Kultur- og likestillingsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren besøker ASVL

Sted: Økern