Papua Ny-Guinea - reiseinformasjon

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Port Moresby. Ansvarlig ambassade for landet er den norske ambassaden i Canberra, Australia.

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene i fra den 26. mars innført innreisenekt for utenlandske statsborgere. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Det er for tiden økende politisk ustabilitet i Papua Ny-Guinea og det er rapportert om opptøyer og økt kriminalitet. Den økende ustabiliteten skyldes særlig valget i juli (2017), og det er forventet at dette vil vedvare frem til den politiske situasjonen er avklart.

Reisende bør utvise stor grad av forsiktighet, følge med på lokale nyheter og unngå store folkeansamlinger.

Kriminalitetsnivået er høyt og ofte rettet særskilt mot kvinner. Det anbefales å benytte transport arrangert av hotellet, ikke offentlig transport – heller ikke drosje. Man bør ikke ferdes ute etter mørkets frembrudd.

Sikkerhetssituasjonen er alvorlig. Væpnet ran, bilkapring, overfall, voldtekt og andre typer kriminelle handlinger er utbredt særlig i urbane strøk. Gjengkriminalitet er særlig utbredt.

Risiko for terrorhendelser på Papua Ny-Guinea ansees som lav. Papua Ny-Guinea har strenge straffer for inn- og utførsel, besittelse, bruk og salg av narkotika. Det er videre strenge straffer for besittelse av våpen og pornografi. Homoseksualitet er forbudt og kan straffes med fengsel. Papua Ny-Guinea har gjeninnført dødsstraff for enkelte forbrytelser.

I Papua Ny-Guinea er det venstrekjøring. Veikvaliteten er generelt dårlig. Hold alltid alle vinduer lukket og bildører låst under kjøring. Blir du involvert i trafikkulykker hvor det ikke er fare for liv eller helse, bør du straks kjøre videre til nærmeste politistasjon og be om assistanse. Unngå å stanse ved "veisperringer" med mindre du er helt sikker på at den er satt opp av politiet. Hvis ikke, snu og kjør en alternativ rute.

Væpnede demonstrasjoner og opptøyer kan forekomme i de store byene. Sammenstøt har forekommet på markeder i blant annet Port Moresby og Lae. Etniske motsetninger, spesielt i Highlands-regionen, har ført til slagsmål og væpnede kamper.

Fjellområdet i Bougainville, særlig ved den gamle Panguna-gruven, er forbudt område ("No Go Zone"). Utlendinger som reiser inn i dette området uten tillatelse fra Papua Ny-Guineas myndigheter, risikerer arrestasjon, forhør og konfiskering av reisedokumenter.

Man bør kun bære med seg små mengder kontanter og alltid oppbevare kopier av viktige dokumenter (pass, billetter, bankkort osv.) separat fra originalene. Verdifulle eiendeler bør oppbevares innlåst. Det er heller ikke anbefalt å oppbevare kredittkort, kontanter og reisesjekker samlet. Spre risikoen slik at du ikke blir uten betalingsevne dersom du rammes av tyveri.

Papua Ny-Guinea har flere aktive vulkaner og det forekommer fra tid til annen vulkanutbrudd, jordskjelv samt jordskred. For råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i tilfelle jordskjelv, se Emergency Management Australia (EMA).

Tropiske stormer med store nedbørsmengder og oversvømmelser kan forekomme i Papua Ny-Guinea. Landet kan også rammes av tsunami. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finnes her.

I en krisesituasjon der det er grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene.

Det anbefales at du sjekker Utenriksdepartementets offisielle reiseråd før du reiser. I tillegg anbefales du å laste ned brosjyren Reiseklar, som gir råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Norge er representert ved honorært konsulat i hovedstaden Port Moresby. Ansvarlig norsk ambassade er den norske ambassaden i Canberra.

Lokale nødnummer er 000 for politi i Port Moresby og endel andre byer/tettsteder. Nødnumre kan variere mellom de ulike byer/regioner.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no  

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Papua Ny-Guinea. Visum for en periode på 60 dager kan kjøpes ved ankomst på flyplass for ca. 200 kroner. Det anbefales likevel av reisende ordner med visum før ankomst. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt innreisedato, man må kunne fremvise returbillett.

Nordmenn trenger visum for reiser til Papua Ny-Guinea. Visum for en maksimumsperiode på 60 dager kan kjøpes ved ankomst på flyplassen i Papua Ny-Guinea og koster ca. 200 norske kroner. Det anbefales imidlertid å skaffe visum før innreise. Passet må ha minimum gyldighetstid på seks måneder ved innreise. Man må også kunne fremvise returbillett. Det er mulig å søke om forlengelse av visumet på maksimum 30 dager.

Visumregler og andre bestemmelser om inn- og utreise til Papua Ny-Guinea endres ofte. Kontakt nærmeste papuanske ambassade eller konsulat for oppdatert informasjon.

