Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren deltar på NHOs årskonferanse og årsmiddag

Sted: