Slovakia - reiseinformasjon

Kommer du fra et lavrisikoland, er det ingen restriksjoner ved innreise. Har du besøkt et land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene, må du isolere deg til du har mottatt en negativ RT-PCR test for covid-19. For øvrig informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 25. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Lappland, Satakunta, Norra Karelen, Södra Karelen og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Slovakia gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet, først og fremst bilulykker. Norge er representert i Slovakia ved den norske ambassaden i Bratislava.

Ved bilkjøring bør man være oppmerksom på høy fart hos enkelte bilister. Det finnes sjelden gatelys utenfor byene.

Slovakia har et relativt lavt kriminalitetsnivå, men som turist er man noe mer utsatt for lommetyverier. Dette er særlig tilfelle i sommerhalvåret når tilstrømmingen av turister øker. På steder med mye trengsel, som offentlig kommunikasjon og utesteder, bør man være spesielt oppmerksom. Man bør også være oppmerksom dersom fremmede er overdrevent kontaktsøkende på gaten. 

Biltyverier forekommer fra tid til annen, og man bør derfor ikke etterlate verdisaker som penger, pass, mobiltelefon, osv. i bilen. 

Ved reiser til Tatrafjellene bør man ta hensyn til lokale anbefalinger vedrørende skredfare på vinteren. Det er også en relativt stor bjørnebestand der. Reisende bør utvise særlig forsiktighet i Liptov-regionen, der det er meldt om flere tilfeller av nærgående bjørn.

Risiko for terrorhendelser i Slovakia ansees som lav.

Risikoen for alvorlige naturkatastrofer er liten Slovakia. Elvene, også Donau, kan imidlertid rammes av flom.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Slovakia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Ambulanse – 112 / 155, politi – 112 / 158, brann/ulykker – 112/150

Ved krise eller nødsituasjon vennligst kontakt den norske ambassaden i Bratislava:
Besøksadresse: Palisady 29, Bratislava
Telefon: +421 2 59 100 100
E-post: emb.bratislava@mfa.no
Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum til Slovakia. Selv om Slovakia er en del av Schengen-området, må pass likevel medbringes. Pass er det eneste gyldige reisedokument for norske borgere.

Ved innreise aksepteres også følgende gyldige dokumenter:

 • nødpass
 • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Helse

Koronavirus (covid-19): Det er påvist tilfeller av koronaviruset i Slovakia og den norske regjeringen har besluttet at landet anses som "rødt". Alle reisende fra Slovakia til Norge blir derfor ilagt ti dagers karantene. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan viruset utvikler seg i regionen. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Den slovakiske regjeringen har innført følgende tiltak:

 • Reiser du fra et lavrisikoland (se oppdatert liste her Coronavirus in the Slovak Republic), er det ingen restriksjoner ved innreise. Det er pt ingen av Slovakias naboland som anses som lavrisiko og ved transit vil man være omfattet av karantenen. Hvis du ankommer fra et EU-land, kan du unngå karantene og registrering ved å fremvise en negativ RT-PCR test som ikke kan være eldre enn 72 timer etter ankomst.
 • Har du besøkt et annet land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene (nesten alle land), må du isolere deg hjemme (eventuelt hotel eller annen egnet fasilitet) til du har mottatt en negativ RT-PCR test for covid-19. Testen kan ikke være tatt tidligere enn femte dagen i isolasjon, så vær forberedt på å være minst en uke i isolasjon (hvis alt går etter planen og testen er negativ). Testen er gratis og fås fra Slovakias folkehelseinstitutt.
 • Dersom du ankommer Slovakia fra utlandet etter 16. november og har:
 1. Besøkt et EU land som ikke anses som lavrisiko
 • Må du gå i karantene
 • Hvis du har symptomer, må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start
 • Er du asymptomatisk, er karantenen over etter ti dager
 • Karantenen omfatter også alle i samme husholdning.

Det er unntak hvis du kommer fra et EU-land og har et negativt testresultat som ikke er eldre enn 72 timer (se over).

Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.

 1. Besøkt et land som ikke er i EU og ikke nevnt som lavrisikoland på myndighetenes liste
 • Må du gå i karantene
 • Må du teste deg for covid-19 senest fem dager etter karantenens start.
 • Karantenen gjelder også alle i samme husholdning.

Du må umiddelbart rapportere din retur til Slovakia på telefon (se nummeroversikt per region under) eller elektronisk ved å registrere deg på Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny, samt kontakte en lege eller helseinstitusjon hvor du har gyldig helseforsikring.

Noen grupper kan ved søknad bli unntatt fra karantene. Se korona.gov.sk for utførlig informasjon for hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om unntak.

Alle som ankommer Slovakia med fly etter 7. september (uavhengig av hvilket land de kommer fra), må registrere seg på Public Health Passenger Locator Form.

