Samferdselsministeren - åpning av E39 Svegatjørn–Rådal

Sted:

Mer informasjon hos Statens vegvesen