Samferdselsministeren deltar på Regjeringens kontaktkonferanse på

Sted: