Samferdselsministeren - generalforsamling Avinor

Sted: