Sør-Sudan - reiseinformasjon

Det er innført midlertidig innreiseforbud til Sør-Sudan grunnet koronaviruset. Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er ustabil. Nordmenn som likevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19.12.2013 - FORTSATT GYLDIG

Sør-Sudan - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-Sudan. Norske borgere som befinner seg i Sør-Sudan oppfordres til å forlate landet.

 

Sikkerhet

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan er ustabil. Nordmenn som likevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no.

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan ble kraftig forverret som følge av den væpnende konflikten som brøt ut i desember 2013. Juli 2016 brøt det ut nye kamper i hovedstaden Juba og situasjonen er fremdeles svært uoversiktlig. UDs reiseråd av 19. desember 2013 hvor vi fraråder alle reiser og opphold i landet, gjelder fremdeles.

Krigshandlingene varierer i intensitet, og forutsigbarheten i hvor og når sammenstøt kan finne sted gjør planlegging av reiser utfordrende. Konflikten rammer i økende grad hele landet og den humanitære situasjonen er kritisk. Mat, vann og medisiner er både vanskelig tilgjengelig og har steget kraftig i pris. Ulovlige veisperringer og økning i antall væpnede ran og bakhold innebærer en betydelig risiko ved reise med bil eller buss.

Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i Sør-Sudan og unngår områder der demonstrasjoner og uroligheter finner sted. Situasjonen kan endre seg raskt. Norske borgere som på tross av reiserådet velger å reise til Sør-Sudan, anbefales å koordinere tett med organisasjonen besøket eventuelt skal gjennomføres sammen med. Det anbefales også å søke oppdaterte råd fra ambassaden i god tid før reisen skal foretas. Merk samtidig at norske myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand, er begrenset.

Terror: Risiko for terrorhendelser i Sør-Sudan ansees som lav.

Kriminaliteten i Sør-Sudan er økende. Det anbefales å utvise stor forsiktighet ved bevegelse rundt i byene etter mørkets frembrudd, spesielt i nærheten av hoteller, restauranter og andre steder som tiltrekker seg utlendinger. Stab tilhørende ambassader, FN og andre internasjonale organisasjoner har portforbud i Juba mellom klokken 19.00 og 07.00. Ambassaden tilrår at en unngår å bevege seg til fots etter mørkets frembrudd, og fortrinnsvis kjører med flere i bilen. Bilkapringer har blitt et økende problem.

Juba anses for å være relativ trygg på dagtid, men det kan være fornuftig å gå flere sammen. Det er særlig viktig å passe på vesker o.l., og ikke bære på synlige verdisaker når man beveger seg utendørs. Det er en økning i kriminaliteten både når det gjelder innbrudd, overfall og grove ran. Angrepene skjer stort sett etter mørkets frembrudd, men forekommer i økende grad også på dagtid. Den økonomiske situasjonen i landet er generelt dårlig, og dette antas å være en faktor bak den økende kriminaliteten. Ambassaden har registrert og forventer, i lys av den økonomiske situasjonen, forverring av kriminaliteten.

Trafikksikkerhet og transport: Veiene i Sør-Sudan, også i byene, er stort sett dårlige og mangelfullt opplyst om kvelden. Dette, kombinert med dårlige kjørekunnskaper hos lokale bilister og andre kjøremønstre enn i Norge, gjør at man må være særlig oppmerksom når man benytter bil i Sør-Sudan. Man bør være spesielt oppmerksom i nærheten av boda bodaer (motorsykkeltaxier) og taxier (minibusser), da sjåførene av disse ofte opptrer aggressivt i trafikken. En del av motorsykkelsjåførene bruker ikke lys, selv etter mørkets frembrudd.

Merk også at mange sørsudanere ikke er vant med biler, og gående kan ofte feilberegne farten på møtende trafikk.

Vær oppmerksom på at alle biler i Sør-Sudan skal ha brannslukningsapparat, sikkerhetsgodkjenning fra myndighetene (klistremerke som fås hos trafikkpolitiet) og varseltrekant.

Kvinners sikkerhet: Kvinner bør unngå å reise alene med offentlige kommunikasjonsmidler, i drosje eller i auto-rickshawer. Dette gjelder spesielt på kvelden/natten.

Seksuell orientering: Homofili er straffbart i Sør-Sudan.

Naturkatastrofer: Sør-Sudan er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. Den omfattende regntiden får imidlertid elver og våtmarksområder til å flomme over, og særlig ved passering av mindre elver i bil må stor varsomhet utøves.

Reiseregistrering: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-Sudan. Nordmenn som allikevel reiser til Sør-Sudan oppfordres til å ta kontakt med ambassaden og registrere seg på reiseregistrering.no.

Forsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og forsikre seg om at denne dekker Sør-Sudan i dagens situasjon.

Nødsituasjon: I krise eller en nødsituasjon, kan ambassaden kontaktes:
Adresse: Airport Drive, Hai Jerusalem, Juba (vis à vis New Sudan Hotel).
Telefon: +211 (0) 920 900 530 +47 23 95 79 00
E-post: emb.juba@mfa.no
Åpningstider: Mandag-Fredag 09.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Sør-Sudan. Visum må ordnes på forhånd gjennom Sør-Sudans ambassade i Oslo, og man må beregne god tid. Ambassaden har et elektronisk søknadsskjema. Siden har også detaljert informasjon om nødvendig dokumentasjon. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato.

Dersom du skal jobbe i Sør-Sudan, er det mulig å få et utvidet visum. Legg da ved arbeidskontrakten i visumsøknaden.

Reisende må registrere seg ved immigrasjonskontoret i Juba etter ankomst. Det er da også mulig å utvide visumet.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Sør-Sudan, oppfordres reisende til å undersøke med Sør-Sudans ambassade.

Det kreves vaksinasjonskort for gulfeber for innreise til Sør-Sudan.
Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldige.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er innført midlertidig innreiseforbud til Sør-Sudan grunnet viruset.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For generelle oppdateringer henvises det til egne nettsider fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og  dedikerte sider for WHO Africa Corona virus (Covid-19) .

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir smittevernråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Helsesituasjonen i Sør-Sudan er utfordrende. Det finnes ikke sykehus eller medisinsk tilbud av god standard. Tilreisende bør ha reiseforsikring og ha forsikret seg om at denne dekker Sør-Sudan i dagens situasjon.

Ved behov for medisinsk behandling/innleggelse på sykehus, vil det i mange tilfeller være behov for uttransport til Nairobi eller andre storbyer i regionen. Ved akutt sykdom eller ulykker vil det ikke være mulig å bli transportert ut med fly i tidsrommet 1800 - 0800, da flyplassen er stengt i dette tidsrommet. 

Ambassaden anbefaler alle reisende om å rådføre seg med norske helsemyndigheter med tanke på helsespørsmål og vaksinering før reise til Sør-Sudan. Ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd.

Malaria og andre tropesykdommer med potensielt dødelig utfall er en alvorlig helserisiko. Malariaprofylakse bør vurderes og må i så fall medbringes. Tøy med lange ermer/ben og en god myggspray er også gode tiltak mot malaria. Myggnett kan kjøpes i Juba, men det kan være fornuftig å ta også dette med fra Norge. Andre faste medikamenter og farmasøytiske produkter må medbringes da kvaliteten på det som finnes i Sør-Sudan er usikker.

Det kreves vaksinasjonskort for gulfeber for innreise til Sør-Sudan.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Sør-Sudan er +211. Telefonnettet er imidlertid ustabilt. Tidsforskjell mellom Sør-Sudan og Norge er på +en time sommertid og +to timer vinterstid. Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Registrering hos ambassaden: Alle norske borgere som oppholder seg i Sør-Sudan over kortere eller lengre tid anbefales å registrere seg ved ambassaden gjennom reiseregistrering.no

Strømmen er 220 volt. Stikkontakter med tre plugger (engelsk type) er mest brukt, men to plugger benyttes også. Adaptere kan kjøpes i butikker/markeder i byene.

Nasjonal telefonkode for Sør-Sudan er +211. Enkelte norske mobiloperatører kan benyttes, men det anbefales å sjekke dette med egen operatør før avreise. De tre mest brukte lokale mobiltelefonoperatørene er Vivacell, Gemtel og MTN. Mobilnettet er tidvis ustabilt, og man kan ikke alltid være sikker på at SMS kommer frem til mottakere, uavhengig av om man bruker norsk eller sørsudansk sim-kort.

Det fins internettkaféer flere steder i byene. Trådløst internett (wi-fi) er å finne på de største hotellene og restaurantene. Man kan få kjøpt mobilt Internett (modem) hos flere operatører.

Bank og betaling: Det er ikke mulig å bruke kredittkort eller reisesjekker i Sør-Sudan. Det er derfor viktig å ta med nok kontanter. Reisende anbefales å ta med amerikanske dollar (100-dollar sedler, fra 2006 eller nyere og uten merker). Disse kan veksles til sørsudanske pund (SSP) ved ankomst.  

Hoteller og restauranter: Det finnes en rekke hoteller og restauranter som det er mulig å benytte. Imidlertid anbefales det å søke råd hos lokalt kontaktpunkt angående overnattingssteder, da dette kan endre seg pga. sikkerhetssituasjonen.

Bil og kommunikasjon: Det anbefales å ha organisert bil og transport før ankomst til Sør-Sudan. Det finnes firmaer/privatpersoner i Juba som tilbyr bilutleie. Det anbefales ikke å benytte verken motosykkel-taxi (kjent som boda-boda) eller minibuss, da dette anses som en sikkerhetsrisiko.

Førerkort: Alle som skal benytte bil i Sør-Sudan må skaffe seg sørsudansk førerkort.

Klima: Det er gjennomgående svært varmt i Sør-Sudan. Juba har to årstider; den tørre perioden og regntiden. I den tørre perioden ligger temperaturen mellom 35 og 45 grader på dagtid. Regntiden går fra ca. slutten av april til november. Temperaturen ligger mellom 25 og 35 grader. Temperaturen i Juba faller sjelden under 25 grader, også om natten.

Klær: Klær og sko som for norsk sommer. Dress er det vanligste plagget for menn i mer formelle sammenhenger. Kvinner anbefales å ikke benytte klær med utringning eller uten ermer.

Sanitær- og helseforhold: Sykehus av internasjonal standard eksisterer ikke i Sør-Sudan. Ved alvorlige sykdomstilfelle må det foretas evakuering til Nairobi eller Europa. Alt vann bør kjøpes på flaske. Gulfebervaksinasjon er påkrevet, men vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse, tetanus, polio, hepatitt (havrix A) samt malariaprofylakse bør anses som obligatorisk. Faste medikamenter og farmasøytiske produkter må medbringes.

Nordmenn i Sør-Sudan: Det er om lag 50 nordmenn som bor fast eller for kortere perioder i Sør-Sudan. I hovedsak arbeider disse for FNs fredsbevarende styrke i Sør-Sudan (Unmiss) og for norske frivillige organisasjoner. 

Fotoforbud: Merk at det er forbudt å fotografere militære anlegg, personell og deres omgivelser. Dette kan ofte være bredt definert og omfatter f.eks. flyplassen og presidentpalasset., men også politibiler, soldater o.l. Generelt bør reisende være tilbakeholdende med fotografering.

Sørsudanere kan også reagere på å bli fotografert og det anbefales å spørre på forhånd.