Den sentralafrikanske republikk - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sudan

Sikkerheten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) er dårlig i store deler av landet inkludert i hovedstaden Bangüi. Situasjonen i Bangüi er likevel noe bedret siden årsskiftet 2014/2015 som følge særlig av økt nærvær av internasjonale sikkerhetsstyrker.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Den sentralafrikanske republikk - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Den sentralafrikanske republikk.                

 

Sikkerhet

Sikkerheten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) er dårlig i store deler av landet inkludert i hovedstaden Bangüi.

Situasjonen i Bangüi er likevel noe bedret siden årsskiftet 2014/2015 som følge særlig av økt nærvær av internasjonale sikkerhetsstyrker. I vestlige deler av SAR inkludert langs hovedtransportårene til Kamerun er også sikkerheten noe bedret. Grunnleggende sikkerhetsutfordringer preger imidlertid fortsatt SAR og vil gjøre det i lang tid framover. Sentralmakten inklsive politi, rettsapparat og forvaltning er svak og har ofte liten tilstedeværelse og kontroll i distriktene. Opprørsbevegelsene ex-Seleka og anti-Balaka kontrollerer ulike deler av landet.

Manglende myndighetskontroll og opprørsbevegelsenes tilstedeværelse innebærer betydelig fare for  kriminalitet ogh voldskriminalitet både i deler av Bangüi og utover landet. Generelt er det forbundet med fare å bevege seg rundt uten solide sikringstiltak. Det er rapportert om kidnappinger og kidnappingsforsøk fra ulike deler av landet. Myndighetskontrollerte sjekkposter i og rundt hovedstaden kan være vanskelig å passere uten bestikkelser, selv om antallet er redusert etter innsats fra de internasjonale sikkerhetsstyrkene. Det finnes dessuten sjekkposter i distriktene kontrollert av opprørsgrupper eller kriminelle.

Fotoforbud praktiseres strengt og fotografering bør bare skje med tillatelse.

Norske borgere som oppholder seg kortere eller lengre tid i Sudan oppfordres til å registrere sine reiser på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Ansvarlig norsk ambassade for Den sentralafrikanske republikk er den norske ambassaden i Khartoum, Sudan. Norge har pt ikke konsulat i Den sentralafrikanske republikk.

I nødsituasjon oppfordres det til å kontakte ambassaden i Khartoum på telefon  +249 187 188 100  / +47 23 95 21 00

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 0000 eller pr e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for å besøke Den sentralafrikanske republikk.

Gyldig pass, visum og bevis for gulfeber-vaksine er påkrevet for innreise til landet. Ta kontakt med Den sentralafrikanske republikks ambassade i Paris (tlf: + 33 1 42244256). Franske ambassader kan vanligvis også skrive ut innreisevisum til Den sentralafrikanske republikk (SAR).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.


Helse

Reisende oppfordres til å gjøre seg kjent med offisielle helsefaglige reiseråd, veiledning og oversikt over anbefalte vaksiner hos Folkehelseinstituttet.

Besøkende må til enhver tid medbringe vaksinasjonskort med bevis for at de har tatt vaksine mot gulfeber. Dette håndheves strengt ved innreise. SAR ligger i meningokokk-beltet som strekker seg fra Senegal i vest til Etiopia i øst. Siden midt på 1990-tallet har forekomsten av hjernehinnebetennelse i dette området vært svært høy. Vaksine mot hjernehinnebetennelse er derfor anbefalt. Ta kontakt med Institutt for Folkehelse eller en reiseklinikk seks-åtte uker før avreise for å få rede på hvilke andre vaksiner som er påkrevd.

Helsetilbudet er svært begrenset og mange steder ikke-eksisterende. Med mindre du er akutt syk bør du derfor søke medisinsk hjelp i hovedstaden.


Praktisk informasjon

Den sentralafrikanske republikk (SAR) har en dårlig utbygd infrastruktur og store deler av landet er utilgjengelig. Oubangui-elven er farbar for sjøgående fartøyer nedenfor Bangui. Eneste internasjonale lufthavn er Mpoko utenfor Bangüi.

Det finnes noen få minibanker i landet, og penger kan veksles i bank i Bangüi, Berbérati og ved hoteller. Åpningstider i bankene 07-11.30, mandag til fredag. Gebyrene ved hotellene er ofte svært høye.

Nasjonale helligdager - Republikkens dag, 1. desember.

Tidsforskjell: GMT +1.
Landkode +236. Telefonnettet, både for fasttelefon og mobilnettet er begrenset utenfor hovedstaden.

Språket i SAR er fransk (offisielt), sango (nasjonalspråk), og andre lokale språk.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og blir hardt straffet.

Reisende bør alltid medbringe pass eller en kopi av passet.

Det er forbudt å fotografere offentlige bygninger, militære installasjoner og deres omgivelser. Politiet eller offentlige myndigheter kan utstede tillatelse til fotografering av spesielle områder. I praksis krever all fotografering tillatelse. I motsatt fall kan man bli utsatt for ubehageligheter og forsøk på å presse fram bestikkelser/korrupsjon. Be om tillatelse før du tar bilder av lokalbefolkningen.