Sierra Leone - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. De fleste reiser til Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Ved innreise og utreise må reisende betale 25 dollar på flyplassen som en sikkerhetsavgift. Betaling kan gjøres på nett (securipass.sl). Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Sierra Leone. 

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Sierra Leone anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort: For innreise til Sierra Leone kreves norsk pass med visum til Sierra Leone samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise  Gult vaksinasjonkort for gulfeber er obligatorisk. Gulfebervaksinasjonen varer livet ut. Ofte er grensekontrollører ikke kjent med denne informasjonen. Dersom det har gått mer enn 10 år siden den reisende fikk vaksinen, anbefales det at en tar med en kopi av denne siden fra verdens helseorganisasjon, WHO.

Nordmenn kan søke visum før innreise ved å kontakte Sierra Leones ambassade i Berlin eller få visum ved ankomst (slid.gov.sl).

Se informasjon om visum til Sierra Leone på nettsidene til landets immigrasjonsdepartement.

Mistet pass: Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulat i Freetown (se kontaktinformasjon nedenfor). Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på det norske generalkonsulatet.  Prosessen vil ta flere uker.

Voldelige demonstrasjoner brøt ut i Freetown og i andre byer 10. august 2022. Norske borgere i Sierra Leone oppfordres til å utvise forsiktighet, unngå offentlige steder der demonstrasjoner finner sted og følge med på tiltak og relevante retningslinjer fra lokale myndigheter.  

Ulykker i trafikken er en alvorlig risiko, både i og utenfor hovedstaden.

Det er en større sjøbukt med et elveutløp mellom flyplassen Lungi og Freetown. Transport til og fra krever både bil på Lungi-siden og båt for å krysse over. I en krisesituasjon kan det være krevende å forlate Freetown.

Vaksine: Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner og få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst.

Reisende må registrere seg på portalen Travel - Apply and pay for Covid-19 tests for å bli autorisert for både innreise og utreise. Det er ikke lenger nødvendig med covid-19-testing, men du må oppgi vaksinasjonsstatus ved registrering i portalen. 

For oppdatert informasjon om innreise anbefales nettsidene til USAs ambassade i Sierra Leone og Working for a healthy Sierra Leone (dhse.gov.sl/).

For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende smittsomme sykdommer, se nettsidene til Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon.

Reiseforsikring: Se UDs generelle råd om reiseforsikring.no.

Vinningskriminalitet og ran forekommer. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Landet er ikke utsatt for naturkatastrofer, men Sierra Leone har regntid seks måneder i året (april-oktober). Kraftige flommer og store jordskred kan forekomme. 

LHBT+-personer. Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov. LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Legalisering: For norske dokumenter som skal brukes i Sierra Leone  må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Sierra Leone ambassade (Berlin). På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Sierra Leone. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap.

Valuta: Fra 1. juli 2022 ble det strøket tre nuller i valutaen Leones/SLL. Den nye valutaen heter SLE. Alle reisende anbefales å ha med seg kontanter i USD eller euro for å kunne veksle seg til lokal valuta. Inntil videre er det også mangel på nye pengesedler.

Norge har et honorært generalkonsulat i 14-16 Rawdon Street i Freetown. Honorær generalkonsul er Harish Agnani. Ta kontakt på enten freetown.norcons@gmail.com eller +232 72131503. Åpningstider er mandag til fredag 09:00-12:30 og 14:00 til 16:30.

Sierra Leone er et sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden i Accra er i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments, Accra, og kan kontaktes på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Nyttige internettsider:

Sierra Leone. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sierra Leone.