Slovakia - reiseinformasjon

Slovakia er under normale omstendigheter et trygt land å reise og oppholde seg i. Det er for tiden ingen innreisebegrensning knyttet til covid-19. For informasjon om innreise, smittesituasjon, lokale tiltak samt krigen i nabolandet Ukraina se under punktene Innreise, Helse og Sikkerhet.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Slovakia kreves norsk pass. Nødpass og reisedokument for flyktninger (grønt) eller opphold på humanitære grunnlag (blått) aksepteres også.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Slovakia. Se nærmere informasjon på den slovakiske ambassaden i Oslo. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til slovakisk politi og kontakte ambassaden i Wien (en time fra Bratislava). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Wien og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos politiet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside: Om pass og ID-kort – Politiet.no

Naboland: Slovakia er naboland til Ukraina hvor konflikt pågår, og mange flyktninger oppholder seg i Slovakia. Sikkerhetssituasjonen i Slovakia, inklusive i grenseregionene mot Ukraina, er uendret. Følg råd og pålegg fra lokale myndigheter på vanlig måte.

Terror: Risikoen anses som lav.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høyere enn i Norge. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Norsk førerkort er gyldig i Slovakia.  

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer sporadisk i Slovakia. I sjeldne tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Snøskred og bjørn: I Tatrafjellene er det skredfare gjennom vinterhalvåret. Ta hensyn til lokale anbefalinger. Det er også en relativt stor bjørnebestand, spesielt i Liptov-regionen.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge slovakiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Rådene under er veiledende og bør alltid dobbeltsjekkes på slovakiske myndigheters hjemmesider tett opp til avreise. EUs ordning med koronasertifikat er lagt ned pr. 30. juni 2023. For å ta utskrift av oversikten over dine vaksiner, logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge.

Innreiserestriksjoner: Se innreisebestemmelsene til Slovakia (korona.gov.sk). Noen grenseoverganger blir i dag bemannet og reisende som ankommer kan bli stoppet.

Innreisekarantene, koronatest og unntak: Det er ikke lenger krav om karantene ved innreise til Slovakia for hverken vaksinerte eller uvaksinerte.

Lokale restriksjoner: Covid-restriksjonene i Slovakia er nå lettet og FFP2-masker er nå bare obligatorisk på sykehus og eldrehjem. Utførlig informasjon om tiltak som gjelder kan finnes på nettsidene til slovakiske myndigheter. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt.

Du kan ringe 02/32 35 30 30 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Slovakia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Slovakia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Flått er utbredt spesielt i rurale områder. Flåttvaksine bør vurderes ved lengre opphold i skog og mark.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Slovakia. Man bør likevel ta vanlige forholdsregler spesielt på turiststeder, offentlig transport og i storbyer.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det slovakiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Nødtelefon: 112
Brann: 112/150
Politi: 112/158
Ambulanse: 112/155

Norges ambassade i Bratislava er stengt for publikum fra og med 1. juni 2023. For publikumshenvendelser kontaktes ambassaden i Wien: +47 23 95 37 83.

E-post: emb.vienna@mfa.no / Ambassaden i Østerrikes hjemmeside

Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Slovakia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Slovakia.