Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med nordiske transportministre

Sted: