Sierra Leone - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

De fleste reiser til Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Det har vært fred i landet siden 2002, og landet har et relativt stabilt politisk styre.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 25. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Lappland, Satakunta, Norra Karelen, Södra Karelen og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til hovedstaden Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Verdens helseorganisasjon erklærte Sierra Leone ebolafritt i november 2015. Ulykker i trafikken utgjør en alvorlig risiko, både i og utenfor hovedstaden. Vinningskriminalitet og ran forekommer.

Landet er ikke utsatt for naturkatastrofer, men Sierra Leone har regntid seks måneder i året (april-oktober). Kraftige flommer kan da forekomme. Flyplassen ligger på en øy og trnsport til og fra krever både bil og båt. I en krisesituasjon kan derfor bli ekstra krevende å forlate Freetown.

Norske borgere oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistreringssider.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må søke visum før innreise ved å kontakte Sierra Leones ambassade i Berlin.

Vaksinasjonskort må medbringes, med gyldig vaksine mot gulfeber.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise).


Helse

Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria. Gulfebervaksine er påkrevet. Gyldig vaksinasjonskort må fremvises ved ankomst. Sjekk Folkehelseinstituttets sider for oppdatert informasjon. Sierra Leone er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt bruk av myggmiddel og myggnett.

Helsetilbudet i landet er dårlig utviklet og alle reisende oppfordres til å ha reiseforsikring som dekker uttransportering ved alvorlig sykdom.


Praktisk informasjon

Ansvarlig norsk ambassade for Sierra Leone er ambassaden i Accra (Ghana). Norge er representert ved et honorært konsulat i Freetown.  Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Sierra Leone er tidligere britisk koloni, og landets lover og styrende organer er basert på en britisk modell. Sierra Leone er en republikk.