Nigeria - reiseinformasjon

Nigeria preges av en uforutsigbar sikkerhetssituasjon. Det er betydelig risiko for kriminalitet, terrorisme, sammenstøt mellom samfunnsgrupper (sosial uro), væpnede angrep, bortføringer/kidnappinger og trafikkulykker. Hovedstaden Abuja og deler av Lagos fremstår som mindre risikoutsatt enn landet for øvrig, men også her er det en uforutsigbar sikkerhetssituasjon. Sikkerhetssituasjonen forventes å forbli usikker fremover, og reisende oppfordres derfor til å utvise aktsomhet og søke oppdatert informasjon om sikkerheten kort tid før innreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Nigeria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria og langs kysten i Nigerdeltaet. Videre frarådes reiser til eller opphold i øvrige deler av nordlige Nigeria og i øvrige deler av Nigerdeltaet som ikke er strengt nødvendige.

Innreise: Norske statsborgere må ha visum til Nigeria. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Visum kan ikke anskaffes ved ankomst til Nigeria. Visum kan søkes ved nigerianske utenriksstasjoner, den nærmeste for Norge er Nigerias ambassade i Stockholm.

Mer informasjon om visum kan lastes ned fra nettsidene til Nigerias ambassade i Stockholm.

Merk at det ikke er mulig å reise inn i Nigeria på nødpass.

Ved planlegging av kortere eller lengre arbeidsopphold i Nigeria må krav til dokumentasjon, invitasjonsbrev etc. sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Vaksinasjonskort: Dokumentasjon på gulfebervaksine og fremvisning av vaksinasjonskort kan bli krevd fremvist ved innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege, se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Nigeria preges av en uforutsigbar sikkerhetssituasjon. Det er betydelig risiko for kriminalitet, terrorisme, sammenstøt mellom samfunnsgrupper (sosial uro), væpnede angrep, bortføringer/kidnappinger og trafikkulykker. Hovedstaden Abuja og deler av Lagos fremstår som mindre risikoutsatt enn landet for øvrig, men også her oppfordres reisende til å utvise aktsomhet. Det er særlig nord i Nigeria faren for terrorvirksomhet er stor, men det rapporteres også om en forhøyet terrortrussel i landet for øvrig, herunder de større byene.

Sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områdene som omtales i reiserådet. Det oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på reiseregistrering.no/.

Under arbeidsoppdrag til Nigeria vil selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets- og beredskapsopplegg. Det er viktig å følge dette og eventuelt etterspørre et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit, og å søke råd på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg.

Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på flyplass på forhånd. Transport bør avtales på forhånd, og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring, og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport, og en bør søke lokalt råd for valg av flyselskap.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd utstedt av USA og Storbritannia.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 (0) 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 08-16 mandag til torsdag og 08-13.30 på fredager.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no

Helsetilbudet i Nigeria er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene.

Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. For alvorligere sykdommer anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Sykdommer: I Nigeria finnes flere sykdommer som en bør beskytte seg mot, for eksempel malaria, hiv-virus og polio. Det er en risiko for zika og tyfoidfeber. Lassafeber oppstår hyppig i enkelte deler av landet. Kolerautbrudd forekommer. En bør drikke mineralvann fra flaske eller koke drikkevannet. Myggspray anbefales.

Vaksiner: For aktuelle reisevaksiner, malariaprofylakse og generell informasjon om sykdomsutbrudd og smitte, sjekk med Folkehelseinstituttet nettsider om Nigeria.

Kriminalitet er utbredt i Nigeria, i hele bredden fra svindel og tyveri til væpnede ran og kidnappinger. Det er betydelige lokale variasjoner og situasjonen er uforutsigbar. Hovedstaden Abuja og deler av Lagos fremstår som mindre risikoutsatt enn resten av landet, men også her må reisende utvise aktsomhet.

Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i hele Nigeria, og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Risikoen for kriminalitet anses å være høyere i forbindelse med høytider som jul og nyttår.

Svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Internettbasert svindel er også utbredt. Skulle en motta et tilbud som er for godt til å være sant, så er det ofte det. Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være farlig. Kontakt politiet i Norge for råd.

Narkotika: Det er strenge straffer for kriminalitet og narkotikabesittelse, og straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer. Nigeria har importrestriksjoner på en rekke varegrupper som planter, frukt og grønt, møbler og tekstilvarer. 

Klimaet i Nigeria varierer fra ekvatorialt i sør, tropisk i sentrale deler og tørt i nord. De vanligste former for naturkatastrofer er tørke og flom, jordskred og skogbranner. Nigeria har en høy frekvens av torden og lynnedslag.

Det er sterke strømmer langs kysten av Nigeria, og det anbefales å vise aktsomhet dersom man ønsker å svømme.

Bekledning: De fleste steder er det ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale kleskoder. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør imidlertid kvinnelige besøkende kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser, samt dekke skuldre og armer. Søk råd fra lokale kjente om nødvendig.

LHBT+: Homofil praksis er forbudt, og det håndheves strengt, særlig i de mer konservative områdene nord i landet.

Betaling: Nigeria har en kontantbasert økonomi selv om bruk av bankkort i byer er i sterk vekst. Det anbefales at en medbringer USD eller euro i kontanter for veksling til lokal valuta.

Nasjonalt nødnummer: 112

Gjennom dette nummer skal alle nødetater kunne nås, inkludert helse, politi, brannvesen og veitjenesten. Ennå er ikke alle områder i Nigeria dekket, men dekningen inkluderer i dag Abuja, Lagos og Port Harcourt med de fleste stater i sør.

På nettstedet Emergency Numbers - Health Emergency Initiative (hei.org.ng) finner du en oversikt over telefoner til nigerianske nødetater og støtteservice.

Ambassaden i Abuja:
Ambassaden kan kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13.30 på fredag. I krise og nødssituasjoner utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller 247@mfa.no.

Se også informasjon på ambassadens nettside.

Det norske honorære konsulatet i Lagos, Nigeria
Mr. Taofik Adegbite
3rd Floor, Construction House,
18 Adeyemo Alakija Street, Victoria Island, Lagos
Tel: +234 907 799 0000
E-post: adegbite@marineplatforms.com

Nigeria.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Nigeria.