Ved avreise fra den internasjonale flyplassen i Port Moresby må man betale en utreiseskatt på PGK 30, ca. NOK 85.

Man trenger spesiell importtillatelse for å bringe matvarer, frø, krydder, levende eller tørkede planter, dyr og dyreprodukter inn i Papua Ny-Guinea. For mer informasjon se PNG Immigration and Citizenship Service.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene fra den 26. mars innført innreisenekt for utenlandske statsborgere. Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health. Det er myndighetene på Papua Ny-Guinea som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Papua Ny-Guinea.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer som malaria, japansk encefalitt, denguefeber, tuberkolose og vannbårne parasitter er utbredt i Papua Ny-Guinea. Hiv/aids er også utbredt og antall smittede har økt de siste årene.  Reisende bør nøye sjekke Folkehelseinstituttets veiledninger og anbefalinger før avreise.

En rekke sykdommer er utbredt i Papua Ny-Guinea og reisende bør derfor nøye sjekke Folkehelseinstituttets veiledninger og anbefalinger før avreise. Helsevesenet er begrenset og standarden dårlig etter norsk målestokk. Det finnes sykehus, legekontorer og apotek med de fleste vanlige medisiner i byene, men forholdene er langt dårligere i utkantstrøk. Dette gjelder også langs Kokoda Track.

Ambassaden oppfordrer på det sterkeste å ha alle nødvendige vaksiner i orden samt en god reiseforsikring som dekker sykehusopphold mv. Snakk med din lege om hvordan du kan beskytte deg best mulig mot sykdommer når du er ute og reiser. Se Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet for ytterligere informasjon.

Malaria er utbredt over hele landet, og denguefeber er vanlig langs kysten. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå myggstikk og insektbitt. Tuberkulose er også vanlig. Hiv/aids blir et stadig mer alvorlig problem i Papua Ny-Guinea og andre seksuelt overførbare sykdommer er utbredt i urbane strøk.

For øvrig bør en ta alle de vanlige hygieniske forholdsregler for opphold i tropene. Vann bør kjøpes på flaske eller kokes før det drikkes eller brukes i mat, og reisende bør unngå å spise isbiter og rå eller lite kokt mat. Lokale vannkilder kan være forurensede og farlige, så det er viktig å sørge for tilgang på rent vann til alle tider.

Farlige parasitter finnes i flere av elvene i Papua Ny-Guinea. Søk hjelp dersom du opplever feber og/eller diaré etter kontakt med vann.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Papua Ny-Guinea er +675. Papua Ny-Guinea ligger ni timer foran Norge. Visa, Mastercard, Diners og Amex kan benyttes i de fleste hoteller, restauranter og butikker.

Å reise i Papua Ny-Guinea kan være utfordrende da infrastrukturen er dårlig og det kan være vanskelig å få tak i informasjon om landet i forkant av reisen. Papua Ny-Guinea ligger ni timer foran Norge . Strøm benytter 240V og trepunktsstøpsler.

Engelsk er offisielt språk i tillegg til Tok Pisin (pidgin) og Motu. Totalt snakkes det omlag 820 forskjellige språk i Papua Ny-Guinea. Befolkningen er kulturelt og geografisk svært ulikeartet og består av 700 forskjellige kulturelle grupper, hvorav mange er i konflikt med hverandre. Særlig i de sørlige høylandet kan det utvikle seg farlige situasjoner som følge av tvister mellom kulturelle grupper.

Papua Ny-Guinea har en konservativ standard når det gjelder bekledning og adferd. Både kvinner og menn bør ta hensyn og unngå å støte noen ved valg av klær. Sandaler kan være forbudt i visse restauranter og barer. Det anbefales at man ber om tillatelse før man tar bilder av enkeltpersoner og kulturelle steder.

I Papua Ny-Guinea praktiseres også skikken "øye for øye, tann for tann". Unngå derfor å fornærme noen eller opptre slik at du blir møtt med erstatningskrav eller andre former for utenomrettslig gjengjeldelse.

Vanlige kredittkort som Visa, Mastercard, Diners og Amex kan benyttes i ledende hoteller, restauranter, butikker og bilutleiefirmaer. Kontanter kan veksles på flyplassen eller i banker. Offentlige kontorer er åpne mandag til fredag fra 0745 – 1600. Banker holder åpent mandag til torsdag 0900-1500 og fredag 0900-1600. Butikker og private selskaper holder normalt åpent mandag til fredag 0800-1630 og lørdag 0800-1200. Minibanker er relativt vanlig i byer, men kun ANZ og Westpac automater godtar utenlandske bankkort.

Kontakt det honorære konsulatet i Port Moresby for mer informasjon:
Royal Norwegian Consulate General
Turumu Street, Boroko
Port Moresby
Tlf: +675 3255 411
Fax: +675 3250 167
E-post: pngnorway@brianbell.com.pg