Samferdselsministeren innleder på workshop om godstransport i regi av Innlandet fylkeskommune

Sted: