Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren deltar på Regjeringens kontaktkonferanse på

Sted: