Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Kristiansand

Sted: