Velg land

Papua Ny-Guinea - reiseinformasjon

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Port Moresby. Ansvarlig ambassade for landet er den norske ambassaden i Canberra, Australia.

Papua Ny-Guineas grenser er åpne for innreise, men det er innført covid-19-spesifikke innreisekrav. Visum ved ankomst er for tiden suspendert og reisende må søke om visum før avreise. Se Papua Ny-Guineas immigrasjonsmyndigheters hjemmeside.  For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Norske borgere trenger visum for opphold i Papua Ny-Guinea. Visum ved ankomst er for tiden suspendert og reisende må søke om visum før avreise. Se Papua Ny-Guines immigrasjonsmyndigheters hjemmeside. Pass må være gyldig i inntil seks måneder ved innreise og man må kunne fremvise returbillett. Det er mulig å søke om forlengelse av visumet på maksimum 30 dager. Visumregler og andre bestemmelser om inn- og utreise til Papua Ny-Guinea endres ofte. Kontakt nærmeste papuanske ambassade eller konsulat for oppdatert informasjon. Mer informasjon er også tilgjengelig på myndighetenes nettsider.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Utreiseavgift: Ved avreise fra den internasjonale flyplassen i Port Moresby må man betale en utreiseskatt på PGK 30, ca. NOK 85.

Toll: Man trenger spesiell importtillatelse for å bringe matvarer, frø, krydder, levende eller tørkede planter, dyr og dyreprodukter inn i Papua Ny-Guinea.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Papua Ny-Guinea ansees som lav.

Demonstrasjoner: Det kan forekomme politisk ustabilitet. Reisende bør utvise stor grad av forsiktighet, følge med på lokale nyheter og unngå store folkeansamlinger. Væpnede demonstrasjoner og opptøyer kan forekomme i de store byene. Sammenstøt har forekommet på markeder i blant annet Port Moresby og Lae. Etniske motsetninger, spesielt i det sørlige høylandet, har ført til slagsmål og væpnede kamper.

Trafikk: Veikvaliteten er generelt dårlig. Hold alltid alle vinduer lukket og bildører låst under kjøring. Blir du involvert i trafikkulykker hvor det ikke er fare for liv eller helse, bør du straks kjøre videre til nærmeste politistasjon og be om assistanse. Unngå å stanse ved "veisperringer" med mindre du er helt sikker på at den er satt opp av politiet. Hvis ikke, snu og kjør en alternativ rute.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI. 

Koronavirus (covid-19): Papua Ny-Guineas grenser er åpne for innreise, men det er innført covid-19-spesifikke innreisekrav. Det er ikke krav om PCR-test før avreise, men reisende må dokumentere fullvaksinasjon før innreise. Visum ved ankomst er for tiden suspendert og reisende må søke om visum før avreise via nettsiden  Evisa Portal Temporary Measures.

Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du  internettsidene til Ministry of Health.

Sykdommer: Malaria er utbredt over hele landet, og denguefeber er vanlig langs kysten. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå myggstikk og insektbitt. Japansk encefalitt og vannbårne parasitter er utbredt i Papua Ny-Guinea. Tuberkulose er også vanlig.

Hiv/aids blir et stadig mer alvorlig problem i Papua Ny-Guinea og andre seksuelt overførbare sykdommer er utbredt i urbane strøk.

Reisende bør nøye sjekke Folkehelseinstituttets veiledninger og anbefalinger før avreise.

Sykehus: Helsevesenet er begrenset og standarden dårlig etter norsk målestokk. Det finnes sykehus, legekontorer og apotek med de fleste vanlige medisiner i byene, men forholdene er langt dårligere i utkantstrøk. Dette gjelder også langs Kokoda Track.

Mat og drikke: Vann bør kjøpes på flaske eller kokes før det drikkes eller brukes i mat, og reisende bør unngå å spise isbiter og rå eller lite kokt mat. Lokale vannkilder kan være forurensede og farlige, så det er viktig å sørge for tilgang på rent vann til alle tider.

Alle reisende til Papua Ny-Guinea må være fullvaksinerte og fremvise vaksinebevis.

Kriminalitetsnivået er høyt og ofte rettet særskilt mot kvinner. Væpnet ran, bilkapring, overfall, voldtekt og andre typer kriminelle handlinger er utbredt særlig i urbane strøk. Gjengkriminalitet er særlig utbredt. Det anbefales å benytte transport arrangert av hotellet, ikke offentlig transport – heller ikke drosje. Man bør ikke ferdes ute etter mørkets frembrudd.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Papua Ny-Guinea som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tropiske stormer med store nedbørsmengder og oversvømmelser kan forekomme i Papua Ny-Guinea.

Vulkaner/jordskjelv: Papua Ny-Guinea har flere aktive vulkaner, og det forekommer fra tid til annen vulkanutbrudd, jordskjelv samt jordskred. Landet kan også rammes av tsunami.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Fjellområdet i Bougainville, særlig ved den gamle Panguna-gruven, er forbudt område ("No Go Zone"). Utlendinger som reiser inn i dette området uten tillatelse fra Papua Ny-Guineas myndigheter, risikerer arrestasjon, forhør og konfiskering av reisedokumenter.

Papua Ny-Guinea har strenge straffer for inn- og utførsel, besittelse, bruk og salg av narkotika. Det er videre strenge straffer for besittelse av våpen og pornografi. Homoseksualitet er forbudt og kan straffes med fengsel.

Papua Ny-Guinea har gjeninnført dødsstraff for enkelte forbrytelser.

Papua Ny-Guinea har en konservativ standard når det gjelder bekledning og atferd. Både kvinner og menn bør ta hensyn og unngå å støte noen ved valg av klær. Sandaler kan være forbudt i visse restauranter og barer. Det anbefales at man ber om tillatelse før man tar bilder av enkeltpersoner og kulturelle steder.

I Papua Ny-Guinea praktiseres også skikken "øye for øye, tann for tann". Unngå derfor å fornærme noen eller opptre slik at du blir møtt med erstatningskrav eller andre former for utenomrettslig gjengjeldelse.

LHBTI-personer: Seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn er ulovlige.

Lokalt nødnummer er 000 for politi i Port Moresby og endel andre byer/tettsteder. Nødnumre kan variere mellom de ulike byer/regioner.

Norge er representert ved honorært norsk generalkonsulat i Port Moresby. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Papua Ny-Guinea.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no
UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Papua Ny Guinea. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS