Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren besøker Troms og Finnmark fylkeskommune

Sted:

Mer informasjon