Pakistan - reiseinformasjon

20. juni åpnet Pakistan for kommersielle flyvninger både inn og ut av landet. Rutetilbudet er fortsatt begrenset i omfang. For mer informasjon om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 25.10.2019 - FORTSATT GYLDIG

Pakistan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa, inkludert stammeområdene som tidligere var føderalt administrert (Fata).

 

Sikkerhet

Det er økt spenning mellom Pakistan og India. Reisende til Pakistan bør holde seg løpende oppdatert om utviklingen.

Det hviler alltid et personlig ansvar på den enkelte for å ivareta egen sikkerhet på alle reiser utenlands.

Det anbefales reisende, før reisen påbegynnes, alltid å fremskaffe oppdatert informasjon vedrørende sikkerhetssituasjonen i det området som skal besøkes. Det anbefales videre å følge de råd og anvisninger som er gitt av landets egne myndigheter samt av norske myndigheter.

Terrortrusselen: Terrortrusselen i Pakistan er fortsatt reell, selv om antallet og skadeomfanget av terroraksjoner er redusert de siste årene. Sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet.

Det pågår militæroperasjoner rettet mot ekstreme miljøer i deler av landet.  I deler av Pakistan er sikkerhetssituasjonen meget utfordrende. Sikkerhetssituasjonen varierer i ulike deler av Pakistan og er nå mest prekær i Balutsjistan, i stammeområdene (Fata), samt i deler av Khyber Pakhtunkhwa.

I noen områder forekommer det jevnlig politisk og sekterisk motivert vold. I enkelte byer er det høy kriminalitet som også inkluderer voldelig kriminalitet.

Kriminalitet: Det finnes en viss fare for kidnapping av utlendinger, især i det vestlige i Pakistan.

Naturkatastrofer: Pakistan ligger i en høyrisikosone når det gjelder jordskjelv, og skjelv forekommer relativt ofte.  De mest utsatte områdene for slike hendelser ligger i nord og vest. Ofte har bygninger ingen eller dårlig jordskjelvsikring. Det siste store jordskjelvet var 26. oktober 2015. Dette målte 7,5 på Richters-skala.

Det er også en viss fare for jordskred og oversvømmelse i deler av Pakistan ved kraftig nedbør.

Reiseforsikring: Det anbefales på det sterkeste å tegne en utvidet reiseforsikring ved reiser til Pakistan.

Trafikk: Ambassaden anbefaler ikke bruk av lokal taxi. Ved behov for transport anbefales det at det i stedet benyttes leiebil med sjåfør fra et anerkjent bilutleiefirma eller fra hoteller.

Reiseregistrering: Ambassaden anbefaler alle, uavhengig av reisens varighet og mål, om å registrer seg på reiseregistrering.no/.

Nødsituasjoner: I en nødsituasjon vil det være situasjonsavhengig om ambassaden i Islamabad kan være behjelpelig overfor norske borgere og eventuelt hvor fort slik hjelp vil kunne bli gitt. Dette gjelder spesielt i områdene nevnt tidligere i artikkelen.

Kontaktinformasjon: Den norske ambassaden i Islamabad har telefon +92 51 849 7700. Telefonen besvares i kontortiden, mandag til torsdag 0800 – 1600 samt fredag fra 0800 – 1300.

Utenom kontortid og på helg- og helligdager, besvares samme nummer av Utenriksdepartementets operative senter i Oslo. Senteret er bemannet døgnet rundt.

Direktenummer til Utenriksdepartementets operative senter i Oslo er +47 23 95 00 00. E-post: emb.islamabad@mfa.no

Utenrikstjenesten har honorære konsulater i Lahore og Karachi.

Generalkonsulatet i Karachi
D-34,
I Street 7th,
Block 7 Kehkashan Clifton,
Karachi 75600
Telefon: +92 21 3529 2845-47
E-post: norwayconsulate@yahoo.com  
Generalkonsul: Ms. Sharmeen Obaid Chinoy  

Konsulatet i Lahore
Associated House
Building No. 2, Floor No. 2,
7 Egerton Road
Lahore-54000
Telefon: +92 42-3630 1315
Telefaks: +92 42-3630 1316
E-post: rnc.lahore@gmail.com  
Konsul: Ms. Naveen Fareed

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten kan ikke stilles ansvarlig for om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig før innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere er visumpliktige for innreise og opphold i Pakistan med mindre man reiser på offisielt pass et service- eller diplomatpass.

Hovedregelen er at visum må anskaffes før innreise til Pakistan og kan ikke ordnes på grenseoverganger/flyplasser.

Det finnes et unntak fra reglen som gir mulighet for å søke gruppe turistvisum ved grensepassering inn til Pakistan. Dette forutsetter at turoperatøren er forhånd autorisert i pakistanske myndigheter.  

Vær oppmerksom på at enkelte områder i Pakistan krever pakistanske myndigheters godkjennelse før innreise.

Nordmenn på reise i Pakistan bør også spesielt merke seg at det er straffbart å være i landet utover visumets gyldighetsperiode. I slike tilfeller kreves også utreisetillatelse fra Pakistan som erfaringsmessig er en lang prosess og som dessuten medfører et straffegebyr basert på antall dager visumet er "oversittet".

Kontakt den pakistanske ambassaden i Oslo i god tid før avreise for visum og mer informasjon.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er omfattende spredning av koronavirus i Pakistan. Norske reisende bør holde seg oppdaterte gjennom lokale medier og følge de råd og anvisninger som er gitt av både norske og pakistanske myndigheter. Pakistanske myndigheter monitorerer situasjonen og har opprettet en telefonlinje som oppfordres benyttet ved symptomer, 1166 (lokalt pakistansk nummer).

Pakistanske myndigheter innførte 5. oktober 2020 covid-19-restriksjoner på innreise fra alle land. Før innreise til Pakistan, må alle laste ned mobil-appen PassTrack mobile app eller fylle ut følgende skjemaet accessible web-based form. Fra 6. januar 2021 må reisende fra Norge fremvise negativ covid-19-test før avreise til Pakistan, testen kan ikke være tatt tidligere enn 96 timer før avreisedato.

Mer detaljert informasjon finnes på pakistanske myndigheters nettsider International Passengers Arriving at Airports in Pakistan og Guidelines for travel.

Tidligere omfattende portforbud er opphevet, men pakistanske myndigheter kan (gjen)innføre bevegelsesrestriksjoner på kort varsel. Ethvert land står fritt til å innføre de tiltak og restriksjoner de anser nødvendige for å hindre smittespredning innenfor egne landegrenser. Norske borgere i Pakistan oppfordres til å overholde restriksjonene som innføres av pakistanske myndigheter.

Pakistans grense til Iran er delvis åpen for handelstrafikk. Grenseovergangene til Afghanistan (Chaman og Torkham) er delvis åpne både for handelstrafikk og reisende. Grenseovergangen Wagah-Attari til India er stengt.

Flere kommersielle aktører har ordinære flyvninger inn og ut av landet. Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået (EASA) vedtok 1. juli at PIA ikke får lov til å operere i EU de neste seks månedene. Dette innebærer at det ikke ligger an til ordinære PIA-flyvninger til eller fra Norge før 2021.

Norske borgere som er på reise i Pakistan, bør vurdere å returnere til Norge og bes følge med på hjemmesidene til flyselskap og/eller reisebyrå for informasjon om aktuelle flyvninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Den beste måten å holde seg frisk på i Pakistan er å utvise sunn fornuft og ta alminnelige forholdsregler. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Det offentlige helsetilbudet i Pakistan har gjennomgående lav standard. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales om mulig utreise, da sykehusstandarden ikke er god i europeisk målestokk. Et relativt nytt sykehus i Islamabad, ”Shifa International”, har god standard og kan være et godt alternativ.

Før utreise bør man oppdatere diverse vaksiner. Ta kontakt med helsepersonell i Norge i god tid før avreise til Pakistan for vurdering av vaksinasjon. Kvaliteten på medisiner er varierende i Pakistan. Personer som er avhengig av spesielle medisiner bør derfor ta med disse fra Norge.

Det anbefales å ta kontakt med pakistanske myndigheter for informasjon om spesielle restriksjoner på ulike type medisiner. 

Mage- og tarminfeksjoner er vanlig, særlig før man venner seg til den lokale bakteriefloraen. 


Praktisk informasjon

Telefoni: retningsnummer til Pakistan er +92. Telefonnettet er relativt stabilt. Det er god GSM-dekning i urbane strøk. Dekningsområdet og kapasiteten i nettet økes stadig også utenfor byene. Mobiltelefoner med norsk SIM-kort fungerer stort sett. NB! Ikke kontantkort!

Ved større kriser eller demonstrasjoner vil man oppleve at mobilnettet gjøres inaktivt.

Tidsforskjellen betyr at klokka i Pakistan ligger fire timer foran den norske i vinterhalvåret og tre timer foran i norsk sommertid. 

