Sverige - reiseinformasjon

Fra og med 31. mai 2021 oppheves alle innreiserestriksjoner ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige nordiske land og dermed også krav til dokumentasjon på negativ covid-19-test. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Fra og med 31. mai 2021 ble alle innreiserestriksjoner ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige nordiske land opphevet.

Les mer om de svenske innreisereglene på politiets nettsider 

Kravet om negativ covid-19-test for reisende fra øvrige EU/EØS-land forlenges til og med 30. juni 2021, les mer om testkravene på  Folkhälsomyndighetens nettside.

For å få vite mer om hvordan teste seg for covid-19 i Sverige, les informasjon på Lämna prov för covid-19. Personer uten symptomer som ikke er i karantene kan reise fritt internt i landet.

Sverige innførte 17. mars 2020 et midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere som reiser inn til Sverige fra land utenfor EU/EØS-, Schengen-området og Sveits. Innreiseforbudet har blitt forlenget til og med 31. august 2021. Les mer om svenske innreisebestemmelser på svensk politis nettsider Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige.

Svenske statsborgere og andre som er bosatte i Sverige vil fortsatt kunne returnere til Sverige, se utførlig informasjon på Så påverkas resandet till Sverige från utanför EU av coronapandemin.

Utenlandske personer bosatt i følgende land er unntatt fra det midlertidige innreiseforbudet basert på en vurdering om lav risiko for smittespredning: Australia, New Zealand, Rwanda, Singapore, Sør-Korea og Thailand. Les mer på Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I lys av innskjerpet grensekontroll, bør gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort med reiserett, alltid medbringes på reiser til Sverige. Hotell og fly- og fergeselskaper krever ofte pass eller nasjonalt ID-kort ved innsjekking. Sjekk alltid med relevant reiseoperatør eller hotell.

Du finner mer informasjon hos svensk politi.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende anbefales å følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du finner informasjon fra svenske myndigheter på Krisinformation.se og Folkhälsomyndigheten.se.

Svenske myndigheter oppfordrer alle som reiser til Sverige å holde seg hjemme i sju dager etter innreise, og teste seg på nytt fem dager etter innreise. Les mer på Folkhälsomyndigheten.se.

Se også Utenriksdepartementets svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. Kortet bør tas med når du besøker Sverige.

For kontaktinformasjon til sykehus, helsesenter og andre helsetjenester i Sverige, se Vårdguiden 1177.

Det norske Folkehelseinstituttet har helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) vurderer terrortrusselen mot Sverige årlig. Trusselnivået angis på en skala, fra «ingen trussel» (1) til «svært høy trussel» (5). Siden 2016 har trusselnivået ligget på «forhøyet trussel» (3).

Voldelige islamister og høyreekstreme anses å utgjøre den største terrortrusselen mot Sverige i 2021. 7. april 2017 ble fem mennesker drept og ti skadet på Drottninggatan, Stockholm, i et islamistisk motivert terrorangrep ved bruk av lastebil i høy hastighet. Les Säkerhetspolisens (Säpo) åpne trusselvurdering.

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Skytevold og bombeanslag i organiserte gjengmiljøer er et større samfunnsproblem i Sverige enn i sammenlignbare land, inkludert Norden. Med noen unntak skjer voldshandlinger i sosioøkonomisk utsatte områder, som oftest forsteder til de største byene (Stockholm, Gøteborg, Malmø). Svensk politis seneste oversikt over utsatte områder fra 2019 er tilgjengelig.

Reise med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Sverige. Prisene for drosjetjenester kan variere, særlig i Stockholm. Be eventuelt om fastpris før reisen starter (f.eks. til/fra flyplass), og benytt store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på telefon +46 8 587 236 00 eller e-post: emb.stockholm@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte Utenriksdepartementets operative Senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no.  Les mer om ambassadens åpningstider

I tilfelle av naturkatastrofer eller lignende kriser, er svenske myndigheter ansvarlig for håndtering og helsehjelp i Sverige. Det er viktig at du følger veiledning og påbud fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, TV og radio. Den offisielle nettsiden krisinformation.se har informasjon på svensk og engelsk.

Svenske lover og sedvaner skiller seg ikke nevneverdig fra norske, og vil være velkjente for de fleste.

Nasjonale helligdager i Sverige er 1. nyttårsdag, Trettondedag jul (6. januar), Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, nasjonaldagen (6. juni), Midsommarafton, 1. og 2. juledag.

112 er et felles nødtelefonnummer som i Sverige benyttes ved akutt behov for ambulanse, redningstjeneste, politi, fly-, sjø-, fjellredning, vakttelefon for prest eller giftinformasjon.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46.

Ambassadens adresse:
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm, Sverige

Ambassaden kan nås på +46 8 587 236 00. Etter ambassadens åpningstid kobles samtaler direkte til Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Ambassadens e-postadresser: emb.stockholm@mfa.no  og konsulat.stockholm@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kart for ambassaden i Stockholm

Sverige. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Sverige