Forsvarets minnedag

Sted: Akershus festning

Kun for pressen

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar under markeringen av Forsvarets minnedag på Akershus festning i Oslo.

Se mer informasjon om minnedagen her: Forsvarets minnedag - Forsvaret