Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren - åpning av Hydrovolt i Fredrikstad

Sted: