råd fra lokale kjente om nødvendig.

Det er strenge straffer for kriminalitet, narkotikabesittelse og straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer. Nigeria har importrestriksjoner på en rekke varegrupper som planter, frukt og grønt, møbler og tekstilvarer. Det er også forbud mot homofil praksis, og det håndheves strengt.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Nigeria. De største lokale språkene er hausa, yoruba og igbo.

Det er 220 volt vekselstrøm, spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet. Mobilnettet er imidlertid ustabilt.

Nigeria følger både kristne og muslimske helligdager. Nasjonaldag er 1. oktober. 

Butikker, banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 9 eller kl. 10. Banker og kontorer stenger gjerne kl. 16 eller 17. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og i helgene.

Nigeria har en kontantbasert økonomi selv om bruk av kredittkort i byer er i sterkt vekst. Det anbefales at en medbringer USD eller euro i kontanter for veksling til lokal valuta.

Norge og Nigeria er i samme tidssone (GMT +1), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Klima: Tørr årstid november – mars. Regntid april - oktober.