Sverige - reiseinformasjon

Fra og med fredag 21. januar endres innreisereglene til Sverige. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktene «Innreise/mellomlanding/utreise» og «Helse».

Fra og med fredag 21. januar fjernes kravet om negativ test for pågående covid-19-infeksjon tatt i løpet av 48 timer før innreise til Sverige. Samtidig gjeninnføres krav om at personer som reiser til Sverige fra land i EU/EØS, inkludert Norden, må kunne fremvise EUs digitale covid-sertifikat eller tilsvarende sertifikat på at de enten er vaksinert mot covid-19, har testet negativ innen 72 timer før ankomst, eller har tilfrisknet fra covid-19 i løpet av de siste 6 måneder. Kravet gjelder for utenlandske statsborgere som er 18 år og eldre, med visse unntak, les mer på nettsidene til svenske myndigheter.

Til og med 20. januar gjelder krav til dokumentasjon på negativ covid-19-test tatt i løpet av 48 timer før innreise til Sverige fra Norge og øvrige EU-EØS-land, med flere.

Les mer om krav til test på Folkhälsomyndighetens nettsider.

Se nettsidene til den svenske regjeringen og svensk politi for mer informasjon om innreiseregler.

Den svenske Folkhälsomyndigheten anbefaler at alle som reiser inn i Sverige tar en PCR-test for covid-19 etter innreise. Anbefalingen omfatter alle, også svenske statsborgere og utlendinger bosatte i Sverige. For personer som regelmessig krysser grensen gjelder det særskilte regler.

For å få vite mer om hvordan teste seg for covid-19 i Sverige, les informasjon på Lämna prov för covid-19. Personer uten symptomer som ikke er i karantene kan reise fritt internt i landet.

Fra land utenfor EU/EØS gjelder med enkelte unntak innreiseforbud.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

I lys av innskjerpet grensekontroll, bør gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort med reiserett, alltid medbringes på reiser til Sverige. Hotell og fly- og fergeselskaper krever ofte pass eller nasjonalt ID-kort ved innsjekking. Sjekk alltid med relevant reiseoperatør eller hotell.

Du finner mer informasjon hos svensk politi.

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) vurderer terrortrusselen mot Sverige årlig. Trusselnivået angis på en skala, fra «ingen trussel» (1) til «svært høy trussel» (5). Siden 2016 har trusselnivået ligget på «forhøyet trussel» (3).

Voldelige islamister og høyreekstreme anses å utgjøre den største terrortrusselen mot Sverige i 2021. 7. april 2017 ble fem mennesker drept og ti skadet på Drottninggatan, Stockholm, i et islamistisk motivert terrorangrep ved bruk av lastebil i høy hastighet. Les Säkerhetspolisens (Säpo) åpne trusselvurdering.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende anbefales å følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Du finner informasjon fra svenske myndigheter på Krisinformation.se og Folkhälsomyndigheten.se.

Se også Utenriksdepartementets svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. Kortet bør tas med når du besøker Sverige.

For kontaktinformasjon til sykehus, helsesenter og andre helsetjenester i Sverige, se Vårdguiden 1177.

Det norske Folkehelseinstituttet har helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. 

Sverige er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Norske reisende er vanligvis Sveriges største utenlandske turistgruppe.

Skytevold og bombeanslag i organiserte gjengmiljøer er et større samfunnsproblem i Sverige enn i sammenlignbare land, inkludert Norden. Med noen unntak skjer voldshandlinger i sosioøkonomisk utsatte områder, som oftest forsteder til de største byene (Stockholm, Gøteborg, Malmø). Svensk politis seneste oversikt over utsatte områder fra 2019 er tilgjengelig.

Reise med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Sverige. Prisene for drosjetjenester kan variere, særlig i Stockholm. Be eventuelt om fastpris før reisen starter (f.eks. til/fra flyplass), og benytt store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir.

I krise- og nødsituasjoner kan ambassaden kontaktes på telefon +46 8 587 236 00 eller e-post: emb.stockholm@mfa.no. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte Utenriksdepartementets operative Senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no.  Les mer om ambassadens åpningstider

I tilfelle av naturkatastrofer eller lignende kriser, er svenske myndigheter ansvarlig for håndtering og helsehjelp i Sverige. Det er viktig at du følger veiledning og påbud fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, TV og radio. Den offisielle nettsiden krisinformation.se har informasjon på svensk og engelsk.

Svenske lover og sedvaner skiller seg ikke nevneverdig fra norske, og vil være velkjente for de fleste.

Nasjonale helligdager i Sverige er 1. nyttårsdag, Trettondedag jul (6. januar), Langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, nasjonaldagen (6. juni), Midsommarafton, 1. og 2. juledag.

112 er et felles nødtelefonnummer som i Sverige benyttes ved akutt behov for ambulanse, redningstjeneste, politi, fly-, sjø-, fjellredning, vakttelefon for prest eller giftinformasjon.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Sverige er +46.

Ambassadens adresse:
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm, Sverige

Ambassaden kan nås på +46 8 587 236 00. Etter ambassadens åpningstid kobles samtaler direkte til Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Ambassadens e-postadresser: emb.stockholm@mfa.no  og konsulat.stockholm@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kart for ambassaden i Stockholm

Sverige. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Sverige