Nord-Korea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Korea

UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er nødvendige.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 08.09.2017 - FORTSATT GYLDIG

Nord-Korea - reiseråd

UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er nødvendige.

UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er strengt nødvendige. For å hindre spredning av covid-19 stengte Nord-Korea grensene for innreise til landet 21. januar 2020. Fra 2024 synes det å være en begrenset åpning for grensekryssinger.

Innreise til Nord-Korea kan ikke skje direkte fra Sør-Korea. Den vanligste innreisemetoden er å fly til Pyongyang fra Beijing. Det er også mulig å reise med tog fra Kina eller Russland. Reisende trenger da uansett visum til Kina og/eller Russland, (double entry) i tillegg til visum til Nord-Korea. Passet må ha seks måneders gyldighet fra innreisedato. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige.

For å reise til Nord-Korea som turist må man være med på et fastlagt opplegg i regi av forhåndsgodkjente turoperatører. Det tillates ikke reise på egenhånd i landet.

Spenningsnivået på Koreahalvøyen kan endres raskt.

Reisende til Nord-Korea bør forberede seg godt og holde seg oppdatert om situasjonen i landet gjennom sin turoperatør, nyhetsoppdateringer og andre informasjonskilder. Under besøk til landet kan man ikke regne med å ha tilgang til internasjonale medier.

Konsulær bistand: Norge har ikke ambassade eller annen tilstedeværelse i Nord-Korea. Det er dermed begrensninger for hva som kan ytes av bistand dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid, oppfordres til å registrere sine kontaktopplysninger på reiseregistrering.no.

Vaksinasjon er ikke påbudt, men Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (dTP-IP), meslinger, kusma og røde hunder (MMR) for alle, vaksine mot hepatitt A for mange, og en rekke vaksiner basert på individuell risiko. Malaria kan forekomme i noen områder av landet. Se Folkehelseinstituttets sider for oppdatert informasjon og råd for Nord-Korea.

Helsetilbudet er svært begrenset. Selv enkle medisiner kan være vanskelig å oppdrive i Nord-Korea. Det anbefales å ta med et vanlig førstehjelpsskrin med nødvendig utstyr, herunder smertestillende tabletter og tabletter mot magesjau.

Kriminalitet mot utlendinger er uvanlig, men lommetyveri og andre type tyverier kan forekomme. På de fleste steder er det et politi og militære til stede.

Vanlige forholdsregler gjelder.

På sommerstid kan det oppstå tyfoner, og svært store nedbørsmengder kan føre til jordras eller oversvømmelser i deler av landet.

Det finnes regler for hva som kan bringes inn i landet og hva som ikke tillates. Litteratur til eget bruk aksepteres stort sett, men litteratur ment til utdeling kan slås hardt ned på. Det er også strenge regler for hva som kan fotograferes. Digitale fotoapparater kan bli kontrollert både ved inn- og utreise.

Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis, overholde landets lover og vise respekt for landets lederskap.

Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis, overholde landets lover og ikke opptre respektløst ovenfor landets lederskap.

Den norske ambassaden i Seoul dekker også Nord-Korea.

Den svenske ambassaden i Pyongyang har vært stengt siden under pandemien.

Nettsiden Norge i Nord-Korea.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Nord-Korea.