Slovakia - reiseinformasjon

Kommer du fra et lavrisikoland, er det ingen restriksjoner ved innreise. Har du besøkt et land som anses som høyrisiko i løpet av de siste 14 dagene, må du isolere deg til du har mottatt en negativ RT-PCR test for covid-19. For øvrig informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Slovakia kreves norsk pass. Nødpass og reisedokument for flyktninger (grønt) eller opphold på humanitære grunnlag (blått) aksepteres også.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Slovakia. Se nærmere informasjon på den slovakiske ambassaden i Oslo. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til slovakisk politi og kontakte ambassaden i Wien (en time fra Bratislava). Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Wien og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Terror. Risikoen anses som lav.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høyere enn i Norge. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Norsk førerkort er gyldig i Slovakia.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer i Slovakia. I sjeldne tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Snøskred og bjørn. I Tatrafjellene er det skredfare gjennom vinterhalvåret. Ta hensyn til lokale anbefalinger. Det er også en relativt stor bjørnebestand, spesielt i Liptov-regionen.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge slovakiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Rådene under er veiledende og bør alltid dobbeltsjekkes på slovakiske myndigheters hjemmesider tett opp til avreise.

Innreiserestriksjoner: Alle er omfattet av karantenereglene ved innreise og skjemaet Registration at arrival from abroad må fylles ut av alle som kommer fra utlandet. Lenke til innreisebestemmelsene til Slovakia: Flere grenseoverganger blir i dag bemannet og reisende som ankommer kan bli stoppet. 

Innreisekarantene, koronatest og unntak: Slovakia har forskjellige regler for innreisende etter et trafikklyssystem som går fra grønt, rødt og svart. Alle EU land og land med høy vaksinasjonsrate og lave smittetall anses som grønne. Norge anses på nåværende tidspunkt som grønt land. Alle reisende som ankommer Slovakia fra grønne land skal fremvise dokumentasjon på at man enten er fullvaksinert, har overkommet covid siste 180 dager eller har negativ PCR-test tatt siste 72 timer. Reiser man fra Slovakias naboland kan man fremvise antigen test som ikke er eldre enn 24 timer. Barn under 18 år er unntatt fra karantene/testkrav. Ankommer man fra røde eller svarte land skal man gå i karantene i 14 dager, men kan teste seg ut med PCR-test etter åtte dager. Det er bare unntak for fullvaksinerte som har en arbeidskontrakt i Slovakia. Regler kan endres raskt og reisende bes sjekke innreisebestemmelsene rett før innreise. Det er flere unntak og særregler. Se slovakiske myndigheters hjemmesider for uttømmende informasjon. For spørsmål om spesielle tilfeller kan man kontakte grensepolitiet – suhcp@minv.sk

Lokale restriksjoner: Slovakia har delt landenes regioner inn etter et trafikklyssystem som bestemmer hvor strenge tiltak som må innføres. Smittetall og vaksinasjonsgrad avgjør nivået regionen ligger på. Dette vil gjelde både maskebruk, samt hva som er åpent og tilgjengelig av restauranter, butikker etc. FFP2 maske er obligatorisk i taxi og på offentlig transport. Utførlig informasjon om tiltak som gjelder kan finnes på nettsiden Rules for wearing face masks or respirators. Vær oppmerksom på at informasjonen kan endre seg daglig.

Du kan ringe 02/32 35 30 30 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Slovakia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer. Opphold i Slovakia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Den materielle standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under det man er vant til i Norge.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Flått er utbredt spesielt i rurale områder. Flåttvaksine bør vurderes ved lengre opphold i skog og mark.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Det er generelt lite kriminalitet i Slovakia. Man bør likevel ta vanlige forholdsregler spesielt på turiststeder, offentlig transport og i storbyer.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det slovakiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Nødtelefon: 112
Brann: 112/150
Politi: 112/158
Ambulanse: 112/155

Ambassadens nummer er : +421 2 59 100 100

Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

 

Slovakia.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Slovakia.