Sverige - reiseinformasjon

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Alle koronarelaterte restriksjoner for innreise til Sverige er opphevet.

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg. For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne.

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

I en årlig intern trusselvurdering på en skala fra 1 (ingen trussel) til 5 (svært høy trussel) har Sverige siden 2016 ligget på 3 (forhøyet trussel).

Høyreekstremistisk og voldelig islamistisk terror anses å utgjøre den største terrortrusselen.

Koronavirus (covid-19): Du finner generell informasjon fra svenske myndigheter på Krisinformation.se og Folkhälsomyndigheten.se.

Se også Utenriksdepartementets svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. Kortet bør tas med når du besøker Sverige.

For kontaktinformasjon til sykehus, helsesenter og andre helsetjenester i Sverige, se Vårdguiden 1177.

Det norske Folkehelseinstituttet har helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Skytevold og bombeanslag i organiserte gjengmiljøer er et større samfunnsproblem i Sverige enn i samme­­nlignbare land, inkludert Norden. Med noen unntak skjer voldshandlinger i sosioøkonomisk utsatte områder, som oftest forsteder til de største byene (Stockholm, Gøteborg, Malmø). ­­­

Reise med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Sverige. Prisene for drosjetjenester kan variere, særlig i Stockholm. Be eventuelt om fastpris før reisen starter (f.eks. til/fra flyplass), og benytt store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på telefon +46 8 587 236 00 (telefontid er mellom 9 og 12 på hverdager) eller e-post: emb.stockholm@mfa.no.

Utenfor ambassadens telefontid kan publikum kontakte Utenriksdepartementets operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no. Les mer om ambassadens åpningstider.

I tilfelle naturkatastrofer eller kriser er svenske myndi­­gheter ansvarlig for håndtering og helsehjelp i Sverige. Det er viktig at du holder deg orientert om situasjonen og følger veiledning og påbud fra lokale myndigheter. Den offisielle nettsiden krisinformation.se har informasjon på svensk og engelsk.

Svenske lover og sedvaner skiller seg ikke nevneverdig fra norske, og vil være velkjente for de fleste.

Nasjonale helligdager i Sverige er 1. nyttårsdag, Trettondedag jul (6. januar), Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, nasjonaldagen (6. juni), Midsommarafton (fredagen og lørdagen mellom 19. og 26. juni) og 1. og 2. juledag.

112 er et felles nødtelefonnummer som i Sverige benyttes ved akutt behov for ambulanse, redningstjeneste, politi, fly-, sjø-, fjellredning, vakttelefon for prest eller giftinformasjon.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46.

Ambassadens adresse:
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm, Sverige

Ambassaden kan nås på +46 8 587 236 00. Etter ambassadens åpningstid kobles samtaler direkte til Utenriksdepartementets operative senter (UDops)