Republikken Kongo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Angola

Kongolesiske myndigheter har fra og med 21. mars stengt grensene for både innreise og utreise (gjelder både luftfart, sjøfart og transport på land). Dette gjelder all trafikk, med unntak av godstrafikk og varetransport. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Republikken Kongo - reiseråd

Reiser til eller opphold i Pool-regionen samt de østlige deler av Bouenza-regionen som ikke er strengt nødvendige frarådes. 

Sikkerhet

De fleste reiser til Republikken Kongo gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet, spesielt utenfor de større byene.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Brazzaville:
Generalkonsul Hillegonde Anne Maria Fumey van Baggum.
Adr: BP. 8058 Cité de I`OMS, Brazzaville, Republic of Congo
Telefon: + 242 551 02 47 / + 242 651 02 47 / +242 (0) 6924 1407
E-post: hamvanbaggum@yahoo.fr

Ansvarlig norsk ambassade for Republikken Kongo er 
Kgl. norsk ambassade i Luanda
Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Hjemmeside: http://www.norway.no/angola/

Risiko for terror i Kongo anses som lav. I Brazzaville er den personlige sikkerheten generelt god, men enkelte området bør man unngå. Grov voldskriminalitet er sjelden. Det er normalt ikke farlig å kjøre alene i bil. Offentlig transport anbefales ikke, men drosjer er relativt greie og trygge innen bygrensene.

Det er høyrekjøring i Kongo, og Brazzaville by har god trafikkflyt. Trafikkpoliti er tilstede i større gatekryss i rushtiden. Trafikkulykker skjer hyppig og fører til store folkeansamlinger. Dersom man har forvoldt personskade, kan det av hensyn til egen sikkerhet anbefales at man kjører til nærmeste politistasjon og der melder fra om ulykken. Det kan ved slike ulykker lett oppstå lynsjestemning.

Man frarådes fra å reise alene i bil utenfor Brazzaville. Utenfor urbane strøk er det nesten umulig å ferdes uten firehjulsdrevne kjøretøy da veiene generelt er i dårlig stand. I regntiden kan det være ekstra utfordrende å ferdes utenfor bystrøkene. Det finnes ingen redningstjeneste som kan påkalles om ulykken er ute, og det er vanskelig å få nødvendig hjelp ved behov. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig ekstra-/reserveutstyr i bilen når man legger ut på lengre turer utenfor byen. Risikoen er stor for å bli utsatt for mer eller mindre offisielle kontroller og trakassering av politi og militære.

Pool-regionen: Det anbefales å unngå reiser til Pool-regionen. Hvis man må reise, bør dette kun gjøres ved dagtid, helst om morgenen. Ta ekstra sikkerhetsmessige forberedelser, som å hyre inn en lokalkjent sjåfør, kjøre i kolonne med flere biler og helst ha med ekstra sikkerhetsvakter. Grunnet sikkerhetssituasjonen i Pool-regionen anbefales det på det sterkeste å fly til Point Noire istedenfor å kjøre bil. 

Kongo har ikke noen lovgivning som forbyr homofili, men det er likevel store fordommer mot LHBT-personer og diskriminering kan forekomme, både fra myndigheter og private.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Republikken Kongo oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

I krise og nødsituasjon kontaktes ambassaden på telefon +244 222 44 9936 eller +244 222 44 7922

Den norske ambassaden (Embaixada Real Da Noruega) har adresse
Rua Garcia Neto 9, CP 3835 Miramar, Luanda, Angola.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det kreves visum for norske borgere ved innreise til Kongo. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Søknad om arbeidstillatelse/visum skal sendes til konsulatet i Stockholm før avreise fra Norge. Behandlingen av førstegangsutstedelse av visum kan ta flere uker så man bør være tidlig ute med søknaden. Det kreves vanligvis en skriftlig invitasjon fra den myndighet/ bedrift/ organisasjon/ ambassade som er kontaktenhet i Kongo for å få utstedt visum. Det er ikke mulig å få visum på flyplassen. Kommer man uten gyldig visum, vil man bli nektet innreise til landet og sendt tilbake med samme fly umiddelbart.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade.

