Sør-Sudan - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er ustabil. Nordmenn som likevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 7. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Sør-Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Sør-Sudan. 

 

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-Sudan. Nordmenn som likevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no.

Norske borgere trenger visum for opphold i Sør-Sudan. Søknadsprosessen er nå online og informasjon finner du på e-visum. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Sør-Sudan, oppfordres reisende til å undersøke med Sør-Sudans ambassade.

Det kreves vaksinasjonskort for gulfeber for innreise til Sør-Sudan.

Fotoforbud: Merk at det er forbudt å fotografere militære anlegg, personell og deres omgivelser. Dette kan ofte være bredt definert og omfatter f.eks. flyplassen og presidentpalasset, men også politibiler, soldater o.l

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er uforutsigbar. Borgerkrigen i landet varte fra 2013 til 2018 da en fredsavtale ble signert. Implementeringen av fredsavtalen går sakte og det er fremdeles væpnede kamper på subnasjonalt nivå. Uforutsigbarheten med tanke på hvor og når sammenstøt kan finne sted, gjør planlegging av reiser utfordrende.  

Medisiner er vanskelig tilgjengelig. Alt vann bør kjøpes på flaske. Ulovlige veisperringer og økning i antall væpnede ran og bakhold innebærer en betydelig risiko ved reise med bil eller buss.

Situasjonen kan endre seg raskt. Norske borgere som på tross av reiserådet velger å reise til Sør-Sudan anbefales å koordinere tett med organisasjonen man besøker eller skal gjennomføre besøket sammen med. Det anbefales også å søke oppdaterte råd fra ambassaden i god tid før reisen skal foretas. Merk samtidig at norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand, er begrenset.

Risikoen for terrorhendelser i Sør-Sudan ansees som lav.

Trafikksikkerhet: Veiene i Sør-Sudan, også i byene, er stort sett dårlige og mangelfullt opplyst om kvelden. Dette, kombinert med dårlige kjørekunnskaper hos lokale bilister og andre kjøremønstre enn i Norge, gjør at man må være særlig oppmerksom når man benytter bil. Generelt er det ikke tilrådelig å kjøre i mørket.

Merk også at mange sørsudanere ikke er vant med biler, og gående kan ofte feilberegne farten på møtende trafikk. Andre elementer i trafikkbildet er løshunder, sauer og geiter.

Førerkort: Alle som skal benytte bil i Sør-Sudan må skaffe seg sørsudansk førerkort.

Besøkende til landet bør unngå å reise alene med offentlige kommunikasjonsmidler, i drosje eller i auto-rickshawer (tuk-tuk) på grunn av trafikksikkerheten. Dette gjelder spesielt på kvelden/natten.

Du kan finne generell informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Helsesituasjonen i Sør-Sudan er utfordrende. Det finnes ikke sykehus eller medisinsk tilbud av god standard. Tilreisende bør ha reiseforsikring og ha forsikret seg om at denne dekker Sør-Sudan i dagens situasjon.

Sykehus av internasjonal standard eksisterer ikke i Sør-Sudan. Ved alvorlige sykdomstilfelle må det foretas medisinsk evakuering til Nairobi eller Europa.

Ambassaden anbefaler alle reisende om å rådføre seg med norske helsemyndigheter med tanke på helsespørsmål og vaksinering før reise til Sør-Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd.

Malaria og andre tropesykdommer med potensielt dødelig utfall er en alvorlig helserisiko. Tøy med lange ermer/ben og en god myggspray er også gode tiltak mot malaria. Myggnett kan kjøpes i Juba, men det kan være fornuftig å ta også dette med fra Norge.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart i Sør-Sudan.

Kriminaliteten i Sør-Sudan er økende. Det anbefales å utvise stor forsiktighet ved bevegelse rundt i byene etter mørkets frembrudd, spesielt i nærheten av hoteller, restauranter og andre steder som tiltrekker seg utlendinger. Stab tilhørende ambassader, FN og andre internasjonale organisasjoner har portforbud i Juba mellom klokken 19.00 og 07.00. Bilkapringer har blitt et økende problem.

Juba anses for å være relativt trygg på dagtid, men det kan være fornuftig å gå flere sammen. Det er særlig viktig å passe på vesker o.l., og ikke bære på synlige verdisaker når man beveger seg utendørs.

Sør-Sudan har vært svært utsatt for flom de siste årene, noe som har forverret en allerede prekær humanitær situasjon. Tørketiden tar til i november og varer til slutten av april. I den tørre perioden ligger temperaturen mellom 35 og 40 grader Celsius på dagtid. I regntiden ligger dagtemperaturen på mellom 25 og 35 grader Celsius.

Det offisielle språket er engelsk. Muntlig arabisk blir snakket i omfattende grad.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart i Sør-Sudan, og kulturelt sett er det dessverre liten aksept for LHBT+-personer.

Nødsituasjon: I krise eller en nødsituasjon, kan ambassaden kontaktes:
Adresse: Airport Drive, Hai Jerusalem, Juba (vis à vis New Sudan Hotel).
Telefon: +211 (0) 920 900 530 +47 23 95 79 00
E-post: emb.juba@mfa.no
Åpningstider: Mandag-fredag 09.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Retningsnummer for samtaler til Sør-Sudan er +211.

Kart: Det er dårlig med papirkart over landet. Det anbefales derfor å benytte elektroniske kartløsninger på internett som også er tilgjengelige offline.

 

Sør-Sudan.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Sudan.