Kultur- og likestillingsministeren besøker Norsk filminstitutt

Sted: NFIs lokaler i Oslo