Åpning av det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011

Sted:

Lørdag 18. juni klokken 16.00 åpner regjeringen det nasjonale minnestedet etter terroren i regjeringskvartalet og på Utøya. H.K.H. Kronprins Haakon, statsminister Jonas Gahr Støre og ordføreren i Hole kommune Syver Leivestad deltar på åpningen. Overlevende, etterlatte, frivillige, hjelpemannskaper og andre deltar også.

Program lørdag 18. juni, Utøyakaia, Hole kommune.

14.00-15.00: Pressevisning.

Arkitekten for minnestedet og representanter fra Statsbygg gir en presentasjon av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia, og viser presse rundt på området. Det blir muligheter for å ta bilder.

Etter pressevisningen, klokken 15.00, vil området åpnes for publikum. Presse vil da bli tilvist et fast sted. Av hensyn til gjestene må presse oppholde seg på presseområdet til åpningen er avsluttet. Intervjuer må avtales på forhånd og gjennomføres på presseområdet.           

16.00.-16.50: Åpning av det nasjonale minnestedet.

Program:

 • Musikkinnslag ved Daniel Kvammen
 • Tale ved statsminister Jonas Gahr Støre 
 • Tale og diktopplesning ved leder av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli Lisbeth Røyneland og styremedlem Merete Stamneshagen
 • Musikkinnslag ved Eva Weel Skram
 • Tale ved ordfører i Hole kommune Syver Leivestad
 • Tale ved AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem
 • Musikkinnslag ved Daniel Kvammen og Eva Weel Skram
 • Navneopplesing
 • Ett minutt stillhet
 • Trompetsolo ved Magnus Aannestad Oseth
 • Rosenedleggelse

 

Statsministerens kontor legger til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Åpningen av det nasjonale minnestedet kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende åpningen direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Vi ber presse vise hensyn ved publisering av bilder, og unngå bilder som viser ansikter av gjester som deltar på åpningen eller navn på drepte uten at dette er avtalt med berørte. 

Påmelding:

Presse som ønsker å delta kan melde seg på til ingvild.sahl@kdd.dep.no innen 14. juni. Det er begrenset antall plasser. Dersom dere kun ønsker å delta på pressevisningen eller åpningen ber vi om at dere presiserer dette i påmeldingen. Ved spørsmål, kontakt Ingvild Sahl på tlf. 958 70 541.

 

Etter åpningen vil vi legge til rette for intervjuer med statsministeren. For intervjuavtale med statsministeren, send e-post til: Robin.Vienberg@smk.dep.no innen 16. juni.

Pressekontakter for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no

Praktisk informasjon:

Det er ikke mulig å parkere på eller ved Utøyakaia. Presse må parkere ved Sundvolden hotel. Her vil presse bli registrert og akkreditert, før de blir fraktet i busser til Utøyakaia. Vi anbefaler å møte på Sundvolden hotel i god tid før pressevisningen og senest klokken 13.30. Ta med gyldig ID og pressekort.