Samferdselsministeren delatr i Kontaktforum for universell utforming av transportsystemer

Sted: