Pakistan - reiseinformasjon

Det er fare for politisk uro og demonstrasjoner flere steder i Pakistan. Det er opprettet reiseråd for Balutsjistan og Kyber Pakhtunkhwa, Inkludert FATA. Det er krav om visum for reisende til Pakistan.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. SEPTEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Pakistan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa, inkludert stammeområdene som tidligere var føderalt administrert (Fata).

 

Husk pass og visum: Norske borgere er visumpliktige for innreise og opphold i Pakistan med mindre man reiser på offisielt pass, tjeneste/diplomatpass, eller har et POC-kort (Pakistan Origin Card). Visum må anskaffes før innreise til Pakistan. Autoriserte turoperatører kan søke gruppeturistvisum. Enkelte områder i Pakistan krever pakistanske myndigheters godkjennelse før innreise. Det er straffbart å være i landet utover visumets gyldighetsperiode.

Kontakt den pakistanske ambassaden i Oslo i god tid før avreise for visum og mer informasjon.

Reisende må ha gyldig reisedokument før innreise og gjøre seg kjent med de gjeldene innreise­­bestemmelsene.

Ansvar: Den reisende er ansvarlig for å ivareta egen sikkerhet. Det anbefales å følge de råd og anvisninger som er gitt av både pakistanske og norske myndigheter.

Sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt. Den reisende har selv et ansvar for å innhente oppdatert informasjon om situasjonen i området som skal besøkes.

Terror: Terrorangrep kan forekomme i alle deler av landet. Provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa er særlig utsatte. Både lokale og transnasjonale terrororganisasjoner opererer i Pakistan. I deler av landet pågår militæroperasjoner rettet mot disse. De fleste terrorangrep rammer politi- og sikkerhetsstyrker. Andre potensielle terrormål inkluderer religiøse samlingssteder, markeder, utdanningsinstitusjoner, hoteller og myndighetsbygg.

Trafikk: Ulykkefrekvensen i trafikken er høy. Leiebil med sjåfør anbefales i stedet for bruk av lokal taxi.

Sivil uro: Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer jevnlig over hele landet. I noen tilfeller blir disse voldelige og fører til sammenstøt med politi- og sikkerhetsstyrker. Bruk av veisperringer er vanlig. Ved større demonstrasjoner eller kriser kan man også oppleve at mobilnettet stenges. Sekterisk vold kan bryte ut på kort varsel. Reisende oppfordres til å utvise aktsomhet på spesielle merkedager og unngå områder der det pågår demonstrasjoner.

Offentlige samlinger med mer enn fire personer er forbudt i  hovedstaden Islamabad. Unngå demonstrasjoner, store folkemengder og politiske arrangementer. Følg med i lokale nyheter, sosiale medier og råd fra lokale myndigheter.

Konflikt: Det er tidvis økte spenninger mellom India og Pakistan. Reisende bør holde seg oppdatert om utviklingen, særlig ved besøk til pakistansk-kontrollerte Kashmir.

Sykdom: Den beste måten å holde seg frisk på i Pakistan er å utvise sunn fornuft og ta alminnelige forholdsregler. Se Folkehelseinstituttets sider for smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Pakistan.

 

Helsetilbud: Det offentlige helsetilbudet i Pakistan har gjennomgående lav standard. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales hjemreise. I Islamabad er Shifa International Hospital blant de med bedre standard.

Vaksiner: Reisende oppfordres til å ta nødvendige vaksiner i god tid før avreise til Pakistan.

Medisiner: Kvaliteten på medisiner er varierende i Pakistan. Personer som er avhengig av spesielle medisiner, bør derfor ta med disse fra Norge. Kontakt pakistanske myndigheter for informasjon om spesielle restriksjoner på ulike typer medisiner. 

Sykdommer: Mage- og tarminfeksjoner er vanlig, særlig før man venner seg til den lokale bakteriefloraen. Det er også forekomst av denguefeber og malaria i Pakistan.

Småkriminalitet: Gatekriminalitet, lommetyveri og veskenapping er utbredt.

Kredittkortsvindel er vanlig i Pakistan. Reisende anbefales å kun benytte minibanker som befinner seg inne i banker eller andre sikre områder.

Voldskriminalitet: Væpnede ran og andre former for voldskriminalitet kan forekomme i alle deler av landet. Kriminalitetsraten er særlig høy i byene Karachi og Hyderabad.

Bandittvirksomhet, inkludert bilkapring, er en utfordring i rurale strøk nord i Sindh-provinsen. Det anbefales å holde seg på hovedveiene og kun reise i dagslys.

Kidnapping: De siste årene har det vært få tilfeller der utlendinger kidnappes i Pakistan. Politisk eller økonomisk motivert kidnapping er likevel en reell trussel i deler av landet. Dette gjelder særlig i provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa, inkludert de tidligere føderalt administrerte stammeområdene (FATA).

Det hender at velstående pakistanere kidnappes for løsepenger. Såkalte ekspress-kidnappinger, der offeret bortføres og tvinges til å ta ut penger fra minibank, kan også ramme reisende.

Narkotika: Kjøp, salg og oppbevaring av narkotika er forbudt i Pakistan. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ifølge lokal lovgivning kan narkotikasmugling og andre alvorlige narkotikaforbrytelser straffes med døden.

Korrupsjon: Krav om bestikkelser kan oppstå for eksempel ved trafikkuhell.

Ansvar: I en eventuell krisesituasjon er pakistanske myndigheter ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge myndighetenes råd og veiledning. Videre bør man holde seg løpende orientert om situasjonen gjennom lokale medier.

Nettstedet National Disaster Management Authority har nyttige oppdateringer på engelsk.

Jordskjelv: Det er høy risiko for jordskjelv i Pakistan. De nordlige og vestlige delene av landet er særlig utsatte. Ofte har bygninger ingen eller dårlig jordskjelvsikring.

Reisende anbefales å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av et eventuelt jordskjelv.

Flom: Ved kraftig nedbør er det fare for oversvømmelse og jordskred i deler av landet. Store deler av Pakistan ble  rammet av flom og oversvømmelse forårsaket av ekstreme nedbørsmengder i juni 2022. Provinsene Balutsjistan og Sind ble  hardt rammet, men også sørlige deler av Punjab og deler av provinsen Khyber-Pakhtunkhwa ble rammet.

Importforbud: Alkohol og pornografi må ikke bringes inn i Pakistan.

Kjønnssegregering: Praktisering av «purdah» (kjønnssegregering) er utbredt i rurale strøk, spesielt i provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa. I disse områdene er det få kvinner å se i det offentlige rom.

Mannlige reisende rådes til å ikke håndhilse på fremmede pakistanske kvinner med mindre kvinnen selv tar initiativ til det.

Fotografering: Det anbefales å be om tillatelse før man fotograferer mennesker. Militære installasjoner må ikke fotograferes.

Bekledning: Kleskoden i Pakistan er til dels svært konservativ. Vestlige klær er utbredt i de større byene, særlig Islamabad, men mindre vanlig i rurale strøk.

Kvinner anbefales å pakke løstsittende heldekkende klær og alltid ha et sjal tilgjengelig. Menn bør unngå å gå kledd i kortbukser annet enn i trenings- og fritidssammenheng.

LHBt+: Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt ved lov. LHBT+-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner. 

Politi: 15

Brann: 16

Ambulanse: 115

Redningstjenesten: 1122

Ambassadens telefonnummer: (+92) 51 849 7700. Telefonen besvares i kontortiden, mandag til torsdag 0800 – 1600 samt fredag fra 0800 – 1300.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

E-post: emb.islamabad@mfa.no

Utenrikstjenesten har honorære konsulater i Lahore og Karachi. 

Honorært generalkonsulat i Karachi
D-34,
I Street 7th,
Block 7 Kehkashan Clifton,
Karachi 75600
Telefon: +92 21 3529 2845-47
E-post: norwayconsulate@yahoo.com  
Honorær generalkonsul: Ms Sharmeen Obaid Chinoy   

Det honorære konsulatet i Lahore
Associated House
Building No. 2, Floor No. 2,
7 Egerton Road
Lahore-54000
Telefon: +92 42-3630 1315
Telefaks: +92 42-3630 1316
E-post: rnc.lahore@gmail.com  
Honorær konsul: Ms Naveen Fareed

 

Pakistan.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Pakistan.