Det kreves at passet må minst ha seks måneders gyldighet fra siste dag av reisen. Tilreisende må ha gyldig gulfeber-sertifikat. I fravær av sistnevnte risikerer man å bli vaksinert på flyplassen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se også nettsidene til WHO om korona

Kongolesiske myndigheter har fra og med 21. mars stengt grensene for både innreise og utreise (gjelder både luftfart, sjøfart og transport på land). Dette gjelder all trafikk, med unntak av godstrafikk og varetransport.

De aller fleste restauranter holder stengt. Butikker, apotek og kontorer fungerer som normalt. Alle skoler holder stengt.

Det er rapportert om smitte både i Brazzaville og Point Noire, og alle er pålagt hjemmekarantene. Det er ikke rapportert om dødsfall.

Alle reisende som har ankommet Kongo fra Europa eller andre land med smitte er pålagt hjemmekarantene.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende, ofte lav. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

De offentlige sykehusene i landet er av dårlig kvalitet, både når det gjelder utstyr, hygiene og personalets kvalifikasjoner. Det finnes private klinikker som kan behandle mindre kompliserte sykdommer.

Dersom man trenger lokal behandling kan man kontakte blant annet følgende klinikker:

Brazzaville Hospital (CHU)
+ 242 522 0008
Bvd Marechal Lyautey
Brazzaville

Cabinet Medical Cogemo
 + 242 81 38 67
B.P. 13104 Centreville
Brazzaville 

Netcare Congo Clinic - Brazzaville
+ 242 661 5253
Avenue du Marechal Lyautey
Brazzaville 

Securex Hospital
+ 242 81 3872
Av. Amilcar Cabral
Brazzaville 

Ved alvorlige sykdommer eller ulykker, evakueres pasienter til Europa eller Sør Afrika. Apotek finnes, og de er forholdsvis bra utstyrt. Det anbefales likevel at man tar med et lite reiseapotek.

Det er stor malariafare, også hjernemalaria forekommer og det anbefales derfor at man følger et anti-malariaprogram etter samråd med lege. Det anbefales å sove under myggnett og bruke myggstift/spray når en oppholder seg ute etter mørkets frembrudd. Sanitære og hygieniske forhold er dårlige. Vann kan ikke drikkes fra springen, det må filtreres og kokes eller man kjøper mineralvann på flasker.

Alltid ved innreise og enkelte ganger ved utreise kreves det vaksinasjonsattest for gulfeber. Andre vaksiner, som f.eks. for polio, gulsott, kolera etc. bør tas i samsvar med de anbefalinger som fås ved henvendelse til Helserådet eller andre legekontorer. 


Praktisk informasjon

Det er ingen tidsforskjell mellom Republikken Kongo og Norge, med unntak av den perioden da det er sommertid i Norge – da ligger Republikken Kongo én time etter

Strømmen i Kongo er 220 volt, og vanlige norske stikkontakter kan brukes. Strømbrudd forekommer hyppig, og det er nødvendig med egen generator. Man bør benytte UPS/ strømstabilisator til pc’er, tv, stereoanlegg etc.

Det lokale telefonnettet er upålitelig. Derfor anvender de fleste mobilnettet som finnes i Brazzaville. Disse fungerer tilfredsstillende så vel nasjonalt som internasjonalt.

Det er kun på de største hotellene man kan gjøre opp for seg med kredittkort. Norske kroner kan ikke veksles, US dollar er den gangbare valutaen. Visse lokale foretak aksepterer også euro. Det finnes bankautomater hvor man kan ta ut lokal valuta med visakort. Den lokale valutaen er Central African Franc (CAF).

Det er svært viktig å få bekreftet sin billett i god tid før avreise fra Brazzaville. Ved avreise regner man ca. tre timers margin for innsjekking. De fleste flyselskaper i dag forlanger at den reisende personlig skal sjekke inn sin bagasje. Flyplassavgift må betales - normalt ved bekreftelse av billett før avreise.

De større hotellene kan etter bestilling ordne med henting på flyplassen, og drosjer er lett tilgjengelige og rimelige.

Man bør være forsiktig med fotografering, fremfor alt på flyplassen, på eller ved floden og på offentlige steder.