Slovakia - reiseinformasjon

Kommer du fra et lavrisikoland, er det ingen restriksjoner ved innreise. Har du besøkt et land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene, må du isolere deg til du har mottatt en negativ RT-PCR test for covid-19. For øvrig informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Slovakia kreves norsk pass. Nødpass og reisedokument for flyktninger (grønt) eller opphold på humanitære grunnlag (blått) aksepteres også.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Slovakia. Se nærmere informasjon på den slovakiske ambassaden i Oslo. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til slovakisk politi og kontakte ambassaden i Wien (en time fra Bratislava). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Wien og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Terror. Risikoen anses som lav.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høyere enn i Norge. Norsk førerkort er gyldig i Slovakia.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer i Slovakia. I sjeldne tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Snøskred og bjørn. I Tatrafjellene er det skredfare gjennom vinterhalvåret. Ta hensyn til lokale anbefalinger. Det er også en relativt stor bjørnebestand, spesielt i Liptov-regionen.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge slovakiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Rådene under er veiledende og bør alltid dobbeltsjekkes på slovakiske myndigheters hjemmesider tett opp til avreise.

Innreiserestriksjoner: Alle er omfattet av karantenereglene ved innreise og et skjema må fylles ut av alle som kommer fra utlandet. Lenke til innreisebestemmelsene til Slovakia: Grenseoverganger blir i dag bemannet og reisende som ankommer blir stoppet.

Koronatest: Alle reisende som ankommer Slovakia skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test. Antigen test ikke eldre enn 48 timer eller PCR test maksimalt 72 timer før ankomst.

Innreisekarantene og unntak: Fra onsdag 17 februar 2021 anses alle land som *røde* og omfattes av karanteneregler. Alle som ikke omfattes av unntakene (se slovakiske hjemmesider) må i karantene i 14 dager og registrere seg. Man kan gå ut av karantenen etter en negativ test tidligst åttende dag. Tar du ikke test og er asymptomatisk, er karantenen over etter 14 dager. Karantenen gjelder også for alle i husstanden. Barn under syv år trenger ikke å ta test og er ute av karantene når de andre i husstanden er ute. Det er flere unntak og særregler. Se slovakiske myndigheters liste for uttømmende informasjon.

Lokale restriksjoner: FFP2 maske er obligatorisk innendørs og på offentlig transport, men maske kan nå droppes utendørs hvis mer enn fem meters avstand kan overholdes. 

Du kan ringe 02/32 35 30 30 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Slovakia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Slovakia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Flått er utbredt spesielt i rurale områder. Flåttvaksine bør vurderes ved lengre opphold i skog og mark.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Slovakia. Man bør likevel ta vanlige forholdsregler spesielt på turiststeder, offentlig transport og i storbyer.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det slovakiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Nødtelefon: 112
Brann: 112/150
Politi: 112/158
Ambulanse: 112/155

Ambassadens nummer er : +421 2 59 100 100

Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Slovakia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Slovakia.