 • Som hovedregel må alle ha på seg munn- og nesemaske overalt hvor de oppholder seg og ferdes. Fra 15. oktober gjelder dette også utendørs. Det er unntak for maske for barn under tre år, personer med autisme, bussjåfører som sitter i egne lukkede, deler av bussen. Alle må holde sikker avstand på minst to meter til hverandre uansett hvor de ferdes.
 • Alle skoler vil være stengt og ha fjernundervisning fra 11 januar. Barnehager vil bare holde åpent for barn hvis foreldre arbeider i kritisk infrastruktur. Barneskole og barnehager planlegges åpnet 18 januar. Øvrige skoler kan åpnes 25 januar etter massetesting av elever og lærere.
 • Fra 19. desember vil alle butikker unntatt dagligvare og apotek holdes stengt. Antall besøkende i butikker er begrenset til 15 kvm per kunde. Masker, desinfisering samt distanse er påbudt. Slovakia har egne handletidspunkt for de over 65 år. Fra 09-11.
 • Alle restauranter, barer og serveringssteder holdes stengt inntil videre. Det er også forbudt å spise/drikke foran restauranter. Det er anledning til å få mat levert på døra.
 • Skisteder, hoteller og kirker holder også stengt fra 1. januar.
 • Myndighetene erklærte at f.o.m. 1. oktober 2020 er det innført en form for nasjonal unntakstilstand. Dette gir myndighetene utvidede fullmakter til å ta i bruk restriksjoner de anser som nødvendige for å håndtere pandemien, de kan stanse streiker, nødvendige evakueringer av private eiendommer og at privatpersoner og institusjoner må bistå myndighetene i visse situasjoner. Følg med på nettstedene under samt ambassadens facebook for oppdatert informasjon.
 • Fra 1. januar er det innført et strengt portforbud med få unntak. Dette vil fortsette frem til 24. januar I første omgang. Det er unntak for reise til arbeid, nødvendige innkjøp i nærmeste forretning, lege, apotek, bank, post. Man kan også reise frem og tilbake til testsentre for covid test, begravelser, luftetur med hund, utendørs i naturen separert fra andre og reise for utenlandsbesøk. For en uttømmende liste over unntak fra portforbudet, se nettsidene til slovakiske myndigheter.
 • Hjemmekontor må benyttes så langt det er mulig og kontakt med medlemmer av andre husstander unngås frem til den epidemiologiske situasjonen er sterkt forbedret.
 • For Nitra regionen gjelder egne, strengere restriksjoner. Se nettsidene under for detaljert informasjon.

All informasjon, inkludert informasjonsbrosjyrer kan hentes på nettsidene til slovakiske myndigheter (hovedsakelig på slovakisk, men også noen på engelsk).

Døgnåpne telefontjenester (inkludert regionale):

 • Det offentlige helsekontoret i Slovakia: +421 917 222 682
 • Regionalt folkehelsekontor i Banská Bystrica: +421 918 659 580
 • Regionalt folkehelsekontor i Bratislava: +421 917 426 075
 • Regionalt folkehelsekontor i Nitra: +421 948 495 915
 • Regionalt folkehelsekontor i Trnava: +421 905 903 053
 • Regionalt folkehelsekontor i Trenčín: +421 911 763 203
 • Regionalt folkehelsekontor i Košice: +421 918 389 841
 • Regionalt folkehelsekontor i Prešov: +421 911 908 823
 • Regionalt folkehelsekontor i Žilina: +421 905 342812

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Slovakia er relativt godt utbygd, men offentlige sykehus i Slovakia har ikke samme standard som i Norge. Det finnes private sykehus, men de tilbyr ikke alle typer helsetjenester. Legevakt er kun tilgjengelig på offentlige sykehus.

Europeisk helsetrygdekort er gyldig i Slovakia.

Det er ingen krav til vaksiner for innreise til Slovakia. Vaksine mot skogflåtten cefalitt (TBE-vaksine) bør vurderes ved lengre opphold. Se Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning.

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne reiseforsikring før utreise.

Det er forholdsvis enkelt å skaffe time hos private leger i Slovakia. Ved forespørsel kan man få engelsktalende lege.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Slovakia er +421. Telefonnettet er stabilt. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Slovakia.
Elektrisiteten i Slovakia er 220 v / 50 Hz. Myntenheten er euro.

Betalingskort kan normalt anvendes i butikker og på spisesteder, men som regel ikke i drosjer. I sentrale strøk er det god tilgjengelighet på minibanker. For sikkerhets skyld anbefales det at man medbringer mer enn én type kort.

Kjøpesentrene i de store byene har normalt åpent til sent på kveld og også på søndager. Enkelte store matvareforretninger har døgnåpent. Mindre butikker stenger tidligere, spesielt på lørdager, og har ikke søndagsåpent. Banker har normal åpningstid fra 9.00 til 17.00 på hverdager. Man finner banker på de store kjøpesentrene som holder åpent til 21.00 på hverdager, og som i tillegg holder åpent lørdag og søndag.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, 6. januar (de hellige tre kongers dag) langfredag, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, 5. juli (St. Cyrils og St. Methodus’ dag), 29. august (minnedag for det slovakiske nasjonale opprøret i 1944), 1. september (grunnlovsdag), 15. september (religiøs helligdag), 1. november (Allehelgensdag), 17. november (minnedag mot diktatur), 24. desember, 25. desember, 26. desember.

Internettdomenet er ‘ .sk’

Det kreves en egen avgift for benyttelse av motorveier. Oblat fås kjøpt på bensinstasjoner.

Slovakisk er offisielt språk. Engelskkunnskapene er varierende og man kan ikke forvente å bli forstått på engelsk. Tysk er i større grad utbredt enn engelsk, men man kan heller ikke i alle sammenhenger forvente å bli forstått på tysk.

Norges ambassade i Slovakia
Royal Norwegian Embassy
Palisády 29,  811 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 (0) 259 100 100
Fax: +421 259 100 115
e-post: emb.bratislava@mfa.no
Åpningstid: mandag til fredag 0830-1600