Velg land

Sverige - reiseinformasjon

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe. I lys av nylig forhøyet trusselnivå bør man følge med på svenske myndigheters oppdaterte råd om sikkerhetssituasjonen.

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne.

I sine trusselvurderinger opererer svenske sikkerhetsmyndigheter med en skala fra 1 (ingen trussel) til 5 (svært høy trussel). Den 17. august 2023 ble trusselnivået hevet fra 3 (forhøyet trussel) til 4 (høy trussel) . Hevingen er ifølge svenske myndigheter ikke knyttet til enkelthendelser, som koranbrenning, men begrunnes med en vedvarende forverret sikkerhetssituasjon. Voldelig islamistisk terror og høyreekstremisme anses å utgjøre den største terrortrusselen. Svenske myndigheter oppfordrer folk til å leve sitt liv som vanlig, være årvåkne, og være kildekritiske.

Generelt regnes Sverige som et trygt land for norske borgere å besøke og oppholde seg i. Vi oppfordrer norske reisende til å holde seg orientert om situasjonen og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. Kortet bør tas med når du besøker Sverige.

For kontaktinformasjon til sykehus, helsesenter og andre helsetjenester i Sverige, se Vårdguiden 1177.

Det norske Folkehelseinstituttet har helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Skyting og bombeanslag i organiserte gjengmiljøer er et større samfunnsproblem i Sverige enn i samme­­nlignbare land, inkludert Norden. Med noen unntak skjer slike voldshandlinger i sosioøkonomisk utsatte områder, som oftest forsteder til de største byene (Stockholm, Gøteborg, Malmø). ­­­

I tilfelle naturkatastrofer eller kriser er svenske myndi­­gheter ansvarlig for håndtering og helsehjelp i Sverige. Det er viktig at du holder deg orientert om situasjonen og følger veiledning og påbud fra lokale myndigheter. Den offisielle nettsiden krisinformation.se har informasjon på svensk og engelsk.

Svenske lover og sedvaner skiller seg ikke nevneverdig fra norske, og vil være velkjente for de fleste.

Taxipriser kan variere overraskende mye, særlig i Stockholm. Be eventuelt om fastpris før reisen starter (f.eks. til/fra flyplass), og benytt store og anerkjente selskaper som f.eks. Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

Nasjonale helligdager i Sverige er 1. nyttårsdag, Trettondedag jul (6. januar), Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, nasjonaldagen (6. juni), Midsommarafton (fredagen og lørdagen mellom 19. og 26. juni) og 1. og 2. juledag.

112 er et felles nødtelefonnummer som i Sverige benyttes ved akutt behov for ambulanse, redningstjeneste, politi, fly-, sjø-, fjellredning, vakttelefon for prest eller giftinformasjon.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46.

Ambassadens adresse:
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm, Sverige

Ambassaden kan nås på +46 8 587 236 00. Etter ambassadens åpningstid kobles samtaler direkte til Utenriksdepartementets operative senter (UDops)