Samferdselsministeren åpner Motorfestival Stryn og deltar på samferdselskonferanse i Loen

Sted: