Ghana - reiseinformasjon

Ghanas landegrenser har vært stengt siden 22. mars 2020. Innreise til landet er for tiden kun mulig via Kotoka International Airport i Accra.

Ghanas landegrenser har vært stengt siden 22. mars 2020. Innreise til landet er for tiden kun mulig via Kotoka International Airport i Accra. Innreisebestemmelsene kan endre seg på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for særlige innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass, visum og vaksinekort. For innreise til Ghana kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) med visum til Ghana samt gult vaksinasjonskort som må framvises ved innreise. Gulfebervaksine er obligatorisk. Se informasjon om visum på websiden til Ghanas ambassade i Oslo www.ghanaembassyoslo.no.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan ghanesiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barnet reiser alene kreves det fullmakt fra begge foreldre på at reise og opphold er godkjent av barnets foreldre. Kopi av pass må følge slike fullmakter.

Mistet pass. Dersom du mister passet må tapet så snart som mulig meldes til lokalt politi og kontakte ambassaden i Accra. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Accra. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager. Utstedelse av regulært pass tar normalt en-to uker.

Ghana er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkeansamlinger.

Trafikk. Man bør være særlig oppmerksom ved ferdsel i trafikken, særlig ved kryssing av veier. Det skjer ofte ulykker. Der hvor man vanligvis har rennesten er det ofte åpne dype kanaler, som regel uten kantsten. Fartsdumper er utbredt også på vanlige landeveier gjennom landsbyer, i tillegg til at det ofte er dårlige veier. Man bør beregne god tid ved langkjøring og det er sparsomt med vei- og redningstjenester. Førerkort. Internasjonalt førerkort (ett-årig) er påkrevd for turister som ønsker å kjøre selv. Se informasjon hos Norges automobilforbund.  Ghanesisk førerkort kreves ved lengre opphold. Se Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA).

Kommunikasjon. Mobildekningen kan være dårlig utenfor byene. Satelittelefon anbefales ved ferdsel og lengre opphold utenfor byene.

Bading. Tidvis sterke havstrømmer kan medføre fare ved bading. Det kan være dårlig badevannskvalitet i sjøen nær større byer. Enkelte strender nær byer og elveutløp kan også være preget av forsøpling.

Terror. Noen av grenseområdene mot Burkina Faso, Togo og Elfenbenskysten er mer utsatt for uroligheter og kriminalitet. Det har tidvis vært innslag av militant islamisme og landeveisrøveri i visse områder. Grensene er porøse og grensekryssing finner sted på tross av at landegrensene er stengt. Man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til og opphold i disse områdene.

Helsetilbudet i Ghana er generelt svakt og har dårlig kapasitet, også i de store byene. Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene med akseptabel standard for behandling av alminelige sykdommer. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard. Malaria og sykdommer som følge av dårlig hygiene er utbredt.

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Vaksine mot gulfeber er obligatorisk. Ghana er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett. Se for øvrig Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksiner ved reise til Afrika .

Reiseforsikring. Ved alvorlig sykdom eller ulykke bør man ha helse- eller reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering med fly til Norge eller andre land. På grunn av det globale reiserådet fra Utenriksdepartementet bør du på forhånd se til at reiseforsikringen faktisk vil gjelde ved reise til og for opphold i og eventuell evakuering fra Ghana.

Koronavirus (covid-19): Koronavirus ble først påvist i Ghana 12. mars 2020 i Accra. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra både norske og ghanesiske myndigheter og holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg da viledninger og anvisninger kan endres raskt. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Dette gjelder også for returreise til Norge.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Innreiserestriksjoner: På grunn av covid-19 har Ghanas grenser vært stengt siden 22. mars 2020. Innreise kan kun skje via Kotoka International Airport i Accra.

Dokumentasjonskrav. Gult vaksinasjonskort som dokumenterer gulfebervaksine er obligatorisk. Fra midnatt 12. desember må alle reisende over 18 år dokumentere ved ankomst at de er fullvaksinert mot korona. Godkjent vaksinasjon er to doser av AstraZeneca, Pfizer, Moderna og Sputnik V, eller en dose av Johnson og Johnson.

Alle reisende til Ghana må for tiden også dokumentere negativ koronatest (PCR) foretatt innen 72 timer før flyavgang. Denne dokumentasjonen må være på papir og bør forefinnes i flere eksemplarer, avhengig av reiserute og flyselskap. Dokumentasjonen skal registreres og lastes opp på følgende nettside. Det skal også på forhånd betales USD 150,- per person på Ghanas koronaportal for en koronatest som foretas ved ankomst på flyplassen i Accra. Barn under fem år er unntatt fra testen.

Husk å skrive ut kvitteringen på papir. Man får ikke forlate flyplassen før testresultatet foreligger, men dette skjer normalt på få minutter. Hver enkelt bør på forhånd registrere et eget helseskjema på helsedepartementets nettside.

Man bør være forberedt på å kunne framvise dokumentasjon både ved avgang og ankomst og det er ens eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Det er påbudt å bruke ansiktsmaske i alle offentlige rom.

Karantene. Det er for tiden ikke obligatorisk med karantene ved innreise til Ghana. Dersom man ikke kan presentere riktig dokumentasjon eller tester positivt for covid-19, vil man bli henvist til 14 dagers karantene på bestemte hoteller og som man selv må betale for. Relevant informasjon kan fås hos ghanesiske helsemyndigheter.

Ghana er preget av relativt lav kriminalitet. Det har imidlertid forekommet enkelte tilfeller av voldelig kriminalitet rettet mot utlendinger og turister, inkludert kidnapping. Nettsvindel er utbredt i Vest-Afrika og det advares mot å ta kontakt på internett med personer man ikke kjenner eller overføre penger til ukjente for kjøp/salg av eiendom. Rettsvernet rundt land- og eiendomsforhold er svakt og svindel i den forbindelse forekommer ofte.

Ghana er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer. I regntiden (april-oktober) kan det være kraftige nedbørsmengder som kan føre til flom, særlig i byene. Det kan forekomme mindre jordskjelv (normalt under 4 på Richters skala) i og ved Accra.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. Homofil praksis er forbudt. På grunn av lav notoritet og utbredt svindel og korrupsjon anerkjenner Norge normalt ikke offentlige dokumenter fra Ghana. Dette gjelder særlig dokumentasjon vedrørende fødsler og ekteskap. Se Folkeregisterforskriften kapittel 8.

Den norske ambassaden i Accra er inntil videre stengt for regulære besøkende, men håndterer konsulære saker etter avtale. Ta kontakt på emb.accra@mfa.no. Ambassaden befinner seg i samme bygning som Nederlands ambassade i Accra og ligger i 89, Liberation Road, Ako Adjei Interchange, Cantonments.

For offisielt landnavn og benevnelser se under Ghana.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk som beherskes av de aller fleste i sør, men av færre på landsbygda i nord.

Nyttige internettsider:

Den ghanesiske regjering 

Ghanas ambassade i Oslo

Den norske ambassade i Accra 

 

Ghana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Ghana.