Samferdselsministeren har digitalt møte med Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth

Sted: