Sverige - reiseinformasjon

Fra og med 31. mai 2021 oppheves alle innreiserestriksjoner ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige nordiske land og dermed også krav til dokumentasjon på negativ covid-19-test. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Fra og med 31. mai 2021 er alle innreiserestriksjoner ved innreise til Sverige fra Norge og øvrige nordiske land opphevet.

Ved innreise til Sverige fra andre EU-EØS-land enn de nordiske landene, skal utenlandske statsborgere som er 18 år eller eldre vise gyldig dokumentasjon på negativ covid-19-test eller dokumentere et EU-godkjent covid-pass for å kunne reise inn i Sverige. EU-godkjent covid-19-pass (inkludert det norske) gjelder også for reiser fra land utenfor EU-EØS.

Det gjelder med noen unntak et midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere som reiser inn til Sverige fra land utenfor EU/EØS- og Schengen-området og Sveits.

Innreiseforbudet gjelder ikke for EU-EØS-borgere eller personer med oppholdstillatelse i EU-EØS, men krav om dokumentasjon på negativ covid-19-test gjelder for enkelte grupper, les mer om testkravene og øvrige svenske innreisebestemmelser på politiets nettsider  og Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige.

For å få vite mer om hvordan teste seg for covid-19 i Sverige, les informasjon på Lämna prov för covid-19. Personer uten symptomer som ikke er i karantene kan reise fritt internt i landet. 

Utenlandske personer bosatt i enkelte land utenfor EU-EØS er også unntatt fra det midlertidige innreiseforbudet basert på en vurdering om lav risiko for smittespredning: Les mer på Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

I lys av innskjerpet grensekontroll, bør gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort med reiserett, alltid medbringes på reiser til Sverige. Hotell og fly- og fergeselskaper krever ofte pass eller nasjonalt id-kort ved innsjekking. Sjekk alltid med relevant reiseoperatør eller hotell. 

Du finner mer informasjon hos svensk politi.

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) vurderer terrortrusselen mot Sverige årlig. Trusselnivået angis på en skala, fra «ingen trussel» (1) til «svært høy trussel» (5). Siden 2016 har trusselnivået ligget på «forhøyet trussel» (3).

Voldelige islamister og høyreekstreme anses å utgjøre den største terrortrusselen mot Sverige i 2021. 7. april 2017 ble fem mennesker drept og ti skadet på Drottninggatan, Stockholm, i et islamistisk motivert terrorangrep ved bruk av lastebil i høy hastighet. Les Säkerhetspolisens (Säpo) åpne trusselvurdering.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende anbefales å følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du finner informasjon fra svenske myndigheter på Krisinformation.se og Folkhälsomyndigheten.se.

Se også Utenriksdepartementets svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. Kortet bør tas med når du besøker Sverige.

For kontaktinformasjon til sykehus, helsesenter og andre helsetjenester i Sverige, se Vårdguiden 1177.

Det norske Folkehelseinstituttet har helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Skytevold og bombeanslag i organiserte gjengmiljøer er et større samfunnsproblem i Sverige enn i sammenlignbare land, inkludert Norden. Med noen unntak skjer voldshandlinger i sosioøkonomisk utsatte områder, som oftest forsteder til de største byene (Stockholm, Gøteborg, Malmø). Svensk politis seneste oversikt over utsatte områder fra 2019 er tilgjengelig.

Reise med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Sverige. Prisene for drosjetjenester kan variere, særlig i Stockholm. Be eventuelt om fastpris før reisen starter (f.eks. til/fra flyplass), og benytt store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på telefon +46 8 587 236 00 eller e-post: emb.stockholm@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte Utenriksdepartementets operative Senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no.  Les mer om ambassadens åpningstider

I tilfelle av naturkatastrofer eller lignende kriser, er svenske myndigheter ansvarlig for håndtering og helsehjelp i Sverige. Det er viktig at du følger veiledning og påbud fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, TV og radio. Den offisielle nettsiden krisinformation.se har informasjon på svensk og engelsk.

Svenske lover og sedvaner skiller seg ikke nevneverdig fra norske, og vil være velkjente for de fleste.

Nasjonale helligdager i Sverige er 1. nyttårsdag, Trettondedag jul (6. januar), Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, nasjonaldagen (6. juni), Midsommarafton, 1. og 2. juledag.

112 er et felles nødtelefonnummer som i Sverige benyttes ved akutt behov for ambulanse, redningstjeneste, politi, fly-, sjø-, fjellredning, vakttelefon for prest eller giftinformasjon.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46.

Ambassadens adresse:
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm, Sverige

Ambassaden kan nås på +46 8 587 236 00. Etter ambassadens åpningstid kobles samtaler direkte til Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Ambassadens e-postadresser: emb.stockholm@mfa.no  og konsulat.stockholm@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kart for ambassaden i Stockholm

Sverige. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Sverige