Samferdselsministeren deltar på arrangement hos Østlandssamarbeidet i Fredrikstad

Sted: