Sverige - reiseinformasjon

Sverige har innført et midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere som reiser inn til Sverige fra land utenfor EU/EØS, Schengen-området, Storbritannia og Sveits. Innreiseforbudet gjelder til og med 22. desember 2020. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. OKTOBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Kalmar. I Finland: Alle sykehusdistrikter bortsett fra Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Helsingfors og Nyland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Syd-Österbotten, Södra Savolax og Vasa.  

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder og informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) foretar årlige vurderinger av terrortrusselen mot Sverige. Det brukes en gradert skala med fem nivåer for å indikere trusselnivået. Skalaen går fra ingen trussel (1) til svært høy trussel (5). Siden 2016 har trusselnivået ligget på forhøyet (3). Den samlede vurderingen er at terrortrusselen mot Sverige i dag fremdeles er forhøyet (3).

Voldelige islamister og høyreekstreme vurderes å utgjøre den største terrortrusselen mot Sverige i 2020. Et fåtall islamistisk motiverte eller høyreekstreme individer kan utvikle intensjon og evne til å utføre terrorangrep mot mål i Sverige. 7. april 2017 ble fem mennesker drept og ti skadet da en lastebil kjørte på flere mennesker på Drottninggatan, Stockholm, i det som var et islamistisk motivert terrorangrep. Trusselen fra høyreekstreme miljøer anses å ha økt i løpet av 2019.

I Sverige har man de siste årene sett en betydelig økning i skytevold og bombeanslag i det organiserte gjengmiljøet. Med et antall unntak forekommer voldshandlingene fremst i sosioøkonomisk utsatte områder preget av innvandrere fra land utenfor Europa. Uskyldige har mistet livet i skuddvekslinger mellom gjenger. Les mer på Säkerhetspolisens nettsted.

Reise med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Sverige. Prisene for drosjetjenester kan imidlertid variere. Særlig i Stockholm opplever mange at drosjeprisene kan variere betydelig. Et godt råd er derfor å avtale fastpris før reisen starter, og eventuelt benytte store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

I krise og nødsituasjoner bør ambassaden kontaktes på telefon +46 8 587 236 00 eller e-post: [email protected]. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected].  


Innreise

Sverige innførte 17. mars et midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere som reiser inn til Sverige fra land utenfor EU/EØS, Schengen-området, Storbritannia og Sveits. Innreiseforbudet gjelder til og med 22. desember 2020.

Svenske statsborgere og andre som er bosatte i Sverige vil fortsatt kunne returnere til Sverige, se utførlig informasjon på Så påverkas resandet till Sverige från utanför EU av coronapandemin (det svenske politiets nettsider).

Utenlandske personer bosatt i følgende land er unntatt fra det midlertidige innreiseforbudet basert på en vurdering om lav risiko for smittespredning: Australia, Canada, Georgia, Japan, New Zealand, Rwanda, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Personer uten symptomer kan reise fritt internt i landet. Det er ikke innført karantene ved innreise/retur til Sverige. Se mer informasjon fra Folkhälsomyndigheten.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

I lys av innskjerpet grensekontroll i Europa, bør gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet, også i Norden. Kun pass er gyldig norsk reisedokument og bekrefter norsk statsborgerskap. Hotell, fly- og fergeselskaper krever ofte pass ved innsjekking. Sjekk alltid med relevant reiseoperatør eller hotell.

Du finner mer informasjon hos svensk politi.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du kan finne mer informasjon om koronaviruset fra svenske myndigheter på Myndigheterna om det nya coronaviruset.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

De helsemessige og sanitære forholden i Sverige er meget gode. Vannet kan drikkes rett fra springen.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Det Europeiske helstrygdkortet dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Kortet bør derfor tas med når du besøker Sverige.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider, som inneholder offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 


Praktisk informasjon

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46. Telefonnettet er stabilt og det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Sverige. Strømnettet er 220 volt, og det er GSM-dekning i nesten hele landet

Myntenheten i Sverige er svenske kroner (SEK). De fleste kredittkort kan anvendes.

Normale åpningstider for butikker, banker, offentlige kontorer er for butikker: fra 09.00/10.00 til 18.00, supermarkeder: fra 09.00 til 20.00/21.00, banker: 10.00-15.00, offentlige kontorer: 08.00-17.00

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, langfredag, 1. og 2. påskedag, Valborgsmässoafton, Kristi himmelfartsdag, 6. juni (nasjonaldagen), midsommarafton, 1. og 2. juledag.

Nødtelefon: 112. Internettdomenet er .se

Det er ingen særegne skikker eller lover/regler man bør være spesielt oppmerksom på ved reise til Sverige.