Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren delatr i Kontaktforum for universell utforming av transportsystemer

Sted: