Polen - reiseinformasjon

Norske borgere kan fritt reise inn i Polen, men skal som hovedregel sitte ti dager i karantene. Du finner mer informasjon om innreise- og karanteneregler, unntak fra innreisekarantene, smittevernstiltak og hva du skal gjøre hvis du blir syk i teksten under "Innreise og helse".

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:


Innreise og helse

Polens indre grense (mot Schengen-området) er åpen. Reisende fra Schengen-landene, inkludert nordmenn, kan dermed reise inn i Polen. Imidlertid skal man, med noen unntak, sitte ti dager i karantene.

Det er blant annet unntak for:

  • Personer som kan framvise negativ covid-19-test, PCR og antigen hurtigtest godkjennes. Testen skal være tatt i løpet av de siste 48 timene før innreise til Polen. 
  • Personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert med en vaksine som er godkjent i EU.
  • Personer som tester seg etter ankomst til Polen kan avslutte karantenen dersom testen er negativ.

Personer som reiser inn i Polen via yttergrensene (landegrensene mot Russland, Hviterussland eller Ukraina samt med fly fra land utenfor Schengen-området) omfattes ikke av de to første av disse unntakene, men kan avslutte karantene dersom de avlegger en negativ covid-19-test i Polen.

Restriksjoner av hensyn til smittevernet: Polske myndigheter har innført en rekke nasjonale begrensninger av hensyn til smittevernet. Dette innebærer blant annet følgende:

  • Påbud om å bruke maske når man befinner seg utenfor eget hjem.
  • Kjøpesentre og de fleste butikker er stengt. Matbutikker og apotek er åpne, med begrensninger på hvor mange som kan være til stede samtidig.
  • Hoteller, barer, treningssentre, kulturinstitusjoner og alle former for skjønnhetspleie er stengt. Restauranter kan kun tilby take-away.
  • Kun 50 prosent av setekapasiteten og 30 prosent av den totale kapasiteten på offentlig transport kan brukes.
  • Personer over 70 år anbefales å gå ut så lite som mulig.
  • Hjemmekontor anbefales hvis mulig.
  • Maks fem personer kan møtes av gangen. Unntak for familiemedlemmer og arbeidsrelaterte møter.

Brudd på regelverket kan føre til bøter.

Du finner mye informasjon og svar på de vanligste spørsmålene (engelsk) om koronasituasjonen på den polske regjeringens hjemmeside, men det kan ta noe tid før denne oppdateres.

Testing, karantene, isolasjon og behandling

Polske myndigheter har opprettet en informasjonslinje for spørsmål om koronasituasjonen: +48 800 190 590. De opplyser at denne er bemannet av engelskspråklig personell.

Testing: Personer som har fastlege i Polen skal ta kontakt med denne dersom man har behov for testing. Personer som ikke har fastlege kan kontakte nærmeste sanitærepidemiologiske stasjon (Sanepid) eller lokal legevakt. Ved mistanke om smitte skal man ringe, ikke oppsøke legekontoret. Merk at disse opplever stor pågang og at de ansatte ofte har begrensede engelskkunnskaper. Det er mulig å kontakte private tilbydere av testing, som ofte har bedre kapasitet og bedre engelskkunnskaper, men man må da betale for testen. Så snart du har bedt om en test er du i karantene og kan kun forlate hjemmet for å gjennomføre testen. Etter at resultatet foreligger vil polske helsemyndigheter avgjøre om karantenen kan avsluttes.

Karantene: Alle som har hatt nærkontakt med personer som er bekreftet smittet skal i karantene. Dersom man ikke opplever symptomer kan karantenen avsluttes etter ti dager, man trenger ikke negativ test.

Dersom man ønsker å teste seg må man ta kontakt med polske helsemyndigheter (se punktet om testing over), men selv om man tester negativt skal man være ti dager i karantene etter en nærkontakt.

Merk at karantenereglene er strengere enn i Norge, man kan ikke forlate hjemmet/karantenestedet i karanteneperioden. Brudd på karantenereglene kan straffes med bøter.

Isolasjon: Personer som er bekreftet smittet med koronavirus skal i isolasjon. Isolasjon kan gjennomføres i hjemmet. Brudd på isolasjonsreglene kan straffes med bøter på opptil 30.000 PLN og opptil ett års fengselsstraff. Personer som bor sammen med en smittet person skal i karantene.

Behandling: Pasienter med alvorlige symptomer legges inn på sykehus for behandling. Ved akutt sykdom skal man ringe nødnummeret 112/999. I mindre akutte tilfeller skal man ringe korona-telefonen +48 800 190 590. Det kan også være lurt å kontakte forsikringsselskapet sitt og spørre om de anbefaler konkrete sykehus/legesentre.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er ikke visumplikt for nordmenn i Polen. Mange land i Europa har innført grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass, dette gjelder også i Norden. Gyldig pass som reisedokument er nødvendig. Pass er også det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere.

For opphold over tre måneders varighet må det søkes tillatelse. For mer informasjon om lengre opphold, ta kontakt med Polens ambassade i Oslo:

Olav Kyrres Plass 1
0244 Oslo
Tel: (0047) 24 110 850/851
Fax: (0047) 22 444 839
E-post: mailto:oslo.info@msz.gov.pl
Ambassadens nettsider

Eller det polske utlendingsdirektoratet:

Ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Tel: 0048 22 601 74 02
Fax: 0048 22 601 74 13
http://www.udsc.gov.pl/

Du kan også lese mer om hvor og hvordan du registrerer et opphold på over tre måneder i Polen. Gå inn på siden til ditt område/by for mer informasjon om hvordan du registrerer deg. 

Sikkerhet

Det er ikke mange problemer med sikkerhet for tilreisende til Polen. Skulle en likevel utsettes for ubehagelige overraskelser, er det viktig å være klar over rettighetene iht. EØS-avtalen og å ha nødvendig reiseforsikring. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Les mer om dette under generelle råd til reisende.

Kriminaliteten i Polen ligger generelt på samme nivå som i andre europeiske land. Det er imidlertid alltid lurt å utvise aktsomhet, særlig på togstasjoner og andre steder der mange mennesker samles. Voldskriminalitet forekommer sjelden, men man bør likevel unngå spesielt utsatte steder, særlig på kvelds- og nattestid. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer verdisaker som penger, pass, mobiltelefon osv. Safen på hotellet bør benyttes.

Hele 97 prosent av befolkningen oppfatter seg selv som polakker og 95 prosent er katolikker. Denne etniske homogeniteten kan enkelte steder by på utfordringer for personer med en annen bakgrunn. Ombudsmannen for menneskerettigheter, media og menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om en økning i tilfeller av verbale og fysiske angrep mot muslimer, roma og mennesker med afrikansk opphav i Warszawa, Białystok, Gdansk og Wrocław de siste årene.

Sikkerheten på veiene i Polen er lavere enn vi er vant til i Norge. Mange veier holder dårlig standard og veibelysning mangler ofte. Kjørestilen er mer aggressiv enn i Norge, og ulykkestallene er høye. Det anbefales for gående å være ekstra årvåkne ved fotgjengeroverganger, da det ikke er vanlig å stoppe for fotgjengere. Syklister må bruke lys både foran og bak om kvelden.

Nødtelefoner: nød 112, politi 997, brann 998, ambulanse 999, veihjelp 954, Euroalarm København +45 701 52 500, SOS København +45 701 05 050

Områdene langs de store elvene (Wisla og Odra), samt kystområdet rundt Gdansk og Slupsk, kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder eller når snø smelter. Det forekommer også svært kraftig uvær som forårsaker ulykker og materielle skader. Snøskred i fjellene kan også forekomme. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Offisiell polsk nødtelefon for turister:(+48) 22 278 77 77 (fra fasttelefon) eller (+48) 608 599 999 (fra mobil). Man kan også sende epost: cc@pot.gov.pl eller Skype: cc.poland.travel.

Nødtelefonen er betjent hver dag (unntatt offentlige helligdager) mellom kl. 08:00-18:00 (fra 08:00-22:00 mellom 1. juni og 30. september).

Konsulentene kan bistå turister i nødsituasjoner, som ved tap av dokumenter, sykdom og trafikkulykker, samt med informasjon om turistattraksjoner, kultur, sport, restauranter og overnatting. Konsulentene snakker polsk, engelsk, tysk og russisk.

Husk reiseforsikring og europeisk helsetrygdekort.

Vann fra springen anbefales ikke til drikkevann av mange. Lokale offentlige sykehus og akuttmottak kan ha lavere standard enn i Skandinavia. Standarden på tjenester hos leger og tannleger er god.

Praktisk informasjon

Myntenheten i Polen er zloty. De fleste kredittkort kan anvendes. Minibanker utbredt i byer og tettsteder.

Normale åpningstider for bank: 09.00-17.00, lørdag til 13.00, butikker: 09.00-19.00, lørdag til 14.00, kjøpesentre: 10.00-20.00/22.00, ofte også søndagsåpent, offentlige kontorer: 08.00-16.00.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 3. mai, Corpus Christi (torsdag ti dager etter påske), 15. august, 1. november, 11. november, 1. og 2. juledag.

Strømnettet holder 220 volt. God GSM-dekning i mesteparten av landet.

Norwegian, Ryanair og Wizzair tilbyr daglige, direkte flygninger mellom flere polske og norske byer.

Flytilbudet innenriks samt jernbanenettet og store deler av hovedveinettet er godt utbygd. Langdistansebusser går mellom de fleste byer og turistsenter.

For informasjon om bompenger gå til polske tollmyndigheters nettsider.

Drosje fra Chopina flyplass til Warszawa sentrum koster 30-50 zloty. Drosjer er pålagt å bruke taksameter.

Det er ingen tidsforskjell til Norge.

45 prosent av befolkningen oppgir å snakke minst ett fremmedspråk, og 25 prosent snakker engelsk. Folk er generelt vennlige og hjelpsomme overfor utlendinger.

Polakker er mer formelle i opptreden og talemåte enn nordmenn, og De-formen (Pan/Pani) brukes konsekvent i formelle sammenhenger og blant mennesker man ikke kjenner. Man håndhilser og presenterer seg med navn som i Norge. Venner hilser og tar avskjed ved å kysse hverandre tre ganger på kinnet. Det er ikke uvanlig at eldre menn kysser kvinner på hånden som hilsen. Man hilser god dag (dzień dobry) når man går inn i et rom/butikk/garderobe/heis/venterom og hilser farvel (do widzenia) når man går ut.

I jobbsammenheng er kleskoden formell. Polakker pynter seg gjerne for å gå i operaen, teater o.l.   

Nasjonal stolthet, landets historie og religion spiller en større rolle i polakkers bevissthet enn hos de fleste nordmenn.

Polske lover og regler bør ikke by på spesielle utfordringer for en tilreisende nordmann. Korrupsjon forekom i større grad tidligere, men her har holdningene i samfunnet endret seg betydelig.

For utvidet reiseinformasjon til Polen les mer på Poland.travel.