Sierra Leone - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Ghana

De fleste reiser til Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Det har vært fred i landet siden 2002, og landet har et relativt stabilt politisk styre.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land, ikke utenrikstjenesten.

Nordmenn må søke visum før innreise ved å kontakte Sierra Leones ambassade i Berlin. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise).

Se avsnitt for «Helse» for informasjon knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Sierra Leone kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Sierra Leone samt gult vaksinasjonskort som må vises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum til Sierra Leone på nettsidene til landets immigrasjonsdepartement.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må du melde fra om dette til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker

De fleste reiser til hovedstaden Freetown kan gjennomføres uten spesielle problemer. I andre deler av landet kan det være større risiko. Ulykker i trafikken er en alvorlig risiko, både i og utenfor hovedstaden.

For oppdatert informasjon om covid19 og innreise anbefales nettsidene til USAs ambassade i Sierra Leone og Working for a healthy Sierra Leone. Det kreves for tiden negativ PCR-test som er foretatt ikke mer enn fem dager  før avreise og hurtigtest ved ankomst. Helsetilbudet i Sierra Leone er begrenset og i generelt dårlig forfatning. For oppdatert informasjon og helsefaglige råd vedrørende smittsomme sykdommer; se nettsidene til Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon.  Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor i god tid før reisen for å få tatt nødvendige vaksiner samt få informasjon om malaria. Det gjøres oppmerksom på at gyldig vaksinasjonskort, særlig for gulfeber, må fremvises ved ankomst.

Vinningskriminalitet og ran forekommer. Det forekommer utstrakt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Landet er ikke utsatt for naturkatastrofer, men Sierra Leone har regntid seks måneder i året (april-oktober). Kraftige flommer kan forekomme. Flyplassen ligger på en øy og transport til og fra krever både bil og båt. I en krisesituasjon kan derfor være krevende å forlate Freetown.

På grunn av lav kontrollerbarhet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Sierra Leone. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap.

Legalisering. For norske dokumenter som skal brukes i Sierra Leone  må dokumentet først legaliseres av det norske Utenriksdepartementet og deretter av nærmeste Sierra Leone ambassade (Berlin).

 

 

 

Norge har for tiden ikke et konsulat i Freetown, ansvarlig norsk ambassade for Sierra Leone er ambassaden i Accra. Det er begrenset kapasitet til oppfølging av norske statsborgere i landet.

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Sierra Leone. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sierra Leone.