Ghana - reiseinformasjon

Ghanas grenser har vært stengt siden midnatt 22. mars 2020, men flyplassen i Accra gjenåpnet 1. september. Alle norske borgere oppfordres til å følge med på tiltak og retningslinjer fra norske og ghanesiske myndigheter, da disse kan endres raskt. Se mer informasjon under punktet «Helse». Vi minner om frivillig reiseregistering for norske borgere på reiseregistrering.no.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Ghana er preget av politisk og økonomisk stabilitet og relativt lav kriminalitet. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og vise aktsomhet etter mørkets frembrudd og ved store folkesamlinger.

Det har vært enkelttilfeller av voldelig kriminalitet rettet mot utlendinger og turister, inkludert kidnapping.

Noen av grenseområdene mot Burkina Faso, Togo og Elfenbenskysten er mer usatt for uroligheter og kriminelle handlinger og man bør sette seg nøye inn i den aktuelle situasjonen før eventuelle reiser til disse områdene.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse. Homofil praksis er forbudt.

Ghana er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (april –oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i byene. Accra ligger på en forkastning hvor det har vært mindre rystelser de siste årene (under 4 på Richters skala). Tidvis sterke havstrømmer utenfor Ghanas strender kan være farlig ved bading.

Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika, og det advares mot å ta kontakt på Internett med personer man ikke kjenner.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Ghana oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum til Ghana. Informasjon fås fra Ghanas ambassade i Oslo  Det kreves gulfebervaksine, og vaksinasjonskort må fremvises ved innreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Koronaviruset ble først påvist i Ghana 12. mars 2020 i Accra. Helsetilbudet i Ghana er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Det er påbudt med ansiktsmaske i offentlige rom.

Ghanas grenser er stengt bortsett fra flyplassen i Accra, som ble gjenåpnet 1. september.

Det kreves dokumentasjon på negativ koronatest (PCR) foretatt innen 72 timer før flyavgang. Det er også påkrevet maskebruk og koronatest ved ankomst (testen koster 150 USD, 30 minutters ventetid). Barn under 5 år slipper test på flyplassen.

Ved negativ test slipper man karantene. Dersom testen er positiv blir man henvist og transportert til bestemte hoteller for 14-dagers karantene. Hotellopphold må dekkes av den reisende. Ytterligere informasjon fås fra Ghanas ambassade i Oslo.

Relevant oppdatert informasjon om pandemien kan finnes på Ghana's outbreak response management updates

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Ghana er malariaområde. Forebyggende medisinering anbefales, samt myggmiddel og myggnett.

Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommene. Det finnes også tannklinikker av akseptabel standard.

For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Det oppfordres til å tegne reiseforsikring som dekker uttransportering ved alvorlig sykdom eller skader etter ulykker.


Praktisk informasjon

Den norske ambassaden i Accra er stengt for publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post: emb.accra@mfa.no.

Offisielt navn er Republic of Ghana. Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk, som beherskes av de aller fleste i sør, men av færre på landsbygda i nord. 

Internasjonalt førerkort er påkrevet for turister som ønsker å kjøre selv. Ghanesisk førerkort kreves ved lengre opphold.

Det er mobildekning i store deler av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veier.

Nyttige internettsider: Den ghanesiske regjeringens nettsider