Ghana - reiseinformasjon

Ghana regnes som velfungerende og stabilt, og er et av de letteste landene å besøke i Afrika. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Det er noe norsk turisme i Ghana.

Snarveier:

Sikkerhet

Ghana er velfungerende, sammenlignet med de fleste andre land i regionen. Kriminaliteten er relativt begrenset. Kriminalitet som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og svindel.

Hendelser kan likevel skje både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner etc. 

I forbindelse med valgkampen foran parlaments- og presidentvalg kan det forekomme uroligheter, neste valg er planlagt avholdt i desember 2016. Demonstrasjoner kan forekomme i byene, men oftest av ikke voldelig karakter. Reisende bør like fullt vise varsomhet ved store folkeansamlinger.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkl. narkotikabesittelse, og det er straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer.

Ghana er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (april –oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i nord. I juni 2015 omkom 150 mennesker i løpet at noen timers nedbør, de fleste i Accra. Veier blir oversvømt, åpne avløp fylt av vann, også flytrafikk blir hemmet.

Ghana bidrar med styrker, logistikk og materiell i konflikten i Mali, dette kan gi en viss risiko for «straffende» terroraksjoner. Det er også interne konflikter mellom lokale konger om makt og landrettigheter, særlig i Yendi i Northern Region og Bawku i Upper East Region. Begge områder er ligger langt vekk fra Accra.

Det advares mot å ta kontakt på internett med personer en ikke kjenner. Det er utbredt nettsvindel i Vest-Afrika.

Norske borgere som oppholder seg i eller planlegger reise til Elfenbenskysten oppfordres til å registrere sin reise via www.reiseregistrering.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum til Ghana. Visum kan, ifølge offisielle reiseråd fra Ghana, ikke anskaffes ved ankomst eller grenseovergang.

Visum kan søkes ved Ghanas ambassade i København. Dette bør gjøres i god tid før avreise, da behandlingstiden er ca. tre uker. Adgang til lengre arbeidsopphold i Ghana må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Det kreves gulfebervaksine, og vaksinasjonskort må fremvises ved innreise.


Helse

Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. Malaria er utbredt, særlig i regntiden. Det anbefales å kle myggen ute i skumring/om kvelden, og bruke myggspray på åpne hudområder. Myggnett kan brukes om natten.

Drikkevann kjøpes på flasker eller i plastposer, og er lett tilgjengelig. Frukt og grønnsaker må vaskes nøye, f.eks. i klorin-oppløsning eller saltet vann. Utbredelse av HIV/AIDS i Ghana er relativt begrenset (rundt fire prosent). Det finnes private sykehus og klinikker i de store byene av akseptabel standard for behandling av de alminneligste sykdommer. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Det finnes også tannklinikker av god standard. Det kan være lurt å høre med ditt reiseforsikringsselskap hva de dekker av syketransport o.l.

Ghana har ikke blitt direkte rammet av Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, heller ikke land med grense mot Ghana. Ebolaepidemien i Liberia, Sierra Leone og Guniea sies nå å være under kontroll. Reisende kan ta kontakt med norsk lege/helsemyndigheter for ytterligere informasjon før avreise. Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmesider.


Praktisk informasjon

Offisielt navn er Republic of Ghana og landet har om lag 27 millioner innbyggere. President er John Dramani Mahama. Hovedstaden er Accra med tre millioner, andre store byer er Kumasi, Sekondi-Takoradi og Tamale. Valuta er Ghana Cedis, som er ca. NOK 2,2.

Ghana gjennomførte i desember 2012 både president- og parlamentsvalg. Valgresultatet ga et relativt solid flertall for Den nasjonale Demokratiske kongressen (NDC).  Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. Regjeringsmakten har lenge vekslet mellom det sosialdemokratiske partiet NDC og det markedsliberale Det nye patriotiske partiet (NPP).

Ghana ble i 2010 oppgradert fra å være et "lavinntektsland" til å være et "mellominntektsland". Tjenesteytende sektor utgjør nå ca. 50 prosent av BNP, mens industrien og landbruket utgjør ca. 25 prosent hver. Dette gjør Ghana til en relativt moderne økonomi sammenlignet med de fleste andre afrikanske land. Ghanas økonomi var lenge avhengig av eksport av gull og kakao, men i 2010 begynte landet også å utvinne olje, noe som førte til rask økonomisk vekst. Veksten har avtatt siste to år, med høye budsjettunderskudd, stor offentlig opplåning, i tillegg til lave oljepriser. Ghana har kommet kort i økonomisk diversifisering, og er fortsatt et råvareavhengig land med stor grad av import.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er engelsk, som beherskes av de aller fleste i sør, færre på landsbygda i nord. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Ghana. De lokale hovedspråkene er twi, ewe, fante, ga og hausa.

Det er generelt sett ikke nødvendig å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning. Dette gjelder også for besøkende kvinner i muslimske områder i nord. Imidlertid bør det tas hensyn under religiøse helligdager.

Det er 220 volt vekselstrøm, britisk type med tre pluggers stikkontakt. Spenningen kan variere og strømbrudd forekommer daglig. De fleste hoteller har aggregat. Det er GSM-dekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veier.

Banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 8 og stenger rundt kl. 17.00. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og lørdager, samt søndager etter kirketid.

Ghana har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig i de store hotellene, butikkene og restaurantene. ATM automater er lett tilgjengelig i de større byene.

Ghana er i tidssone GMT, dvs. 1 time «etter» Norge om vinteren og 2 timer ved sommertid.

Klimaet i Ghana har to primærårstider; tørr årstid november – mars og regntid april – oktober. Temperaturen kan forventes å ligge 25-35 grader, avhengig av årstid og geografi.

Offentlig transport fungerer til en viss grad, men kan ta lang tid. Minibusser benyttes i offentlig transport, og disse er ofte i dårlig forfatning. Billeie med sjåfør er tilgjengelig i byene, og anbefales heller enn offentlig transport. Taxi av varierende kvalitet er lett tilgjengelig i byene, og er rimelig.

Nyttige internettsider: www.ghana.gov.gh www.ghanaweb.com