Strømnettet har 220 volt / 50 hertz. Spenningsstabilisator og/eller UPS anbefales benyttet for datautstyr etc. Strømutfall forekommer relativt ofte.

Myntenheten er rupi (PKR). 2. februar 2018 var PKR 100=NOK 7,16. Kredittkort som Visa og Mastercard fungerer stort sett. I de største byene er det minibanker som kan benyttes (i Islamabad: HBL, CityBank og Standard Chartered). Kredittkort kan også brukes på hotellene og i større forretninger (ofte med 2,5-3,5 prosent av kjøpesummen i gebyr). Det kan være vanskelig å benytte kredittkort som betalingsmiddel på utsiden av storbyene. American Express aksepteres ikke noen steder.

USD i kontanter kan veksles ved ulike vekslingskontorer, som ofte gir en bedre kurs enn bankene.

Offentlige kontorer har åpent mandag–torsdag samt halv dag fredag. Butikkenes åpningstider varierer, men stort sett har butikkene åpent fra om formiddagen til sent om kveldene.

De pakistanske religiøse høytidene er bevegelige og tilpasset månefasene, som f.eks. Eid-høytidene. Eid-ul-Fitr som avslutter fastemåneden ramadan og er muslimenes største høytid. Eid-ul-Azha faller ca. to måneder senere. Høytidene beveger seg bakover med ca. elleve dager per år. Andre høytidsdager: 23. mars (Pakistan Day), 14. august (uavhengighetsdag), 6. september (Quaid-e-Azam Day), 9. november (Iqbal Day) og 25. desember (landsfaderen Jinnahs fødselsdag).

Klima i Islamabad: Sommeren starter i mai og varer til september og er til dels svært varm, med temperaturer over 40 grader om dagen og lite nedkjøling om natten.

Monsunen inntreffer i perioden juli – september. Temperaturen synker da noe, men luftfuktigheten er meget høy.

Vinteren starter i slutten av november og strekker seg ut februar. Det er til dels kjølige netter og temperaturen kan falle helt ned mot, eller under, frysepunktet. Oppvarming er da påkrevd innendørs. På dagtid om vinteren kan temperaturen likevel gå opp mot 20 grader. Det kan også forekomme en del regn midt i perioden.

Temperaturen er ved alle årstider gjennomsnittlig høyere jo lenger sør i Pakistan man kommer. I fjellområdene i nord er det kjølig, og i høyden er det vintervær med snø.

Flaskevann anbefales til drikke og matlagning. Importert og lokalt drikkevann på flaske fås kjøpt over alt. Annet vann må kokes i minst 20 minutter.

All frukt og grønnsaker bør vaskes grundig og desinfiseres ved hjelp av milton eller kaliumpermaganat og deretter skylles i rent eller kokt vann. Kjøtt bør gjennomstekes/kokes.

Det anses stort sett trygt å spise på restaurantene på de større hotellene, likeledes velrenommerte spisesteder i de større byene. 

Alkohol og pornografi må ikke bringes inn i Pakistan.

Praktisering av ”purdah” (skille mellom kvinner og menn) er utbredt, særlig på landsbygda og spesielt i Khyber Pakhtwunkha, Fata (Federally Administered Tribal Areas) og Balutsjistan. Derfor er det få kvinner å se ute på offentlige steder og markeder. Det anbefales å be om tillatelse før man fotograferer mennesker.

Kvinner bør kle seg med løstsittende heldekkende gevanter og alltid ha et sjal (dupatta) tilgjengelig. Pakistan har de senere år beveget seg i en mer konservativ retning også i klesveien. Kvinner anbefales å vise hensyn med tanke på klesdrakt. Menn bør vanligvis gå kledd i lange bukser, men kan ha ¾ lange shorts og t-skjorter som fritidsantrekk.

Pakistanerne har ulik etnisk bakgrunn og ikke et felles morsmål. De mest utbredte språkene tilhører den indoeuropeiske språkfamilien.

Det nasjonale språket er urdu, som ifølge grunnloven erstattet engelsk som offisielt språk fra 1988. Engelsk benyttes av sentralregjeringen og administrasjonen, rettsvesenet og militæret, og har en solid posisjon blant velutdannede pakistanere. Blant øvrige regionale språk er punjabi, sindhi og pashto størst.

Under den varme årstiden i perioden fra april til oktober bør man ha med seg lett og luftig bekledning.

Vinterperioden, fra november til februar, har kalde kvelder og netter. Varme klær kan komme godt med. Husene er kalde og har ikke alltid tilfredsstillende oppvarming.