Serbia - reiseinformasjon

Grensen til Serbia er åpen for innreise fra flere land, herunder Norge. Serbiske myndigheter innførte 20. desember 2020 krav om negativ PCR-test (covid-19) for reisende fra Norge uten fast opphold i Serbia.  For øvrig informasjon om innreise og koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Serbia gjennomføres uten spesielle problemer. Gjestfriheten både i Serbia og i hovedstaden Beograd er mer synlig enn problemene. Normale forholdsregler for turister er vanligvis tilstrekkelig for reisende i Serbia. Norge er representert med en ambassade i Beograd.

Risiko for terrorhendelser i Serbia anses som lav. Kriminaliteten i Beograd er lav sammenlignet med andre europeiske storbyer. Veskenapping, lommetyveri og innbrudd i boliger forekommer. Turister er ikke mål for vold, men drap og vold i forbindelse til organisert kriminalitet har forekommet i turistområder. Selv om regjeringen i Serbia har satt i gang tiltak for å redusere korrupsjonen i landet, bør nordmenn i landet fortsatt være klar over at dette fortsatt er et betydelig problem.

Antall trafikkulykker i Serbia er noe høyere enn i de fleste europeiske land. Veiene i Serbia er ikke alltid av like god standard, spesielt i rurale områder og i Sør-Serbia.

Demonstrasjoner finner sted i Beograd og i andre store byer. Vanligvis omhandler disse LGBT-rettigheter, Kosovo, kutt i offentlig sektor eller politisk motstand. De fleste demonstrasjonene avvikles uten vold, selv om dette har hendt. Planlagte Pride-parader de siste årene har blitt avlyst på grunn av deltakernes sikkerhet. Paraden i 2014 ble avviklet med store sikkerhetsstyrker på plass. Turister anbefales generelt å unngå store folkemengder og demonstrasjoner.

Deler av Serbia ble i mai 2014 rammet av flom som følge av kraftig regnvær.  I visse perioder kan det forekomme ekstremregnvær hvor reise til utkantstrøk i Serbia bør unngås. Det er ingen særskilt fare ved å befinne seg i Serbia under ekstremnedbør. Som i regionen for øvrig kan jordskjelv forekomme. I fyringssesongen oktober-april er det tidvis svært høy luftforurensing som kan være utfordrende for personer med luftveissykdommer.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Serbia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Folketrygdens europeiske helsetrygdekort (EØS-kort) er ikke gyldig i Serbia.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte den norske ambassaden i Beograd som holder åpent mandag til fredag fra 08.30 til 16.00 (til 15.00 i perioden 1. juli - 31. august).

Norges ambassade i Beograd
Sava Business Center
6. Etasje.
Milentija Popovica 5 a
11070 Novi Beograd
Tlf.: +381 (0)11 3208 000
E-post: emb.belgrade@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan reisende kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for besøk eller turisme i Serbia for opphold inntil tre måneder. Ved privat innlosjering må man registrere seg hos lokalt politi i løpet av 24 timer for å få et såkalt «white paper». Uten dette vil reisende kunne oppleve vanskeligheter ved utreise. 

Passet må være gyldig i minst tre måneder fra tidspunktet du ankommer Serbia. For opphold i Serbia utover tre måneder må man søke om midlertidig oppholdstillatelse. For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å undersøke med Serbias ambassade i Oslo. Selv om norske borgere ikke trenger visum ved reiser til Serbia, er pass det eneste godkjente identifikasjonsdokumentet.

Alle med fremmedpass/utlendingspass er visumpliktige i Serbia. Det må søkes om visum på forhånd. Saksbehandlingstiden er oppgitt til å kunne være minst 14 dager. Spørsmål om visum med fremmedpass og selve søknadsprosessen kan rettes til Serbias ambassade i Norge.

Man kan ikke reise inn i Serbia fra Kosovo dersom man ikke også reiste inn i Kosovo fra Serbia. Dersom man reiser inn i Serbia fra andre steder enn Kosovo og har stempel fra Kosovo i passet, vil grensepolitiet i Serbia normalt stemple over stempelet fra Kosovo og erstatte dette med Serbia. Etter dette kan man normalt reise inn i Serbia. Denne regelen er ikke alltid praktisert. Man kan eventuelt spørre om å få Kosovo-stempel på eget ark ved innreise til Kosovo.

Dersom man kjører en serbisk registrert bil inn i Kosovo, vil man ved innreise som regel bli avkrevd at man kjøper en tilleggsforsikring for bilen på grensen, siden serbiske bilforsikringer ikke gjelder i Kosovo.

Det har vært tilfeller der norske statsborgere med kosovarsk opprinnelse får problemer ved grensen, da Serbia ikke anerkjenner Kosovo som stat. For nærmere informasjon om grensepasseringer mellom Kosovo, Serbia, Nord-Makedonia, Albania eller Montenegro anbefales det å ta kontakt med serbiske grensemyndigheter.

Ved innreise vil reisende bli bedt om å oppgi dersom man tar med over 10.000 euro (inkludert reisesjekker - eller tilsvarende i annen valuta) inn i Serbia. Denne erklæringen er nødvendig ved utreise.    


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. 6. mars ble det første smittetilfelle innenfor serbiske landegrenser bekreftet. Serbiske myndigheter oppdaterer sin informasjon på helsemyndighetenes side Coronavirus (på engelsk).

Serbia har per 19. januar 2021 registrert ca. 375.000 tilfeller av covid-19, tilsvarende over fem prosent av befolkningen. Det er restriksjoner knyttet til bevegelse, serveringssteder, samlinger av ulike typer og bruk av munnbind innendørs og utendørs. Det ble 20. desember 2020 innført krav om negativ PCR-test (covid-19) for de fleste reisende, herunder fra Norge. For reisende med permanent opphold i Serbia gjelder karanteneregler dersom man ikke kan fremvise negativ PCR-test. Ettersom smittesituasjonen er i stadig endring, anbefales reisende å sjekke forholdene forut for reisen. Reisende gjøres oppmerksom på at krav og restriksjoner kan endres og innføres på kort frist.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er ingen særskilte helseproblemer forbundet med reise til Serbia. Standarden på det offentlige helsevesenet er dog betydelig lavere enn i Norge. Mulighetene for medisinsk hjelp er god, men sykehusene har begrenset tilgang til medisiner og de sanitære forholdene kan være dårligere enn i Norge.

Reisende bør være oppmerksom på den økende forekomsten av vestnilviruset i Serbia. Viruset har blitt påvist i økende grad de siste par årene, med tyngdepunkt i Beograd. Viruset forekommer om sommeren og overføres av mygg. Styrket vern mot myggstikk anbefales.

Rabies forekommer i Serbia og smittes gjennom rever, hunder, flaggermus og andre pattedyr. Beograd sliter fortsatt med mange løshunder, men problemet har gått betraktelig ned de siste årene og siden 1980 har det ikke vært rapportert saker om mennesker med rabies.

I 2018 var det et relativt stort utbrudd med meslinger. Over 94 prosent av disse tilfellene var hos individer som ikke var vaksinert. Det er dermed sterkt anbefalt å være vaksinert mot dette før ankomst til Serbia.

I 2018 var det også rapportert noen få tilfeller med kolera i fattigere, rurale strøk.

Du kan få tak i flere medisiner og andre nødvendig artikler i et av de mange apotekene. Mange private klinikker har gode tilbud, og prisene på behandling kan sammenlignes med prisene i Norge.

Vann fra springen kan drikkes, men det anbefales å kjøpe vann på flaske.

For relevante vaksiner og offisielle helsefaglige reiseråd til nordmenn som reiser til Serbia anbefales det å gjøre seg kjent med anbefalingene fra Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Serbia er +381. Telefonnettet er stabilt og mobildekningen er svært god med 4G i befolkede områder. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Serbia. Strømnettet er på 220 volt. Internettdomenet er .rs.

Valutaen er serbisk dinar RSD: 100 RSD tilsvarer ca. 8,8 NOK (per 18.01.2021).

Minibanker er godt utbygd og lett tilgjengelige i de fleste større byene. Kredittkort kan brukes i butikker, på restauranter, kafeer og hoteller. Vær oppmerksom på at tilbudet kan være begrenset på enkelte mindre steder.

Matvarebutikkene i Serbia har åpent lengre enn i Norge. Noen matvarebutikker har døgnåpent. Andre butikker har åpent mandag til lørdag ca. 10:00-19:00. Bankene har som regel åpent mandag til fredag ca. 08:00-17:00. Åpningstidene kan variere i ulike deler av landet.

Nasjonale helligdager i 2019: 1.-2. januar - nyttår, 7. januar - ortodoks juledag, 15.,16. og 17. februar - nasjonaldag, 29. april - ortodoks påske, 1. mai arbeidernes dag, 30. mai - kristi himmelfartsdag, 20. juni - pinse, 11. november - forsoningsdagen.

Serbisk er det offisielle språket i landet og har store likheter til språkene i de andre tidligere jugoslaviske landene, herunder kroatisk, bosnisk og montenegrinsk. Skriftspråket benytter det kyrilliske alfabetet og kan variere fra de andre landene på Balkan. I praksis brukes også det latinske alfabetet. Skilter og informasjon finnes stort sett på både kyrillisk, latinsk og engelsk. Som reisende klarer man seg stort sett fint med engelsk.

I Beograd er det kollektive transportsystemet overfylt og kan til tider være uregelmessig. Billetter kan kjøpes i Beograds mange kiosker. Taxitilbudet i Beograd og i andre byer er godt og rimelig. Taxiene ved flyplassen og jernbanestasjonen kan være overpriset, men på flyplassen kan man bestille taxi fra en informasjonsdesk i ankomsthallen.  Da vil man få kvittering med korrekt pris for den aktuelle reisen. Det går som hovedsak daglige bussavganger og togavganger til Bosnia, Kroatia, Montenegro, Ungarn og Nord-Makedonia. Per januar 2021 er deler av togtransporten suspendert.

Det er forventet å gi tips på restauranter, kafeer, hoteller og i taxier. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel. Pass eller eventuelt kopi av pass bør medbringes.