Samferdselsministeren deltar på Vegdirektørens årskonferanse

Sted: