Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med E134 Haukeligvegen AS

Sted: