Sierra Leone - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

De fleste reiser til Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Det har vært fred i landet siden 2002 og landet har et relativt stabilt politisk styre.

Snarveier:

Sikkerhet

Verdens Helseorganisasjon erklærte Sierra Leone ebolafritt i november 2015, men isolerte utbrudd av sykdommen kan forekomme.

Ulykker i trafikken utgjør en risiko, både i og utenfor hovedstaden.

Det finnes væpnede opprørsgrupper i grenseområdene til Elfenbenskysten.

Vinningskriminalitet er ikke uvanlig i Sierra Leone, og man bør ikke bringe med seg mye kontanter og verdisaker, og håndtere penger på en diskret måte.

Landet er ikke utsatt for naturkatastrofer, men Sierra Leone har regntid seks måneder i året (april-oktober), der kraftige rush-flommer kan da forekomme.

Personlig kontakt med fremmede over internett anbefales ikke – nettsvindel er utbredt i regionen. Unngå å ta bilder av offentlige bygninger, og militære anlegg.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må søke visum før innreise, ved å kontakte Sierra Leones ambassade i Berlin.

Vaksinasjonskort må medbringes, med gyldig vaksine mot gulfeber. Helsetilbudet tilfredsstiller ikke norsk standard og det anbefales en reiseforsikring som dekker evakuering ved alvorlig sykdom.

Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise).

Flyplassen ligger på en øy et godt stykke utenfor Freetown, og en må bruke både bil og båt for å komme inn til byen. Det er foreløpig få moderne hotell i Freetown, men to nye er under planlegging og bygging.


Helse

Gulfebervaksine er påkrevet. Alle bør dessuten være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. En kan bli bedt om å fremvise gyldig vaksinasjonskort ved ankomst og hvis man kommer fra steder hvor gulfeber er utbredt. Sierra Leone er malariaområde.

Helsetilbudet i landet er dårlig utviklet og alle reisende oppfordres til å ha tilstrekkelig reiseforsikring til å kunne sikre uttransportering.

Ebolautbruddet i Sierra Leone er nå under kontroll, men isolerte utbrudd av sykdommen vil kunne forekomme. For mer informasjon om helsefaglige reiseråd, se Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Den 25. september 2015 melder Verdens helseorganisasjon (WHO) at antallet nye ukentlige smittetilfeller (insidens) av ebola har ligget på under 10 siden juli måned i år. I den samme perioden er utbruddet geografisk begrenset til noen enkeltstående, små områder vest i Guinea og Sierra Leone.

Folkehelseinstituttets helsefaglige råd til reisende i Vest-Afrika.

Det pågående utbruddet av ebola i Vest-Afrika ble varslet av helsemyndighetene i Guinea i mars 2014. Utbruddet spredte seg etter kort tid til nabolandene Sierra Leone og Liberia, og alle de tre landene har vært hardt rammet. Lokale helsemyndigheter i utbruddslandene, Verdens helseorganisasjon (WHO), og flere hjelpeorganisasjoner samt FN har bidratt i arbeidet med å stoppe utbruddet.

9. mai 2015 ble Liberia erklært ebolafritt. Reisende bør være oppmerksomme på at utbruddet enda ikke er over i nabolandene Sierra-Leone og Guinea og at noen få tilfeller ble rapportert i Liberia etter at landet ble erklært ebolafritt. Norske helsemyndigheter følger fortsatt situasjonen nøye og følger Verdens helseorganisasjons vurderinger og råd.


Praktisk informasjon

Ansvarlig norsk ambassade for Sierra Leone er ambassaden i Accra (Ghana). Norge er representert ved et honorært konsulat i Freetown (lenke).  Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet. UDs døgnåpne operative senter i Oslo kan kontaktes på tlf. +47 23 95 00 00 ved nødstilfeller.

Norske borgere oppfordres til å registrere seg på https://www.reiseregistrering.no/

Landarealet er på 71.740 km. Landets hovedstad er Freetown, andre store byer er Bo og Kenema.

Sierra Leone er tidligere britisk koloni, og landets lover og styrende organer er basert på en britisk modell, men landet er en republikk. President er Ernest Bai Koroma.

Engelsk er det offisielle språket, mens temne, mende og krio er de vanligste lokale. Myntenheten er leone.

Sierra Leone er et svært fattig land. Ebola-utbruddet i 2014 har hatt alvorlige negative økonomiske konsekvenser, inkludert på økonomisk vekst, eksport, statens inntekter, investeringer og inflasjon.

Sierra Leone har store naturressurser, jernmalm, diamanter. Landet er en potensiell produsent av olje og gass. Jordbruk er viktig og utgjør over halvparten av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Det har vært fred i Sierra Leone siden 2002, men på tross av betydelig politiske og økonomiske fremskritt etter krigens slutt, vedvarer utfordringene, knyttet blant annet til svakt styresett, utbredt korrupsjon, dårlig infrastruktur, høy arbeidsledighet samt store økonomiske forskjeller.

Til toppen