Forsvarsministeren besøker Sjøforsvaret på Haakonsvern mandag 26. september

Sted: Haakonsvern

Kun for pressen

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Bergen 26. september.

Gram skal møte ledelse og personell ved Sjøforsvarets base på Haakonsvern. Han skal få orientering ved Nasjonal Sjøoperasjonssenter, besøke fregattskvadronen, Bogøytoppen, minerydderskvadronen og korvettskvadronen. Sjef Sjøforsvaret er vertskap for besøket som varer hele dagen.

 

Priv-til-red.:

I programmet er det lagt opp til et pressemøte fra klokken 13.00 om bord i KNM Fridtjof Hansen. Påmelding til mhayes@mil.no senest søndag 25. september. Oppmøte senest kl. 12:20 ved Hovedporten Haakonsvern. Ta med gyldig legitimasjon.

Forsvarsministeren og Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen vil være tilgjengelig for spørsmål for pressen om bord i fregatten.

Pressekontakt for forsvarsministeren: Lars Gjemble, e-post: LGJ@fd.dep.no, mobil 90 97 38 91.

Pressekontakt for Sjøforsvaret Orlogskaptein Michel Hayes, e-post mhayes@mil.no, mobil 98 81 12 46.