Pakistan - reiseinformasjon

Grunnet økt spenning og demonstrasjoner i Gilgit Baltistan, oppfordres reisende å utvise økt årvåkenhet i området. Det er fare for demonstrasjoner flere steder i Pakistan. Offentlige samlinger med mer enn fire personer er nå forbudt i store deler av Pakistan, inkludert Islamabad. Ambassaden anbefaler norske borgere å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. Du finner mer informasjon under avsnittet Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. SEPTEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Pakistan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa, inkludert stammeområdene som tidligere var føderalt administrert (Fata).

 

Innreise. Innreisebestemmelser eller krav til visum kan endres på kort varsel. Reisende må ha gyldig reisedokument før innreise og gjøre seg kjent med de gjeldene innreise­­bestemmelser til det enkelte land. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass og visum. Norske borgere er visumpliktige for innreise og opphold i Pakistan med mindre man reiser på offisielt pass, tjeneste/diplomatpass, eller har et POC-kort (Pakistan Origin Card). Visum må anskaffes før innreise til Pakistan. Autoriserte turoperatører kan søke gruppeturistvisum. Enkelte områder i Pakistan krever pakistanske myndigheters godkjennelse før innreise. Det er straffbart å være i landet utover visumets gyldighetsperiode.

Kontakt den pakistanske ambassaden i Oslo i god tid før avreise for visum og mer informasjon.

Ansvar. Den reisende er ansvarlig for å ivareta egen sikkerhet. Det anbefales å følge de råd og anvisninger som er gitt av både pakistanske og norske myndigheter.

Sikkerhetssituasjonen kan endre seg raskt. Den reisende har selv et ansvar for å innhente oppdatert informasjon om situasjonen i området som skal besøkes.

Terror. Antallet terrorangrep har økt det siste året. Lokale myndigheter i Islamabad har innført forbud mot alle typer sammenkomster, spesielt aktiviteter knyttet til det kommende lokalvalget, og har erklært hevet beredskap i byen den nærmeste tiden.

Grunnet forhøyet sikkerhetstrussel i Islamabad, bes det om at alle norske borgere utøver særlig årvåkenhet og unngå større folkemengder.

Terrorangrep kan forekomme i alle deler av landet. Provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa er særlig utsatte. Både lokale og transnasjonale terrororganisasjoner opererer i Pakistan. I deler av landet pågår militæroperasjoner rettet mot disse. De fleste terrorangrep rammer politi- og sikkerhetsstyrker. Andre potensielle terrormål inkluderer religiøse samlingssteder, markeder, utdanningsinstitusjoner, hoteller og myndighetsbygg.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Leiebil med sjåfør anbefales i stedet for bruk av lokal taxi.

Sivil uro. Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer jevnlig over hele landet. I noen tilfeller blir disse voldelige og fører til sammenstøt med politi- og sikkerhetsstyrker. Bruk av veisperringer er vanlig. Ved større demonstrasjoner eller kriser kan man også oppleve at mobilnettet stenges. Sekterisk vold kan bryte ut på kort varsel. Reisende oppfordres til å utvise aktsomhet på spesielle merkedager og unngå områder der det pågår demonstrasjoner.

Etter at tidligere statsminister Imran Khan ble satt i varetekt tirsdag 9. mai, har det brutt ut protester i flere byer i Pakistan. Offentlige samlinger med mer enn fire personer er nå forbudt i store deler av landet, inkludert i hovedstaden Islamabad. Det forventes flere demonstrasjoner. Noen kan ha en anti-vestlig dimensjon og kan potensielt bli voldelige. Tåregass kan brukes for å spre protester. Unngå demonstrasjoner, store folkemengder og politiske arrangementer. Følg med i lokale nyheter, sosiale medier og råd fra lokale myndigheter.

Konflikt. Det er tidvis økte spenninger mellom India og Pakistan. Reisende bør holde seg oppdatert om utviklingen, særlig ved besøk til pakistansk-kontrollerte Kashmir.

Koronavirus (covid-19). Smittetrykket i Pakistan er lavt, men norske reisende må holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg, da situasjonen kan endre seg raskt. Følg råd og anvisninger som er gitt av norske og pakistanske myndigheter. 

Innreise og restriksjoner. Innreisebestemmelsene kan endre seg raskt. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de gjeldende bestemmelsene.

Kommersielle aktører har flyvninger inn og ut av landet, PIA har inntil videre flyforbud i Europa.

Koronatest. Fullvaksinerte trenger ikke fremvise negativ covid-19-test før avreise til Pakistan. Reisende under tolv år er fritatt fra kravet om vaksine. Uvaksinerte over tolv år må fremvise negativ covid-19-test før avreise til Pakistan.Testen kan ikke være tatt mer enn 72 timer før avreise. Det utføres også covid-19-test på uvaksinerte ved ankomst.

Lokale restriksjoner. Pakistanske myndigheter kan innføre bevegelsesrestriksjoner på kort varsel. Norske borgere i Pakistan oppfordres til å overholde restriksjonene innført av pakistanske myndigheter.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdom. Den beste måten å holde seg frisk på i Pakistan er å utvise sunn fornuft og ta alminnelige forholdsregler. Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Helsetilbud. Det offentlige helsetilbudet i Pakistan har gjennomgående lav standard. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales hjemreise. I Islamabad er Shifa International Hospital blant de med bedre standard.

Vaksiner. Reisende oppfordres til å ta nødvendige vaksiner i god tid før avreise til Pakistan.

Medisiner. Kvaliteten på medisiner er varierende i Pakistan. Personer som er avhengig av spesielle medisiner, bør derfor ta med disse fra Norge. Kontakt pakistanske myndigheter for informasjon om spesielle restriksjoner på ulike typer medisiner. 

Sykdommer. Mage- og tarminfeksjoner er vanlig, særlig før man venner seg til den lokale bakteriefloraen. Det er også forekomst av denguefeber og malaria i Pakistan.

Småkriminalitet. Lommetyveri og veskenapping er utbredt i urbane strøk. Gatekriminalitet forekommer særlig i industriområder utenfor bysentrum.

Kredittkortsvindel er vanlig i Pakistan. Reisende anbefales å kun benytte minibanker som befinner seg inne i banker eller andre sikre områder.

Voldskriminalitet. Væpnede ran og andre former for voldskriminalitet kan forekomme i alle deler av landet. Kriminalitetsraten er særlig høy i byene Karachi og Hyderabad.

Bandittvirksomhet, inkludert bilkapring, er en utfordring i rurale strøk nord i Sindh-provinsen. Det anbefales å holde seg på hovedveiene og kun reise i dagslys.

Kidnapping. De siste årene har det vært få tilfeller der utlendinger kidnappes i Pakistan. Politisk eller økonomisk motivert kidnapping er likevel en reell trussel i deler av landet. Dette gjelder særlig i provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa, inkludert de tidligere føderalt administrerte stammeområdene (FATA).

Det hender at velstående pakistanere kidnappes for løsepenger. Såkalte ekspress-kidnappinger, der offeret bortføres og tvinges til å ta ut penger fra minibank, kan også ramme reisende.

Narkotika. Kjøp, salg og oppbevaring av narkotika er forbudt i Pakistan. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ifølge lokal lovgivning kan narkotikasmugling og andre alvorlige narkotikaforbrytelser straffes med døden.

Korrupsjon. Krav om bestikkelser kan oppstå for eksempel ved trafikkuhell.

Ansvar. I en eventuell krisesituasjon er pakistanske myndigheter ansvarlige for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge myndighetenes råd og veiledning. Videre bør man holde seg løpende orientert om situasjonen gjennom lokale medier.

Nettstedet National Disaster Management Authority inneholder nyttige oppdateringer på engelsk.

Jordskjelv. Det er høy risiko for jordskjelv i Pakistan. De nordlige og vestlige delene av landet er særlig utsatte. Ofte har bygninger ingen eller dårlig jordskjelvsikring.

Reisende anbefales å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av et eventuelt jordskjelv.

Flom. Ved kraftig nedbør er det fare for oversvømmelse og jordskred i deler av landet. Store deler av Pakistan er rammet av flom og oversvømmelse forårsaket av ekstreme nedbørsmengder siden juni 2022. Provinsene Balutsjistan og Sind er hardt rammet, men også sørlige deler av Punjab og deler av provinsen Khyber-Pakhtunkhwa er rammet. Flere områder ligger under vann og veinettet er ødelagt flere steder.

Importforbud. Alkohol og pornografi må ikke bringes inn i Pakistan.

Kjønnssegregering. Praktisering av «purdah» (kjønnssegregering) er utbredt i rurale strøk, spesielt i provinsene Balutsjistan og Khyber Pakhtunkhwa. I disse områdene er det få kvinner å se i det offentlige rom.

Mannlige reisende rådes til å ikke håndhilse på fremmede pakistanske kvinner med mindre kvinnen selv tar initiativ til det.

Fotografering. Det anbefales å be om tillatelse før man fotograferer mennesker. Militære installasjoner må ikke fotograferes.

Bekledning. Kleskoden i Pakistan er til dels svært konservativ. Vestlige klær er utbredt i de større byene, særlig Islamabad, men mindre vanlig i rurale strøk.

Kvinner anbefales å pakke løstsittende heldekkende klær og alltid ha et sjal tilgjengelig. Menn bør unngå å gå kledd i kortbukser annet enn i trenings- og fritidssammenheng.

Seksuelle forhold mellom ugifte og homofili er forbudt ved lov. LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner. 

Politi: 15

Brann: 16

Ambulanse: 115

Redningstjenesten: 1122

Ambassadens telefonnummer: (+92) 51 849 7700. Telefonen besvares i kontortiden, mandag til torsdag 0800 – 1600 samt fredag fra 0800 – 1300.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

E-post: emb.islamabad@mfa.no

Utenrikstjenesten har honorære konsulater i Lahore og Karachi. 

Honorært generalkonsulat i Karachi
D-34,
I Street 7th,
Block 7 Kehkashan Clifton,
Karachi 75600
Telefon: +92 21 3529 2845-47
E-post: norwayconsulate@yahoo.com  
Honorær generalkonsul: Ms Sharmeen Obaid Chinoy   

Det honorære konsulatet i Lahore
Associated House
Building No. 2, Floor No. 2,
7 Egerton Road
Lahore-54000
Telefon: +92 42-3630 1315
Telefaks: +92 42-3630 1316
E-post: rnc.lahore@gmail.com  
Honorær konsul: Ms Naveen Fareed

 

Pakistan.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Pakistan.