Nord-Korea - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Korea

UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er nødvendige. For å hindre spredning av covid-19 stengte Nord-Korea grensene for innreise til landet 21. januar 2020.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 08.09.2017 - FORTSATT GYLDIG

Nord-Korea - reiseråd

UD fraråder reiser til og opphold i Nord-Korea som ikke er nødvendige.

Sikkerhet

Det sikkerhetspolitiske spenningsnivået på Korea-halvøya varierer, men har vist en positiv utvikling de siste par år. Reisende til Nord-Korea bør holde seg oppdatert om situasjonen i landet gjennom sin turoperatør, nyhetsoppdateringer eller andre informasjonskilder. Under besøk til landet kan man ikke regne med å ha tilgang til internasjonale medier. I en eventuell krisesituasjon vil det kunne bli vanskelig å forlate landet.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Norge ikke har ambassade eller annen tilstedeværelse i Nord-Korea. Det vil dermed være begrensninger for hva som kan ytes av bistand dersom det skulle oppstå en krisesituasjon.

Norske borgere som oppholder seg i landet i kortere eller lengre tid, oppfordres til å registrere sine kontaktopplysninger på reiseregistrering.no.

Den svenske ambassaden i Pyongyang kan kontaktes ved nødstilfeller: +850 2 381 74 85.

For å reise til Nord-Korea som turist må man være med på et skreddersydd opplegg i regi av forhåndsgodkjente turoperatører. Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis, overholde landets lover og vise respekt overfor landets lederskap.

På sommerstid kan det oppstå tyfoner, og svært store nedbørsmengder kan føre til jordras eller oversvømmelser i deler av landet.

Det er viktig å ha gyldig reiseforsikring. Vær oppmerksom på at reiseråd mot Nord-Korea kan medføre at forsikringen ikke er gyldig. Reisende bør sjekke med sitt forsikringsselskap før avreise.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For å hindre spredning av covid-19 stengte Nord-Korea grensene for innreise til landet 21. januar 2020.

Innreise til Nord-Korea kan ikke skje direkte fra Sør-Korea. Den vanligste innreisemetoden er å fly til Pyongyang fra Beijing. Reisende trenger da visum til Kina, (double entry) i tillegg til visum til Nord-Korea. Passet må ha seks måneders gyldighet fra innreisedato. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige.

Reisende er i henhold til nordkoreansk lov nødt til å være i følge med offisielt oppnevnte koreanske guider og kan av sikkerhetshensyn ikke reise på egenhånd i landet. Guidene fungerer som tolker og ordner alle praktiske anliggender.

Det finnes regler for hva som kan bringes inn i landet og hva som ikke tillates. Litteratur til eget bruk aksepteres stort sett, men litteratur ment til utdeling kan slås hardt ned på. Det er også strenge regler for hva som kan fotograferes. Digitale fotoapparater kan for eksempel bli kontrollert både ved inn- og utreise. 


Helse

Vaksinasjon er ikke påbudt, men Folkehelseinstituttet anbefaler vaksiner mot difteri, stivkrampe, hepatitt A og B, tyfoidfeber, poliomyelitt, samt japansk encefalitt. Malaria kan forekomme i sørlige områder av landet.

Helsetilbudet er svært begrenset, og man må ikke forvente samme standard som i mange andre land. Behandling eller operasjoner kan i mange tilfeller først bli mulig etter utreise fra landet. Selv enkle medisiner kan være vanskelig å oppdrive i Nord-Korea og et vanlig førstehjelpsskrin med f.eks. smertestillende tabletter eller tabletter mot magesjau kan være lurt å ha med.

Informasjon om utbredelse av pandemien i Nord-Korea er vanskelig tilgjengelig. Helsevesenet er mangelfullt utbygget og hindringer for import over grensen fra Kina has gjort mangel på medisiner og medisinsk utstyr enda mer akutt.  Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.


Praktisk informasjon

Norsk sommertid + 6,5 timer, norsk vintertid + 7,5 timer (annonsert fom 15. august 2015)

Klimaet i Nord-Korea er temperert. Vinteren i Nord-Korea er tørr og kald. Somrene er varme og fuktige. Den mest behagelige tiden å besøke Nord-Korea er vår og høst.

Kontanter bør medbringes. Euro, dollar, yuan (renminbi) og yen kan benyttes på hoteller og noen restauranter. Noen steder kreves nordkoreanske won, men det er da som regel mulig å veksle valuta. Butikkene vil gi klar beskjed om det er utenlandsk eller nasjonal valuta som skal benyttes. Få hoteller i Pyongyang tar kredittkort.

Nordkoreanere snakker koreansk, men med en noe annen dialekt enn i Sør-Korea. På turiststeder og butikker er det gjerne noen som snakker engelsk eller kinesisk. Kunnskapen om utlandet og utenlandske språk er likevel lite utbredt. Strømbrudd kan forekomme og internett og telefontilgangen i landet er svært begrenset. Utenlandske mobilabonnementer virker ikke de fleste steder i landet.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 16. februar (Kim Jong Ils bursdag), 15. april (Kim Il Sungs bursdag), 25. april (hærens dag), 1. mai (arbeidernes internasjonale kampdag), 8. juli (dagen da Kim Il Sung døde), 27. juli (seiersdagen), 15. august (frigjøringsdagen), 9. september (uavhengighetsdagen - etablering av Den demokratiske folkerepublikken Korea), 10. oktober (stiftelsesdagen for Koreas arbeiderparti), 27. desember (grunnlovsdagen). I tillegg kommer flere bevegelige helligdager og andre markeringer.