Regjeringen foreslår flere regelverksendringer for flyktningsituasjonen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen sender i dag forslag til flere regelverksendringer på høring. Dette inngår i beredskapen for å kunne ta imot titusenvis av flyktninger i Norge. Regjeringen vil sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene kan håndtere et stort antall flyktninger på kort tid.

– Mange millioner mennesker er på flukt, og situasjonen er uforutsigbar så lenge den russiske invasjonen fortsetter. Kommunene er i første omgang bedt om å bosette inntil 35 000 personer i 2022, og vi må sette kommunene i stand til å ta imot alle på en god og ordentlig måte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Ukrainske asylsøkere som får midlertidig kollektiv beskyttelse kan raskere komme i arbeid og delta i samfunnet. Sammenlignet med flyktningene som har kommet de siste årene er det en større andel av ukrainerne som er kvinner, barn og eldre. Dette vil føre til press på barnehager, skoler og helsetjenester i både vertskommuner for mottak og for bosettingskommuner.

– Vi skal ta imot de som kommer hit med raushet og varme, og sørge for at de får en trygg og god hverdag i Norge. Forslagene vi sender på høring i dag er midlertidige og skal gjøre det mulig for kommunene å ta imot mange på kort tid og samtidig yte gode nok tilbud, sier Mehl.

– Alle departementene har sett på regelverkene sine. Vi foreslår noen endringer i regelverk som gjelder personer fordrevet fra Ukraina som kommer hit, men også noen endringer som gjelder alle som bor i Norge. Alle i Norge, både de som har bodd her lenge og de som har nettopp har flyktet hit, vil ha behov for en del av de samme tjenestene, som for eksempel helsehjelp. Det kan utfordre kapasiteten, og vi må vurdere om regelverket er fleksibelt nok for den situasjonen vi står midt oppe i, sier justis- og beredskapsministeren. 

Regjeringen har gjennomgått aktuelt regelverk og Justis- og beredskapsdepartementet sender flere forslag på tvers av ulike sektorer på høring, blant annet helselovgivning og regelverk for bosetting, integrering og opplæring.  Forslagene er utarbeidet av ansvarlig departementet, men presenteres samlet for å gi et helhetlig bilde uten at det påvirker ansvarsfordelingen mellom departementene. Høringsfristen er satt til 12. april 2022 som er en kortere frist enn vanlig.

– Det er viktig at de som har innspill benytter seg av høringen, slik at disse kommer med i det videre arbeidet. Situasjonen vi står i er ekstraordinær og krever rask handling. Derfor legger regjeringen dette ut på høring nå, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen foreslår at alle endringer er midlertidige og oppheves senest 1. juli 2023. Er det behov for å videre føre enkelte forslag etter dette tidspunktet vil det vurderes på nytt og sendes på høring.

Presseinvitasjon: Digitalt møte med kommunene og statsforvalterne

Fredag 8. april kl. 0830 vil arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, kunnskapsminister Tonje Brenna, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol være med på et digitalt møte med kommunene og statsforvalterne. Her vil forslagene til lovendringer som nå er sendt på høring, være tema, og statsrådene vil svare på spørsmål.

Følg møtet fra klokka 8:30 fredag 8. april  

Har du spørsmål om dette møtet, ta kontakt med kommunikasjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nina Kraugerud Ertzaas, tlf 48 00 10 61, epost; nke@aid.dep.no