Nigeria - reiseinformasjon

Som ved besøk til andre land bør en være observant og sensitiv i forhold til variasjoner i lokal skikk. Kulturen har et stort mangfold i et folkerikt og sammensatt land som Nigeria. De fleste steder er det ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale kleskoder utover en lite utfordrende «normal» vestlig standard.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 16.11.2018 - FORTSATT GYLDIG

Nigeria - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria og langs kysten i Nigerdeltaet. Videre frarådes reiser til eller opphold i øvrige deler av nordlige Nigeria og i øvrige deler av Nigerdeltaet som ikke er strengt nødvendige.

Sikkerhet

Risiko for terrorhendelser i Nigeria varierer. I Borno i nord-øst anses risikoen som ekstrem, mens den er høy for Abuja og for Niger-deltaet. Den er også høy i nordlige delstater som Adamawa, Kano, Yobe, Gombe, Plateau, Kaduna og Bauchi. For resten av landet anses risikoen for å være moderat. Risikoen anses å være høyere i forbindelse med høytider som jul og nyttår.

Det gjøres oppmerksom på at sikkerhetssituasjonen i Nigeria kan endre seg raskt, også i andre deler av landet enn de områder som omtales i reiserådet. Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger å reise til Nigeria oppfordres derfor til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise eller opphold på http://www.reiseregistrering.no/.

Dersom en er på arbeidsoppdrag til Nigeria, f.eks. i tilknytning til shipping eller olje-relatert virksomhet, vil det nasjonale eller internasjonale selskapet som en tar oppdrag for normalt ha et sikkerhets- og beredskapsopplegg. Det er viktig at dette følges og at en etterspør et slikt opplegg dersom det ikke mottas på forhånd.

Det er fornuftig å innhente råd om den aktuelle sikkerhetssituasjonen i besøksområdet før en reiser dit. Kriminalitetsnivået er mange steder høyt, men det er stor lokal variasjon. Risikoen for å bli utsatt for ran og kidnappinger er betydelig i enkelte områder. De store byene samt Niger-deltaet og enkelte andre områder i sør er særlig utsatt. Det er derfor viktig å søke råd om det lokale bildet på hotell og hos folk med lokalkunnskap der en oppholder seg.

Ved ankomst til Nigeria bør besøkende ha avtalt henting på flyplass forhånd der dette er mulig, spesielt gjelder dette Lagos og Port Harcourt. Generelt bør det vises aktsomhet ved opphold i Nigeria, og det anbefales at en tar forholdsregler når det gjelder verdisaker. Hvis mulig bør transport avtales på forhånd, og da helst leiebil med sjåfør. Veitrafikken er preget av risikofylt kjøring og det er mange trafikkulykker. Innenriksfly kan derfor være å foretrekke fremfor veitransport. Ved bruk av innenriksfly bør en imidlertid søke lokalt råd før en velger flyselskap.

Større skader så vel som alvorlige sykdommer bør ikke behandles lokalt. 

En bør være oppmerksom på at forsøk på svindel og dokumentforfalskning er relativt utbredt. Det anbefales at en medbringer USD eller euro i kontanter for veksling til lokal valuta eller for betaling av lokale utgifter. Større hoteller i Abuja, Port Harcourt og Lagos tar imidlertid betalings- og kredittkort og utplassering av ATM (kontantautomater) blir stadig mer utbredt. Betalingsterminaler er også på vei inn i større moderne butikkjeder i de store byene.

En bør også som besøkende være oppmerksom på at internettbasert svindelvirksomhet fortsatt er utbredt, selv om myndighetene har truffet tiltak for å motarbeide «næringsgrenen». Skulle en motta et tilbud som er for godt til å være sant, så er det det! Ved tvil, søk råd hos lokalkjente eller kontakt ambassaden. Forsøk aldri å få tapte penger tilbake eller å ta kontakt med slike aktører. Det kan være meget farlig. Rapporter det til politiet i Norge som kan gi råd.

