Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren deltar på Vegdirektørens årskonferanse

Sted: