Ghana - reiseinformasjon

Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra lokale myndigheter, da disse kan endres raskt. Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no. Se mer informasjon under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Reisende er ansvarlig for å ha gyldig pass (gyldig seks måneder utover endt reise). Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse, at reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Ghana.

Se avsnittet for Helse for særlige innreiseregler.

For øvrig informasjon om helse og innreise kan nettsiden til gov.uk om Ghana anbefales.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Ghana kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfeber- og covid-19-vaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum på websiden til Ghanas ambassade i Oslo 

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan ghanesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet, må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan ta flere uker.

Ghana er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges automobilforbund.  Ghanesisk førerkort kreves ved lengre opphold. Se Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA).

Kommunikasjon. Mobildekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene mot Burkina Faso, Togo og Elfenbenskysten er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Grensene er porøse og grensekryssing finner sted på tross av at landegrensene er stengt. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Før innreise må man registrere seg på nettsiden Health Declaration Form. Helseskjemaet du genererer vil kunne bli sjekket før avreise og ved ankomst.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser.

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine samt vaksinesertifikat for covid-19-vaksine er obligatorisk. For uvaksinerte gjelder egne regler. Se for øvrig Ghana Health Service og Covid-19 Guidelines – Ghana Civil Aviation Authority (gcaa.com.gh).

***

Helsetilbudet i Ghana er generelt svakt og har dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminnelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

I juli 2022 ble fire tilfelle av Marburg-virus bekreftet i Ghana. Tiltak for å hindre ytterligere spredning, inkludert kontaktsporing og karantene, er i gang. Se Ghana Health Service for mer informasjon. For øvrig informasjon om Marburg-viruset anbefales nettsiden til World Health Organisation.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Ghana er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika.

Reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land.

Ghana er preget av relativt lav kriminalitet. Det har imidlertid forekommet enkelte tilfeller av voldelig kriminalitet rettet mot utlendinger og turister, inkludert kidnapping. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom. Rettsvernet rundt land- og eiendomsforhold er svakt og svindel i den forbindelse forekommer ofte.

Ghana er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (april-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, særlig i byene. Det kan forekomme mindre jordskjelv (normalt under 4 på Richters skala) i og ved Accra.

LHBTI-personer: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn er ikke sosialt akseptert eller tolerert atferd. Seksuell omgang mellom likekjønnede er forbudt ved lov.

LHBTI-personer bør utvise forsiktighet ved bruk av nettbaserte datingtjenester og -applikasjoner.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse.

På grunn av lav notoritet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Ghana. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no eller telefon +233(0)302744300.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Ghana.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk som beherskes av de aller fleste i sør, men av færre på landsbygda i nord.

Nyttige internettsider:

Den ghanesiske regjeringen 

Ghanas ambassade i Oslo

Den norske ambassaden i Accra 

 

Ghana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Ghana.