Republikken Kongo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambasssade er ambassaden i DR Kongo.

Gyldig pass, visum og bevis for gulfeber-vaksine er påkrevet for innreise til landet. Besøkende norske borgere oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

SIST OPPDATERT 29. SEPTEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Republikken Kongo - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til Pool-regionen, de østlige deler av Bouenza-regionen, samt områder som ligger mindre enn 50 km fra grensen til Den sentralafrikanske republikk.

Gyldig pass, visum og bevis for gulfeber-vaksine er påkrevet for innreise til landet. Passet må ha gyldighet ut hele oppholdet i landet. Covid-relaterte restriksjoner ved inn- og utreise er opphevet.

Havnene over til Kinshasa stenges som regel på ettermiddagen og kan ellers også stengtes uten forvarsel.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

De fleste reiser til Republikken Kongo gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet, spesielt utenfor de større byene.

Risikoen for terror i Kongo anses som lav. I Brazzaville er den personlige sikkerheten generelt god, men enkelte området bør man unngå. Grov voldskriminalitet er sjelden. Det er normalt ikke farlig å kjøre alene i bil. Offentlig transport anbefales ikke, men drosjer er relativt greie og trygge innen bygrensene. Det anbefales ikke å gå eller kjøre i mørket, inkludert i byene Brazzaville og Pointe Noire.

Flere av flyselskapene som opererer i Republikken Kongo er på EUs svarteliste på grunn av sikkerhetsutfordringer.

Helsetjenester: Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende, ofte lav. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

De offentlige sykehusene i landet er av dårlig kvalitet, både når det gjelder utstyr, hygiene og personalets kvalifikasjoner. Det finnes private klinikker som kan behandle mindre kompliserte sykdommer.

Dersom man trenger lokal behandling kan man kontakte blant annet følgende klinikker:

Brazzaville Hospital (CHU)
+ 242 522 0008
Bvd Marechal Lyautey
Brazzaville

Cabinet Medical Cogemo
 + 242 81 38 67
B.P. 13104 Centreville
Brazzaville

Netcare Congo Clinic - Brazzaville
+ 242 661 5253
Avenue du Marechal Lyautey
Brazzaville

Securex Hospital
+ 242 81 3872
Av. Amilcar Cabral
Brazzaville

Ved alvorlige sykdommer eller ulykker, evakueres pasienter til Europa eller Sør-Afrika. Apotek finnes, og de er forholdsvis bra utstyrt. Det anbefales likevel at man tar med et lite reiseapotek.

Sykdommer: Det er stor malariafare, også hjernemalaria forekommer og det anbefales derfor at man følger et anti-malariaprogram etter samråd med lege. Det anbefales å sove under myggnett og bruke myggstift/spray når en oppholder seg ute etter mørkets frembrudd. Sanitære og hygieniske forhold er dårlige. Vann kan ikke drikkes fra springen, det må filtreres og kokes eller man kjøper mineralvann på flasker.

Ebola-utbrudd har forekommet i landet.

Alltid ved innreise og enkelte ganger ved utreise kreves det vaksinasjonsattest for gulfeber. Andre vaksiner, som f.eks. for polio, gulsott, kolera etc. bør tas i samsvar med de anbefalinger som gis av norske helsemyndigheter.

 

De vanligste formene for kriminalitet som tilreisende kan bli utsatt for er lommetyveri og ran. Voldelig kriminalitet forekommer langt mer sjelden.

Republikken Kongo har ikke noen lovgivning som forbyr homofili, men det er likevel tabubelagt, og det eksisterer store fordommer mot LHBT-personer. Diskriminering og trakassering kan forekomme, fra politi, myndigheter og private.

Det er ingen tidsforskjell mellom Republikken Kongo og Norge, med unntak av den perioden da det er sommertid i Norge – da ligger Republikken Kongo én time etter.

Strømmen i Kongo er 220 volt, og vanlige norske stikkontakter kan brukes. Strømbrudd forekommer hyppig, og det er nødvendig med egen generator. Man bør benytte UPS/strømstabilisator til pc’er, tv, stereoanlegg etc.

Det lokale telefonnettet er upålitelig. Derfor anvender de fleste mobilnettet som finnes i Brazzaville. Dette fungerer tilfredsstillende så vel nasjonalt som internasjonalt.

Det er kun på de største hotellene man kan gjøre opp for seg med kredittkort. Norske kroner kan ikke veksles, US dollar er den gangbare valutaen. Visse lokale foretak aksepterer også euro. Det finnes bankautomater hvor man kan ta ut lokal valuta med visakort. Den lokale valutaen er Central African Franc (CAF).

Det er viktig å bekrefte flybillett i god tid før avreise fra Brazzaville. Ved avreise regner man ca. tre timers margin for innsjekking. Flyplassavgift må betales - normalt ved bekreftelse av billett før avreise.

De større hotellene kan etter bestilling ordne med henting på flyplassen, og drosjer er lett tilgjengelige og rimelige.

Man bør være forsiktig med fotografering, fremfor alt på flyplassen, på eller ved elven og på offentlige steder.

Ansvarlig norsk ambassade for Republikken Kongo er: 

Kgl. norsk ambassade i Kinshasa
Tlf.: +243 831 254 402
Adresse: Immeuble Park Tower, 3eme étage, Croisement Avenue Batetela/ Avenue des Avenue Ambassadeurs. Gombe-Kinshasa, Republic Démocratique du Congo.  
E-post: emb.kinshasa@mfa.no.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Brazzaville:

Generalkonsul Hillegonde Anne Maria Fumey van Baggum
Adr: BP. 8058 Cité de I`OMS, Brazzaville, Republikken Kongo
Telefon: +242 06 526 2212 (Whatsapp) + 242 551 02 47 / + 242 651 02 47 / +242 (0) 6924 1407

E-post: hamvanbaggum@yahoo.fr

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
DR Kongo.