Det er normalt ikke nødvendig med spesielle hensyn til bekledning utover normal vestlig standard. Ved besøk til det hovedsakelig muslimske nord bør imidlertid kvinnelige besøkende kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser. Søk råd fra lokale kjente om nødvendig. Klimaet er gjennomgående varmt.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd fra USA og Storbritannia da disse land har god og relativt finmasket lokalkunnskap om forholdene i Nigeria på sine nettsider.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden i Abuja kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere må ha visum til Nigeria. Visum kan ikke anskaffes ved ankomst til Nigeria. Visum kan søkes ved f.eks. Nigerias ambassade i Stockholm. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Søknadsskjema for visum kan lastes ned fra nettet på http://www.nigerianembassy.nu/

Merk at det ikke er mulig å reise inn i Nigeria på nødpass.

Ved planlegging av kortere eller lengre arbeidsopphold i Nigeria må krav til dokumentasjon, invitasjonsbrev etc. sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.


Helse

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. Hiv-virus er utbredt.

For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttet.

Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommer. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring. Det er restauranter av akseptabel standard i de større byene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 5. mai 2014 at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen er det siste årets økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker. 

For å forebygge spredning av polio gir norske helsemyndigheter reiseråd om poliovaksinasjon før opphold i flere land, og særlig ved opphold i mer enn fire uker.

Før avreise må man også sørge for å ha dokumentasjon på vaksinasjon. Det er tenkelig at enkelte land vil gjennomføre undersøkelse av slik dokumentasjon, og kreve ny vaksinasjon hvis dokumentasjon på internasjonalt vaksinasjonskort (WHO) mangler. Helsepersonell kan bestille kortet fra publikasjonssiden til Folkehelseinstituttet

WHO mener at situasjonen i disse landene innebærer en risiko for eksport og spredning av polio internasjonalt: Pakistan, Kamerun og Syria.

Også land med mindre lokale polioutbrudd som Afghanistan, Guinea, Etiopia, Irak, Israel, Somalia og Nigeria anbefales å følge WHOs vaksineråd.


Praktisk informasjon

Som ved besøk til andre land bør en være observant og sensitiv i forhold til variasjoner i lokal skikk. Kulturen har et stort mangfold i et folkerikt og sammensatt land som Nigeria. De fleste steder er det ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale kleskoder utover en lite utfordrende «normal» vestlig standard. Dersom en skulle få anledning til å reise til muslimsk dominerte tradisjonsbundne områder i nord, bør imidlertid kvinner søke råd om kleskode, og som et minimum kle seg i halvlange eller lange skjørt eller bukser.

Høflighet og gjestfrihet sitter i ryggmargen på den jevne nigerianer. Når det utvises vanlig høflighet overfor nigerianere, blir dette både verdsatt og respektert. Dette, sammen med rolig opptreden når noe uønsket inntreffer, bidrar ofte til at en slik situasjon finner en løsning for alle involverte.

Det er strenge straffer for kriminalitet, narkotikabesittelse og straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer. Nigeria har importrestriksjoner på en rekke varegrupper som planter, frukt og grønt, møbler og tekstilvarer. Det er også forbud mot homofil praksis, og det håndheves strengt.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk, som beherskes av de fleste nigerianere med et visst minimum av utdanning. De lokale varianter av engelsk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Nigeria. De største lokale språkene er hausa, yoruba og ibo.

Det er 220 volt vekselstrøm i Nigeria, spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet. Mobilnettet er imidlertid overbelastet, og i perioder kan det være vanskelig å komme fram. Brudd i samtalen forekommer ofte. Telenor/NetCom-abonnement fra Norge kan benyttes, men forbindelsen kan være ustabil.

Nigeria følger både kristne og muslimske helligdager. Nasjonaldag er 1. oktober. 

Butikker, banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 9 eller kl. 10. Banker og kontorer stenger gjerne kl. 16 eller 17. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og i helgene.

Nigeria har en kontantbasert økonomi selv om bruk av kredittkort på hoteller, restauranter og supermarkeder er i sterkt vekst.

Norge og Nigeria er i samme tidssone (GMT +1), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Klima: Tørr årstid november – mars. Regntid april - oktober. 

Til toppen