Samferdselsministeren har digitalt møte med SJ

Sted: