Sierra Leone - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

Voldelige demonstrasjoner brøt ut i Freetown og i andre byer 10 august 2022, og det er i den forbindelse innført portforbud i hele landet (fra 19:00 til 07:00). Norske borgere i Sierra Leone oppfordres til å utvise forsiktighet, unngå offentlige steder der demonstrasjoner finner sted og følge med på tiltak og relevante retningslinjer fra lokale myndigheter. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Sierra Leone. Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Sierra Leone anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. Se informasjon om visum til Sierra Leone på nettsidene til landets immigrasjonsdepartement.

Nordmenn kan søke visum før innreise ved å kontakte Sierra Leones ambassade i Berlin eller få visum ved ankomst. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise).

Mistet pass. Dersom du mister passet, må du melde fra om dette til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Prosessen vil ta flere uker.

Voldelige demonstrasjoner brøt ut i Freetown og i andre byer 10 august 2022, og det er i den forbindelse innført portforbud i hele landet (fra 19:00 til 07:00). Norske borgere i Sierra Leone oppfordres til å utvise forsiktighet, unngå offentlige steder der demonstrasjoner finner sted og følge med på tiltak og relevante retningslinjer fra lokale myndigheter.  

Ulykker i trafikken er en alvorlig risiko, både i og utenfor hovedstaden.

For oppdatert informasjon om innreise anbefales nettsidene til USAs ambassade i Sierra Leone og Working for a healthy Sierra Leone. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende smittsomme sykdommer, se nettsidene til Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon.

Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner og få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst.

Reisende må registrere seg på nettsiden Travel - Apply and pay for Covid-19 tests for å bli autorisert for både innreise og utreise. Det er ikke nødvendig med covid-19-testing dersom man er vaksinert.

Vinningskriminalitet og ran forekommer. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Landet er ikke utsatt for naturkatastrofer, men Sierra Leone har regntid seks måneder i året (april-oktober). Kraftige flommer og store jordskred kan forekomme. Det er en større sjøbukt med et elveutløp mellom flyplassen Lungi og Freetown. Transport til og fra krever både bil på Lungi-siden og båt for å krysse over. I en krisesituasjon kan det være krevende å forlate Freetown.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Sierra Leone. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Sierra Leone  må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Sierra Leone ambassade (Berlin).

Valuta. Fra 1. juli 2022 ble det strøket tre nuller i valutaen Leones/SLL. En ny SLL tilsvarer ca kr 1,30 per juli 2022. Dette har medført at inntil videre vil ingen utenlandske debet- eller kredittkort fungere i landet, verken til betaling eller i minibanker. Alle reisende anbefales derfor å ha med seg kontanter i USD eller euro for å kunne veksle til seg lokal valuta. Inntil videre er det også mangel på nye pengesedler.

 

 

 

Sierra Leone er sideakkreditert land til den norske ambassaden i Accra, Ghana. Ambassaden håndterer konsulære saker etter avtale. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

Ansvarlig ambassade i Accra, Ghana

Nettsiden Norge i Sierra Leone

 

Sierra Leone. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sierra Leone.