Samferdselsministeren - åpning av Hydrovolt i Fredrikstad

Sted: