Serbia - reiseinformasjon

Grensen til Serbia er åpen for innreise fra flere land, herunder Norge. Serbiske myndigheter innførte 20. desember 2020 krav om negativ PCR-test (covid-19) for reisende fra Norge uten fast opphold i Serbia.  For øvrig informasjon om innreise og koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Serbia kreves norsk pass. Passet må være gyldig i minst seks måneder fra tidspunktet du ankommer Serbia. Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Serbia ved opphold i inntil tre måneder. For opphold utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse i Serbia.

Ved privat innlosjering må man registrere seg i løpet av 24 timer ved lokalt politi for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise.

Andre reisebevis. Alle med reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) er visumpliktige i Serbia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan serbiske myndigheter nekte deg utreise fra Serbia. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager. Spørsmål om visum kan rettes til Serbias ambassade i Oslo.

Mistet pass. Hvis du mister pass, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til serbisk politi og kontakte ambassaden i Beograd. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte og kan i noen tilfeller ta flere dager.

Kosovo: Det har vært tilfeller der norske statsborgere med kosovarsk opprinnelse får problemer ved grensen, da Serbia ikke anerkjenner Kosovo som stat.

Transitt via Kosovo. Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Det vil si at reisende som skal fra Albania, Montenegro eller Nord-Makedonia til Serbia, ikke kan reise via Kosovo. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo og Serbia, nbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Kontanter: Ved innreise vil reisende bli bedt om å deklarere kontantbeholdning (inkludert reisesjekker) som overstiger 10.000 euro (eller tilsvarende i annen valuta) som du tar inn i Serbia. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Veistandarden i Serbia er ikke alltid like god, spesielt i utkantstrøk og om vinteren. Norsk førerkort er gyldig i Serbia.

Demonstrasjoner. Politiske og religiøse markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Terrorisme. Sannsynligheten for terrorhendelser i Serbia anses som liten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge serbiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon fra serbiske myndigheter: Covid-19 (srbija.gov.rs)

Innreiserestriksjoner: Norske reisende til Serbia må kunne dokumentere negativ covid-19 PCR-test som er utført maksimalt 48 timer før innreise. Såkalt hurtigtest er ikke godkjent dokumentasjon. Det er ikke fritak for vaksinerte med vaksinasjonsbevis fra Norge.

Innreisekarantene og unntak: Det er ikke innreisekarantene dersom vilkåret for innreise er oppfylt. For norske reisende med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse i Serbia gjelder hjemmekarantene i ti dager dersom innreiserestriksjoner ikke er oppfylt.

Restriksjoner: Informasjon om nasjonale og lokale restriksjoner er tilgjengelig på serbiske myndigheters nettside (kun på serbisk språk): Pravno Informacioni Sistem.

Du kan ringe 19 819 for informasjon fra serbiske helsemyndigheter hvis du befinner deg i Serbia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Serbia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge. Det finnes et godt utvalg av private klinikker hvor standarden er høyere. Generelt er terskelen lavere for å anbefale operasjon eller inngrep enn i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av Vestnilfeber de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Luftforurensing. I fyringssesongen oktober-april er det særlig i innlandet tidvis høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Det er generelt lite kriminalitet i Serbia. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver. Det anbefales å vise aktsomhet på kvelder og netter.

Vold: Voldelige oppgjør mellom kriminelle grupper kan forekomme, men dette rammer sjelden på steder og tidspunkter der turister ferdes.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jordskjelv: Serbia ligger i et område hvor jordskjelv kan inntreffe. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Flom: Deler av Serbia ble i mai 2014 rammet av flom som følge av kraftig regnvær.  I visse perioder kan det forekomme ekstremregnvær hvor reise til utkantstrøk i Serbia bør unngås. Det er ingen særskilt fare ved å befinne seg i Serbia under ekstremnedbør.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Kontaktinformasjon for ambassaden i Beograd: Norway in Serbia

Utenriksdepartementets døgnoperative senter: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Nødnumre:

Politi: 192

Brann: 193

Helse: 194

Informasjon om innreise fra serbiske myndigheter: General Entry Requirements | Ministry of Foreign Affairs (mfa.gov.rs)

Den serbiske ambassaden i Oslo: Embassy of the Republic of Serbia in the Kingdom of Norway (mfa.gov.rs)

 

Serbia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Serbia.