Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Kristiansand

Sted: