Samferdselsministeren har digitalt møte med nordiske transportministre

Sted: