Samferdselsministeren deltar på konferanse på Notodden i regi av Haukelivegen

Sted: