Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Abu Dhabi, tjenestested Dubai (53/15)

Fra 1. september 2015 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Dubai ledig. Tjenestetiden er to år, med mulighet for forlengelse oppad til fire år. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Abu Dhabi.   Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter. ...

Søknadsfrist: 09.03.2015

Program officer (Human Rights Development), World Bank (two year term), Washington D.C.

GENERAL INFORMATION Title:  Sr Program Officer (Human Rights Development) Grade: GG Level Division/VPU:  Nordic Trust Fund Secretariat, Governance Global Practice, GGODR Duty Location:  Headquarters, Washington D.C. Appointment Type: Two-Year Term BACKGROUND The Nordic Trust Fund (NTF) has been established, under the supervision of a World Bank-wide Steering Committee, to help the World Bank ...

Søknadsfrist: 18.03.2015

Hospitant (rådgiver/seniorrådgiver), EØS-senteret, Avdelingen for Europa og handel (51/15)

  Det er ledig engasjement som hospitant (12 måneders varighet) i EØS-senteret i Utenriksdepartementet. EØS-senteret ble etablert 1. februar 2015, og er en sammenslåing av den tidligere EØS/EFTA-seksjonen og arbeidet med justis- og Schengen-relaterte saker. ...

Søknadsfrist: 05.03.2015

ID-ekspert (ambassadesekretær), midlertidig; ved den norske ambassaden i Amman - Utlysning nr. 43/15

Utenriksdepartementet har ansvar for ID-kontroll i nær 240 000 utlendings- og pass-saker ved 94 utenriksstasjoner. Volum og geografisk spredning medfører at utfordringene er store i forhold til å bygge- og opprettholde kompetanse om ID-kontroll. Når en ...

Søknadsfrist: 08.03.2015

ID-ekspert (ambassadesekretær), midlertidig; ved den norske ambassaden i Abuja - Utlysning nr. 42/15

Utenriksdepartementet har ansvar for ID-kontroll i nær 240 000 utlendings- og pass-saker ved 94 utenriksstasjoner. Volum og geografisk spredning medfører at utfordringene er store i forhold til å bygge- og opprettholde kompetanse om ID-kontroll. Når en ...

Søknadsfrist: 08.03.2015

ID-ekspert (ambassadesekretær), midlertidig; ved den norske ambassaden i New Delhi - Utlysning nr. 41/15

Utenriksdepartementet har ansvar for ID-kontroll i nær 240 000 utlendings- og pass-saker ved 94 utenriksstasjoner. Volum og geografisk spredning medfører at utfordringene er store i forhold til å bygge- og opprettholde kompetanse om ID-kontroll. Når en ...

Søknadsfrist: 08.03.2015

ID-ekspert (ambassadesekretær), midlertidig; ved den norske ambassaden i Kampala - Utlysning nr. 40/15

Utenriksdepartementet har ansvar for ID-kontroll i nær 240 000 utlendings- og pass-saker ved 94 utenriksstasjoner. Volum og geografisk spredning medfører at utfordringene er store i forhold til å bygge- og opprettholde kompetanse om ID-kontroll. Når en ...

Søknadsfrist: 08.03.2015

UN Youth Volunteer (Regional Youth Project Officer), UNDP/Egypt (Cairo)

  The UN Youth Volunteers Programme for Norwegian nationals is financed by the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs and implemented by the United Nations Volunteers (UNV) Programme.   This initiative provide university graduates the opportunity to offer their services to developing countries for a 12-month period.  The UNV Programme contributes to peace and development through volunteerism.  UNV is inspired by the conviction that ...

Søknadsfrist: 28.02.2015

Spesialutsendinger for politisaker ved ambassaden i Beograd (45/15)

Fra 14. september 2015 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Beograd ledig. Tjenestetiden er 2 år med mulighet for forlengelse oppad til 4 år. Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt ambassaden i Beograd, Serbia.   Spesialutsendingen er sideakkreditert til Montenegro, Bosnia & Herzegovina og Kroatia (Virksomhetsområdet er ...

Søknadsfrist: 09.03.2015